Veřejné zakázky - 2016

Veřejné zakázky

07147/2016/ZDR

Smlouva o zajištění prohlídek těl zemřelých
Druhá smluvní strana: 1. KORONERSKÁ s.r.o.; IČ: 01681486

07129/2016/KŘ

Smlouva o poskytování servisních služeb - Servis vozidel Hyundai na rok 2017 II
Druhá smluvní strana: Hyundai HB a.s.; IČ: 01435451

07112/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Nákup tonerů 2017
Druhá smluvní strana: Z + M Partner, spol. s r.o.; IČ: 26843935

07105/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Nákup tonerů 2017
Druhá smluvní strana: ProfiToner s.r.o.; IČ: 26814170

07100/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Nákup tonerů 2017
Druhá smluvní strana: IRISA, výrobní družstvo; IČ: 00031445

07092/2016/INF

Licenční smlouva na zajištění SW produktů Microsoft a poskytování souvisejících služeb
Druhá smluvní strana: AutoCont CZ a.s.; IČ: 47676795

07083/2016/KŘ

Smlouva o poskytování servisních služeb - Servis vozidel VW group na rok 2017
Druhá smluvní strana: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.; IČ: 47124652

07071/2016/KŘ

Smlouva o zajištění komplexní realizace veletrhů - Zajištění veletrhů cestovního ruchu pro rok 2017
Druhá smluvní strana: MOTÝL MEDIA s.r.o.; IČ: 26867583

07063/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče II - 3. část - Inventarizační průzkumy - zoologie
Druhá smluvní strana: Mgr. Radim Kočvara; IČ: 73068021

07062/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče II - 2. část – Inventarizační průzkumy - botanika
Druhá smluvní strana: Rosička z. s.; IČ: 01438158

07060/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče II - 1. část – Plány péče
Druhá smluvní strana: Mgr. Radim Kočvara; IČ: 73068021

07034/2016/KŘ

Kupní smlouva - Pořízení elektro vybavení a pomůcek pro nové metody práce do organizace Domov Bílá Opava, p.o. II
Druhá smluvní strana: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR-Tyflopomůcky Praha; IČ: 64935795

07021/2016/IM

Smlouva o dílo - v rámci akce "Domov Bílá Opava, p. o. - požární detektory"
Druhá smluvní strana: KaP system, s.r.o.; IČ: 28655559

07017/2016/IM

Smlouva o dílo - v rámci akce "Domov Bílá Opava, p. o. - požární detektory II"
Druhá smluvní strana: KaP system, s.r.o.; IČ: 28655559

06971/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Nákup propagačních předmětů
Druhá smluvní strana: CZECH IMAGE GROUP s.r.o.; IČ: 29282551

06967/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Domov Bílá Opava, p. o. - klimatizace
Druhá smluvní strana: PKD PROJEKT s.r.o.; IČ: 03889530

06556/2016/RRC

Smlouva o dílo - v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016"
Druhá smluvní strana: Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D; IČ:

06554/2016/IM

Smlouva o dílo - v rámci akce "Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá-průtah"
Druhá smluvní strana: STRABAG a.s.; IČ: 60838744

06544/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby 2017 s náhradním plněním
Druhá smluvní strana: Frankospol office s.r.o.; IČ: 25910027

06543/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby s náhradním plněním
Druhá smluvní strana: Eagle Eyes a.s.; IČ: 01502875

06532/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti v rámci akce "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě"
Druhá smluvní strana: K+H správci staveb s.r.o.; IČ: 03815960

06517/2016/IM

Smlouva o dílo - Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy
Druhá smluvní strana: První KEY-STAV, a.s; IČ: 25385127

06505/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup shodných typů radlic na odklizení sněhu k CAS 30 T815-7
Druhá smluvní strana: KOBIT, spol. s r.o; IČ: 44792247

06470/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Magazíny Morava a Slezsko
Druhá smluvní strana: m-ARK Marketing a reklama s.r.o.; IČ: 27772594

06428/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby 2017 s náhradním plněním
Druhá smluvní strana: ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.; IČ: 27791661

06378/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru v rámci akce "Zhotovení obkladu stěn v rámci vestavěného interiéru IVC Ostrava-Jih"
Druhá smluvní strana: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.; IČ: 27787443

06365/2016/KŘ

Smlouva o poskytnutí služeb v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět"
Druhá smluvní strana: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.; IČ: 28659392

06253/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti v rámci akce "Úprava rigolu za IVC Ostrava-Jih"
Druhá smluvní strana: JS Property, a.s.; IČ: 27814742

06224/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zajištění propojení softwaru Nákupní portál Moravskoslezského kraje a logistického informačního systému ISYS
Druhá smluvní strana: eCENTRE, a.s.; IČ: 27149862

06223/2016/KŘ

Smlouva o dílo o technické podpoře - Software pro řízení a správu vnitřních předpisů a dalších řídících dokumentů
Druhá smluvní strana: InQool, a.s.; IČ: 29222389

06218/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup obojživelného vozidla s přívěsem vč. přívěsu pro jejich přepravu
Druhá smluvní strana: FEDORIK s.r.o.; IČ: 04062680

