Veřejné zakázky - 2015

Veřejné zakázky

03642/2015/KŘ

Smlouva o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství - Zajištění lékařské pohotovostní služby na území města Ostravy
Druhá smluvní strana: Městská nemocnice Ostrava, p. o.; IČ: 00635162

03640/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Obnova označení ptačí oblasti Heřmanský stav Odra-Poolší
Druhá smluvní strana: ZO ČSOP 67/09 SEKOS - JESENÍKY; IČ: 71251197

03639/2015/KŘ

Smlouva o poskytování servisních služeb - Servis vozidel Škoda, VW a Audi na rok 2016
Druhá smluvní strana: Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o.; IČ: 47124652

03591/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Výběr zhotovitele souvisejících prací stavby Rekonstrukce DOZP ve Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: Milan Holec stavební firma, s. r. o.; IČ: 26861178

03586/2015/KŘ

Kupní smlouva - Rozšíření operační paměti serverů TCK
Druhá smluvní strana: K2 atmitec, s. r. o.; IČ: 42767717

03569/2015/KŘ

Smlouva o zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb - Překladatelské a tlumočnické služby na rok 2016
Druhá smluvní strana: PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM, s. r. o.; IČ: 26473194

03534/2015/POR

Smlouva o poskytování právních služeb - Poskytování právní služby související se záměrem vybrat leteckého dopravce obsluhujícího linky Ostrava - Amsterdam a Ostrava - Helsinki
Druhá smluvní strana: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s. r. o., advokátní kancelář; IČ: 48118753

03533/2015/KŘ

Smlouva na poskytování konzultačních, poradenských a bezpečnostních služeb v oblasti ochrany osob, majetku a informací
Druhá smluvní strana: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.; IČ: 25884646

03495/2015/KŘ

Smlouva o poskytnutí služeb - Zajištění činnosti projektové kanceláře SMART regionu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s.; IČ: 27848230

03494/2015/KŘ

Licenční smlouva - Dodávka Dispečerské aplikace (DA verze 6.0) pro potřeby IVC Mošnov
Druhá smluvní strana: RCS KLadno, s. r. o.; IČ: 63495295

03487/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Výběr zhotovitele souvisejících prací stavby Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

03485/2015/SOC

Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace nábytku a vybavení do rekonstruovaného objektu domova pro seniory v Opavě
Druhá smluvní strana: L I N E T,  spol. s r.o.; IČ: 00507814

03483/2015/KŘ

Smlouva o dílo a servisní smlouva - Výměna stávajících ústředen a hlásičů požárů zařízení elektrické požární signalizace
Druhá smluvní strana: TEMAR, spol. s r. o.; IČ: 60318929

03448/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Odvoz vytěžené zeminy ze stavby "Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava"
Druhá smluvní strana: LP PAVERA, s. r. o.; IČ: 26817012

03419/2015/KH

Smlouva o dílo - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum
Druhá smluvní strana: ZAHAS Fire Services, s. r. o.; IČ: 02377152

03416/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup mikrobusu pro 9 osob II
Druhá smluvní strana: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s. r. o.; IČ: 28685521

03385/2015/IM

Návrh smlouvy o dílo - Učební pavilón odborného výcviku oboru opravář zemědělských strojů, včetně garáží pro zemědělskou techniku
Druhá smluvní strana: TECHNICO Opava, s. r. o.; IČ: 25849204

03265/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady zejména komunálními v Moravskoslezském kraji v roce 2015
Druhá smluvní strana: ENVIprojekt, s. r. o.; IČ: 60739959

03201/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup LCD monitorů
Druhá smluvní strana: C SYSTEM CZ, a. s.; IČ: 27675645

03184/2015/KŘ

Kupní smlouva - Zajištění sportovního vybavení - Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016
Druhá smluvní strana: INTERIMEX CZ, a.s.; IČ: 25420721

03149/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Rozšíření autentizace uživatelů (veřejnosti) do Portálu pacienta o druhý faktor ověření
Druhá smluvní strana: STAPRO, s. r. o.; IČ: 13583531

03053/2014/KŘ

Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: Road control system, a. s.; IČ: 27796558

03052/2014/KŘ

Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: Arrano Group, s. r. o.; IČ: 26792303

03051/2014/KŘ

Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: Road control system, a. s.; IČ: 27796558

03050/2014/KŘ

Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: Arrano Group, s. r. o.; IČ: 26792303

03049/2014/KŘ

Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: Arrano Group, s. r. o.; IČ: 26792303

03048/2014/KŘ

Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Silnice 2015
Druhá smluvní strana: Arrano Group, s. r. o.; IČ: 26792303

02972/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka a implementace duálního diskového úložného systému pro zálohování s funkcí replikace dat
Druhá smluvní strana: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a. s.; IČ: 28606582

02954/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup IP telefonních přístrojů
Druhá smluvní strana: DIGITAL Telecommunications, spol. s r.o.; IČ: 00575810

02953/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup automobilu pro řídícího důstojníka
Druhá smluvní strana: THT, s. r. o.; IČ: 46508147

02885/2015/ZDR

Kupní smlouva - Rekonstrukce geriatrického odd. v NsP Havířov
Druhá smluvní strana: TMS Prague, a. s.; IČ: 29001391

02874/2014/KŘ

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: ČECH-ENGINEERING, a. s.; IČ: 25394983

02827/2014/KŘ

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: Road control system, a. s.; IČ: 27796558

02811/2015/ZDR

Kupní smlouva - Zdravotnická technologie pro GYNPOR Karviná
Druhá smluvní strana: BLOCK, a. s.; IČ: 18055168

02787/2015/KŘ

Smlouva o poskytnutí prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů - Zajištění prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Deník a na jeho webových stránkách
Druhá smluvní strana: VLTAVA-LABE-PRESS, a. s.; IČ: 61860981

02786/2015/KŘ

Smlouva o poskytnutí prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů - Zajištění prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů v deníku Právo
Druhá smluvní strana: BORGIS, a. s.; IČ: 00564893

02733/2015/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby 2016
Druhá smluvní strana: ARBO CKP, s. r. o.; IČ: 25838261

02729/2015/SOC

Kupní smlouva - Dodávka vícemístných vozidel do sociálních zařízení Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Malý a Velký, spol. s r. o.; IČ: 44738633

02726/2015/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby 2016
Druhá smluvní strana: ASTRA Office, s. r. o.; IČ: 27771351

02725/2015/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby 2016
Druhá smluvní strana: BÜROPROFI, s. r. o.; IČ: 62502034

02720/2015/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby 2016
Druhá smluvní strana: Frankospol office, s. r. o.; IČ: 25910027

02719/2015/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby 2016
Druhá smluvní strana: ACTIVA, spol. s r. o.; IČ: 48111198

02718/2015/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby 2016
Druhá smluvní strana: PAPERA, s. r. o.; IČ: 25945653

02717/2015/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby 2016
Druhá smluvní strana: Ivan Kaspřák; IČ: 40356558

02712/2015/ZDR

Smlouva o dílo - Technologie strav provozu pro PIO v Opavě
Druhá smluvní strana: MAVA, spol. s r. o.; IČ: 48397555

02702/2015/SOC

Smlouva o dílo - Dodávka nábytku a vybavení objektu novostavby domova pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce
Druhá smluvní strana: VESNA INTERIORS, s. r. o.; IČ: 25536699

02701/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Technické vybavení Měřící přístroje v rámci projektu Podpora strojírenských oborů
Druhá smluvní strana: Mitutoyo Česko, s. r. o.; IČ: 25458400

02700/2015/SOC

Kupní smlouva - Kupní smlouva k dodávce lůžek, matrací vč. příslušenství do objektů soc. služeb
Druhá smluvní strana: CONMEDITECH, s. r. o.; IČ: 24165841

02650/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup 4 ks velitelských automobilů pro dovybavení jednotek HZS MSK II.
Druhá smluvní strana: Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o.; IČ: 47124652

02628/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka technického vybavení do objektu sociální služby chráněné bydlení v Osoblaze v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku"
Druhá smluvní strana: Z+M Partner, spol. s r. o.; IČ: 26843935

02621/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka a instalace bicích hudebních nástrojů
Druhá smluvní strana: AUDIO PARTNER, s. r. o.; IČ: 27114147

02618/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka a instalace strunných hudebních nástrojů
Druhá smluvní strana: Strunal CZ, a. s.; IČ: 27150747

02611/2015/KŘ

Smlouva o poskytování služeb maintenance - Prodloužení podpory bezpečnostního řešení McAfee
Druhá smluvní strana: VIAVIS, a. s.; IČ: 25848402

02606/2015/SOC

Smlouva o dílo - Dodávka nábytku a vybavení v rámci projektu 1. etapa transformace zámku Jindřichov
Druhá smluvní strana: ČEGAN, s. r. o.; IČ: 26274744

02581/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany
Druhá smluvní strana: WISS CZECH, s. r. o.; IČ: 29305934

02571/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Pořízení technického vybavení - Vybudování dílen v SŠ zemědělské, Nový Jičín
Druhá smluvní strana: AD TECHNIK, s. r. o.; IČ: 26409062

02550/2015/SOC

Smlouva o dílo - 1. etapa transformace organizace Marianum - Osoblaha
Druhá smluvní strana: JP-KONTAKT, s. r. o.; IČ: 25922378

02543/2015/SOC

Smlouva o dílo - 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku - Vrbno pod Pradědem
Druhá smluvní strana: JP-KONTAKT, s. r. o.; IČ: 25922378

