Záznamy

Záznam zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 12. září 2019

Textovou alternativou tohoto videa je Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva kraje

frame-scrollup