Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace (IČO 71197052)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 71 076 000 77 098 730 77 869 700 78 648 400
- z toho transfery 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000
Náklady - hlavní činnost 71 076 000 77 098 730 77 869 700 78 648 400
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 71 076 000 77 098 730 77 869 700 78 648 400
Celkem náklady 71 076 000 77 098 730 77 869 700 78 648 400
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 39 710 000 44 799 590 × ×
Odpisy 2 037 111 2 056 959 × ×
frame-scrollup