Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2646 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  30/2646                         23. 1. 2018
  1. schvaluje

  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, s účelovým určením na zajištění organizace:

  a)   9. ročníku krajského setkání koordinátorů EVVO a 5. ročníku letní školy koordinátorů - zajištění dalšího vzdělávání pro koordinátory EVVO o částku 40.000 Kč

  b)   3. ročníku festivalu ekologických filmů ENVOFILM 2018 o částku 100.000 Kč

  c)    3. ročníku Mezinárodního ekologického studentského sympozia (MESS) 2018 o částku 60.000 Kč

  s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

  30/2646                         23. 1. 2018
  2. schvaluje

  závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, ve výši 600.000 Kč s účelovým určením na rekonstrukci oplocení v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018

  30/2646                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3299 -

  Ostatní záležitosti vzdělávání

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  600.000 Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 6351 -

  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  600.000 Kč


   frame-scrollup