Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Na zámku, příspěvková organizace (IČO 71197001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 38 382 490 40 042 374 40 442 790 40 847 210
- z toho transfery 2 500 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Náklady - hlavní činnost 38 382 490 40 042 374 40 442 790 40 847 210
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 38 382 490 40 042 374 40 442 790 40 847 210
Celkem náklady 38 382 490 40 042 374 40 442 790 40 847 210
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 21 196 810 23 060 600 × ×
Odpisy 2 013 015 2 083 294 × ×
frame-scrollup