Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 72547651)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 98 165 145 103 189 506 101 725 430 110 000 000
- z toho transfery 14 622 000 14 945 000 14 045 000 14 045 000
Náklady - hlavní činnost 98 644 728 103 566 416 102 141 194 110 310 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -479 583 -376 910 -415 764 -310 000
Výnosy - doplňková činnost 7 540 957 7 633 015 7 404 015 7 410 000
Náklady - doplňková činnost 6 761 373 6 956 105 6 917 251 7 000 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 779 584 676 910 486 764 410 000
Celkem výnosy 105 706 102 110 822 521 109 129 445 117 410 000
Celkem náklady 105 406 101 110 522 521 109 058 445 117 310 000
Výsledek hospodaření celkem 300 001 300 000 71 000 100 000
Náklady na platy 53 135 022 57 583 128 × ×
Odpisy 2 244 625 2 201 934 × ×
frame-scrollup