Záznamy

Záznam zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 4. června 2020

Textovou alternativou tohoto videa je Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva kraje

frame-scrollup