Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Sírius, příspěvková organizace (IČO 71197036)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 84 727 600 96 742 600 97 710 000 98 687 000
- z toho transfery 9 200 000 9 200 000 9 200 000 9 200 000
Náklady - hlavní činnost 84 727 600 96 742 600 97 710 000 98 687 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 472 640 395 000 200 000 0
Náklady - doplňková činnost 1 472 640 337 000 200 000 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 58 000 0 0
Celkem výnosy 86 200 240 97 137 600 97 910 000 98 687 000
Celkem náklady 86 200 240 97 079 600 97 910 000 98 687 000
Výsledek hospodaření celkem 0 58 000 0 0
Náklady na platy 54 269 280 59 237 000 × ×
Odpisy 2 158 980 2 177 000 × ×
frame-scrollup