Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2602 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

  30/2602                         23. 1. 2018
  1. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  674,06 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2299 -

  Ostatní záležitosti v dopravě

  pol. 5011 -

  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  100,00 tis. Kč

  pol. 5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  25,00 tis. Kč

  pol. 5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  9,00 tis. Kč

  pol. 5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,42 tis. Kč

  pol. 5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  20,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  190,00 tis. Kč

  pol. 5173 -

  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

  o

  189,64 tis. Kč

  pol. 5175 -

  Pohoštění

  o

  60,00 tis. Kč

  pol. 5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  80,00 tis. Kč

  Celkem

  674,06 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  433,08 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2219 -

  Ostatní záležitosti pozemních komunikací

  pol. 6125 -

  Výpočetní technika

  o

  433,08 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  453,41 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  453,41 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  4. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  21 935,42 tis. Kč

  Pol. 8117 -

  Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

  o

  156,11 tis. Kč

  pol. 8123 -

  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

  o

  15 938,78 tis. Kč

  Celkem

  38 030,31 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  38 030,31 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  5. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  260,15 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  66,55 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  193,60 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  6. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  4 321,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  6,70 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  4 314,30 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  7. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  7 469,10 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  325,00 tis. Kč

  pol. 5171 -

  Opravy a udržování

  o

  3 250,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  3 575,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  3 894,10 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  8. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  239,85 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  239,85 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  9. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  433,45 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  433,45 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  10. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  5 649,76 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5171 -

  Opravy a udržování

  o

  200,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  5 449,76 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  11. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  409,25 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  5,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  404,25 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  12. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  409,25 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  5,00 tis. Kč

  pol. 5171 -

  Opravy a udržování

  o

  50,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  55,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  354,25 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  13. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  453,41 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  2,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  20,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  22,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  431,41 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  14. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  453,41 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  20,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  433,41 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  15. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  5 471,38 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  5 471,38 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  16. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  233,80 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  233,80 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  17. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

          361,25 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol.  6111 -

  Programové vybavení

  o

          361,25 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  18. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

   

  o

          340,71 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  340,71 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  19. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  8 376,04 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  34,50 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol.  6111 -

  Programové vybavení

  o

   8 341,54 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  20. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  277,80 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol.  6125 -

  Výpočetní technika

  o

  277,80 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  21. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  18,11 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5521 -

  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  18,11 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  22. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  18,11 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5521 -

  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  18,11 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  23. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  160,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3322 -

  Zachování a obnova kulturních památek

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  160,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  24. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  423,08 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3319 -

  Ostatní záležitosti kultury

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  28,68 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3319 -

  Ostatní záležitosti kultury

  pol.  6111 -

  Programové vybavení

  o

  394,40 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  25. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  197,32 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3315 -

  Činnost muzeí a galerií

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  100,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  25,00 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  9,00 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,42 tis. Kč

  pol.  5171 -

  Opravy a udržování

  o

  62,90 tis. Kč

  Celkem

  o

  197,32 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  26. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 500,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3322 -

  Zachování a obnova kulturních památek

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  2 500,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  27. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  963,70 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3315 -

  Činnost muzeí a galerií

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  963,70 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  28. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  390,56 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3322 -

  Zachování a obnova kulturních památek

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  150,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  37,50 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  13,50 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,63 tis. Kč

  pol.  5171 -

  Opravy a udržování

  o

  188,93 tis. Kč

  Celkem

  o

  390,56 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  29. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  231,48 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3322 -

  Zachování a obnova kulturních památek

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  172,27 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  43,00 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  15,48 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,73 tis. Kč

  Celkem

  o

  231,48 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  30. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  402,68 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3322 -

  Zachování a obnova kulturních památek

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  180,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  45,00 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  16,20 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,76 tis. Kč

  pol.  5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  160,72 tis. Kč

  Celkem

  o

  402,68 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  31. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  481,14 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3315 -

  Činnost muzeí a galerií

  pol. 5011 -

  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  150,00 tis. Kč

  pol. 5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  37,50 tis. Kč

  pol. 5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  13,50 tis. Kč

  pol. 5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,63 tis. Kč

  pol. 5171 -

  Opravy a udržování

  o

  140,36 tis. Kč

  Celkem

  o

  341,99 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3315 -

  Činnost muzeí a galerií

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

   139,15 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  32. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 980,47 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3315 -