02526/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka mobiliáře v rámci projektu Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. III
Druhá smluvní strana: Subterra, a. s.; IČ: 45309612

02522/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Pořízení technického vybavení - Obráběcí centrum
Druhá smluvní strana: KOVOSVIT MAS, a. s.; IČ: 26047284

02521/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Pořízení technického vybavení - Vybudování dílen v SŠ technické a zemědělské, Nový Jičín
Druhá smluvní strana: TechnoBank, s. r. o.; IČ: 26500213

02496/2015/KH

Smlouva o dílo - Dodávka Technologie výcvikového polygonu - Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Druhá smluvní strana: Drager Safety, s. r. o.; IČ: 26700778

02495/2015/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy
Druhá smluvní strana: Q - PARS, v. o. s.; IČ: 47984589

02460/2015/KŘ

Zmluva o partnerstve uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka - Zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2016
Druhá smluvní strana: Incheba, a. s.; IČ: 00211087

02459/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka 43 ks notebooků a 2 ks tablet PC
Druhá smluvní strana: C SYSTEM CZ, a. s.; IČ: 27675645

02434/2015/KH

Smlouva o dílo - Technologie mycího a servisního boxu
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

02405/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka sportovního vybavení v rámci projektů "Modernizace, rekonstrukce a výstavby sportovišť vzdělávacích zařízení II, IV, V" II
Druhá smluvní strana: SPORT CLUB, s. r. o.; IČ: 26845431

02403/2015/KŘ

Kupní smlouva - Výběr dodavatele technologií gastro pro Integrované výjezdové centrum Třinec II
Druhá smluvní strana: KOVOLIKA STAINLESS, s. r. o.; IČ: 26933217

02396/2015/KH

Smlouva o dílo - EZ-AV technika stavby Letiště Leoše Janáčka Ostrava IVC
Druhá smluvní strana: WV SYSTEMS, s. r. o.; IČ: 49060902

02395/2015/KH

Smlouva o dílo - Nábytek IVC Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Artspect, a. s.; IČ: 28123395

02378/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Výběr dodavatele vysokotlakého čističe v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum III
Druhá smluvní strana: D&V servis technika, s. r. o.; IČ: 41035721

02369/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Technické vybavení - Svařování, projekt Podpora strojírenských oborů
Druhá smluvní strana: EWM Hightec Welding Sales, s. r. o.; IČ: 27936856

02368/2015/ŠMS

Kupní smlouva - CNC obráběcí stroje
Druhá smluvní strana: První hanácká BOW, spol. s r. o.; IČ: 47670631

02366/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Dodávka a instalace elektrických hudebních nástrojů a audio vybavení
Druhá smluvní strana: Hudební centrum, s. r. o.; IČ: 26004151

02360/2015/ZDR

Kupní smlouva - Mobiliář pro GYN-POR Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
Druhá smluvní strana: B. Braun Medical, s. r. o.; IČ: 48586285

02319/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Podpora strojírenských oborů, CNC řezací stroj
Druhá smluvní strana: Pierce control automation, spol. s r. o.; IČ: 47683643

02317/2015/KŘ

Závěrkový list - Dodávka elektrické energie pro Moravskoslezský kraj 2016
Druhá smluvní strana: Centropol energy, a. s.; IČ: 25458302

02316/2015/KŘ

Kupní smlouva - Zajištění sanitární techniky a dodávka náplní
Druhá smluvní strana: Drozd a spol.; IČ: 47154519

02256/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Pořízení technického vybavení pro zkvalitnění výuky v rámci projektu Podpora strojírenských oborů
Druhá smluvní strana: Ing. Petr Boukal - Boukal; IČ: 14827093

02223/2015/IM

Smlouva o dílo - Rekonstrukce objektu domova Vítkov
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

02204/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Zhotovení, dodávka, instalace, montáž a zprovoznění jazykových laboratoří ve školách
Druhá smluvní strana: amethyst.cz, s. r. o.; IČ: 25904540

02177/2015/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Revitalizace budovy Domova Příbor
Druhá smluvní strana: ATRIS, s. r. o.; IČ: 28608909

02171/2015/ZDR

Kupní smlouva - Zdravotnická technologie pro PCHO FM
Druhá smluvní strana: B. Braun Medical, s. r. o.; IČ: 48586285

02130/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody
Druhá smluvní strana: AQUA - GAS, s. r. o.; IČ: 25513117

02071/2015/DSH

Smlouva o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní oblsužnosti MSK - oblast Jablunkovsko a Třinecko (Vzhledem ke kapacitnímu omezení zveřejněna pouze samotná smlouva bez příloh)
Druhá smluvní strana: ČSAD Vsetín, a. s.; IČ: 45192120

02061/2015/ZDR

Kupní smlouva - Zdravotnická technologie pro PCHO v Nemocnici ve FM
Druhá smluvní strana: EAST - WEST TRADING, spol. s r. o.; IČ: 45788405

02055/2015/KŘ

Kupní smlouva - Výběr dodavatele gastrotechnologií pro Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: MAVA, spol. s r. o.; IČ: 48397555

02031/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Didaktické pomůcky - měřící soupravy pro počítačem podporované experimenty
Druhá smluvní strana: PROFIMEDIA, s. r. o.; IČ: 41032098

02030/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Didaktické pomůcky pro výuku fyziky
Druhá smluvní strana: KVANT, spol. s r. o.; IČ: 31398294

02029/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Pořízení didaktických pomůcek pro výuku biologie a chemie
Druhá smluvní strana: MULTIP MORAVIA, s. r. o.; IČ: 16627971

01996/2015/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon fce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Revitalizace budovy Domova Letokruhy, p. o.
Druhá smluvní strana: Ing. Štěpán Šňupárek; IČ: 72978325

01969/2015/ZDR

Servisní smlouva - Pozáruční servis lékařské technologie v rámci projektu Pavilon chirurgických oborů v nem. Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: Siemens, s. r. o.; IČ: 00268577

01939/2015/ZDR

Smlouva o dílo - Dodávka lékařské technologie v rámci projektu Pavilon chirurgických oborů v nem. Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: Siemens, s. r. o.; IČ: 00268577

01915/2015/ÚPS

Smlouva o dílo - Vybavení interiéru a exteriéru a stavební práce v rámci projektu "Archeopark Chotěbuz - 2. část"
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

01887/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka nábytku v rámci projektů "Modernizace, rekonstrukce a výstavby sportovišť vzdělávacích zařízení II, IV, V“
Druhá smluvní strana: ALEX kovový a školní nábytek, s. r. o.; IČ: 26943344

01884/2015/KŘ

Smlouva o úplatném převodu doménového jména - Úplatný převod doménového jména "msk.cz"
Druhá smluvní strana: NWT, a. s.; IČ: 63469511

01883/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup technologického vybavení pro projekt "Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" II
Druhá smluvní strana: AutoCont CZ, a. s.; IČ: 47676795

01882/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup technologického vybavení pro projekt "Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" I
Druhá smluvní strana: RCS Brno - radiostanice.cz, a. s.; IČ: 25397443

01881/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup technologického vybavení pro projekt "Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" II
Druhá smluvní strana: Pramacom Prague, spol. s r. o.; IČ: 18630782

01880/2015/KŘ

Smlouva o dílo a supportní smlouva - Nákup technologického vybavení pro projekt "Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" II - 3. část
Druhá smluvní strana: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a. s.; IČ: 28606582

01857/2015/KŘ

Smlouva o zajištění gastrofestivalu "Jak šmakuje Moravskoslezsko" - Zajištění 5. ročníku gastrofestivalu "Jak šmakuje Moravskoslezsko"
Druhá smluvní strana: Agentura Orange, s. r. o.; IČ: 26856425

01854/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup monitorů pro potřeby KÚ MSK
Druhá smluvní strana: BRAIN computers, s. r. o.; IČ: 25397265

01851/2015/KŘ

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15
Druhá smluvní strana: Mladá Fronta, a. s.; IČ: 49240315

01829/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup 26 ks mobilních zástěn
Druhá smluvní strana: LUING PYREX, spol. s r. o.; IČ: 64608484

01827/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP a 2. NP - Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava
Druhá smluvní strana: UNICONT OPAVA, s. r. o.; IČ: 65142756

01818/2015/KŘ

Smlouva na zajištění inzerce - Inzerce 2015
Druhá smluvní strana: Ian Derson advertising, s. r. o.; IČ: 25379267

01816/2015/KŘ

Smlouva o provedení auditu - Provedení auditů a zpracování auditorských zpráv - 6. část - Audit pro projekt „Silnice 2014 – V. etapa“
Druhá smluvní strana: MIRÓ Audit Services, s. r. o.; IČ: 24291447

01815/2015/KŘ

Smlouva o provedení auditu - Provedení auditů a zpracování auditorských zpráv - 4. část - Audit pro projekt „Silnice 2014 – I. etapa“
Druhá smluvní strana: MIRÓ Audit Services, s. r. o.; IČ: 24291447

01814/2015/KŘ

Smlouva o provedení auditu - Provedení auditů a zpracování auditorských zpráv - 3. část - Audit pro projekt „Silnice 2013 – IV. etapa“
Druhá smluvní strana: MIRÓ Audit Services, s. r. o.; IČ: 24291447

01813/2015/KŘ

Smlouva o provedení auditu - Provedení auditů a zpracování auditorských zpráv - 2. část - Audit pro projekt „Silnice 2015 – 7 staveb“
Druhá smluvní strana: MIRÓ Audit Services, s. r. o.; IČ: 24291447