06196/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Stavební úpravy Domova Bílá Opava p. o.
Druhá smluvní strana: FENBAU s.r.o.; IČ: 25815458

06176/2016/KŘ

Smlouva o dílo a servisní smlouva - Výměna stávajícího kamerového systému a zařízení, I. etapa
Druhá smluvní strana: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.; IČ: 28606582

06125/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení PD, výkon inženýrské činnosti, výkon fce koordinátora BOZP - Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.)
Druhá smluvní strana: Ing. Štěpán Šňupárek; IČ: 72978325

06112/2016/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Realizace besed s žáky devátých ročníků základních škol v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: JINAK, o.p.s.; IČ: 01606085

05889/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek–Místek, p.o.“
Druhá smluvní strana: ATELIÉR 38 s. r. o.; IČ: 25858343

05885/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup speciální měřicí techniky pro HZS MSK (plynový chromatograf, detektor plynů, spektrometr)
Druhá smluvní strana: RMI, s.r.o.; IČ: 25288083

05833/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce střechy gymnázia (Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, p.o.)
Druhá smluvní strana: TURČINA s.r.o.; IČ: 25886550

05829/2016/KŘ

Kupní smlouva - Pořízení profesionální pračky a myčky nádobí do organizace Domov Bílá Opava, p.o.
Druhá smluvní strana: REDPLUS s.r.o.; IČ: 29249651

05638/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Dokončení rozestavěné stavby "Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E" - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p.o.
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a.s.; IČ: 28618891

05612/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup kondenzačních vysoušečů
Druhá smluvní strana: PE Retail CZ, s.r.o.; IČ: 29155771

05464/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Výměna stávajících koberců za kobercové čtverce
Druhá smluvní strana: Petr Synovec, PESY; IČ: 47828463

05454/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zhotovení obkladu stěn v rámci vestavěného interiéru Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: KASCH - interiér s. r. o.; IČ: 26831724

05399/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce střechy budovy B - SŠ služeb a podnikání, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: FICHNA - HUDECZEK a.s.; IČ: 27765857

05343/2016/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním
Druhá smluvní strana: REKVAL s.r.o.; IČ: 26832542

05269/2016/KŘ

Smlouva o zabezpečení činností v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem - Zabezpečení činnosti bezpečnostního manažera v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem
Druhá smluvní strana: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.; IČ: 25884646

05089/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Územní studie Vyhodnocení umístění velkých VTE v krajině MSK
Druhá smluvní strana: LÖW & spol., s.r.o.; IČ: 46990798

04804/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup sad základního vybavení pro JSDH předurčených pro práci na vodě
Druhá smluvní strana: AVAR-YACHT s.r.o.; IČ: 28337221

04802/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih - vyztužení stěn boxů pro koně
Druhá smluvní strana: Zlínstav a.s.; IČ: 28315669

04773/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Analýza sociálních a dalších navazujících služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných v MSK
Druhá smluvní strana: SocioFactor s.r.o.; IČ: 28586336

04570/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Analýza rizik kontaminovaného území Průmyslové zóny Nad Barborou II.
Druhá smluvní strana: GEOtest Brno, a.s.; IČ: 46344942

04524/2016/KŘ

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru - Integrované výjezdové centrum Český Těšín
Druhá smluvní strana: Ateliér IDEA, spol. s r.o.; IČ: 15502309

04523/2016/KŘ

Smlouva o poskytování služeb maintenance - Prodloužení podpory bezpečnostního řešení McAfee
Druhá smluvní strana: VIAVIS, a.s.; IČ: 25848402

04517/2016/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Organizační a technické zajištění diskusních fór „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK" II
Druhá smluvní strana: DTO CZ, s r.o.; IČ: 47666439

04471/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce obvodového pláště objektu Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 12, p.o.
Druhá smluvní strana: ČESTAV PLUS, s.r.o.; IČ: 28587014

04464/2016/KŘ

Smlouva o partnerství - Zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2017
Druhá smluvní strana: INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r. o.; IČ: 14888939

04456/2016/KŘ

Smlouva o partnerství - Zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2017
Druhá smluvní strana: Incheba, a.s.; IČ:

04449/2016/KŘ

Smlouva na zajištění videomappingové projekce - Videomapping pro Moravskoslezský kraj
Druhá smluvní strana: LumiTRIX s.r.o.; IČ: 29395950

04387/2016/KŘ

Smlouva na zajištění propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce
Druhá smluvní strana: České aerolinie, a.s.; IČ: 45795908

04271/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup telemetrického systému
Druhá smluvní strana: ALIMEX s.r.o.; IČ: 49613529

04246/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup přenosného echolokátoru – zařízení pro detekci a lokalizaci obětí
Druhá smluvní strana: RQT Group s.r.o.; IČ: 28913060

04113/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup přenosné endoskopické kamery
Druhá smluvní strana: PAPco, s.r.o.; IČ: 48038512

04074/2016/INF

Kupní smlouva - Nákup 62 ks osobních počítačů
Druhá smluvní strana: Z + M Partner, spol. s r.o.; IČ: 26843935

04002/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, p.o. Karviná)
Druhá smluvní strana: PPS Kania Projekce pozemních staveb s.r.o.; IČ: 26821940

