Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 29/2543 ze dne 9. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 7/423 ze dne 7.2.2017

  29/2543                         9. 1. 2018
  1. rozhodla

  uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 01255/2017/IM ze dne 2. 5. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, se zhotovitelem stavby – společností „FIRESTA+ECS – Silnice II/647“ se sídlem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. odštěpný závod Ostrava, Palackého 105, 702 00 Ostrava, tvořenou společníkem 1 - společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, a společníkem 2 - společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  29/2543                         9. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  2.750,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 2212 -

  Silnice

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  2.750,00 tis. Kč


   frame-scrollup