01812/2015/KŘ

Smlouva o provedení auditu - Provedení auditů a zpracování auditorských zpráv - 1. část - Audit pro projekt „Silnice 2013 – I. etapa“
Druhá smluvní strana: MIRÓ Audit Services, s. r. o.; IČ: 24291447

01803/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup kancelářských potřeb v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost II
Druhá smluvní strana: KOEXIMPO, spol. s r. o.; IČ: 18055826

01794/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka notebooků s příslušenstvím pro členy projektových týmů
Druhá smluvní strana: C SYSTEM CZ, a. s.; IČ: 27675645

01789/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Vytvoření microsite (webové stránky) vhodné pro cílovou skupinu rodiny s dětmi II
Druhá smluvní strana: VOATT, s. r. o.; IČ: 01744615

01786/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Propagační předměty v rámci projektu "Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj - s chutí" II
Druhá smluvní strana: REKLAMA CENTRUM, spol. s r. o.; IČ: 17047692

01784/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Oprava střechy objektu Husova
Druhá smluvní strana: DIK stavby, s. r. o.; IČ: 25914057

01783/2015/KŘ

Smlouva o poskytování servisních služeb - Pravidelný servis a opravy zařízení
Druhá smluvní strana: ALTRON, a. s.; IČ: 64948251

01743/2015/KŘ

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - V rámci stavby "Rekonstrukce křižovatky sil. III/4661 a III/4662 v Komárově"
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

01740/2015/KH

Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Stance Communications, s. r. o.; IČ: 26122481

01736/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup osobního automobilu SUV 4x4 a mikrobusu pro 9 osob II
Druhá smluvní strana: Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o.; IČ: 47124652

01735/2015/ZDR

Kupní smlouva - Pořízení zdravotnické technologie PIO Opava
Druhá smluvní strana: Metrostav, a. s.; IČ: 00014915

01734/2015/KH

Smlouva o dílo - Výroba a dodání nábytku a interiéru IVC letiště LJ
Druhá smluvní strana: OLMAN SERVICE s.r.o.; IČ: 26293102

01713/2015/ZDR

Kupní smlouva - Zdravotnická technologie pro PIO v Opavě
Druhá smluvní strana: CONMEDITECH, s. r. o.; IČ: 24165841

01695/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup 73 ks kompozitních tlakových láhví
Druhá smluvní strana: MEVA - Ostrava, s. r. o.; IČ: 64088707

01679/2015/KŘ

Smlouva o dílo a technické podpoře - Systém pro zpracování materiálů samosprávy
Druhá smluvní strana: PilsCom, s. r. o.; IČ: 25219103

01654/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka technického vybavení do objektů sociálních služeb 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ArjoHuntleigh, s. r. o.; IČ: 46962549

01653/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka technického vybavení do objektů sociálních služeb 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ArjoHuntleigh, s. r. o.; IČ: 46962549

01646/2015/IM

Smlouva o dílo - Silnice 2015 - 7 staveb akce "Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice - Štramberk"
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

01644/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách
Druhá smluvní strana: Moderní škola, s. r. o.; IČ: 28607376

01643/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách
Druhá smluvní strana: Moderní škola, s. r. o.; IČ: 28607376

01626/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup 19 ks vozidlových radiostanic
Druhá smluvní strana: Pramacom Prague, spol. s r. o.; IČ: 18630782

01625/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka zdravotnického vybavení "2. etapa transformace organizace Marianum"
Druhá smluvní strana: AUDY, s. r. o.; IČ: 00544426

01616/2015/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Podpora zaměstnávání lidí s postižením - zajištění dodavatele pro realizaci pozice job coach
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

01610/2015/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Rámcová smlouva na dodávku prvků povinné publicity v rámci projektů spolufinancovaných z EU
Druhá smluvní strana: Jan Horsinka - ARTCOM; IČ: 48752568

01604/2015/ZDR

Kupní smlouva - Zdravotnická technologie pro PCHO v Nemocnici ve FM
Druhá smluvní strana: EAST - WEST TRADING, spol. s r. o.; IČ: 45788405

01578/2015/KŘ

Smlouva o poskytování právních služeb - Poskytování právního poradenství a právní pomoci při procesu zavádění nových linek na Letišti Leoše Janáčka Ostrava
Druhá smluvní strana: ĆÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s. r. o.; IČ: 48118753

01526/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup 1000 ks širokospektrálních filtrů pro obměnu v kontejnerech
Druhá smluvní strana: Drager Safety, s. r. o.; IČ: 26700778

01525/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup izolačních vzduchových dýchacích přístrojů vč. komunikačního prostředku v masce
Druhá smluvní strana: Drager Safety, s. r. o.; IČ: 26700778

01513/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka mobilního ručního FT-IR spektrometru a Ramanova disperzního spektrometru
Druhá smluvní strana: RMI, s. r. o.; IČ: 25288083

01507/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Silnice 2015 - Nákup pomůcek pro výuku v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
Druhá smluvní strana: Frankospol office, s. r. o.; IČ: 25910027

01506/2015/ZDR

Kupní smlouva - Zdravotnická technologie pro PCHO FM
Druhá smluvní strana: Siemens, s. r. o.; IČ: 00268577

01488/2015/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktolologické poradenství na území obce Ostrava
Druhá smluvní strana: Modrý kříž v České republice; IČ: 26641178

01479/2015/IM

Smlouva o dílo - Silnice 2015 - 7 staveb akce Silnice III/4521 - rekonstrukce mostu e. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice
Druhá smluvní strana: REPONT, s. r. o.; IČ: 26863057

01477/2015/IM

Smlouva o dílo - "Silnice 2015 - 7 staveb" akce "Rekonstrukce křižovatky sil III/4661 x III/4662 v Komárově"
Druhá smluvní strana: Dálniční stavby Praha, a. s.; IČ: 40614948

01469/2015/KŘ

Kupní smlouva - Zajištění sportovního vybavení - Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015
Druhá smluvní strana: Teamline, s. r. o.; IČ: 03262910

01468/2015/KŘ

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie - Přeložka VNk u silnice II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01462/2015/ZDR

Kupní smlouva - Mobiliář pro pavilon interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě
Druhá smluvní strana: EXBYDO, s. r. o.; IČ: 62497791

01458/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Dotisk 3. a 4. dílu kuchařky "Jak šmakuje Moravskoslezsko"
Druhá smluvní strana: Agentura API, s. r. o.; IČ: 25844091

01457/2015/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Terénní sociální práce s mladistvými na území obce Ostrava
Druhá smluvní strana: Renarkon, o. p. s.; IČ: 25380443

01413/2015/IM

Smlouva o dílo - Silnice 2015 - 7. staveb, akce Reko mostu přes řeku Opavu ve městě Krnov
Druhá smluvní strana: JHP, spol. s r. o.; IČ: 45798290

01401/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Modernizace výuky a podmínek pro výuku v ZUŠ
Druhá smluvní strana: Jarmila Mariašová; IČ: 63715856

01399/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Přírodovědné laboratoře v gymnáziích, Gymnázium Havířov-Město, p. o.
Druhá smluvní strana: Hilbert Interiéry, s. r. o.; IČ: 28661133

01398/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních školách, Střední průmyslová škola stavební Ostrava, p. o.
Druhá smluvní strana: Hilbert Interiéry, s. r. o.; IČ: 28661133

01396/2015/KŘ

Kupní smlouva - Výběr dodavatele 12 sad hydraulických vyprošťovacích zařízení
Druhá smluvní strana: JaGa, spol. s r. o.; IČ: 16188071

01393/2015/ZDR

Kupní smlouva - Zdravotnická technologie pro Slezskou nemocnici v Opavě
Druhá smluvní strana: EDOMED, a. s.; IČ: 63673169

01392/2015/ZDR

Kupní smlouva - Zdravotnická technologie pro Slezskou nemocnici v Opavě
Druhá smluvní strana: Olympus Czech Group, s. r. o.; IČ: 27068641

01380/2015/SOC

Smlouva o dílo - Dodávka nábytku a vybavení objektu chráněného bydlení v Českém Těšíně
Druhá smluvní strana: LINET, spol. s r. o.; IČ: 00507814

01378/2015/SOC

Smlouva o dílo - Dodávka nábytku a vybavení objektu novostavby domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě
Druhá smluvní strana: LINET, spol. s r. o.; IČ: 00507814

01376/2015/IM

Smlouva o dílo - Rekonstrukce sil. II/474 Jablunkov-Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

01374/2015/IM

Smlouva o dílo - Silnice 2015 - 7. staveb, akce Reko a modernizace sil. II/475 Havířov - obchvat TIR
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

01336/2015/IM

Smlouva o dílo - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: Dálniční stavby Praha, a. s.; IČ: 40614948

01330/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní rezervace Skučák
Druhá smluvní strana: Adam Zaucha; IČ: 61933716

01323/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Přírodovědné laboratoře, GY, Ostrava-Hrabůvka, p. o. - dodávka nábytku
Druhá smluvní strana: KXN CZ, s. r. o.; IČ: 28784111

01320/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Přírodovědné laboratoře, GY, Frýdek-Místek, p. o. - dodávka nábytku
Druhá smluvní strana: TEMEX, spol. s r. o.; IČ: 42767873

01319/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Přírodovědné laboratoře, GY a SOŠ, Nový Jičín, p. o. - dodávka nábytku
Druhá smluvní strana: MULTIP MORAVIA, s. r. o.; IČ: 16627971

