Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Letokruhy, příspěvková organizace (IČO 71197010)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 36 900 000 36 883 000 37 200 000 37 570 000
- z toho transfery 6 816 700 6 600 000 6 600 000 6 600 000
Náklady - hlavní činnost 36 900 000 36 883 000 37 200 000 37 570 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 36 900 000 36 883 000 37 200 000 37 570 000
Celkem náklady 36 900 000 36 883 000 37 200 000 37 570 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 21 195 000 22 043 000 × ×
Odpisy 2 018 930 1 990 000 × ×
frame-scrollup