Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 29/2546 ze dne 9. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

  29/2546                         9. 1. 2018
  1. rozhodla

  nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 200 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky vyhlášených na 12. a 13. ledna 2018

  29/2546                         9. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšují

  neinvestiční přijaté transfery

  pol.  4111 -

  Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

  o

  200 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 6118 -

  Volba prezidenta republiky

  pol.  5011 -

  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  130 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  34 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  12 tis. Kč

  pol.  5156 -

  Pohonné hmoty a maziva

  o

  8 tis. Kč

  pol.  5161 -

  Poštovní služby

  o

  4 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  4 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  8 tis. Kč

  Celkem

  o

  200 tis. Kč

  29/2546                         9. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  kapitálové výdaje

  na § 4350 -

  Domovy pro seniory

  pol.  6421 -

  Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem

  o

  7.177 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 4350 -

  Domovy pro seniory

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  7.177 tis. Kč


   frame-scrollup