03991/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zateplení spojovacího koridoru - Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark II
Druhá smluvní strana: SSKA-Stavební společnost Karviná a.s.; IČ: 48393835

03933/2016/INF

Kupní smlouva - Nákup notebooků včetně práva užití software
Druhá smluvní strana: C SYSTEM CZ a.s.; IČ: 27675645

03891/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP - "Těšínské divadlo - Malá scéna" III
Druhá smluvní strana: TECHARTSTAV s.r.o.; IČ: 02162083

03890/2016/IM

Smlouva o dílo - Rekonstrukce budovy krajského úřadu (klimatizace)
Druhá smluvní strana: MORYS s.r.o.; IČ: 42864771

03801/2016/KŘ

Závěrkový list - Dodávka elektrické energie pro Moravskoslezský kraj 2017
Druhá smluvní strana: CENTROPOL ENERGY, a.s.; IČ: 25458302

03702/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby - Oprava střechy hlavní budovy - Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, p.o.
Druhá smluvní strana: FAKO spol. s r.o.; IČ: 18188711

03698/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce elektroinstalace - pavilon T1, Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, p.o.
Druhá smluvní strana: HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.; IČ: 29384214

03678/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP, a ochrany zdraví při práci na staveništi - Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále
Druhá smluvní strana: FAKO spol. s r.o.; IČ: 18188711

03608/2016/KŘ

Smlouva o zajištění gastrofestivalu "Jak šmakuje Moravskoslezsko" - Zajištění 6. ročníku gastrofestivalu "Jak šmakuje Moravskoslezsko"
Druhá smluvní strana: Agentura Orange s. r. o.; IČ: 26856425

03546/2016/KŘ

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809) v rámci projektu "Silnice II/464 Mošnov-rekonstrukce (III/4809)"
Druhá smluvní strana: ENVIROAD s.r.o.; IČ: 25394436

03533/2016/KŘ

Smlouva o zajištění realizace reklamní kampaně - Propagace Moravskoslezského kraje jako „brány do světa“
Druhá smluvní strana: PULARY, s.r.o.; IČ: 25849093

03503/2016/KŘ/1

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - v rámci akce "Celková rekonstrukce elektroinstalace školy" - Gymnázium, Český Těšín, p.o.
Druhá smluvní strana: DIK stavby s.r.o.; IČ: 25914057

03503/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Celková rekonstrukce elektroinstalace školy - Gymnázium, Český Těšín, p.o.
Druhá smluvní strana: DIK stavby s.r.o.; IČ: 25914057

03502/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování studie "Strategická analýza možností podpory živnostenských parků v MSK"
Druhá smluvní strana: NAVIGA 4, s.r.o.; IČ: 26756102

03381/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Úprava chodbových protipožárních dveří
Druhá smluvní strana: ADOR CZ s.r.o.; IČ: 25292331

03292/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení budovy na ul. Čáslavská 420, Bohumín
Druhá smluvní strana: ATRIS, s.r.o.; IČ: 28608909

03291/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení objektů SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná a DD Srdce a ŠJ, Karviná-Fryštát
Druhá smluvní strana: Ing. Štěpán Šňupárek; IČ: 72978325

03290/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení budovy Mateřské školy Paraplíčko, Havířov
Druhá smluvní strana: Ing. Štěpán Šňupárek; IČ: 72978325

03289/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení budovy Mateřské školy Klíček, Karviná-Hranice
Druhá smluvní strana: Ing. Štěpán Šňupárek; IČ: 72978325

03284/2016/KŘ

Kupní smlouva - Pořízení elektromobilu v rámci organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace II
Druhá smluvní strana: Auto Hruška s.r.o.; IČ: 25877470

03279/2016/KŘ/1

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - v rámci akce "Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky"
Druhá smluvní strana: ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.; IČ: 04670329

03279/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky
Druhá smluvní strana: ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.; IČ: 04670329

03274/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení areálu budov na ul. H. Kvapilové, OA a SOŠ Logistická, Opava, p.o.
Druhá smluvní strana: OSA projekt s.r.o.; IČ: 47155337

03273/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení objektů v areálu Masarykovy střední školy zemědělské a VOŠ, Opava, p.o.
Druhá smluvní strana: OSA projekt s.r.o.; IČ: 47155337

03272/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení objektů na ul. Paskova, SŠ průmyslová a umělecká, Opava, p.o.
Druhá smluvní strana: OSA projekt s.r.o.; IČ: 47155337

03271/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení objektu tělocvičny a spojovacího krčku SŠ technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p.o.
Druhá smluvní strana: OSA projekt s.r.o.; IČ: 47155337

03252/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení objektů Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: Ing. Štěpán Šňupárek; IČ: 72978325

03250/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení objektů Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní zkoušky, F-M, p.o.
Druhá smluvní strana: Ateliér IDEA, spol. s r.o.; IČ: 15502309

03248/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: ATRIS,s.r.o.; IČ: 28608909

03247/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení dílen Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: ATRIS,s.r.o.; IČ: 28608909

03246/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení Střední průmyslové školy, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: ATRIS,s.r.o.; IČ: 28608909

