Kostel sv. Benedikta v Krnově

Odkryté nástěnné malby dokládají několik etap středověké výzdoby od 1. poloviny 13. do 1. poloviny 15. století. Z románské fáze to je monumentální Kristus Pantokrator obklopený symboly evangelistů a pás s výjevy z Kristova dětství. Po stranách svatozáře jsou fragmenty pozdně gotické výzdoby se zástupy apoštolů s rytými nimby a andělem s křížem a trnovou korunou. Dále se zde objevuje Korunování P. Marie sv. Trojicí, Proměnění Páně na hoře Tábor, postavy církevních otců sv. Řehoře a sv. Jeronýma, sv. Augustina a sv. Ambrože a symboly evangelistů.

Středověké fresky
Tato prohlídka potřebuje Adobe Flash Player a zapnutý Javascript.
prohlížeč je možné stáhnout z Flash Panorama Player.
30/nahled01.jpg

KOSTEL SV. BENEDIKTA

30/nahled03.jpg

ZÁCHRANNÉ PRÁCE