Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2647 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  30/2647                         23. 1. 2018
  1. bere na vědomí

  žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  30/2647                         23. 1. 2018
  2. doporučuje

  zastupitelstvu kraje

  rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, ve výši 1.150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příspěvek na odkup pozemků pod můstky do majetku města Frenštát pod Radhoštěm“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

  30/2647                         23. 1. 2018
  3. doporučuje

  zastupitelstvu kraje

  uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  30/2647                         23. 1. 2018
  4. ukládá

  náměstkovi hejtmana kraje

  předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

  Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

  Termín: 14. 3. 2018

  30/2647                         23. 1. 2018
  5. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  kapitálové výdaje

  na § 6409 -

  Ostatní činnosti jinde nezařazené

  pol.  6901- 

  Rezervy kapitálových výdajů

  o

  1.150 tis. Kč

  a

  zvyšují

  kapitálové výdaje

  na § 3419 -

  Ostatní tělovýchovná činnost

  pol. 6341 -

  Investiční transfery obcím

  o

  1.150 tis. Kč


   frame-scrollup