Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2583 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

  30/2583                         23. 1. 2018
  1. rozhodla

  zvýšit neinvestiční finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

  30/2583                         23. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  kapitálové výdaje

  na § 6409 -

  Ostatní činnosti jinde nezařazené

  pol. 6901 -

  Rezervy kapitálových výdajů

  o

  500 tis. Kč

  a

  snižují

  běžné výdaje            

  na § 2141 -

  Vnitřní obchod

  pol. 5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  107 tis. Kč

  Celkem

  o

  607 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2141 -

  Vnitřní obchod

  pol. 5164 -

  Nájemné

  o

  20 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  587 tis. Kč

  Celkem

  o

  607 tis. Kč


   frame-scrollup