Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace (IČO 71197052)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 77 509 680 81 012 303 81 822 430 82 640 655
- z toho transfery 7 554 000 9 920 000 9 920 000 5 900 000
Náklady - hlavní činnost 77 509 680 81 012 303 81 822 430 82 640 655
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 77 509 680 81 012 303 81 822 430 82 640 655
Celkem náklady 77 509 680 81 012 303 81 822 430 82 640 655
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 43 756 760 48 755 260 × ×
Odpisy 2 198 918 2 263 006 × ×
frame-scrollup