  Činnost muzeí a galerií

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  1 980,47 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  33. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  390,26 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3322 -

  Zachování a obnova kulturních památek

  pol.  5011 -

  Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  50,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  12,50 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  4,50 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  0,21 tis. Kč

  pol.  5171 -

  Opravy a udržování

  o

  323,05 tis. Kč

  Celkem

  o

  390,26 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  34. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  157,50 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  157,50 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  35. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  413,52 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4399 -

  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  413,52 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  36. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  107,83 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 4377 -

  Sociálně terapeutické dílny

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  107,83 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  37. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  125,80 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  107,70 tis. Kč

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  18,10 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  38. schvaluje

   

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  663,25 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

   

  na § 4354 -

  Chráněné bydlení

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

   100,00 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 4354 -

  Chráněné bydlení

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  563,25 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  39. schvaluje

   

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  798,53 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

   

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

   200,00 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  598,53 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  40. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  250,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 4350 -

  Domovy pro seniory

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  250,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  41. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  825,24 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  660,24 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  165,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  42. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 398,49 tis. Kč

  pol. 8123 -

  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

  o

  2 892,18 tis. Kč

  Celkem

  4 290,67 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  999,30 tis. Kč

  pol. 6125 -

  Výpočetní technika

  o

  3 291,37 tis. Kč

  Celkem

  o

  4 290,67 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  43. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  607,67 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  39,67 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 6125 -

  Výpočetní technika

  o

  568,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  44. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 221,61 tis. Kč

  pol. 8123 -

  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

  o

  6 506,22 tis. Kč

  Celkem

  7 727,83 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  500,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  727,83 tis. Kč

  Celkem

  o

  1 227,83 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  3 000,00 tis. Kč

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  2 500,00 tis. Kč

  pol. 6125 -

  Výpočetní technika

  o

  1 000,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  6 500,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  45. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 306,10 tis. Kč

  pol. 8123 -

  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

  o

  1 500,00 tis. Kč

  Celkem

  2 806,10 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  600,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  206,10 tis. Kč

  Celkem

  o

  806,10 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  750,00 tis. Kč

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  750,00 tis. Kč

  pol. 6125 -

  Výpočetní technika

  o

  500,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  2 000,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  46. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  407,67 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  39,57 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  53,02 tis. Kč

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  315,08 tis. Kč

  Celkem

  o

  368,10 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  47. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  107,67 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  47,85 tis. Kč

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  59,82 tis. Kč

  Celkem

  o

  107,67 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  48. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 552,10 tis. Kč

  pol. 8123 -

  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

  o

  2 400,00 tis. Kč

  Celkem

  4 952,10 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  100,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  40,00 tis. Kč

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  400,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  160,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  700,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  40,00 tis. Kč

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  810,42 tis. Kč

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  160,00 tis. Kč

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  3 241,68 tis. Kč

  Celkem

  o

  4 252,10 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  49. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  107,67 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  39,57 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  68,10 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  50. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  107,67 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  39,57 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  68,10 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  51. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  4 099,39 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 5909  -

  Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

  o

  4 099,39 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  52. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  3 516,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  111,44 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  3 404,56 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  53. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  107,13 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3125 -

  Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  107,13 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  54. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  943,05 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  943,05 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  55. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 000,81 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  260,30 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  740,51 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  56. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  154,04 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  154,04 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  57. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  530,79 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  530,79 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  58. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  307,68 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  307,68 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  59. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  350,50 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  24,20 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  326,30 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  60. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  144,28 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  144,28 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  61. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 245,60 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  186,34 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  1 059,26 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  62. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  771,88 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3133 -

  Dětské domovy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  350,00 tis. Kč

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  421,88 tis. Kč

  Celkem

  o

  771,88 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  63. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  409,17 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  409,17 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  64. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  428,80 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  350,00 tis. Kč

  pol. 6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  78,80 tis. Kč

  Celkem

  o

  428,80 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  65. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  309,38 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3231 -

  Základní umělecké školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  309,38 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  66. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  543,80 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  100,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  443,80 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  67. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  378,94 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  18,15 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  360,79 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  68. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  436,07 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  436,07 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  69. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  93,68 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3112 -

  Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  93,68 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  70. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  313,66 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3114 -

  Základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  156,83 tis. Kč

  na § 3133 -

  Dětské domovy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  156,83 tis. Kč

