Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 29/2551 ze dne 9. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  29/2551                         9. 1. 2018
  1. bere na vědomí

  žádost o poskytnutí příspěvku organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  29/2551                         9. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 6409 -

  Ostatní činnosti jinde nezařazené

  pol. 5901 -

  Nespecifikované rezervy

  o

  150 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  150 tis. Kč

  29/2551                         9. 1. 2018
  3. schvaluje

  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 150.000 Kč, účelově určený na Podporu seniorů na oddělení ošetřovatelské péče Dvorce, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018


   frame-scrollup