03245/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IIČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zhotovení energetického posudku
Druhá smluvní strana: ATRIS,s.r.o.; IČ: 28608909

03235/2016/IM

Smlouva na zpracování energetického posudku, zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení objektů VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, p. o.
Druhá smluvní strana: ATRIS,s.r.o.; IČ: 28608909

03227/2016/KŘ

Smlouva o užívání právního informačního systému - Poskytnutí práv k užití právního informačního systému
Druhá smluvní strana: ATLAS consulting spol. s r.o.; IČ: 46578706

03127/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení budovy gymnázia Třinec
Druhá smluvní strana: ATRIS,s.r.o.; IČ: 28608909

03126/2016/IM

Smlouva na zpracování energetického posudku, zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení budov dílen ve Frýdlantě nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: ATRIS,s.r.o.; IČ: 28608909

03051/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Výměna oken v budově školy SPŠ elektrotechnická, Havířov, p. o.
Druhá smluvní strana: RI OKNA a.s.; IČ: 60724862

03037/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o.
Druhá smluvní strana: BforB, spol. s r.o.; IČ: 03602672

02999/2016/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK
Druhá smluvní strana: INSTAND o.s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách; IČ: 26648989

02968/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Nákup řídících jednotek a čteček pro zvýšení bezpečnosti v objektu Krajského úřadu
Druhá smluvní strana: IVAR a. s.; IČ: 00526622

02966/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zvýšení fyzické bezpečnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: COMINFO, a.s.; IČ: 63482576

02881/2016/IM

Smlouva na zhotovení PD, IČ, výkon koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby - Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, p. o.
Druhá smluvní strana: ATRIS, s.r.o.; IČ: 28608909

02861/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování Strategického plánu rozvoje SMART regionu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: BeePartner a.s.; IČ: 03589277

02860/2016/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Zajištění činnosti projektové kanceláře SMART regionu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.; IČ: 27848230

02773/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Dodávka tiskového spotřebního materiálu pro tiskárny
Druhá smluvní strana: DM-trading company s.r.o.; IČ: 25850695

02746/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování studií proveditelnosti - Podpora výuky CNC obrábění
Druhá smluvní strana: Eurovision, a.s.; IČ: 27691845

02744/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování studií proveditelnosti - Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů v SOŠ Bruntál
Druhá smluvní strana: Eurovision, a.s.; IČ: 27691845

02738/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování studií proveditelnosti - Modernizace výuky svařování
Druhá smluvní strana: Eurovision, a.s.; IČ: 27691845

02735/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování studií proveditelnosti - Elektrolaboratoře
Druhá smluvní strana: Eurovision, a.s.; IČ: 27691845

02734/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování studií proveditelnosti - Modernizace přírodovědných předmětů I
Druhá smluvní strana: Eurovision, a.s.; IČ: 27691845

02733/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování studií proveditelnosti - Modernizace výuky přírodovědných předmětů II
Druhá smluvní strana: Eurovision, a.s.; IČ: 27691845

02731/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování studií proveditelnosti - Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice
Druhá smluvní strana: Eurovision, a.s.; IČ: 27691845

02726/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup širokospektrálních ochranných filtrů
Druhá smluvní strana: Dräger Safety, s. r. o.; IČ: 26700778

02708/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování studií proveditelnosti - Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska
Druhá smluvní strana: Eurovision, a.s.; IČ: 27691845

02707/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování studií proveditelnosti - Muzeum automobilů TATRA
Druhá smluvní strana: Eurovision, a.s.; IČ: 27691845

02699/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup izolačních vzduchových dýchacích přístrojů vč. komunikačního prostředku v masce
Druhá smluvní strana: Dräger Safety, s. r. o.; IČ: 26700778

02698/2016/IM

Pojistná smlouva č. 82873633-16 o kolektivním pojištění odpovědnosti z výkonu povolání - pojištění odpovědnosti zaměstnanců krajského úřadu za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

02696/2016/IM

Pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel č. 1903560217 - pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel, havarijní pojištění včetně pojištění skel, úrazu dopravovaných osob a pojištění asistence
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

02695/2016/IM

Pojistná smlouva č. 706-58951-15 o pojištění profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

02694/2016/IM

Pojistná smlouva č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (pojištění živelní vč. pojištění skel a pojištění vnitrostátní dopravy, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení a pojištění odpovědnosti)
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

02692/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup hydraulických vyprošťovacích zařízení pro HZS MSK
Druhá smluvní strana: JaGa, spol. s r. o.; IČ: 16188071

02648/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Eurovision, a.s.; IČ: 27691845

02586/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Dodávka tiskového spotřebního materiálu pro tiskárny
Druhá smluvní strana: ProfiToner, s. r. o.; IČ: 26814170

02582/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce elektroinstalace, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a. s.; IČ: 28618891

02581/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce elektroinstalace budovy C - SŠ elektrostav. a dřevozpr. Frýdek-Místek, p. o.
Druhá smluvní strana: EOCELL lighting, s. r. o.; IČ: 29384044