  Celkem

  o

  313,66 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  71. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  401,33 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  401,33 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  72. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  93,69 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3112 -

  Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  93,69 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  73. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1,79 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  1,79 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  74. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  194,11 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  194,11 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  75. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  157,78 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  157,78 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  76. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  400,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3533 -

  Zdravotnická záchranná služba

  pol.  6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  400,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  77. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 620,86 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  1 620,86 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  78. schvaluje

   

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  185,83 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

   

  na § 3533 -

  Zdravotnická záchranná služba

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

   18,15 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3533 -

  Zdravotnická záchranná služba

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  133,80 tis. Kč

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  33,88 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  79. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 164,40 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3533 -

  Zdravotnická záchranná služba

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  2 164,40 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  80. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  193,90 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3533 -

  Zdravotnická záchranná služba

  pol.  6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  193,90 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  81. schvaluje

   

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  123,34 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

   

  na § 3533 -

  Zdravotnická záchranná služba

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

   18,15 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3533 -

  Zdravotnická záchranná služba

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  93,09 tis. Kč

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  12,10 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  82. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  118,53 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  118,53 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  83. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  70,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3741 -

  Ochrana druhů a stanovišť

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  70,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  84. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  160,14 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3741 -

  Ochrana druhů a stanovišť

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  160,14 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  85. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  280,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3741 -

  Ochrana druhů a stanovišť

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  280,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  86. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  32,74 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3741 -

  Ochrana druhů a stanovišť

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  32,74 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  87. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  50,87 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3741 -

  Ochrana druhů a stanovišť

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  50,87 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  88. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1.968,31 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  130,08 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 6111 -

  Programové vybavení

  o

  84,00 tis. Kč

  pol. 6123 -

  Dopravní prostředky

  o

  1.754,23 tis. Kč

  Celkem

  o

  1.838,23 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  89. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  500,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2115 -

  Úspora energie a obnovitelné zdroje

  pol. 6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  500,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  90. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  6.675,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  6.675,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  91. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1.251,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 6130 -

  Pozemky

  o

  1.251,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  92. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  6.099,32 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol. 5909 -

  Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

  o

  6.099,32 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  93. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  75,36 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3315 -

  Činnost muzeí a galerií

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  75,36 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  94. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  4 170,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3315 -

  Činnost muzeí a galerií

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  4 170,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  95. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 636,43 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3322 -

  Zachování a obnova kulturních památek

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  1 636,43 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  96. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.952,10 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  347,50 tis. Kč

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  378,60 tis. Kč

  pol. 6123 -

  Dopravní prostředky

  o

  2.226,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  2.952,10 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  97. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  488,60 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 6113 -

  Zastupitelstva krajů

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  488,60 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  98. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  272,96 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  272,96 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  99. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  6 280,44 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  6 280,44 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  100. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 045,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 5521 -

  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  1 045,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  101. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  21 659,06 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 5521 -

  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  21 659,06 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  102. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  23.590,21 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5521 -

  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  3.457,81 tis. Kč

  pol. 5172 -

  Programové vybavení

  o

  889,86 tis. Kč

  Celkem

  o

  4.347,67 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 5521 -

  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  678,46 tis. Kč

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  17.366,54 tis. Kč

  pol. 6125 -

  Výpočetní technika

  o

  1.197,54 tis. Kč

  Celkem

  o

  19.242,54 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  103. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  238,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 5521 -

  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  238,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  104. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  4 500,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  4 500,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  105. schvaluje

   

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  6 652,03 tis. Kč

   

   

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

   

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

  pol.  5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

   300,00 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

   

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

   

   

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  4 775,73 tis. Kč

   

   

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  1 576,30 tis. Kč

   

   

  Celkem

  o

  6 352,03 tis. Kč

   

  30/2602                         23. 1. 2018
  106. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  181,50 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  181,50 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  107. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  0,93 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  0,93 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  108. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  707,78 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  707,78 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  109. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  3 000,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 4354 -

  Chráněné bydlení

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  3 000,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  110. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  850,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  850,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  111. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  700,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 4312 -

  Odborné sociální poradenství

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  700,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  112. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

   262,49 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3133 -

  Dětské domovy

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  262,49 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  113. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 387,36 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 5171 -

  Opravy a udržování

  o

  1 030,57 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  1 356,79 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  114. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 000,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  1 000,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  115. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  193,60 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3231 -

