Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 29/2559 ze dne 9. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 23/2071 ze dne 24.10.2017

  č. 12/925 ze dne 25.4.2017

  č. 27/2492 ze dne 12.12.2017

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

  29/2559                         9. 1. 2018
  1. vyhodnotila

  nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

  29/2559                         9. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3419 -

  Ostatní tělovýchovná činnost

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  270,90 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3419 -

  Ostatní tělovýchovná činnost

  pol. 5173 -

  Cestovné

  o

  270,90 tis. Kč


   frame-scrollup