Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Sírius, příspěvková organizace (IČO 71197036)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 76 091 000 80 140 918 80 942 327 81 751 750
- z toho transfery 9 284 000 9 200 000 9 292 000 9 384 920
Náklady - hlavní činnost 76 091 000 80 140 918 80 942 327 81 751 750
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 495 000 2 273 386 150 000 150 000
Náklady - doplňková činnost 2 495 000 2 273 386 90 000 90 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 60 000 60 000
Celkem výnosy 78 586 000 82 414 304 81 092 327 81 901 750
Celkem náklady 78 586 000 82 414 304 81 032 327 81 841 750
Výsledek hospodaření celkem 0 0 60 000 60 000
Náklady na platy 47 591 726 50 876 420 × ×
Odpisy 2 123 000 2 186 515 × ×
frame-scrollup