01318/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Přírodovědné učebny a laboratoře, SOŠ Karviná, p. o. - dodávka nábytku
Druhá smluvní strana: TEMEX, spol. s r. o.; IČ: 42767873

01316/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Přírodovědné učebny a laboratoře, VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice, p. o. - dodávka nábytku
Druhá smluvní strana: MULTIP MORAVIA, s. r. o.; IČ: 16627971

01308/2015/ZDR

Smlouva o zajištění prohlídek těl zemřelých v letech 2015 a 2016
Druhá smluvní strana: Městská nemocnice Ostrava, p. o.; IČ: 00635162

01307/2015/SOC

Smlouva o dílo - Dodávka nábytku a vybavení objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Karviné
Druhá smluvní strana: Potrusil, s. r. o.; IČ: 25310119

01306/2015/SOC

Smlouva o dílo - Dodávka nábytku a vybavení objektu novostavby domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově
Druhá smluvní strana: Český nábytek, a. s.; IČ: 26063395

01305/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup 1 ks osobního automobilu s pohonem na CNG a 3 ks osobních automobilů střední třídy
Druhá smluvní strana: Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o.; IČ: 47124652

01304/2015/KŘ

Kupní smlouva - Nákup 1 ks osobního automobilu s pohonem na CNG a 3 ks osobních automobilů střední třídy
Druhá smluvní strana: Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o.; IČ: 47124652

01301/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní rezervace Rezavka
Druhá smluvní strana: Mgr. David Honěk; IČ: 67333958

01300/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní památka Profil Morávky
Druhá smluvní strana: Mgr. David Honěk; IČ: 67333958

01299/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní památka Meandry Lučiny
Druhá smluvní strana: Mgr. David Honěk; IČ: 67333958

01289/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Ediční plán na rok 2015
Druhá smluvní strana: Agentura API, s. r. o.; IČ: 25844091

01282/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Zajištěné péče o zvláště chráněná území Moravskoslezského kraje – 2. část Kunov
Druhá smluvní strana: Salamandr, s. r. o.; IČ: 26871513

01279/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní památka Lávový proud u Meziny
Druhá smluvní strana: Ing. Jan Gemela; IČ: 46153233

01275/2015/KŘ

Smlouva o dílo a servisní smlouva - Výroba regionálního exponátu MSK pro prezentaci na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
Druhá smluvní strana: Pavel Strakoš; IČ: 12694134

01267/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Výroba, dodávka, instalace a montáž nábytku vč. napojení médií pro odbornou biologickou laboratoř Střední zahradnická škola, Ostrava
Druhá smluvní strana: KXN CZ, s. r. o.; IČ: 28784111

01221/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Výběr dodavatele technologie OOP, oděvů, praní, sušení v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum
Druhá smluvní strana: MIELE, spol. s r. o.; IČ: 18829503

01218/2015/ZDR

Smlouva o dílo - Systém pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a. s.; IČ: 28606582

01181/2015/ZDR

Kupní smlouva - Sanitní vozy RLP, FD
Druhá smluvní strana: FD servis Praha, s. r. o.; IČ: 25710427

01134/2015/IM

Smlouva o dílo - Reko a modernizace Silnice č.II/647 Ostrava,ul.Mariánskohorská 1.etapa
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

01133/2015/IM

Smlouva o dílo - Silnice 2015 - Mariánskohorská
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

01132/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Pianina a křídla
Druhá smluvní strana: Jan Drnek; IČ: 46808108

01128/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka nábytku a vybavení domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě
Druhá smluvní strana: KASCH - interiér, s. r. o.; IČ: 26831724

01122/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Výběr dodavatele technologie strojní údržby a ostatního vybavení v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum
Druhá smluvní strana: KASCH - interiér, s. r. o.; IČ: 26831724

01092/2015/IM

Smlouva o dílo - Atraktivnější výuka zahradnických oborů, název akce "Park zahrad - SZAS Ostrava"
Druhá smluvní strana: VYKRUT zahradní služby, a. s.; IČ: 03921921

01061/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Dodávka nábytku a vybavení v rámci projektu "Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě"
Druhá smluvní strana: Český nábytek, a. s.; IČ: 26063395

01040/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Výběr dodavatele technologie ČOV v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum
Druhá smluvní strana: Delta Technologie, s. r. o.; IČ: 27544630

00987/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Zajištění péče z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněném území Mokřiny u Krahulčí
Druhá smluvní strana: SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy; IČ: 41031547

00973/2015/KŘ

Kupní smlouva - Výroba, dodávka a instalace strunného hudebního nástroje - cimbálu
Druhá smluvní strana: Vladimír Holiš; IČ: 15410153

00909/2015/ZDR

Kupní smlouva - ,,Sanitní vozy a služby e-Health", 9 ks sanitních vozidel pro RZP
Druhá smluvní strana: FOSAN, s. r. o.; IČ: 64509214

00908/2015/ZDR

Kupní smlouva - ,,Sanitní vozy a služby e-Health", 8 ks sanitních vozidel typu RZP
Druhá smluvní strana: FOSAN, s. r. o.; IČ: 64509214

00907/2015/ZDR

Kupní smlouva - ,,Sanitní vozy a služby e-Health", 1 ks vozidlo RLP
Druhá smluvní strana: FOSAN, s. r. o.; IČ: 64509214

00906/2015/ZDR

Kupní smlouva - ,,Sanitní vozy a služby e-Health", 1 ks vozidlo RLP
Druhá smluvní strana: FOSAN, s. r. o.; IČ: 64509214

00898/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Outdoorová kampaň MSK - Bigboardy
Druhá smluvní strana: Knowlimits, s. r. o.; IČ: 63677792

00880/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Stabilní hasicí zařízení pro datové centrum Pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.
Druhá smluvní strana: TRASER CZ, s. r. o.; IČ: 29198186

00852/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Vytvoření letní propagační mapy MSK k projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“
Druhá smluvní strana: SHOCart, spol. s r. o.; IČ: 40942040

00810/2015/IM

Smlouva o dílo - ,,Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka - Kunín"
Druhá smluvní strana: COLAS CZ, a. s.; IČ: 26177005

00776/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě
Druhá smluvní strana: Moderní škola, s. r. o.; IČ: 28607376

00773/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - ,,Přírodovědné laboratoře", Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, p. o.
Druhá smluvní strana: Moderní škola, s. r. o.; IČ: 28607376

00772/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - ,,Přírodovědné laboratoře", Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, p. o.
Druhá smluvní strana: Moderní škola, s. r. o.; IČ: 28607376

00771/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - ,,Přírodovědné laboratoře", Gymnázium, Karviná, p. o.
Druhá smluvní strana: Moderní škola, s. r. o.; IČ: 28607376

00749/2015/IM

Smlouva o dílo - „Rekonstrukce a modernizace sil. 11/465 Horní Lhota - Zátiší''
Druhá smluvní strana: SWIETELSKY stavební, s. r. o.; IČ: 48035599

00744/2015/KŘ

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie - Stavba Nošovice, přeložka VN Horák
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00736/2015/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a výkon AD - ,,Rekonstrukce elektroinstalace III. etapa" (Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, p.o.)
Druhá smluvní strana: Ing. DANĚK Petr; IČ: 74731297

00736/2015/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a výkon AD - ,,Rekonstrukce elektroinstalace III. etapa" (Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, p.o.)
Druhá smluvní strana: Ing. DANĚK Petr; IČ: 74731297

00727/2015/KŘ

Smlouva o poskytování technické podpory - Zabezpečení podpory pro softwarové licence
Druhá smluvní strana: Servodata, a. s.; IČ: 25112775

00697/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Výroba, dodávka, instalace a montáž nábytku vč. rozvodů a napojení médií v rámci projektu ,,Přírodovědné laboratoře"
Druhá smluvní strana: TEMEX, spol. s r. o.; IČ: 42767873

00696/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Výroba, dodávka, instalace a montáž nábytku vč. rozvodů a napojení médií v rámci projektu ,,Přírodovědné laboratoře"
Druhá smluvní strana: TEMEX, spol. s r. o.; IČ: 42767873

00695/2015/ŠMS

Smlouva o dílo - Výroba, dodávka, instalace a montáž nábytku vč. rozvodů a napojení médií v rámci projektu ,,Přírodovědné laboratoře"
Druhá smluvní strana: TEMEX, spol. s r. o.; IČ: 42767873

00647/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Vypracování posudku ,,Výroba hliníkového granulátu Malá Štáhle"
Druhá smluvní strana: AZ GEO, s. r. o.; IČ: 25358944

00629/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka nábytku a vybavení ,,Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, p. o., Karviná)" II
Druhá smluvní strana: Potrusil, s. r. o.; IČ: 25310119

00627/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování návrhu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Ernst & Young, s. r. o.; IČ: 26705338

00593/2015/IM

Smlouva o dílo - Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově
Druhá smluvní strana: ADOR CZ, s. r. o.; IČ: 25292331

00590/2015/ŠMS

Kupní smlouva - Nákup výpočetní, prezentační a audiovizuální techniky vč. práv v rámci projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku v ZUŠ
Druhá smluvní strana: AutoCont CZ, a. s.; IČ: 47676795

00588/2015/ZDR

Kupní smlouva - Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných MSK
Druhá smluvní strana: CONMEDITECH, s. r. o.; IČ: 24165841

00573/2015/IM

Smlouva o dílo - Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: Milan Holec stavební firma, s. r. o.; IČ: 26861178

00529/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Parkoviště u budov Krajského úřadu Moravskoslezského kraje - parkoviště G
Druhá smluvní strana: VOSTAV MORAVA, a. s.; IČ: 25836129

