Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2603 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 24/2115 ze dne 7. 11. 2017

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

  30/2603                         23. 1. 2018
  1. rozhodla

  uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 02052/2017/IM ze dne 21. 6. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ se hotovitelem, kterým je společnost Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 45192464, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  30/2603                         23. 1. 2018
  2. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

   

  snižují

  kapitálové výdaje

  na § 6409 -

  Ostatní činnosti jinde nezařazené

  pol.  6901 -

  Rezervy kapitálových výdajů

  o

  810,55 tis. Kč

   

  a

   

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 4357 -

  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

   

  pol.  6121 -

  Budovy, haly a stavby

  o

  810,55 tis. Kč


   frame-scrollup