02580/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - LLJO - vybudování vodovodního řádu a vodovodních přípojek
Druhá smluvní strana: KONEKO, spol. s r. o.; IČ: 00577758

02566/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce elektroinstalace - Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p. o.
Druhá smluvní strana: UNICONT OPAVA, s. r. o.; IČ: 65142756

02555/2016/KŘ

Smlouva na zajištění realizace příměstských táborů - Příměstské tábory KÚ MSK
Druhá smluvní strana: BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, z. s.; IČ: 44938519

02539/2016/KŘ

Provedení auditu odolnosti informačních systémů vůči napadení externími a interními subjekty
Druhá smluvní strana: VIAVIS, a. s.; IČ: 25848402

02410/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Implementace soustavy Natura 2000 v MSK
Druhá smluvní strana: Mgr. David Honěk EKOJOB; IČ: 67333958

02409/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Označení hranic EVL a ZCHÚ v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v MSK
Druhá smluvní strana: Salamandr, s. r. o.; IČ: 26871513

02377/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IČ, výkon funkce koordinárora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve F-M - II. etapa
Druhá smluvní strana: PPS Kania Projekce pozemních staveb, s. r. o.; IČ: 26821940

02345/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení studie stavby a výkon inženýrské činnosti - Rekonstrukce a výstavba domova pro Domov Březiny
Druhá smluvní strana: DUPLEX, s. r. o.; IČ: 62305433

02341/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup multifunkčních zařízení II
Druhá smluvní strana: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.; IČ: 00176150

02340/2016/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka, montáž a instalace vybavení interiéru mateřské školy v budově krajského úřadu
Druhá smluvní strana: INTERDEKOR HP, s. r. o.; IČ: 25367498

02306/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup technického automobilu družstva pro záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou pro HZS MSK
Druhá smluvní strana: THT, s. r. o.; IČ: 46508147

02288/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, p. o.)
Druhá smluvní strana: OSA projekt, s. r. o.; IČ: 47155337

02286/2016/KŘ

Kupní smlouva - Pořízení speciálního vozidla a elektromobilu v rámci organizace Domov Bílá Opava, p. o.
Druhá smluvní strana: Malý a Velký, spol. s r. o.; IČ: 44738633

02268/2016/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Zajištění elektronických výběrových řízení a služeb souvisejících s nákupním portálem
Druhá smluvní strana: eCENTRE, a. s.; IČ: 27149862

02266/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování Zprávy o uplatňování energetické koncepce MSK
Druhá smluvní strana: Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s.; IČ: 27848230

02253/2016/KŘ

Smlouva o poskytování právních služeb - Poskytování právního poradenství a právní pomoci ve věci prodloužení účinnosti smluv o závazku veřejné služby v přepravě cestujících dle Nařízení 1370/2007 a vybrané problematiky k zákonu 137/2006 Sb.
Druhá smluvní strana: CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ, s. r. o., advokátní kancelář; IČ: 48118753

01947/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - Provádění péče ve zvláště chráněném území Přírodní památka Karviná-rybníky
Druhá smluvní strana: Ing. Ivan Tachezy; IČ: 12126365

01946/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - Provádění péče ve zvláště chráněném území Přírodní památka Niva Olše - Věřňovice
Druhá smluvní strana: Ing. Ivan Tachezy; IČ: 12126365

01934/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - Provádění péče ve zvláště chráněném území Přírodní památka Hukvaldy
Druhá smluvní strana: Ing. Ivan Tachezy; IČ: 12126365

01857/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce sociálních zařízení - Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: TOKAMA stavební, s. r. o.; IČ: 01445961

01751/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Testování žáků 1. a 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve školách MSK
Druhá smluvní strana: Společnost pro kvalitu školy, o. s.; IČ: 69610606

01702/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Ediční plán na rok 2016
Druhá smluvní strana: Agentura API, s. r. o.; IČ: 25844091

01673/2016/ZDR

Smlouva o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Druhá smluvní strana: Městská nemocnice Ostrava, p. o.; IČ: 00635162

01565/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Stavba organizace SAGAPO v Bruntále
Druhá smluvní strana: KANIA, a. s.; IČ: 26817853

01563/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Stavba organizace SAGAPO v Bruntále
Druhá smluvní strana: KANIA, a. s.; IČ: 26817853

01509/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup osobních automobilů
Druhá smluvní strana: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s. r. o.; IČ: 28685521

01507/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup osobních automobilů
Druhá smluvní strana: AUTO DUBINA, a. s.; IČ: 25832191

01374/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup osobních automobilů
Druhá smluvní strana: Přerost a Švorc - auto, s. r. o.; IČ: 63073188

01366/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozic
Druhá smluvní strana: ATRIS, s. r. o.; IČ: 28608909

01323/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Komplexní analýza prováděné léčebné péče a vykazování zdravotní péče
Druhá smluvní strana: ICZ, a. s.; IČ: 25145444

01284/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 4. část Kamenec
Druhá smluvní strana: ZO ČSOP MYRICARIA; IČ: 49591452

01263/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní rezervace Vřesová stráň
Druhá smluvní strana: Ing. Vlastimil Toman; IČ: 40309053

