Záznamy

Záznam zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 5. března 2020

Textovou alternativou tohoto videozáznamu je Zápis z 15. zasedání zastupitelstva kraje

frame-scrollup