Veřejné zakázky - 2017

Veřejné zakázky

03426/2017/KŘ

Smlouva o realizaci přeložky - Ostrava, přeložka VN v Mezipolí v rámci stavby "Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa"
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

03337/2017/KŘ

Smlouva o realizaci přeložky - Ostrava Paskovská, přeložka NN v rámci stavby "Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa"
Druhá smluvní strana: ENVIFORM a.s.; IČ: 25839047

02829/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby Silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice nad Odrou
Druhá smluvní strana: ENVIFORM a.s.; IČ: 25839047

02828/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175

02826/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hr. okresu NJ včetně opěrné zdi
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175

02822/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby Silnice II/477 Frýdek – Místek – Baška – Frýdlant (+III-48425) II. etapa
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175

02820/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby Silnice II/477 Frýdek – Místek – Baška – Frýdlant (+III/48425) I. etapa
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175

02191/2017/IM

Smlouva o dílo v rámci akce "Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu" (Domov Jistoty, příspěvková organizace Bohumín)
Druhá smluvní strana: JVAgro Morava s.r.o.; IČ: 26826411

02062/2017/KŘ

Smlouva o dílo na stavbu "Integrované výjezdové centrum Český Těšín"
Druhá smluvní strana: Metrostav a. s.; IČ: 00014915

02052/2017/IM

Smlouva o dílo v rámci akce "Revitalizace budovy Domova Letokruhy"
Druhá smluvní strana: Ridera Stavební a. s.; IČ: 45192464

02026/2017/IM

Smlouva o dílo v rámci akce "Silnice II/473 Frýdek - Místek, průtah"
Druhá smluvní strana: SWIETELSKY stavební s.r.o.; IČ: 48035599

01961/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování návrhu technického řešení projektů - 2. část Jednotného informačního sociálního systému pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: K-net Technical International Group, s.r.o.; IČ: 47916745

01960/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování návrhu technického řešení projektů - 1. část - Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál
Druhá smluvní strana: K-net Technical International Group, s.r.o.; IČ: 47916745

01955/2017/KŘ

Kupní smlouva - Pořízení vnitřního vybavení budovy Centra psychologické pomoci, p. o.
Druhá smluvní strana: INTERDEKOR HP s.r.o.; IČ: 25367498

01953/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Dokončení rozestavěné stavby "Rekonstrukce střechy gymnázia"
Druhá smluvní strana: MADT a. s.; IČ: 25819909

01952/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Ediční plán na rok 2017
Druhá smluvní strana: akademický sochař Boris Holub; IČ: 60782994

01933/2017/KŘ

Smlouva na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru - "Rekonstrukce budovy krajského úřadu - jídelna"
Druhá smluvní strana: BKB Metal, a. s.; IČ: 25355643

01895/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování map a brožur na klíč
Druhá smluvní strana: Machovský mapy s.r.o.; IČ: 28619633

01849/2017/KŘ

Kupní smlouva - nákup osobních automobilů s pohonem na CNG
Druhá smluvní strana: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.; IČ: 47124652

01749/2017/IM

Smlouva o dílo v rámci akce "Silnice III/4848 Frýdek-Místek, průtah"
Druhá smluvní strana: EUROVIA CS, a. s.; IČ: 45274924

01741/2017/KŘ

Kupní smlouva - Pořízení multifunkčních tiskových zařízení
Druhá smluvní strana: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.; IČ: 00176150

01738/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy - Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: TEMAR spol. s r. o.; IČ: 60318929

01699/2017/KŘ

Kupní smlouva - Nákup kompozitních tlakových lahví
Druhá smluvní strana: Dräger Safety s.r.o.; IČ: 26700778

01697/2017/KŘ

Kupní smlouva - Nákup širokospektrálních ochranných filtrů
Druhá smluvní strana: Dräger Safety s.r.o.; IČ: 26700778

