Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 29/2549 ze dne 9. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  29/2549                         9. 1. 2018
  1. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  300,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5164 -

  Nájemné

  o

  20,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  250,00 tis. Kč

  pol. 5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  20,00 tis. Kč

  pol. 5175 -

  Pohoštění

  o

   10,00 tis. Kč

  Celkem

  300,00 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  11 002,48 tis. Kč

  pol. 8123 -

  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

  o

  12 458,80 tis. Kč

  Celkem

  23 461,28 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  10,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  23 451,28 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 559,48 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  30,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  2 529,48 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  4. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 872,89 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  100,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  25,00 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  9,00 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,42 tis. Kč

  pol.  5164 -

  Nájemné

  o

  350,00 tis. Kč

  pol.  5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  1 363,19 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  597,28 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  355,00 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  20,00 tis. Kč

  pol.  5176 -

  Účastnické poplatky na konference

  o

  25,00 tis. Kč

  pol.  5179 -

  Ostatní nákupy jinde nezařazené

  o

  28,00 tis. Kč

  Celkem

  2 872,89 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  5. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 255,84 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  86,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  21,50 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  7,74 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,36 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  57,00 tis. Kč

  pol.  5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  777,88 tis. Kč

  pol.  5168 -

  Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

  o

  220,00 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  56,76 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  28,60 tis. Kč

  Celkem

  1 255,84 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  6. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  337,12 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  15,00 tis. Kč

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  135,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  20,00 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  7,20 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,34 tis. Kč

  pol.  5164 -

  Nájemné

  o

  5,00 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  108,36 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  46,22 tis. Kč

  Celkem

  337,12 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  7. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  794,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol.  5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  200,00 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  524,00 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  50,00 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  20,00 tis. Kč

  Celkem

  794,00 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  8. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 340,47 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5511 -

  Požární ochrana – profesionální část

  pol. 5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  161,00 tis. Kč

  pol. 5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  1 099,95 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  439,52 tis. Kč

  pol. 5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  100,00 tis. Kč

  pol. 5319 -

  Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

  o

  540,00 tis. Kč

  Celkem

  2 340,47 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  9. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  899,41 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5511 -

  Požární ochrana – profesionální část

  pol. 5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  450,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  149,41 tis. Kč

  pol. 5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  200,00 tis. Kč

  pol. 5319 -

  Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

  o

  100,00 tis. Kč

  Celkem

  899,41 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  10. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 857,26 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5511 -

  Požární ochrana – profesionální část

  pol. 5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  500,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  988,42 tis. Kč

  pol. 5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  500,00 tis. Kč

  pol. 5319 -

  Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

  o

  868,84 tis. Kč

  Celkem

  2 857,26 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  11. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  352,91 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5511 -

  Požární ochrana – profesionální část

  pol. 5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  25,00 tis. Kč

  pol. 5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  207,91 tis. Kč

  pol. 5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  100,00 tis. Kč

  pol. 5194 -

  Věcné dary

  o

  20,00 tis. Kč

  Celkem

  352,91 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  12. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  7 295,45 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  445,00 tis. Kč

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  445,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  222,50 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  80,10 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  3,74 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  2 649,89 tis. Kč

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

  o

  2 643,74 tis. Kč

  pol.  5332 -

  Neinvestiční transfery vysokým školám

  o

  547,20 tis. Kč

  pol.  5334 -

  Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

  o

  99,16 tis. Kč

  pol.  5339 -

  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

  o

  159,12 tis. Kč

  Celkem

  7 295,45 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  13. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  800,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  150,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  37,50 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  13,50 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  6,60 tis. Kč

  pol.  5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  20,00 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  80,00 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  422,40 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  40,00 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  30,00 tis. Kč

  Celkem

  800,00 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  14. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  100,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  100,00 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  15. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  5.257,80 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4399 -

  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  431,54 tis. Kč

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  1.102,92 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  227,13 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  81,83 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  3,93 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  12,81 tis. Kč

  pol.  5162 -

  Služby telekomunikací a radiokomunikací

  o

  10,55 tis. Kč

  pol.  5164 -

  Nájemné

  o

  213,26 tis. Kč

  pol.  5166 -

  Konzultační, poradenské a právní služby

  o

  1.814,33 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  962,59 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  40,31 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  356,60 tis. Kč

