Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2652 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 20/1861 ze dne 12. 9. 2017

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

  č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

  č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  30/2652                         23. 1. 2018
  1. schvaluje

  „Základní rámec výpočtu návrhu dotace pro rok 2018 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  30/2652                         23. 1. 2018
  2. rozhodla

  nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2018 do rozpočtu kraje ve výši 1.717.520.944 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  30/2652                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšují

  neinvestiční přijaté transfery

  pol. 4116 -

  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

  o

  1.717.520.944 Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 4359 -

  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

  pol. 5229 -

  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

  o

  1.717.520.944 Kč


   frame-scrollup