Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2592 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

  30/2592                         23. 1. 2018
  1. bere na vědomí

  návrh financování závazku veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě na období roku 2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  30/2592                         23. 1. 2018
  2. rozhodla

  navýšit akci „Dopravní obslužnost - linková doprava“ o 50.672 tis. Kč

  30/2592                         23. 1. 2018
  3. rozhodla

  navýšit akci „Dopravní obslužnost - drážní doprava“ o 7.333 tis. Kč

  30/2592                         23. 1. 2018
  4. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  58.005 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2292 -

  Dopravní obslužnost

  pol. 5193 -

  Výdaje na dopravní územní obslužnost

  o

  58.005 tis. Kč

  30/2592                         23. 1. 2018
  5. rozhodla

  poskytnout finanční prostředky jednotlivým dopravcům na financování závazků veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě na období roku 2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení

  30/2592                         23. 1. 2018
  6. rozhodla

  uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

  Linková doprava

  a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČO 25827405, dle přílohy č. 4

  b)   TQM – holding s.r.o., IČO 49606395, dle přílohy č. 5

  c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 6

  d)   ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 7

  e)    ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 8

  f)     Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., IČO 48392219, dle přílohy č. 9

  g)   Dopravní podnik Ostrava a. s., IČO 61974757, dle přílohy č. 10

  h)   Ján Kypús – BUS s.r.o., IČO 26804573, dle přílohy č. 11

  i)     Městský dopravní podnik Opava, a.s., IČO 64610250, dle přílohy č. 12

  j)     ČSAD Vsetín a.s., IČO 45192120, dle přílohy č. 13

  Drážní doprava

  k)    České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 14

  l)     GW Train Regio a.s., IČO 28664116, dle přílohy č. 15

  m)  Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, dle přílohy č. 16


  frame-scrollup