00526/2015/IM

Smlouva o dílo - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

00523/2015/KŘ

Smlouva o zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje II.
Druhá smluvní strana: Městská nemocnice Ostrava, p. o.; IČ: 00635162

00517/2015/INF

Smlouva o dílo - Zhotovení nové grafické podoby webových stránek Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Polski.com, s. r. o.; IČ: 27791505

00508/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Dodávka zdravotnického vybavení a dodávka nábytku vč. dalšího vybavení - 2. etapa transformace organizace Marianum
Druhá smluvní strana: QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o.; IČ: 47917601

00498/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Dodávka a montáž klimatizace v budově Agentury pro regionální rozvoj, a.s.
Druhá smluvní strana: MORYS, s. r. o.; IČ: 42864771

00497/2015/IM

Smlouva o dílo - Zateplení Střední odborné školy v Bruntále
Druhá smluvní strana: VHH THERMONT, s. r. o.; IČ: 25878778

00496/2015/IM

Smlouva o dílo - 4. etapa transformace organizace Marianum - DOZP Karviná
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

00491/2015/KH

Kupní smlouva - Nákup 1 ks automobilového žebříku
Druhá smluvní strana: FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT., s. r. o.; IČ: 26384779

00490/2015/KŘ

Smlouva o poskytování služeb technické podpory - Licence Oracle
Druhá smluvní strana: Oracle Czech, s. r. o.; IČ: 61498483

00489/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě II
Druhá smluvní strana: Moderní škola, s. r. o.; IČ: 28607376

00481/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Vytvoření nového vizuálního grafického stylu cestovního ruchu v MSK
Druhá smluvní strana: MOTÝL MEDIA, s. r. o.; IČ: 26867583

00480/2015/KH

Kupní smlouva - Nákup 6 ks automobilových plošin pro zachranné práce
Druhá smluvní strana: WISS CZECH, s. r. o.; IČ: 29305934

00465/2015/KŘ

Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská
Druhá smluvní strana: Arrano Group, s. r. o.; IČ: 26792303

00420/2015/IM

Smlouva o dílo - Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné - Staré Těchanovice
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

00402/2015/KŘ

Kupní smlouva - Pořízení vybavení pro žáky s vadami zraku pro trvalé zkvalitnění a rozšíření poradenských služeb
Druhá smluvní strana: VIDUM, spol. s r. o.; IČ: 26844796

00336/2015/IM

Smlouva o dílo - Poradna pro pěstounskou péči
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

00335/2015/INF

Smlouva o komplexní podpoře Orientačně-informačního systému Jesenické magistrály
Druhá smluvní strana: ELVAC SOLUTIONS, s. r. o.; IČ: 27396649

00334/2015/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Rekonstrukce objektu domova Vítkov
Druhá smluvní strana: Ing. Miroslav Geryk; IČ: 63015820

00330/2015/KŘ

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu - Stavba dílen v areálu Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně
Druhá smluvní strana: Archaia Olomouc, o. p. s.; IČ: 27713725

00320/2015/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Archeopark Chotěbuz - 2. část
Druhá smluvní strana: MÁTL a KYŠÁK, s. r. o.; IČ: 25366319

00317/2015/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné
Druhá smluvní strana: STEMON Holding, s. r. o.; IČ: 28638816

00239/2015/IM

Smlouva o dílo - Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o
Druhá smluvní strana: Subterra, a. s.; IČ: 45309612

00223/2015/IM

Smlouva o dílo - Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě
Druhá smluvní strana: UNICONT OPAVA, s. r. o.; IČ: 65142756

00220/2015/KŘ

Smlouva o poskytování servisních služeb - Servis vozidel Hyundai na rok 2015 II
Druhá smluvní strana: Hyundai HB, a. s.; IČ: 01435451

00217/2015/SOC

Smlouva o poskytování služeb - Případná práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami
Druhá smluvní strana: Sociální služby města Havířova; IČ: 60337583

00204/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka elektro vybavení do objektů sociálních služeb - část 4 (projekt Transformace Zámku Nová Horka)
Druhá smluvní strana: J.M. Trade International, spol. s r. o.; IČ: 60465808

00196/2014/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka elektro vybavení do objektů sociálních služeb - 2. část
Druhá smluvní strana: J.M. Trade International, spol. s r. o.; IČ: 60465808

00184/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka elektro vybavení do objektů sociálních služeb - 1. část
Druhá smluvní strana: J.M. Trade International, spol. s r. o.; IČ: 60465808

00168/2015/IM

Příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti - Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Ing. Miroslav Geryk; IČ: 63015820

00167/2015/KH

Kupní smlouva - nákup 16 ks CAS ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny
Druhá smluvní strana: KOBIT, spol. s r. o.; IČ: 44792247

00162/2015/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Parkoviště u budov KÚ - PARKOVIŠTĚ G
Druhá smluvní strana: ATRIS, s. r. o.; IČ: 28608909

00161/2015/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - ARR - KLIMATIZACE
Druhá smluvní strana: ATRIS, s. r. o.; IČ: 28608909

00133/2015/KŘ

Smlouva o dílo - Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě III
Druhá smluvní strana: NWT, a. s.; IČ: 63469511

00124/2015/KŘ

Kupní smlouva - Pořízení nábytku a vybavení v rámci projektu Poradna pro pěstounskou péči v Karviné II
Druhá smluvní strana: INTERDEKOR HP, s. r. o.; IČ: 25367498

00110/2015/IM

Smlouva o dílo - Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Aleš Fousek; IČ: 73168238

00061/2015/KH

Kupní smlouva - Nákup 17 ks prvosledových CAS se speciální technologií
Druhá smluvní strana: THT Polička, s. r. o.; IČ: 46508147

00059/2015/KŘ

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru - Výstavba Integrovaného výjezdového centra v Třinci
Druhá smluvní strana: KOHL Architekti, s. r. o.; IČ: 28597931

00051/2015/IM

Smlouva o dílo - Výstavba objektu DOZP ve Studénce
Druhá smluvní strana: BYSTROŇ Group, a. s.; IČ: 27800466

00022/2015/IM

Smlouva o dílo - Zateplení vybraných budov VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici - tělocvična
Druhá smluvní strana: BDSTAV MORAVA, s. r. o.; IČ: 26807947

00021/2015/INF

Smlouva o dílo - Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací
Druhá smluvní strana: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a. s. ; IČ: 28606582

00003/2015/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka a instalace mikroskopické techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství
Druhá smluvní strana: INTRACO MICRO spol. s r.o.; IČ: 62968955

03582/2014/IM/3

Dodatek - Dohoda o narovnání - Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)
Druhá smluvní strana: INTOZA, s. r. o.; IČ: 25873261

03582/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)
Druhá smluvní strana: INTOZA, s. r. o.; IČ: 25873261

03582/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)
Druhá smluvní strana: INTOZA, s. r. o.; IČ: 25873261

03551/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - Silnice II/457 - rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov
Druhá smluvní strana: Metrostav, a. s.; IČ: 00014915

03510/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

03510/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, p. o., přístavba tělocvičny
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

03509/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Gymnázium Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

03509/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

03387/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě - výpočetní technika II.
Druhá smluvní strana: Ing. Josef Pelant; IČ: 44611404

03385/2015/IM/2

Dodatek - Dohoda o převedení práv a povinností objednatele a zhotovitele plynoucích ze smlouvy - Učební pavilón odborného výcviku oboru opravář zemědělských strojů, včetně garáží pro zemědělskou techniku
Druhá smluvní strana: TECHNICO Opava, s. r. o.; IČ: 25849204

03385/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Učební pavilón odborného výcviku oboru opravář zemědělských strojů, včetně garáží pro zemědělskou techniku
Druhá smluvní strana: TECHNICO Opava, s. r. o.; IČ: 25849204

03383/2014/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Nákup drobné techniky pro úschovu léků a přípravu stravy "Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě"
Druhá smluvní strana: NWT, a. s.; IČ: 63469511

03338/2013/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; Statutární město Opava; IČ: 60838744; 00300535

03288/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce mostu ev. č. 46824-4 přes trať za obcí Bolatice II
Druhá smluvní strana: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.; IČ: 25317628

03255/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí
Druhá smluvní strana: SG STAVBY, s. r. o.; IČ: 02166283

03236/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

03236/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

03222/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

03198/2014/IM/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

03198/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

03198/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - LLJ Ostrava, integrované výjezdové centrum
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

03172/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o vrácení části podílů ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV- Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

03172/2014/IM/1

Dodatek č. 3 ke smlouvě - Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

03171/2014/IM/4

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: Porr, a. s.; IČ: 43005560

03171/2014/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: Porr, a. s.; IČ: 43005560

03171/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: Porr, a. s.; IČ: 43005560

03171/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: Porr, a. s.; IČ: 43005560

03119/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný mlýn
Druhá smluvní strana: SILNICE MORAVA, s. r. o.; IČ: 25357352

03119/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný mlýn
Druhá smluvní strana: SILNICE MORAVA, s. r. o.; IČ: 25357352

03072/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově-Šumbarku
Druhá smluvní strana: CONE-STAVITELSTVÍ, a. s.; IČ: 25357603

03072/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově-Šumbarku
Druhá smluvní strana: CONE-STAVITELSTVÍ, a. s.; IČ: 25357603

03067/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Provedení parkových úprav v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.
Druhá smluvní strana: PARKSERVIS Mareš, s. r. o.; IČ: 28648285

03030/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Stavba dílen v areálu Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