01657/2017/KŘ

Kupní smlouva - Dodávka rozšiřující police pro diskové pole včetně souvisejících služeb
Druhá smluvní strana: AutoCont CZ a. s.; IČ: 47676795

01609/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon inženýrské a investorské činnosti včetně výkonu TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“
Druhá smluvní strana: FAKO spol. s r.o.; IČ: 18188711

01534/2017/IM

Smlouva o dílo v rámci akce "Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec"
Druhá smluvní strana: STRABAG a. s.; IČ: 60838744

01296/2017/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Provádění servisu zařízení pro ochlazování staveb
Druhá smluvní strana: CLIMART, spol. s r.o.; IČ: 27845061

01295/2017/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Provádění pravidelné servisní, revizní a opravárenské činnosti k zabezpečení provozuschopnosti vzduchotechnického zařízení v objektech Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: CLIMART, spol. s r.o.; IČ: 27845061

01255/2017/IM

Smlouva o dílo - akce "Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11"
Druhá smluvní strana: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.; IČ: 25317628

01231/2017/KŘ

Smlouva na zajištění licencí k programovým produktům a poskytování souvisejících služeb
Druhá smluvní strana: AutoCont CZ a.s.; IČ: 47676795

01211/2017/KŘ

Smlouva o poskytnutí technické podpory - Poskytování technické podpory pro softwarové licence (VMware) využívané v Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: 3S.cz, s.r.o.; IČ: 27683273

01092/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče pro vybraná zvláště chráněná území - 3. část zoologické inventarizační průzkumy
Druhá smluvní strana: Mgr. Radim Kočvara; IČ: 73068021

01091/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče pro vybraná zvláště chráněná území - 2. část botanické inventarizační průzkumy
Druhá smluvní strana: Mgr. Radim Kočvara; IČ: 73068021

01090/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče pro vybraná zvláště chráněná území - 1. část Plány péče
Druhá smluvní strana: Rosička z. s.; IČ: 01438158

00886/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 4. část Hořina
Druhá smluvní strana: Spolek Ekolyceum; IČ: 27000346

00823/2017/KŘ

Kupní smlouva - Zajištění sportovního vybavení - Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017
Druhá smluvní strana: Teamline s.r.o.; IČ: 03262910

00808/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 6. část Rezavka
Druhá smluvní strana: Ing. Vlastimil Toman - ARBOR; IČ: 40309053

00807/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 5. část Meandry Lučiny
Druhá smluvní strana: Zámecký dvůr s.r.o.; IČ: 27834395

00806/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 3. část Uhlířšký vrch
Druhá smluvní strana: Zdenek Ciemala; IČ: 73366161

00805/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 2. část Skalské rašeliniště
Druhá smluvní strana: Zdenek Ciemala; IČ: 73366161

00804/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji - 1. část Bukovec
Druhá smluvní strana: Zdenek Ciemala; IČ: 73366161

00732/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba)
Druhá smluvní strana: QDS Communication s.r.o.; IČ: 28265971

00715/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd v rámci IROP pro období 2014-2020 (Bazaly)
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175

00714/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd v rámci IROP pro období 2014-2020 (prodloužená Mostní)
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175

00713/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd v rámci IROP pro období 2014-2020 (III/4848 Frýdek-Místek průtah)
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175

00712/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd v rámci IROP pro období 2014-2020 (Frýdek-Místek průtah)
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175

00711/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd v rámci IROP pro období 2014-2020 (Opava-Bílovec)
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175

00710/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd v rámci IROP pro období 2014-2020 (Plzeňská)
Druhá smluvní strana: Marek Nawrath; IČ: 74360175

00709/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd v rámci IROP pro období 2014-2020 (Horní Suchá)
Druhá smluvní strana: K+H správci staveb s.r.o.; IČ: 03815960

00636/2017/KŘ

Smlouva o poskytování služeb odborného posuzovatele reálných odbytových cen stavebních prací
Druhá smluvní strana: FLAGRO a.s.; IČ: 28644344