  Základní umělecké školy

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  193,60 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  116. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  201,40 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  201,40 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  117. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  10 250,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3125 -

  Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  10 250,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  118. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  5 338,23 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  5 338,23 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  119. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  5 997,09 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  5 997,09 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  120. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  315,30 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  315,30 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  121. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1 286,24 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  1 286,24 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  122. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  20 298,47 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  20 298,47 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  123. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.934,50  tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  2.934,50 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  124. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  562,70  tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  562,70  tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  125. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 000,00  tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  2 000,00  tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  126. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.866,90  tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  2.866,90 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  127. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  3 070,00 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  3 070,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  128. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  4 400,00  tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  4 400,00  tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  129. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  450,00 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  450,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  130. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.452,09 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  2.452,09 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  131. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  4 500,00 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  4 500,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  132. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.085,05 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  2.085,05 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  133. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  17.227,58 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol. 6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  17.227,58 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  134. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2 000,00 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  2 000,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  135. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  100,00 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  100,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  136. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  603,00 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  603,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  137. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  15.426,19 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  15.426,19 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  138. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  968,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  968,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  139. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  998,10 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  998,10 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  140. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1.266,26 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

  486,34 tis. Kč

  pol. 5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  779,92 tis. Kč

  Celkem

  o

  1.266,26 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  141. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.832,78 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  935,02 tis. Kč

  pol. 5164 -

  Nájemné

  o

  124,59 tis. Kč

  pol. 5168 -

  Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

  o

  48,39 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  1.606,20 tis. Kč

  pol. 5171 -

  Opravy a udržování

  o

  118,58 tis. Kč

  Celkem

  o

  2.832,78 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  142. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1.890,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2299 -

  Ostatní záležitosti v dopravě

  pol. 6313 -

  Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

  o

  1.890,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  143. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  24.986,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2219 -

  Ostatní záležitosti pozemních komunikací

  pol. 6341 -

  Investiční transfery obcím

  o

  24.500,00 tis. Kč

  na § 2299 -

  Ostatní záležitosti v dopravě

  pol. 6341 -

  Investiční transfery obcím

  o

  486,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  24.986,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  144. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1.288,00 tis. Kč

  a

  běžné výdaje            

  na § 2292 -

  Dopravní obslužnost

  pol. 5166 -

  Konzultační, poradenské a právní služby

  o

  1 174,00 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  114,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  1.288,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  145. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.119,50 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2299 -

  Ostatní záležitosti v dopravě

  pol. 5041-

  Odměny za užití duševního vlastnictví

  o

  781,70 tis. Kč

  pol. 5162 -

  Služby telekomunikací a radiokomunikací

  o

  13,80 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  1.324,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  2.119,50 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  146. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  40,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2299 -

  Ostatní záležitosti v dopravě

  pol. 5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

  o

  40,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  147. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  447,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 6320 -

  Pojištění funkčně nespecifikované

  pol. 5163 -

  Služby peněžních ústavů

  o

  447,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  148. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  70,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2212 -

  Silnice

  pol. 5171 -

  Opravy a udržování

  o

  40,00 tis. Kč

  pol. 5154 -

  Elektrická energie

  o

  30,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  70,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  149. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  11,21 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 6172 -

  Činnost regionální správy

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  11,21 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  150. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  4.843,63 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 5512 -

  Požární ochrana - dobrovolná část

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  4.843,63 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  151. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  997,89 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5512 -

  Požární ochrana – dobrovolná část

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  997,89 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  152. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1.493,36 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5512 -

  Požární ochrana – dobrovolná část

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  1.493,36 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  153. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  896,60 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 5511 -

  Požární ochrana - profesionální část

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  896,60 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  154. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  585,94 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5311 -

  Bezpečnost a veřejný pořádek

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  92,57 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 5311 -

  Bezpečnost a veřejný pořádek

  pol. 6122 -

  Stroje, přístroje a zařízení

  o

  493,37 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  155. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  14,18 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 5311 -

  Bezpečnost a veřejný pořádek

  pol. 5137 -

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  o

  14,18 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  156. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  41,63 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3341 -

  Rozhlas a televize

  pol. 5041 -

  Odměny za užití duševního vlastnictví

  o

  41,63 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  157. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  169,40 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3349 -

  Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  169,40 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  158. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  331,24 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol. 5166 -

