Záznamy

Záznam zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 10. listopadu 2016

frame-scrollup