Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Letokruhy, příspěvková organizace (IČO 71197010)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 25 975 000 32 785 750 33 100 000 33 400 000
- z toho transfery 2 400 000 2 200 000 2 222 000 2 244 000
Náklady - hlavní činnost 25 975 000 32 785 750 33 100 000 33 400 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 25 975 000 32 785 750 33 100 000 33 400 000
Celkem náklady 25 975 000 32 785 750 33 100 000 33 400 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 875 000 20 214 000 × ×
Odpisy 617 258 598 835 × ×
frame-scrollup