00601/2017/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Evaluace projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III
Druhá smluvní strana: EuroPartners Consulting, s.r.o.; IČ: 25754190

00553/2017/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Vzdělávací kurzy v pokročilém využívání nástrojů eGovernmentu
Druhá smluvní strana: AutoCont CZ a.s.; IČ: 47676795

00552/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon inženýrské a investorské činnosti včetně výkonu TDS – Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa
Druhá smluvní strana: ENVIROAD s.r.o.; IČ: 25394436

00505/2017/KŘ

Smlouva o zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb
Druhá smluvní strana: PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.; IČ: 26473194

00478/2017/SOC

Smlouva o poskytování služeb - Projekt "Podporujeme hrdinství, které není vidět" - Vícedenní pobyty pro rodiny, které pečují o člověka se zdravotním postižením, včetně jejich evaluace
Druhá smluvní strana: EDUCO CENTRUM s.r.o.; IČ: 26869250

00441/2017/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek
Druhá smluvní strana: INGESTA spol. s r.o.; IČ: 25391194

00405/2017/KŘ

Příkazní smlouva na výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby "Revitalizace budovy Domova Letokruhy"
Druhá smluvní strana: FLAGRO a.s.; IČ: 28644344

00377/2017/KŘ

Smlouva na vypracování projektu technické realizace vysokorychlostní datové sítě Moravskoslezského kraje - Projekt technické realizace vysokorychlostní datové sítě MSK
Druhá smluvní strana: ALEF NULA, a.s.; IČ: 61858579

00351/2017/IM

Smlouva o dílo - "Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá"
Druhá smluvní strana: STRABAG a.s.; IČ: 60838744

00333/2017/SOC

Smlouva o poskytnutí služeb - v rámci projektu "Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III"
Druhá smluvní strana: INSTAND o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách; IČ: 26648989

00319/2017/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby pro rok 2017
Druhá smluvní strana: Frankospol office s.r.o.; IČ: 25910027

00318/2017/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby pro rok 2017
Druhá smluvní strana: BÜROPROFI s. r. o.; IČ: 62502034

00317/2017/KŘ

Rámcová kupní smlouva - Kancelářské potřeby pro rok 2017
Druhá smluvní strana: ACTIVA spol. s r.o.; IČ: 48111198

00281/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Vybudování anténních svodů včetně osazení antén na příhradový nosník IBC
Druhá smluvní strana: RCD Radiokomunikace spol. s r. o.; IČ: 48173703

00149/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Doplnění kamerového systému na parkovišti IBC a systému elektronické kontroly vstupu do prostor objektu IBC
Druhá smluvní strana: TEMAR spol. s r. o.; IČ: 60318929

00086/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Územní studie „Vedení silnice I/56 v úseku Opava - Ostrava v aktualizovaných parametrech 2016“
Druhá smluvní strana: SHB, akciová společnost; IČ: 25324365

00066/2017/KŘ

Smlouva o dílo - Úprava rigolu za IVC Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: MONSTAVBY MORAVA s.r.o.; IČ: 03718816

00045/2017/KŘ

Kupní smlouva - Nákup speciálních detekčních zařízení pro HZS MSK
Druhá smluvní strana: RMI, s.r.o.; IČ: 25288083

00005/2017/KŘ

Smlouva o poskytování služeb - Zajištění podpory osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů
Druhá smluvní strana: MENS SANA, o.p.s.; IČ: 65469003

00002/2017/KŘ

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru – "Objekt výjezdové základny ZZS v Novém Jičíně"
Druhá smluvní strana: KOHL Architekti s.r.o.; IČ: 28597931

07021/2016/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - v rámci akce "Domov Bílá Opava, příspěvková organizace - požární detektory"
Druhá smluvní strana: KaP system, s.r.o.; IČ: 28655559

