Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2625 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  30/2625                         23. 1. 2018
  1. bere na vědomí

  žádost subjektu Jeseníky – Severní hřeben z.s., IČO 27043941, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt Úprava LBT v Moravskoslezském kraji oblast Pradědu Jeseníky

  30/2625                         23. 1. 2018
  2. rozhodla

  poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu Jeseníky – Severní hřeben z.s., IČO 27043941, na projekt Úprava LBT v Moravskoslezském kraji oblast Pradědu Jeseníky, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  30/2625                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

  o

  200 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol.  5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  200 tis. Kč


   frame-scrollup