Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Fontána, příspěvková organizace (IČO 71197044)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 70 613 614 76 244 140 77 006 000 77 776 000
- z toho transfery 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000
Náklady - hlavní činnost 70 613 614 76 244 140 77 006 000 77 776 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 70 613 614 76 244 140 77 006 000 77 776 000
Celkem náklady 70 613 614 76 244 140 77 006 000 77 776 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 39 104 000 42 424 000 × ×
Odpisy 3 184 314 3 423 640 × ×
frame-scrollup