07017/2016/IM/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - v rámci akce "Domov Bílá Opava, příspěvková organizace - požární detektory II"
Druhá smluvní strana: KaP system, s.r.o.; IČ: 28655559

06967/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Domov Bílá Opava, příspěvková organizace - klimatizace
Druhá smluvní strana: PKD PROJEKT s.r.o.; IČ: 03889530

06517/2016/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy"
Druhá smluvní strana: První KEY-STAV, a.s.; IČ: 25385127

06224/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zajištění propojení softwaru Nákupní portál Moravskoslezského kraje a logistického informačního systému ISYS
Druhá smluvní strana: eCENTRE, a.s.; IČ: 27149862

06196/2016/KŘ/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy Domova Bílá Opava p. o.
Druhá smluvní strana: FENBAU s.r.o.; IČ: 25815458

05833/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o vzájemném vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo - Rekonstrukce střechy gymnázia (Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, p.o.)
Druhá smluvní strana: TURČINA s.r.o.; IČ: 25886550

05638/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání - v rámci akce "Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E" - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p.o.
Druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a.s.; IČ: 28618891

05454/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - Zhotovení obkladu stěn v rámci vestavěného interiéru Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: KASCH - interiér s.r.o.; IČ: 26831724

05399/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci akce "Rekonstrukce střechy budovy B" (SŠ služeb a podnikání, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace)
Druhá smluvní strana: FICHNA - HUDECZEK a.s.; IČ: 27765857

05269/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o ukončení smlouvy o zabezpečení činnosti bezpečnostního manažera v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem
Druhá smluvní strana: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.; IČ: 25884646

04802/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání v rámci akce Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih - vyztužení stěn boxů pro koně
Druhá smluvní strana: Zlínstav a.s.; IČ: 28315669

04570/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo - "Analýza rizik kontanimovaného území Průmyslové zóny Nad Barborou"
Druhá smluvní strana: GEOtest Brno, a.s.; IČ: 46344942

04471/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Dohoda o narovnání - Rekonstrukce obvodového pláště objektu Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 12, p. o.
Druhá smluvní strana: ČESTAV PLUS, s.r.o.; IČ: 28587014

03891/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP - "Těšínské divadlo - Malá scéna" III
Druhá smluvní strana: TECHARTSTAV s.r.o.; IČ: 02162083

03533/2015/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o ukončení smlouvy na poskytování konzultačních, poradenských a bezpečnostních služeb v oblasti ochrany osob, majetku a informací
Druhá smluvní strana: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.; IČ: 25884646

03169/2009/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování monitoringu médií
Druhá smluvní strana: NEWTON Media, a.s.; IČ: 28168356

02861/2016/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Zpracování Strategického plánu rozvoje SMART regionu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: BeePartner a.s.; IČ: 03589277

02288/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení PD, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru - "Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, p. o.)"
Druhá smluvní strana: Chválek atelier s.r.o.; IČ: 05725674

02223/2015/IM/4

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce objektu domova Vítkov
Druhá smluvní strana: Zlínstav a.s.; IČ: 28315669

02223/2015/IM/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce objektu domova Vítkov
Druhá smluvní strana: Zlínstav a.s.; IČ: 28315669

01673/2016/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Druhá smluvní strana: Městská nemocnice Ostrava, p. o.; IČ: 00635162

00530/2014/KŘ/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; IČ: 70994234

00351/2017/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá"
Druhá smluvní strana: STRABAG a.s.; IČ: 60838744

00342/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP - Rekonstrukce elektroinstalace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Druhá smluvní strana: ATRIS, s. r. o.; IČ: 28608909

00334/2015/IM/1

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti - "Rekonstrukce objektu domova Vítkov"
Druhá smluvní strana: Ing. Miroslav Geryk; IČ: 63015820

00334/2015/IM/1

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti - "Rekonstrukce objektu domova Vítkov"
Druhá smluvní strana: Ing. Miroslav Geryk; IČ: 63015820
frame-scrollup