Rodný dům J.G.Mendela v Hynčicích

Ke studiu dědičnosti jej přivedla snaha pomoci mnichům kláštera při křížení různých plodin. Jako fyzik hledal jednoduchá a jasná pravidla, která by bylo množno vyjádřit matematicky. Mendel se rozhodl sledovat vlastnosti, které se vyskytují jen ve dvou odlišných stavech, své výsledky uveřejnil v roce 1865. Pochopení se jim dostalo až v roce 1900, kdy byly znovu objeveny.

Dědičnost
Tato prohlídka potřebuje Adobe Flash Player a zapnutý Javascript.
prohlížeč je možné stáhnout z Flash Panorama Player.
5/nahled01.jpg

RODNÝ DŮM

5/nahled02.jpg

MUZEJNÍ EXPOZICE

5/nahled04.jpg

MENDELISMUS

5/nahled05.jpg

BIOLOGIE...