01261/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní rezervace Svinec
Druhá smluvní strana: Ing. Vlastimil Toman; IČ: 40309053

01259/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní rezervace Novodvorský močál
Druhá smluvní strana: Ing. Vlastimil Toman; IČ: 40309053

01257/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní rezervace Královec
Druhá smluvní strana: Ing. Vlastimil Toman; IČ: 40309053

01246/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní památka Kamenná
Druhá smluvní strana: Ing. Vlastimil Toman; IČ: 40309053

01244/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Péče o zvláště chráněné území přírodní památka Jilešovice
Druhá smluvní strana: Ing. Vlastimil Toman; IČ: 40309053

01232/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Letiště Leoše Janáčka - rekonstrukce lapolu A
Druhá smluvní strana: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r. o.; IČ: 42767377

01230/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 16. část Rezavka
Druhá smluvní strana: ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad, s. r. o.; IČ: 27822737

01229/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 1. část Bukovec
Druhá smluvní strana: ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad, s. r. o.; IČ: 27822737

01228/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 14. část Velké Doly
Druhá smluvní strana: SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s. r. o.; IČ: 27762688

01227/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 2. část Hukvaldy
Druhá smluvní strana: SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s. r. o.; IČ: 27762688

01206/2016/KŘ

Smlouva o dílo na zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče - Implementace soustavy Natura 2000 v MSK
Druhá smluvní strana: Mgr. Radim Kočvara; IČ: 73068021

01201/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Péře o zvláště chráněné území přírodní rezervace Štěpán
Druhá smluvní strana: Mgr. David Honěk; IČ: 67333958

01199/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Péře o zvláště chráněné území přírodní památka Stará řeka
Druhá smluvní strana: Mgr. David Honěk; IČ: 67333958

01198/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Péře o zvláště chráněné území přírodní památka Pod hukvaldskou oborou
Druhá smluvní strana: Mgr. David Honěk; IČ: 67333958

01196/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Péře o zvláště chráněné území přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Druhá smluvní strana: Mgr. David Honěk; IČ: 67333958

01187/2016/KŘ

Licenční smlouva na poskytnutí Ortofotomapy 2015 pro území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: TopGis, s. r. o.; IČ: 29182263

01150/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Skalské rašeliniště
Druhá smluvní strana: RNDr. Leo Bureš; IČ: 14573491

01114/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Úprava budovy pro potřeby MŠ (SŠ elektrost .a dřevozpr. Frýdek-Místek, p. o.)
Druhá smluvní strana: AREA.stavby, s. r. o.; IČ: 48398195

01003/2016/IM

Smlouva na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Budova dílen SOŠ Bruntál
Druhá smluvní strana: FAKO, spol. s r. o.; IČ: 18188711

00977/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava-Hrabůvka
Druhá smluvní strana: ATRIS, s. r. o.; IČ: 28608909

00890/2016/KŘ

Smlouva na zajištění inzerce - Inzerce 2016
Druhá smluvní strana: Ian Derson advertising, s. r. o.; IČ: 25379267

00865/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti MSK (přílohy k nahlédnutí na odboru POR)
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov, a. s.; IČ: 45192081

00765/2016/KŘ

Smlouva o poskytnutí technické podpory - Zabezpečení podpory pro sofrwarové licence (VMware)
Druhá smluvní strana: Scenario, s. r. o.; IČ: 29462177

00763/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce části budovy krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy
Druhá smluvní strana: Bystroň group, a. s.; IČ: 27800466

00635/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Dodávka a implementace rozšíření Provozního manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví MSK
Druhá smluvní strana: ICZ, a. s.; IČ: 25145444

00628/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - Zpracování projektové dokumentace pro provádění péče ve zvláště chráněných územích MSK včetně výkonu autorského dozoru
Druhá smluvní strana: CAPREA - zahradní a krajinářské úpravy; IČ: 18969241

00626/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - Zpracování projektové dokumentace pro provádění péče ve zvláště chráněných územích MSK včetně výkonu autorského dozoru
Druhá smluvní strana: Ing. Pavel Šimek; IČ: 13697129

00619/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora BOZP - Modernizace Školního statku v Opavě
Druhá smluvní strana: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a. s.; IČ: 45193584

00605/2016/KŘ

Smlouva o poskytnutí mediálního prostoru v deníku Právo - Zajištění projektu 15 let kraje uveřejněním různých propagačních inzerátů a článků prostřednictvím Partnerských stránek v regionálních denících
Druhá smluvní strana: BORGIS, a. s.; IČ: 00564893

00572/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora BOZP - Modernizace Školního statku v Opavě
Druhá smluvní strana: TECHNICO Opava, s. r. o.; IČ: 25849204

00548/2016/KŘ

Smlouva o poskytnutí mediálního prostoru v Deníku - Zajištění projektu 15 let kraje uveřejněním různých propagačních inzerátů a článků prostřednictvím Partnerských stránek v regionálních denících
Druhá smluvní strana: VLTAVA-LABE-PRESS, a. s.; IČ: 61860981

00534/2016/KŘ

Prodloužení platnosti licencí softwarových produktů ESET
Druhá smluvní strana: C SYSTEM CZ, a. s.; IČ: 27675645

