Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2607 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  30/2607                         23. 1. 2018
  1. bere na vědomí

  žádost organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o poskytnutí příspěvku na projekt „Vzdálený monitoring pacientů v Odborném léčebném ústavu Metylovice-Moravskoslezském sanatoriu s využitím telemedicíny“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  30/2607                         23. 1. 2018
  2. rozhodla

  snížit akci rozpočtu 2018 „Elektronizace zdravotnických procesů“ o 1.322,73 tis. Kč a navýšit akci „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace kraje“ v odvětví zdravotnictví o 1.322,73 tis. Kč

  30/2607                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 1.322.725 Kč, účelově určený na projekt Vzdálený monitoring pacientů v Odborném léčebném ústavu Metylovice-Moravskoslezském sanatoriu s využitím telemedicíny v rámci akce „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

  30/2607                         23. 1. 2018
  4. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  1.322,73 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3523 -

  Odborné léčebné ústavy

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  1.322,73 tis. Kč


   frame-scrollup