02973/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o úpravě práv a povinností ze smlouvy o dílo - Rekonstrukce silnice II/ 486 Krmelín-Brušperk-Fryčovice
Druhá smluvní strana: COLAS CZ, a. s.; IČ: 26177005

02973/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín – Brušperk – Fryčovice
Druhá smluvní strana: COLAS CZ, a. s.; IČ: 26177005

02971/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Zateplení střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)
Druhá smluvní strana: VAPES CE, s. r. o.; IČ: 25888595

02971/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)
Druhá smluvní strana: VAPES CE, s. r. o.; IČ: 25888595

02956/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci
Druhá smluvní strana: Bystroň group, a. s.; IČ: 27800466

02915/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

02883/2014/IM/4

Dodatek - Dohoda o narovnání - Archeopark Chotěbuz - 2. část
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

02883/2014/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Archeopark Chotěbuz - 2. část
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

02883/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Archeopark Chotěbuz - 2. část
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

02883/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Výstavba Archeoparku Chotěbuz - 2. část
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

02875/2013/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Vybudování systému vyrozumění, varování a chemického monitoringu
Druhá smluvní strana: Colsys, s. r. o.; IČ: 14799634

02855/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov-Lískovec vč. sil. III/4794
Druhá smluvní strana: SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Ostrava; IČ: 48035599

02835/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Zateplení vybraných objektů SOŠ dopravy a cestovního ruchu v Krnově
Druhá smluvní strana: Fousek Aleš; IČ: 73168238

02811/2015/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Zdravotnická technologie pro GYNPOR Karviná
Druhá smluvní strana: BLOCK, a. s.; IČ: 18055168

02796/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia II
Druhá smluvní strana: CONE-STAVITELSTVÍ, a. s.; IČ: 25357603

02758/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Stavební úpravy, Zateplení objektu čp. 416 v Jablunkově
Druhá smluvní strana: ZOWADA, s. r. o.; IČ: 26849631

02758/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy – zateplení objektu č. p. 416 v Jablunkově
Druhá smluvní strana: ZOWADA, s. r. o.; IČ: 26849631

02729/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: STASEKO PLUS, s. r. o.; IČ: 25853473

02729/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: STASEKO PLUS, s. r. o.; IČ: 25853473

02726/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Zateplení Obchodní akademie v Ostravě-Porubě
Druhá smluvní strana: MŽT Stavitelství, a. s.; IČ: 27762157

02726/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Zateplení Obchodní akademie v Ostravě-Porubě
Druhá smluvní strana: MŽT Stavitelství, a. s.; IČ: 27762157

02724/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o úpravě práv a povinností ze smlouvy o dílo - Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě
Druhá smluvní strana: FICHNA - HUDECZEK, a. s.; IČ: 27765857

02719/2014/IM/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo - Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

02719/2014/IM/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

02719/2014/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA-JIH
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

02719/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

02719/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

02718/2014/IM/3

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)
Druhá smluvní strana: FICHNA - HUDECZEK, a. s.; IČ: 27765857

02718/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)
Druhá smluvní strana: FICHNA - HUDECZEK, a. s.; IČ: 27765857

02718/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě
Druhá smluvní strana: FICHNA - HUDECZEK, a. s.; IČ: 27765857

02700/2015/SOC/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke kupní smlouvě - Dodávka lůžek, matrací vč. příslušenství do objektů soc. služeb
Druhá smluvní strana: CONMEDITECH, s. r. o.; IČ: 24165841

02673/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Zpracování/aktualizace akčního plánu protihlukových opatření pro aglomeraci Ostrava
Druhá smluvní strana: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; IČ: 71009396

02594/2014/IM/3

Dodatek - Dohoda o narovnání - Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ul. U Hrubků
Druhá smluvní strana: Tomáš STRAUB, s. r. o.; IČ: 27762939

02594/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ul. U Hrůbků
Druhá smluvní strana: Tomáš STRAUB, s. r. o.; IČ: 27762939

02594/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ul. U Hrůbků
Druhá smluvní strana: Tomáš STRAUB, s. r. o.; IČ: 27762939

02537/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné
Druhá smluvní strana: OMLUX, spol. s r. o.; IČ: 61944840

02537/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné
Druhá smluvní strana: OMLUX, spol. s r. o.; IČ: 61944840

02535/2011/KŘ/4

Dodatek ke smlouvě na poskytování systémové podpory softwarových produktů ArcGIS
Druhá smluvní strana: ARCDATA PRAHA, s. r. o.; IČ: 14889749

02517/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy - světelné vybavení
Druhá smluvní strana: Skanska, a. s.; IČ: 26271303

02495/2013/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Silnice II/462 Vítkov-Větřkovice
Druhá smluvní strana: Skanska, a. s., Divize Silniční stavitelství; IČ: 26271303

02404/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Integrované bezpečnostní centrum MSK - úprava VTZ č.11
Druhá smluvní strana: MORYS, s. r. o.; IČ: 42864771

02403/2015/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Výběr dodavatele technologií gastro pro Integrované výjezdové centrum Třinec II
Druhá smluvní strana: KOVOLIKA STAINLESS, s. r. o.; IČ: 26933217

02395/2015/KH/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Nábytek IVC Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Artspect, a. s.; IČ: 28123395

02376/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Dodávka odborného vybavení - měřicích souprav v rámci projektu Modernizace výuky ve zdravotnických oborech
Druhá smluvní strana: AV MEDIA, a. s. ; IČ: 48108375

02374/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí
Druhá smluvní strana: HAOSPOL, s. r. o.; IČ: 25855506

02373/2014/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská
Druhá smluvní strana: HAOSPOL, s. r. o.; IČ: 25855506

02373/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská
Druhá smluvní strana: HAOSPOL, s. r. o.; IČ: 25855506

02373/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská
Druhá smluvní strana: HAOSPOL, s. r. o.; IČ: 25855506

02372/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě
Druhá smluvní strana: BDSTAV MORAVA, s. r. o.; IČ: 26807947

02366/2015/ŠMS/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Dodávka a instalace elektrických hudebních nástrojů a audio vybavení
Druhá smluvní strana: Hudební centrum s. r. o.; IČ: 26004151

02360/2015/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Mobiliář pro GYN-POR Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
Druhá smluvní strana: B. Braun Medical, s. r. o.; IČ: 48586285

02330/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Základní školy v Ostravě-Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy
Druhá smluvní strana: BDSTAV MORAVA, s. r. o.; IČ: 26807947

02327/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově
Druhá smluvní strana: CONE-STAVITELSTVÍ, a. s.; IČ: 25357603

02327/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově
Druhá smluvní strana: CONE-STAVITELSTVÍ, a. s.; IČ: 25357603

02312/2013/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecká Ostrava, 1. etapa, 1. a 2. stavba
Druhá smluvní strana: SDS EXMOST, spol. s r. o.; IČ: 49454501

02312/2013/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, 1. etapa, 1. a 2. stavba
Druhá smluvní strana: SDS EXMOST, spol. s r. o.; IČ: 49454501

02297/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28.října
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

02296/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o úpravě práv a povinností ze smlouvy o dílo - Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná - vnější okruh
Druhá smluvní strana: SWIETELSKY stavební, s. r. o.; IČ: 48035599

02296/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná - vnější okruh
Druhá smluvní strana: SWIETELSKY stavební, s. r. o.; IČ: 48035599

02292/2013/IM/6

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo - Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava
Druhá smluvní strana: Ridera Stavební, a. s.; IČ: 45192464

02292/2013/IM/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo - Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava
Druhá smluvní strana: Ridera Stavební, a. s.; IČ: 45192464

02292/2013/IM/4

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava
Druhá smluvní strana: Ridera Stavební, a. s.; IČ: 45192464

02292/2013/IM/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava
Druhá smluvní strana: Ridera Stavební, a. s.; IČ: 45192464

02268/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Poradna pro pěstounskou péči v Karviné
Druhá smluvní strana: SSKA-Stavební společnost Karviná, a. s.; IČ: 48393835

02266/2013/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke Smlouvě na realizaci vzdělávacích programů v prostorách národní kulturní památky "Dolní oblast Vítkovice" a v areálu památky Landek Park - Hornické muzeum
Druhá smluvní strana: Dolní oblast VÍTKOVICE; IČ: 75125285

02188/2012/IM/9

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

02188/2012/IM/8

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

02188/2012/IM/7

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

02181/2012/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře - Aplikace společnosti T-MAPY
Druhá smluvní strana: T-MAPY, spol. s r. o.; IČ: 47451084

02170/2014/IM/6

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo - Silnice 11/452 Bruntál - Mezina km 24,61 - 28,61
Druhá smluvní strana: SILNICE MORAVA, s. r. o.; IČ: 25357352

02170/2014/IM/5

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - Silnice II/452 Bruntál-Mezina km 24,61-28,61
Druhá smluvní strana: SILNICE MORAVA, s. r. o.; IČ: 25357352

02170/2014/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Silnice II/452 Bruntál-Mezina km 24,61-28,61
Druhá smluvní strana: SILNICE MORAVA, s. r. o.; IČ: 25357352

02170/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Silnice II/452 Bruntál-Mezina km 24,61-28,61
Druhá smluvní strana: SILNICE MORAVA, s. r. o.; IČ: 25357352

02170/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Silnice II/452 Bruntál-Mezina km 24,61-28,61
Druhá smluvní strana: SILNICE MORAVA, s. r. o.; IČ: 25357352