00493/2016/IM

Smlouva na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a AD - Vybudování dílen pro praktické vyučování
Druhá smluvní strana: MÁTL a KYŠÁK, s. r. o.; IČ: 25366319

00390/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Měření prostorových deformací na území Průmyslové zóny Nad Barborou
Druhá smluvní strana: GEFOS, a. s.; IČ: 25684213

00376/2016/KŘ

Smlouva o poskytování služeb technické podpory - Licence Oracle
Druhá smluvní strana: Oracle Czech, s. r. o.; IČ: 61498483

00342/2016/KŘ

Smlouva na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP - Rekonstrukce elektroinstalace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Druhá smluvní strana: ATRIS, s. r. o.; IČ: 28608909

00334/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: LÖW & spol., s. r. o.; IČ: 46990798

00301/2016/KŘ

Kupní smlouva se servisní podporou - Dodávka a implementace videokonferenční jednotky
Druhá smluvní strana: AutoCont CZ, a. s.; IČ: 47676795

00289/2016/KŘ

Smlouva o poskytování servisních služeb - Servis vozidel Hyundai na rok 2016 II
Druhá smluvní strana: Hyundai HB, a. s.; IČ: 01435451

00193/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Nákup renovovaného a originálního tiskového spotřebního materiálu pro tiskárny na rok 2016
Druhá smluvní strana: ProfiToner, s. r. o.; IČ: 26814170

00180/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Nákup renovovaného a originálního tiskového spotřebního materiálu pro tiskárny na rok 2016
Druhá smluvní strana: Z + M Partner, spol. s r. o.; IČ: 26843935

00178/2016/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Nákup renovovaného a originálního tiskového spotřebního materiálu pro tiskárny na rok 2016
Druhá smluvní strana: DM-trading company, s. r. o.; IČ: 25850695

00156/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup 1 ks stanu s nafukovací konstrukcí III
Druhá smluvní strana: GUMOTEX, a. s.; IČ: 16355407

00137/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Pořízení a implementace systému pro monitoring aktivit privilegovaných účtů ICT systémů
Druhá smluvní strana: AutoCont CZ, a. s.; IČ: 47676795

00102/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Databáze využití krajiny 2015 pro území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: TopGis, s. r. o.; IČ: 29182263

00101/2016/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka 2 ks rozšiřujících 16portových modulů pro přepínače řady Cisco Nexus 5500
Druhá smluvní strana: AutoCont CZ, a. s.; IČ: 47676795

00091/2016/KH

Smlouva o dílo - Výroba, dodávka a montáž nábytku a informačních systémů, vč. příslušenství v rámci projektu Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci
Druhá smluvní strana: ZK Design, a. s.; IČ: 25864068

00012/2016/KŘ

Kupní smlouva - Nákup defibrilátorů včetně příslušenství
Druhá smluvní strana: Medsol, s. r. o.; IČ: 24201596

00011/2016/IM

Smlouva na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi - Vlajkové stožáry před budovou krajského úřadu
Druhá smluvní strana: ATRIS, s. r. o.; IČ: 28608909

06196/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - v rámci akce "Stavební úpravy Domova Bílá Opava p. o."
Druhá smluvní strana: FENBAU s.r.o.; IČ: 25815458

03698/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce elektroinstalace - pavilon T1 (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, p.o.)
Druhá smluvní strana: HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.; IČ: 29384214

03272/2016/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení energetického posudku - Zateplení objektů na ul. Paskova, SŠ průmyslová a umělecká, Opava, p.o.
Druhá smluvní strana: OSA projekt s.r.o.; IČ: 47155337

03198/2014/IM/4

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

03171/2014/IM/6

Dodatek - Dohoda č. 2 o narovnání ke smlouvě o dílo - Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: Porr, a. s.; IČ: 43005560

03171/2014/IM/5

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: Porr, a. s.; IČ: 43005560

03169/2009/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování monitoringu médií
Druhá smluvní strana: NEWTON Media, a.s.; IČ: 28168356

03037/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o.)
Druhá smluvní strana: BforB, spol. s r.o.; IČ: 03602672

02861/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zpracování Strategického plánu rozvoje SMART regionu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: BeePartner a.s.; IČ: 03589277

02719/2014/IM/6

Dodatek - Dohoda o narovnání - Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

02712/2015/ZDR/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě
Druhá smluvní strana: MAVA spol. s r. o.; IČ: 48397555

02606/2015/SOC/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ČEGAN, s. r. o.; IČ: 26274744

02582/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce elektroinstalace, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a.s.; IČ: 28618891

02581/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce elektroinstalace budovy C - SŠ elektrostav.a dřevozpr. Frýdek-Místek, p.o.
Druhá smluvní strana: EOCELL lighting s.r.o.; IČ: 29384044

02535/2011/KŘ/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě na poskytování systémové podpory softwarových produktů
Druhá smluvní strana: ARCDATA PRAHA, s.r.o.; IČ: 14889749

02526/2015/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke kupní smlouvě - Dodávka mobiliáře v rámci projektu Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. III
Druhá smluvní strana: Subterra, a. s.; IČ: 45309612

