Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Fontána, příspěvková organizace (IČO 71197044)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 58 596 500 62 081 500 62 702 000 63 329 000
- z toho transfery 2 900 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Náklady - hlavní činnost 58 596 500 62 081 500 62 702 000 63 329 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 000 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 1 500 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 500 0 0 0
Celkem výnosy 58 598 500 62 081 500 62 702 000 63 329 000
Celkem náklady 58 598 000 62 081 500 62 702 000 63 329 000
Výsledek hospodaření celkem 500 0 0 0
Náklady na platy 31 801 000 34 873 000 × ×
Odpisy 3 071 000 3 169 500 × ×
frame-scrollup