Záznamy

Záznam zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 12. prosince 2019

Textovou alternativou tohoto videozáznamu je Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva kraje

frame-scrollup