  Konzultační, poradenské a právní služby

  o

  331,24 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  159. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  6 496,12 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol. 5166 -

  Konzultační, poradenské a právní služby

  o

  3,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol. 6129 -

  Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

  o

  159,89 tis. Kč

  pol. 6130 -

  Pozemky

  o

  6 333,23 tis. Kč

  Celkem

  o

  6 493,12 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  160. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1.308,55 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol. 5329 -

  Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

  o

  250,05 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol. 6341 -

  Investiční transfery obcím

  o

  1.058,50 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  161. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1.935,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol. 6341 -

  Investiční transfery obcím

  o

  1.935,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  162. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.699,20 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol. 5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  120,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol. 6341 -

  Investiční transfery obcím

  o

  2.219,40 tis. Kč

  pol. 6349 -

  Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

  o

  359,80 tis. Kč

  Celkem

  o

  2.579,20 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  163. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  2.221,40 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol. 5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  180,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol. 6313 -

  Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

  o

  75,00 tis. Kč

  pol. 6341 -

  Investiční transfery obcím

  o

  1.966,40 tis. Kč

  Celkem

  o

  2.041,40 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  164. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  22 649,50 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol. 6341 -

  Investiční transfery obcím

  o

  22 408,50 tis. Kč

  pol. 6349 -

  Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

  o

  241,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  22 649,50 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  165. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  535,95 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol. 5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

  o

  535,95 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  166. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1.641,60 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3636 -

  Územní rozvoj

  pol. 5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

  o

  1.462,50 tis. Kč

  pol. 5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  179,10 tis. Kč

  Celkem

  o

  1.641,60 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  167. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  11.233,35 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol. 5166 -

  Konzultační, poradenské a právní služby

  o

  104,35 tis. Kč

  pol. 5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  1.815,00 tis. Kč

  pol. 5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

  o

  250,00 tis. Kč

  pol. 5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  140,00 tis. Kč

  pol. 5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  2.200,00 tis. Kč

  pol. 5494 -

  Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

  o

  100,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  4.609,35 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol. 6322 -

  Investiční transfery spolkům

  o

  3.060,00 tis. Kč

  pol. 6341 -

  Investiční transfery obcím

  o

  3.564,00 tis. Kč

  Celkem

  o

  6.624,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  168. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  666,03 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3419 -

  Ostatní tělovýchovná činnost

  pol. 5134 -

  Prádlo, oděv a obuv

  o

  666,03 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  169. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  121,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3299 -

  Ostatní záležitosti vzdělávání

  pol. 5179 -

  Ostatní nákupy jinde nezařazené

  o

  121,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  170. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  594,95 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3599 -

  Ostatní činnost ve zdravotnictví

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  594,95 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  171. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  56,73 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3599 -

  Ostatní činnost ve zdravotnictví

  pol.  5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  56,73 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  172. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  3 360,75 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3599 -

  Ostatní činnost ve zdravotnictví

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  1 920,85 tis. Kč

  pol.  3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  5166 -

  Konzultační, poradenské a právní služby

  o

  1 439,90 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  173. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  750,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3599 -

  Ostatní činnost ve zdravotnictví

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  750,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  174. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  526,13 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  526,13 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  175. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  13.885,30 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

  na § 2399 -

  Ostatní záležitosti vodního hospodářství

  pol. 6341 -

  Investiční transfery obcím

  o

  13.885,30 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  176. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  11.943,10 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2399 -

  Ostatní záležitosti vodního hospodářství

  pol. 5909 -

  Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

  o

  11.943,10 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  177. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  150,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3729 -

  Ostatní nakládání s odpady

  pol. 5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

  o

  150,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  178. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  1.979,60 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3900 -

  Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

  pol. 5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  1.979,60 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  179. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  3 150,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  3 150,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  180. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  6 000,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  6 000,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  181. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  850,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  850,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  182. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

   

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  919,00 tis. Kč

   

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje            

   

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

   

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  919,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  183. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  871,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  871,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  184. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  377,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  377,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  185. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  250,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol.  6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  250,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  186. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšuje

  financování

  pol. 8115 -

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

  500,00 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  500,00 tis. Kč

  30/2602                         23. 1. 2018
  187. schvaluje

  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

  30/2602                         23. 1. 2018
  188. schvaluje

  závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení


  frame-scrollup