Zpráva

Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2014

Částka 2

Celý obsah Částky 2 ve formátu PDF (velikost 1522 kB)

Rozeslána dne 15. prosince 2014

15. 12. 2014

3/2014

Nařízení o zřízení přírodní rezervace Hořina a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 1

Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 14 MB)

Rozeslána dne 12. prosince 2014

1/2014

Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany

2/2014

Nařízení, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje

1/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bruntál a obcí Dětřichov nad Bystřicí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

2/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Bělá - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

3/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Bohuslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

4/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Darkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

5/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Děhylov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

6/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Dobroslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

7/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Hať - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

8/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Kozmice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

9/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Markvartovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

10/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Píšť - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

11/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Šilheřovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

12/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Jičín a obcí Jeseník nad Odrou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

13/VS/2014

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Orlová a obcí Doubrava - výkon přenesené působnosti ve věcech sociálně-právní ochrany dětí

14/VS/2014

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlova Studánka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

15/VS/2014

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Ludvíkov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

KM02/2014

Informace o veřejnoprávních smlouvách, jejichž platnost byla ukončena výpovědí

KM01/2014

Informace o uzavření veřejnoprávních smluv o plnění úkolů obecní policie

frame-scrollup