Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 11. 2016


  Rada kraje

  1/1                         10. 11. 2016
  1. schvaluje

  program 1. schůze rady kraje, konané dne 10. 11. 2016


   Rada kraje

   1/2                         10. 11. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu ze 113. schůze rady kraje, konané dne 8. 11. 2016

   1/2                         10. 11. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 1. schůze rady kraje, konané dne 10. 11. 2016:

   -      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

   -      Jan Krkoška


    Rada kraje

    1/3                         10. 11. 2016
    1. schvaluje

    ve volebním období 2016 – 2020

    a.    v měsících listopad – prosinec 2016 termíny konání

    aa. schůze RADY KRAJE:

    22. listopadu

    6. prosince

    22. prosince

    ab. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE:

    22. prosince

    b.    pro rok 2017 termíny konání

    ba. schůze RADY KRAJE:

    10. ledna

    24. ledna

    7. února

    28. února

    16. března

    28. března

    11. dubna

    25. dubna

    16. května

    30. května

    15. června

    27. června

    18. července

    8. srpna

    29. srpna

    14. září

    26. září

    10. října

    24. října

    7. listopadu

    21. listopadu

    5. prosince

    14. prosince

    bb. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE:

    16. března

    15. června

    14. září

    14. prosince


     Rada kraje

     1/4                         10. 11. 2016
     1. zřizuje

     podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkčním období 2016-2020 tyto komise rady kraje:

     a.    bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

     b.    investiční

     c.    legislativní

     d.    pro občany se zdravotním postižením

     e.    pro strategický rozvoj a změnu image kraje

     f.     pro regionální rozvoj a cestovní ruch

     g.    pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

     1/4                         10. 11. 2016
     2. stanoví

     maximální počet členů komisí rady kraje, a to 11 (předseda + 10 členů) u komisí rady kraje

     a.    investiční

     b.    legislativní

     c.    pro občany se zdravotním postižením

     d.    pro strategický rozvoj a změnu image kraje

     e.    pro regionální rozvoj a cestovní ruch

     f.     pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

     1/4                         10. 11. 2016
     3. stanoví

     maximální počet členů komise rady kraje bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém, a to 15 (předseda + 14 členů)

     1/4                         10. 11. 2016
     4. jmenuje

     podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy komisí rady kraje:

     a.    bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

     předseda:

     Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje

     členové:

     JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje

     Miroslav Novák, člen zastupitelstva kraje

     Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje

     Ing. David Bernfeld

     Ing. Jiří Hamrozi

     Ing. Tomáš Hrubiš

     Dalibor Janošek

     Miroslav Martinec

     Ing. Josef Němec

     Igor Trávníček

     plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

     MUDr. Roman Gřegoř, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

     plk. Ing. Jaroslav Hrabec, Krajské vojenské velitelství Ostrava

     plk. Mgr. Tomáš Kužel, Policie ČR - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje

     b.    investiční

     předseda:

     Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

     členové:

     Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje

     Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

     Ing. Petra Ječmionková

     Ing. Miroslav Kopečný

     Ivana Nevludová

     Ing. Marian Otruba

     Bc. Martin Sliwka

     Ing. Otakar Šimík

     Ing. Bc. Martin Šturala

     Ing. Jaroslav Šula

     c.    legislativní

     předseda:

     Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje

     členové:

     JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje

     Martin Bugaj

     JUDr. Milan Čichoň

     Mgr. Radovan Hořínek

     Mgr. Richard Koliba

     Ivana Nevludová

     Lukáš Seibert

     Mgr. Jan Siostrzonek

     Bc. Jana Šujanová

     Mgr. David Šula

     d.    pro občany se zdravotním postižením

     předseda:

     Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje

     členové:

     MUDr. Vojtěch Balcárek, člen zastupitelstva kraje

     Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje

     Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje

     Irena Bláhová

     Marcel Brož

     Radim Kozlovský

     Jana Pagáčová

     Maxim Pachomov

     Bc. Michal Sněhota

     Veronika Žáková

     e.    pro strategický rozvoj a změnu image kraje

     předseda:

     Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

     členové:

     Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

     Ing. Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje

     Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

     Mgr. Martina Nováková, Dis., členka zastupitelstva kraje

     Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje

     Ing. Radim Přeček, člen zastupitelstva kraje

     Mgr. Martin Duda

     Vavřinec Pečinka

     Ing. Pavel Řezníček

     Ing. Libor Staněk

     f.     pro regionální rozvoj a cestovní ruch

     předseda:

     Mgr. Radek Kaňa

     členové:

     Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

     Ing. Miroslav Hajdušík, člen zastupitelstva kraje

     Jan Krkoška, člen zastupitelstva kraje

     Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje

     Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje

     Ing. Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje

     Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje

     Ing. Hynek Orság

     Ing. Eva Šillerová

     Petr Veselka

     g.    pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

     předseda:

     Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

     členové:

     Ing. Zdeněk Husťák, člen zastupitelstva kraje

     RSDr. Karel Kuboš, člen zastupitelstva kraje

     RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.

     Mgr. Martin Duda

     prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

     Stanislav Martinek

     Ing. Zbyněk Obdržálek

     Ing. Richard Sladký

     doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

     Ing. Jan Vavříček


      Rada kraje

      1/5                         10. 11. 2016
      1. rozhodla

      pokračovat v činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje

      1/5                         10. 11. 2016
      2. jmenuje

      za Moravskoslezský kraj členy Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje

      a.    prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, čestného předsedu RHSD MSK

      b.    Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje, místopředsedu RHSD MSK

      c.    Ing. Jakuba Unucku, MBA, náměstka hejtmana kraje

      d.    Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana kraje

      e.    Radomíru Vlčkovou, členku rady kraje

      f.     Ing. Tomáše Kotyzu, ředitele krajského úřadu

      1/5                         10. 11. 2016
      3. jmenuje

      za Moravskoslezský kraj náhradní zástupce členy Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje

      a.    Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, 1. náměstka hejtmana kraje

      b.    MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

      c.    Jarmilu Uvírovou, náměstkyni hejtmana kraje

      d.    Ing. Víta Slováčka, člena rady kraje

      e.    Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje

      f.     Ing. Annu Klimšovou, vedoucí odboru financí

      1/5                         10. 11. 2016
      4. souhlasí

      se současným Statutem a Jednacím řádem Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje


       Rada kraje

       1/6                         10. 11. 2016
       1. schvaluje

       poskytnutí motorových vozidel hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje k užívání pro služební i soukromé účely dle předloženého materiálu a přílohy č. 1


        frame-scrollup