Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 72547651)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 78 674 570 84 447 494 83 847 000 84 267 000
- z toho transfery 13 145 000 13 315 000 12 715 000 12 715 000
Náklady - hlavní činnost 79 388 440 84 981 724 84 442 000 84 865 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -713 870 -534 230 -595 000 -598 000
Výnosy - doplňková činnost 3 320 301 3 204 540 3 144 510 3 150 000
Náklady - doplňková činnost 2 523 741 2 490 310 2 471 310 2 480 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 796 560 714 230 673 200 670 000
Celkem výnosy 81 994 871 87 652 034 86 991 510 87 417 000
Celkem náklady 81 912 181 87 472 034 86 913 310 87 345 000
Výsledek hospodaření celkem 82 690 180 000 78 200 72 000
Náklady na platy 43 345 484 47 409 706 × ×
Odpisy 1 830 496 1 797 312 × ×
frame-scrollup