  Celkem

  5.257,80 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  16. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  3.294,18 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4339 -

  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  363,19 tis. Kč

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  157,89 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  131,58 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

       47,37 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  2,21 tis. Kč

  pol.  5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  46,00 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  90,00 tis. Kč

  pol.  5162 -

  Služby telekomunikací a radiokomunikací

  o

   4,20 tis. Kč

  pol.  5164 -

  Nájemné

  o

  60,00 tis. Kč

  pol.  5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  200,00 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  1.956,74 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  100,00 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

   135,00 tis. Kč

  Celkem

  3.294,18 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  17. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.868,97 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4339 -

  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  500,00 tis. Kč

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  500,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  250,00 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  90,00 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  4,20 tis. Kč

  pol.  5136 -

  Knihy, učební pomůcky a tisk

  o

  20,00 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  150,00 tis. Kč

  pol.  5162 -

  Služby telekomunikací a radiokomunikací

  o

  25,00 tis. Kč

  pol.  5164 -

  Nájemné

  o

  50,00 tis. Kč

  pol.  5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  100,00 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  1.059,77 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  50,00 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  70,00 tis. Kč

  Celkem

  2.868,97 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  18. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.216,50 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4379 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  100,00 tis. Kč

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  530,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  150,00 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  54,00 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  2,50 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  100,00 tis. Kč

  pol.  5162 -

  Služby telekomunikací a radiokomunikací

  o

  13,00 tis. Kč

  pol.  5164 -

  Nájemné

  o

  23,00 tis. Kč

  pol.  5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  70,10 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  1.073,90 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  70,00 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  30,00 tis. Kč

  Celkem

  2.216,50 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  19. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  3.278,90 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4379 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  7,68 tis. Kč

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  49,38 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  1,93 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  0,70 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,11 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  0,88 tis. Kč

  pol.  5162 -

  Služby telekomunikací a radiokomunikací

  o

  3,00 tis. Kč

  pol.  5164 -

  Nájemné

  o

  3,50 tis. Kč

  pol.  5166 -

  Konzultační, poradenské a právní služby

  o

  100,00 tis. Kč

  pol.  5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  1.385,38 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  1.598,92 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  40,00 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  47,42 tis. Kč

  pol.  5194 -

  Věcné dary

  o

  40,00 tis. Kč

  Celkem

   3.278,90 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  20. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

   

   3.271,83 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4329 -

  Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  50,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  12,50 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  4,50 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,21 tis. Kč

  pol.  5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

   o

  135,00 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  10,00 tis. Kč

  pol.  5162 -

  Služby telekomunikací a radiokomunikací

  o

  5,00 tis. Kč

  pol.  5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  400,00 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  2.294,62 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  340,00 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  20,00 tis. Kč

  Celkem

    3.271,83 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  21. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  18.952,85 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4379 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  18.947,85 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  5,00 tis. Kč

  Celkem

  18.952,85 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  22. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  99.679,52 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4379 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

  pol.  5164 -

  Nájemné

  o

  2,00 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  99 651,52 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  26,00 tis. Kč

  Celkem

  99.679,52 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  23. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

   52.083,72 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4379 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  52.083,72 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  24. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.112,77 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4359 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  20,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  5,00 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  1,80 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,90 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  20,00 tis. Kč

  pol.  5164 -

  Nájemné

  o

  10,00 tis. Kč

  pol.  5166 -

  Konzultační, poradenské a právní služby

  o

  230,00 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  1.785,07 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  10,00 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  30,00 tis. Kč

  Celkem

   2.112,77 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  25. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  4.484,65 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4319 -

  Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  20,00 tis. Kč

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  50,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  17,50 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  6,30 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,30 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  20,00 tis. Kč

  pol.  5164 -

  Nájemné

  o

  200,00 tis. Kč

  pol.  5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  600,00 tis. Kč

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  1.570,55 tis. Kč

  pol.  5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  1 500,00 tis. Kč

  pol.  5194 -

  Věcné dary

  o

  500,00 tis. Kč

  Celkem

   4.484,65 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  26. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  14,53 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  14,53 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  27. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 450,17 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3299 -