02495/2015/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č.02495/2015/KŘ - Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu MSK pro účely mateřské školy
Druhá smluvní strana: Q - PARS, v. o. s.; IČ: 47984589

02405/2015/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke kupní smlouvě - Modernizace, rekonstrukce a výstavby sportovišť vzdělávacích zařízení II, IV, V
Druhá smluvní strana: SPORT CLUB, s. r. o.; IČ: 26845431

02395/2015/KH/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Nábytek IVC Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Artspect, a. s.; IČ: 28123395

02312/2013/IM/4

Dodatek - Dohoda o narovnání - Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecká Ostrava, 1. etapa, 1. a 2. stavba
Druhá smluvní strana: SDS EXMOST, spol. s r. o.; IČ: 49454501

02292/2013/IM/7

Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo - Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava
Druhá smluvní strana: Ridera Stavební, a. s.; IČ: 45192464

02256/2015/ŠMS/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke kupní smlouvě - Smlouva na dodávku konvenčních obráběcích strojů v rámci projektu Podpora strojírenských oborů
Druhá smluvní strana: BOUKAL, s. r. o.; IČ: 04229282

02223/2015/IM/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce objektu domova Vítkov
Druhá smluvní strana: Zlínstav a.s.; IČ: 28315669

02223/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce objektu domova Vítkov
Druhá smluvní strana: Zlínstav, a. s.; IČ: 28315669

02188/2012/IM/10

Dodatek - Dohoda o narovnání - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

02170/2014/IM/7

Dodatek - Dohoda o úpravě práv a povinností ke smlouvě o dílo - Silnice II/452 Bruntál - Mezina
Druhá smluvní strana: SILNICE MORAVA, s. r. o.; IČ: 25357352

02039/2014/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: Český nábytek, a. s.; IČ: 26063395

02038/2010/ZDR/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí uživatelské multilicence a zajištění souvisejících služeb - Poskytnutí uživatelské multilicence
Druhá smluvní strana: STAPRO, s. r. o.; IČ: 13583531

01996/2015/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě - Revitalizace budovy Domova Letokruhy
Druhá smluvní strana: Ing. Štěpán Šňupárek; IČ: 72978325

01996/2015/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě - Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“
Druhá smluvní strana: Ing. Štěpán Šňupárek; IČ: 72978325

01857/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce sociálních zařízení - Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: TOKAMA stavební s.r.o.; IČ: 01445961

01646/2015/IM/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

01565/2016/KŘ/1

Dodatek - DOHODA o zániku závazků ze smluv na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby - Stavby organizace SAGAPO v Bruntále (DOZP)
Druhá smluvní strana: KANIA a.s.; IČ: 26817853

01563/2016/KŘ/1

Dodatek - DOHODA o zániku závazků ze smluv na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby - Stavby organizace SAGAPO v Bruntále (DOZP)
Druhá smluvní strana: KANIA a.s.; IČ: 26817853

01477/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: DALNIČNÍ STAVBY PRAHA, a. s.; IČ: 40614948

01366/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01366/2016/KŘ - Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru v rámci akce „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice"
Druhá smluvní strana: ATRIS, s. r. o.; IČ: 28608909

01189/2011/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí servisní a uživatelské podpory k nástroji Softender - Poskytnutí servisní a uživatelské podpory
Druhá smluvní strana: STAPRO, s. r. o.; IČ: 13583531

01114/2016/KŘ/2

Dodatek - Dohoda o narovnání - Úprava budovy pro potřeby MŠ (SŠ elektrost.a dřevozpr. Frýdek-Místek, p. o.)
Druhá smluvní strana: AREA.stavby s.r.o.; IČ: 48398195

01114/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Úprava budovy pro potřeby mateřské školy (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek)
Druhá smluvní strana: AREA.stavby s.r.o.; IČ: 48398195

01109/2014/KŘ/2

Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě - Dodávka a implementace rozšíření Provozního manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje o modul Nákladové ceníky
Druhá smluvní strana: ICZ, a. s.; IČ: 25145444

00977/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace - Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava-Hrabůvka
Druhá smluvní strana: ATRIS,s.r.o.; IČ: 28608909

00763/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce části budovy krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy
Druhá smluvní strana: Bystroň group a.s.; IČ: 27800466

00497/2015/IM/4

Dodatek - Dohoda o narovnání - Zateplení Střední odborné školy v Bruntále
Druhá smluvní strana: VHH THERMONT, s. r. o.; IČ: 25878778

00350/2013/IM/6

Dodatek - Dohoda o narovnání - Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě
Druhá smluvní strana: Metrostav, a. s.; IČ: 00014915

00239/2015/IM/3

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.
Druhá smluvní strana: Subterra, a. s.; IČ: 45309612

00110/2015/IM/3

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Fousek Aleš; IČ: 73168238

00091/2016/KH/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Výroba, dodávka a montáž nábytku a informačních systémů, vč. příslušenství v rámci projektu Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci
Druhá smluvní strana: ZK Design, a. s.; IČ: 25864068

00051/2015/IM/6

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Transformace Zámku Nová Horka
Druhá smluvní strana: Bystroň group, a. s.; IČ: 27800466
frame-scrollup