02150/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Zateplení areálu gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova
Druhá smluvní strana: BDSTAV MORAVA, s. r. o.; IČ: 26807947

02150/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení areálu gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova
Druhá smluvní strana: BDSTAV MORAVA, s. r. o.; IČ: 26807947

02130/2015/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody
Druhá smluvní strana: AQUA - GAS, s. r. o.; IČ: 25513117

02030/2015/ŠMS/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Didaktické pomůcky pro výuku fyziky
Druhá smluvní strana: KVANT, spol. s r. o.; IČ: 31398294

02029/2015/ŠMS/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Pořízení didaktických pomůcek pro výuku biologie a chemie
Druhá smluvní strana: MULTIP MORAVIA, s. r. o.; IČ: 16627971

01939/2015/ZDR/2

Dodatek - Ujednání ke smlouvě o dílo - Dodávka lékařské technologie v rámci projektu Pavilon chirurgických oborů v nem. Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: Siemens, s. r. o.; IČ: 00268577

01926/2014/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Podpora vzdělávaní a supervize v sociální oblasti v MSK II 2 - 4. část
Druhá smluvní strana: EDUCO CENTRUM, s. r. o.; IČ: 26869250

01915/2015/ÚPS/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo a technické podpoře - Vybavení interiéru a exteriéru a stavební práce v rámci projektu "Archeopark Chotěbuz - 2. část"
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

01915/2015/ÚPS/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a technické podpoře - Vybavení interiéru a exteriéru a stavební práce v rámci projektu "Archeopark Chotěbuz - 2. část"
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

01891/2014/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě
Druhá smluvní strana: JVAgro Morava, s. r. o.; IČ: 26826411

01881/2014/IM/5

Dodatek - Dohoda o narovnání - Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích
Druhá smluvní strana: BDSTAV MORAVA, s. r. o.; IČ: 26807947

01881/2014/IM/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích
Druhá smluvní strana: BDSTAV MORAVA, s. r. o.; IČ: 26807947

01881/2014/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích
Druhá smluvní strana: BDSTAV MORAVA, s. r. o.; IČ: 26807947

01881/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM - Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích
Druhá smluvní strana: BDSTAV MORAVA, s. r. o.; IČ: 26807947

01862/2013/IM/3

Dodatek - Dohoda o převedení některých práv a povinností ze smlouvy o dílo - Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

01856/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Lékařská technologie II - Ostatní lékařské přístroje
Druhá smluvní strana: B. Braun Medical, s. r. o.; IČ: 48586285

01805/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK
Druhá smluvní strana: JINAK, o. p. s.; IČ: 01606085

01804/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK
Druhá smluvní strana: JINAK, o. p. s.; IČ: 01606085

01797/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 01797/2014/KŘ - stavba ,,Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, p. o., Karviná)
Druhá smluvní strana: SSKA-Stavební společnost Karviná, a. s.; IČ: 48393835

01784/2015/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Oprava střechy objektu Husova
Druhá smluvní strana: DIK stavby, s. r. o.; IČ: 25914057

01758/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení budovy dílen Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově-Jamarticích
Druhá smluvní strana: Jurčík - stavebnictví, s. r. o.; IČ: 26876574

01737/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo: 01737/2014/KŘ - Zateplení vybraných budov Střední školy zemědělství a služeb ve Městě Albrechtice
Druhá smluvní strana: Svovaltrend, s. r. o.; IČ: 25834959

01735/2015/ZDR/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Pořízení zdravotnické technologie PIO Opava
Druhá smluvní strana: Metrostav, a. s.; IČ: 00014915

01735/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Domov Bílá Opava - rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova
Druhá smluvní strana: První KEY-STAV, a. s.; IČ: 25385127

01735/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Domov Bílá Opava - rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova
Druhá smluvní strana: První KEY-STAV, a. s.; IČ: 25385127

01713/2015/ZDR/2

Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě - Zdravotnická technologie pro PIO v Opavě
Druhá smluvní strana: CONMEDITECH, s. r. o.; IČ: 24165841

01713/2015/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Zdravotnická technologie pro PIO v Opavě
Druhá smluvní strana: CONMEDITECH, s. r. o.; IČ: 24165841

01713/2014/KŘ/2

Dodatek - dohoda o narovnání - Stavební úpravy - zateplení objektu č.p. 102 v Jablunkově
Druhá smluvní strana: REVOLT, s. r. o.; IČ: 26815966

01691/2014/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o úpravě práv a povinností ze smlouvy o dílo - Zateplení budovy Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně
Druhá smluvní strana: Tomáš STRAUB, s. r. o.; IČ: 27762939

01679/2015/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a technické podpoře - Systém pro zpracování materiálů samosprávy
Druhá smluvní strana: PilsCom, s. r. o.; IČ: 25219103

01673/2014/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Dodávka mobiliáře pro Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.
Druhá smluvní strana: Transkontakt-medical, s. r. o.; IČ: 45797803

01673/2014/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě - Nákup mobiliáře pro PCHO v Nemocnici ve Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: TRANSKONTAKT-MEDICAL, s. r. o.; IČ: 45797803

01646/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice - Štramberk
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

01579/2014/KŘ/3

Dodatek - Dohoda o narovnání - Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb - 2. etapa transformace organizace Marianum
Druhá smluvní strana: Ostravské stavby, a. s.; IČ: 64610225

01579/2014/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě
Druhá smluvní strana: Ostravské stavby, a. s.; IČ: 64610225

01579/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě
Druhá smluvní strana: Ostravské stavby, a. s.; IČ: 64610225

01535/2014/KŘ/4

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení
Druhá smluvní strana: Milan Holec stavební firma, s. r. o.; IČ: 26861178

01535/2014/KŘ/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení
Druhá smluvní strana: Milan Holec stavební firma, s. r. o.; IČ: 26861178

01535/2014/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení
Druhá smluvní strana: Milan Holec stavební firma, s. r. o.; IČ: 26861178

01535/2014/KŘ/1

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo: 01535/2014/KŘ - Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení
Druhá smluvní strana: Milan Holec stavební firma, s. r. o.; IČ: 26861178

01510/2014/KŘ/4

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Rýmařově
Druhá smluvní strana: Ekotempo, spol. s r. o.; IČ: 15503771

01510/2014/KŘ/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově
Druhá smluvní strana: Ekotempo, spol. s r. o.; IČ: 15503771

01510/2014/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově
Druhá smluvní strana: Ekotempo, spol. s r. o.; IČ: 15503771

01510/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01510/2014/KŘ - Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově
Druhá smluvní strana: Ekotempo spol. s r. o.; IČ: 15503771

01479/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: REPONT, s. r. o.; IČ: 26863057

01462/2015/ZDR/2

Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě - Mobiliář pro pavilon interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě
Druhá smluvní strana: EXBYDO, s. r. o.; IČ: 62497791

01462/2015/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Mobiliář pro PIO ve Slezské nemocnici v Opavě
Druhá smluvní strana: EXBYDO, s. r. o.; IČ: 62497791

01413/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Silnice 2015 - 7. staveb, akce Rekonstrukce mostu přes řeku Opavu ve městě Krnov
Druhá smluvní strana: JHP, spol. s r. o.; IČ: 45798290

01399/2015/ŠMS/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Přírodovědné laboratoře
Druhá smluvní strana: Hilbert Interiéry, s. r. o.; IČ: 28661133

01398/2015/ŠMS/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních školách, Střední průmyslová škola stavební Ostrava, p. o.
Druhá smluvní strana: Hilbert Interiéry, s. r. o.; IČ: 28661133

01376/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce sil. II/474 Jablunkov - Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

01374/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Havířov - obchvat TIR
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

01350/2014/KŘ/1

Dodatek č.1 - Dohoda o narovnání - Hrad Sovinec - zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby
Druhá smluvní strana: TOGET, s. r. o.; IČ: 27716384

01346/2014/KŘ/5

Dodatek - Dohoda o narovnání - Transformace zámku Dolní Životice Horní Benešov, novostavba
Druhá smluvní strana: Ostravské stavby, a. s.; IČ: 64610225

01346/2014/KŘ/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - Transformace Zámku Dolní Životice - Horní Benešov, novostavba
Druhá smluvní strana: Ostravské stavby, a. s.; IČ: 64610225

01346/2014/KŘ/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Transformace zámku Dolní Životice - Horní Benešov, novostavba
Druhá smluvní strana: Ostravské stavby, a. s.; IČ: 64610225

01336/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01137 Petřkovice - Bobrovníky
Druhá smluvní strana: DALNIČNÍ STAVBY PRAHA, a. s.; IČ: 40614948

01307/2015/SOC/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Dodávka nábytku a vybavení objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Karviné
Druhá smluvní strana: Potrusil, s. r. o.; IČ: 25310119

01306/2015/SOC/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Dodávka nábytku a vybavení objektu novostavby domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově
Druhá smluvní strana: Český nábytek, a. s.; IČ: 26063395

01306/2015/SOC/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Dodávka nábytku a vybavení objektu novostavby domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově
Druhá smluvní strana: Český nábytek, a. s.; IČ: 26063395

01281/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická
Druhá smluvní strana: Ostravské stavby, a. s.; IČ: 64610225

01275/2015/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a servisní smlouvě - Výroba regionálního exponátu na světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně
Druhá smluvní strana: Pavel Strakoš; IČ: 12694134

01198/2013/IM/4

Dodatek - Dohoda o narovnání - Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově
Druhá smluvní strana: Bytostav Poruba, a. s.; IČ: 45192464