  Ostatní záležitosti vzdělávání

  pol. 5011 -

  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  855,38 tis. Kč

  pol. 5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  231,55 tis. Kč

  pol. 5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  213,89 tis. Kč

  pol. 5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  77,05 tis. Kč

  pol. 5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  3,65 tis. Kč

  pol. 5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  25,00 tis. Kč

  pol. 5162 -

  Služby telekomunikací a radiokomunikací

  o

  6,0 tis. Kč

  pol. 5164 -

  Nájemné

  o

  55,00 tis. Kč

  pol. 5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  100,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  547,65 tis. Kč

  pol. 5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  260,00 tis. Kč

  pol. 5175 -

  Pohoštění

  o

  75,00 tis. Kč

  Celkem

  2 450,17 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  28. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  621,46 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3299 -

  Ostatní záležitosti vzdělávání

  pol. 5011 -

  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  100,00 tis. Kč

  pol. 5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  25,00 tis. Kč

  pol. 5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  9,00 tis. Kč

  pol. 5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,42 tis. Kč

  pol. 5164 -

  Nájemné

  o

  10,00 tis. Kč

  pol. 5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  20,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  307,04 tis. Kč

  pol. 5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  50,00 tis. Kč

  pol. 5175 -

  Pohoštění

  o

  100,00 tis. Kč

  Celkem

  621,46 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  29. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 837,34 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3113 -

  Základní školy

  pol. 5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  255,28 tis. Kč

  na § 3141 -

  Školní stravování

  pol. 5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  2 582,06 tis. Kč

  Celkem

  2 837,34 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  30. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

   5.901,13 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  5.901,13tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  31. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  4.760,09 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  4.760,09 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  32. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  7.320,84 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  245,09 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  7.075,75 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  33. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  7.055,74 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  293,31 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  6.762,43 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  34. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  552,37 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3713 -

  Změny technologií vytápění

  pol.  6371 -

  Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

  o

   552,37 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  35. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  27 003,49 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3713 -

  Změny technologií vytápění

  pol. 5011 -

  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  501,51 tis. Kč

  pol. 5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  316,20 tis. Kč

  pol. 5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  178,33 tis. Kč

  pol. 5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

            63,61 tis. Kč

  pol. 5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  18,78 tis. Kč

  pol. 5424 -

  Náhrady mezd v době nemoci

  o

              5,24 tis. Kč

  Celkem

  1 083,67 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3713 -

  Změny technologií vytápění

  pol.  6371 -

  Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

  o

   25.919,82 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  36. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  466 329,27 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3713 -

  Změny technologií vytápění

  pol. 5011 -

  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  7 039,77 tis. Kč

  pol. 5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  1 233,40 tis. Kč

  pol. 5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  2 069,00 tis. Kč

  pol. 5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  745,51 tis. Kč

  pol. 5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  35,31 tis. Kč

  pol. 5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  100,00 tis. Kč

  pol. 5164 -

  Nájemné

  o

  10,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  389,64 tis. Kč

  pol. 5424 -

  Náhrady mezd v době nemoci

         188,14 tis. Kč

  Celkem

  11 810,77 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3713 -

  Změny technologií vytápění

  pol.  6371 -

  Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

  o

   454 518,50 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  37. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

   242,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3299 -

  Ostatní záležitosti vzdělávání

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

   242,00 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  38. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8123 -

  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

  o

  196.565,42 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  5651 -

  Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  4.846,08 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  6451 -

  Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  191.719,34 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  39. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  17 260,59 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3713 -

  Změny technologií vytápění

  pol.  6371 -

  Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

  o

   17 260,59 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  40. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 200,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  1 200,00 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  41. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

   200,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

   200,00 tis. Kč

  29/2549                         9. 1. 2018
  42. schvaluje

  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

  29/2549                         9. 1. 2018
  43. schvaluje

  závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

  29/2549                         9. 1. 2018
  44. schvaluje

  zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 10.765,07 tis. Kč z 321.634 tis. Kč na 332.399,07 tis. Kč


  frame-scrollup