Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2644 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  30/2644                         23. 1. 2018
  1. rozhodla

  nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018 ve výši 160.187.257 Kč dle předloženého materiálu

  30/2644                         23. 1. 2018
  2. rozhodla

  poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

  30/2644                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšují

  přijaté transfery

  pol. 4116 - 

  Ostatní neinvestiční přijaté transfery
  ze státního rozpočtu

  o

  160.187.257 Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3111-

  Mateřské školy

   

  pol. 5212 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  fyzickým osobám

  o

  719.514 Kč

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

   

  8.830.097 Kč

  pol.  5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  192.647 Kč

  na § 3112 -

  Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

   

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

   

  1.376.519 Kč

  na § 3113 -

  Základní školy

   

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

   

  7.085.409 Kč

  na § 3114 -

  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

   

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

   

  11.773.325 Kč

  na § 3117 -

  První stupeň základních škol

   

  pol.  5212 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

  o

   

  1.261.542 Kč

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

  2.347.400 Kč

  na § 3121 -

  Gymnázia

   

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

   

   

  11.756.103 Kč

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

   

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

   

   

  48.086.391 Kč

  pol.  5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

   

  2.067.115 Kč

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

   

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

  34.647.124 Kč

  pol.  5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

  4.198.067 Kč

  na § 3125 -

  Střediska praktického vyučování

  a školní hospodářství

   

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

   

  144.000 Kč

  pol.  5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

  699.247 Kč

  na § 3141 -

  Školní stravování

   

  pol. 5212 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  fyzickým osobám

  o

  21.919 Kč

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

   

  2.371.296 Kč

  pol.  5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

  97.285 Kč

  pol.  5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  8.730Kč

  na § 3143 -

  Školní družiny a kluby

   

  pol.  5212 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

  o

  290.214 Kč

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

  2.010.556 Kč

  na § 3146 -

  Zařízení výchovného poradenství

   

  pol.  5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

  554.400 Kč

  na § 3147 -

  Domovy mládeže

   

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

  612.757 Kč

  pol.  5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

   

  179.831 Kč

  na § 3150 -

  Vyšší odborné školy

   

  pol.  5212

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

  o

   

   

  1.718.497 Kč

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

   

  7.618.085 Kč

  pol.  5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

           53.016 Kč

  na § 3231 -

  Základní umělecké školy

   

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

  6.520.016 Kč

  pol.  5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

  2.755.642 Kč

  na § 3233-

  Střediska volného času

   

  pol.  5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

  právnickým osobám

  o

   

  190.513 Kč

  Celkem

  160.187.257 Kč


  frame-scrollup