Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2619 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

  30/2619                         23. 1. 2018
  1. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 4379 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  19.260,08 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4351 -

  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

  pol.  5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  3.755,51 tis. Kč

  na § 4377 -

  Sociálně terapeutické dílny

  pol.  5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  13.042,47 tis. Kč

  na § 4379 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

  pol.  5011 -

  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

  o

  350,00 tis. Kč

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  150,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  125,00 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

   45,00 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  2,10 tis. Kč

  pol.  5139 -

  Nákup materiálu jinde nezařazený

  o

  150,00 tis. Kč

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  100,00 tis. Kč

  pol.  5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  1.540,00 tis. Kč

  Celkem

  19.260,08 tis. Kč

  30/2619                         23. 1. 2018
  2. schvaluje

  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

  30/2619                         23. 1. 2018
  3. rozhodla

  zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 1.285,77 tis. Kč z 332.399,07 tis. Kč na 333.684,84 tis. Kč

  30/2619                         23. 1. 2018
  4. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 4379 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  103.100,10 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4344 -

  Sociální rehabilitace

   

  pol.  5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

  4.721,00 tis. Kč

  pol.  5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  6.222,00 tis. Kč

  pol.  5223 -

  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

  o

  1.412,00 tis. Kč

  pol.  5229 -

  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

  o

  3.696,00 tis. Kč

  na § 4351 -

  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

  pol.  5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  394,00 tis. Kč

  pol.  5223 -

  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

  o

  441,00 tis. Kč

  pol.  5229 -

  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

  o

  2.353,00 tis. Kč

  pol.  5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  680,00 tis. Kč

  na § 4371 -

  Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  pol.  5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  391,00 tis. Kč

  pol.  5223 -

  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

  o

  4.409,00 tis. Kč

  pol.  5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  400,00 tis. Kč

  na § 4373 -

  Domy na půl cesty

  pol.  5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

  2.730,00 tis. Kč

  pol.  5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  932,00 tis. Kč

  na § 4374 -

  Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

  pol.  5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  21.333,00 tis. Kč

  pol.  5223 -

  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

  o

  20.274,00 tis. Kč

  pol.  5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  7.060,00 tis. Kč

  na § 4376 -

  Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

  pol.  5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  710,00 tis. Kč

  pol.  5229 -

  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

  o

  1.612,00 tis. Kč

  na § 4377 -

  Sociálně terapeutické dílny

  pol.  5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  1.260,00 tis. Kč

  pol.  5223 -

  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

  o

  6.745,00 tis. Kč

  pol.  5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  7.591,00 tis. Kč

  na § 4378 -

  Terénní programy

  pol.  5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  1.690,00 tis. Kč

  pol.  5223 -

  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

  o

  1.921,00 tis. Kč

  pol.  5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  3.451,00 tis. Kč

  na § 4379 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

  pol.  5021 -

  Ostatní osobní výdaje

  o

  500,00 tis. Kč

  pol.  5031 -

  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  o

  125,00 tis. Kč

  pol.  5032 -

  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  o

  45,00 tis. Kč

  pol.  5038 -

  Povinné pojistné na úrazové pojištění

  o

  2,10 tis. Kč

  Celkem

  o

  103.100,10 tis. Kč

  30/2619                         23. 1. 2018
  5. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

   

  zvyšují

  přijaté sankční platby a vratky transferů

  na § 6402 -

  Finanční vypořádání minulých let

   

  Pol. 2223 -

  Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

  o

  712,63 tis. Kč

  pol.  2229 -

  Ostatní přijaté vratky transferů

  o

  147,41 tis. Kč

  Celkem

  860,04 tis. Kč

  a

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3299 -

  Ostatní záležitosti vzdělávání

  pol.  5169 -

  Nákup ostatních služeb

  o

  248,09 tis. Kč

   

  a

   

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3141 -

  Školní stravování

  pol.  5321 -

  Neinvestiční transfery obcím

  o

  1.108,13 tis. Kč

  30/2619                         23. 1. 2018
  6. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

   

  snižují

  běžné výdaje

  na § 4319 -

  Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

  pol.  5167 -

  Služby školení a vzdělávání

  o

  30,00 tis. Kč

   

  a

   

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 4319 -

  Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

   

  pol.  5175 -

  Pohoštění

  o

  30,00 tis. Kč


  frame-scrollup