01134/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o úpravě práv a povinností - Silnice 2014- VI. etapa, Rekonstrukce a modernizace Silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 1. etapa
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

01133/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o úpravě práv a povinností - Silnice 2015 - Mariánskohorská
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

01109/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí servisní a uživatelské podpory
Druhá smluvní strana: ICZ, a. s.; IČ: 25145444

01092/2015/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Atraktivnější výuka zahradnických oborů
Druhá smluvní strana: VYKRUT zahradní služby, a. s.; IČ: 03921921

01092/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Atraktivnější výuka zahradnických oborů
Druhá smluvní strana: VYKRUT zahradní služby, a. s.; IČ: 03921921

01061/2015/KŘ/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Dodávka nábytku a vybavení v rámci projektu "Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě"
Druhá smluvní strana: Český nábytek, a. s.; IČ: 26063395

01061/2015/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Dodávka nábytku a vybavení v rámci projektu "Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě"
Druhá smluvní strana: Český nábytek, a. s.; IČ: 26063395

0100/2001/LP/11

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo
Druhá smluvní strana: OZO Ostrava, s. r. o.; IČ: 62300920

00935/2013/IM/2

Dodatek - Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č.4120904900 - Transformace zámku Nová Horka
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00909/2015/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - 9 ks vozidel RZP
Druhá smluvní strana: FOSAN, s. r. o.; IČ: 64509214

00908/2015/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - 8 ks vozidel RZP
Druhá smluvní strana: FOSAN, s. r. o.; IČ: 64509214

00907/2015/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - 1 ks vozidlo RLP
Druhá smluvní strana: FOSAN, s. r. o.; IČ: 64509214

00906/2015/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - 1 ks vozidlo RLP
Druhá smluvní strana: FOSAN, s. r. o.; IČ: 64509214

00810/2015/IM/3

Dodatek - Dohoda o narovnání - Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka - Kunín
Druhá smluvní strana: COLAS CZ, a. s.; IČ: 26177005

00810/2015/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka-Kunín
Druhá smluvní strana: COLAS CZ, a. s.; IČ: 26177005

00810/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka-Kunín
Druhá smluvní strana: COLAS CZ, a. s.; IČ: 26177005

00808/2013/IM/2

Dodatek - Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4120897350 - Transformace Zámku Dolní Životice A
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00772/2015/ŠMS/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: Moderní škola, s. r. o.; IČ: 28607376

00749/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o úpravě práv a povinností ze smlouvy o dílo - Silnice 2014 - VI. etapa
Druhá smluvní strana: SWIETELSKY stavební, s. r. o.; IČ: 48035599

00726/2013/IM/4

Dodatek - Dohoda o ukončení nájmu movitých věcí - Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, p. o., přístavba tělocvičny
Druhá smluvní strana: O.K.D.C. mont, s. r. o.; IČ: 25385747

00710/2013/IM/2

Dodatek č. 2 smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon fce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy a autorského dozoru - Přístavba Domu umění - Galerie 21. století
Druhá smluvní strana: KANIA, spol. s r. o.; VPÚ DECO PRAHA, a. s.; INKOS-OSTRAVA, a. s.; IČ: 26817853; 60193280;

00702/2013/IM/8

Dodatek - Dohoda o narovnání - Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.
Druhá smluvní strana: HOCHTIEF CZ, a. s.; IČ: 46678468

00702/2013/IM/7

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo - Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.
Druhá smluvní strana: HOCHTIEF CZ, a. s.; IČ: 46678468

00702/2013/IM/6

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo - Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.
Druhá smluvní strana: HOCHTIEF CZ, a. s.; IČ: 46678468

00656/2014/IM/4

Dodatek - Dohoda o narovnání - Silnice III/4774 Morávka-most ev. č. 4774-19
Druhá smluvní strana: SDS EXMOST, spol. s r. o.; IČ: 49454501

00656/2014/IM/3

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Silnice III/4774 Morávka-most
Druhá smluvní strana: SDS EXMOST, spol. s r. o.; IČ: 49454501

00656/2014/IM/2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Silnice III/4774 Morávka-most ev. č. 4774-19
Druhá smluvní strana: SDS EXMOST, spol. s r. o.; IČ: 49454501

00656/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o dalším postupu při realizaci stavby - Silnice III/4774 Morávka - most ev. č. 4774-19
Druhá smluvní strana: SDS EXMOST, spol. s r. o.; IČ: 49454501

00649/2014/KŘ/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze
Druhá smluvní strana: Czasch, spol. s r. o.; IČ: 47972947

00647/2014/KŘ/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem
Druhá smluvní strana: PSS Přerovská stavební, a. s.; IČ: 27769585

00647/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem
Druhá smluvní strana: PSS Přerovská stavební, a. s.; IČ: 27769585

00578/2014/IM/3

Dodatek - Dohoda o úpravě práv a povinností ze smlouvy - ,,Silnice 2013 - II. etapa"
Druhá smluvní strana: Sdružení FIRESTA + SMP CZ, silnice 2013; IČ: 25317628

00573/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: Milan Holec stavební firma, s. r. o.; IČ: 26861178

00530/2014/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; IČ: 70994234

00529/2015/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Parkoviště u budov Krajského úřadu Moravskoslezského kraje - parkoviště G
Druhá smluvní strana: VOSTAV MORAVA, a. s.; IČ: 25836129

00526/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

00518/2014/IM/7

Dodatek - Dohoda o narovnání - Silnice 2013 - I. etapa
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

00518/2014/IM/6

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo - Silnice 2013 - I. etapa
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

00517/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Silnice 2013 - IV. etapa
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

00517/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Silnice 2013 - IV. etapa část D Rekonstrukce a modernizace silnic III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

00508/2015/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Dodávka nábytku a vybavení do objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě
Druhá smluvní strana: QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o.; IČ: 47917601

00497/2015/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední odborné školy v Bruntále
Druhá smluvní strana: VHH THERMONT, s. r. o.; IČ: 25878778

00497/2015/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední odborné školy v Bruntále
Druhá smluvní strana: VHH THERMONT, s. r. o.; IČ: 25878778

00497/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení Střední odborné školy v Bruntále
Druhá smluvní strana: VHH THERMONT, s. r. o.; IČ: 25878778

00496/2015/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - 4. etapa transformace organizace Marianum
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

00496/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - 4. etapa transformace organizace Marianum
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

00481/2012/IM/5

Dodatek - Dohoda o narovnání ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a. s.; IČ: 00001350

00481/2012/IM/4

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a. s.; IČ: 00001350

00420/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné - Staré Těchanovice
Druhá smluvní strana: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744

00350/2013/IM/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo - "Vybudování pavilonu interních oborů" ve Slezské nemocnici v Opavě
Druhá smluvní strana: Metrostav, a. s.; IČ: 00014915

00336/2015/IM/4

Dodatek - Dohoda o narovnání - Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

00336/2015/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

00336/2015/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy Poradny pro pěstounskou péči v Ostravě
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

00336/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy Poradny pro pěstounskou péči v Ostravě
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

00335/2014/KŘ/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Výsadba a obnova alejí na vybraných úsecích komunikací v MSK
Druhá smluvní strana: Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.; IČ: 45193118

00319/2014/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu ROP Moravskoslezsko
Druhá smluvní strana: TOKA, s. r. o.; IČ: 25518526

00239/2015/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.
Druhá smluvní strana: Subterra, a. s.; IČ: 45309612

00239/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.
Druhá smluvní strana: Subterra, a. s.; IČ: 45309612

00223/2015/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78
Druhá smluvní strana: UNICONT OPAVA, s. r. o.; IČ: 65142756

00223/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345
Druhá smluvní strana: UNICONT OPAVA, s. r. o.; IČ: 65142756

00133/2015/KŘ/4

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě
Druhá smluvní strana: NWT, a. s.; IČ: 63469511

00133/2015/KŘ/3

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě
Druhá smluvní strana: NWT, a. s.; IČ: 63469511

00124/2015/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné"
Druhá smluvní strana: INTERDEKOR HP, s. r. o.; IČ: 25367498

00110/2015/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Aleš Fousek; IČ: 73168238

00110/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Aleš Fousek; IČ: 73168238

00098/2014/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
Druhá smluvní strana: VW WACHAL, a. s.; IČ: 25567225

00098/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj
Druhá smluvní strana: VW WACHAL, a. s.; IČ: 25567225

00051/2015/IM/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo - Transformace Zámku Nová Horka - Výstavba objektu DOZP ve Studénce
Druhá smluvní strana: Bystroň group, a. s.; IČ: 27800466

00051/2015/IM/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - Transformace Zámku Nová Horka - Výstavba objektu DOZP ve Studénce
Druhá smluvní strana: Bystroň group, a. s.; IČ: 27800466

00051/2015/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Transformace Zámku Nová Horka
Druhá smluvní strana: Bystroň group, a. s.; IČ: 27800466

00051/2015/IM/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Transformace Zámku Nová Horka - Výstavba objektu DOZP ve Studénce
Druhá smluvní strana: Bystroň group, a. s.; IČ: 27800466

00051/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Transformace Zámku Nová Horka - Výstavba objektu DOZP ve Studénce
Druhá smluvní strana: Bystroň group, a. s.; IČ: 27800466

00022/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Zateplení vybraných budov VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici - tělocvična
Druhá smluvní strana: BDSTAV MORAVA, s. r. o.; IČ: 26807947

00005/2014/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o úpravě práv a povinností u mandátní smlouvy - Silnice 2014 - II. etapa
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175
frame-scrollup