Záznamy

Záznam zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 22. prosince 2016

frame-scrollup