Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Na zámku, příspěvková organizace (IČO 71197001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 36 790 750 35 287 340 35 640 200 35 996 600
- z toho transfery 3 250 000 2 500 000 2 525 000 2 550 000
Náklady - hlavní činnost 36 790 750 35 287 340 35 640 200 35 996 600
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 36 790 750 35 287 340 35 640 200 35 996 600
Celkem náklady 36 790 750 35 287 340 35 640 200 35 996 600
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 18 332 040 19 247 840 × ×
Odpisy 4 596 760 2 021 571 × ×
frame-scrollup