Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 29/2560 ze dne 9. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  6/520 ze dne 14. 12. 2017

  29/2560                         9. 1. 2018
  1. bere na vědomí

  informaci, že se uskuteční setkání náměstka hejtmana kraje s Jaroslavou Dokoupilovou, která ukončila své působení ve funkci ředitelky organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, dnem 31. 12. 2017 a Mgr. et Mgr. Bc. Hanou Vitáskovou, ředitelkou organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, která ukončí své působení ve funkci ředitelky 31. 1. 2018

  29/2560                         9. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3299 -

  Ostatní záležitosti vzdělávání

  pol. 5194 -

  Věcné dary

  o

  5 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3299 -

  Ostatní záležitosti vzdělávání

  pol. 5492 -

  Dary obyvatelstvu

  o

  5 tis. Kč

  29/2560                         9. 1. 2018
  3. rozhodla

  poskytnout finanční dar v hodnotě 2.500 Kč fyzickým osobám, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, u příležitosti ukončení jejich působení ve funkcích ředitelek škol a školských zařízení


   frame-scrollup