Zámek Frýdek-Místek

Počátky frýdeckého zámku jsou úzce spojeny s existencí města Frýdku. K založení Frýdku došlo v období po roce 1327, kdy se vlivem lenního vztahu těšínského knížete Kazimíra k českému králi Janu Lucemburskému oživily a utužily vzájemné kontakty. Zvýšený obchodní styk s Moravou a vzrůst významu komunikace vedoucí od Olomouce přes Příbor do Těšína si vyžádal vybudování nového hradu na příhodném místě na ostrohu nad řekou Ostravicí. Původní objekt tvořila věžovitá budova na mírně lichoběžníkovém půdorysu. Později proběhly další stavební akce, které zahrnovaly připojení krátkých jednopatrových bočních křídel vybíhajících po stranách staré budovy podél nádvoří a vytvářejících s ní půdorysný obraz rozevřeného U. V patře nového bočního křídla byl pořízen velký reprezentativní sál, původní věžovitá budova byla zvýšena o druhé patro, vertikální spojení s patry objektu bylo vyřešeno vybudováním hranolového přístavku dnešního bočního schodiště.

Dnešní frýdecký zámek
Tato prohlídka potřebuje Adobe Flash Player a zapnutý Javascript.
prohlížeč je možné stáhnout z Flash Panorama Player.
13/nahled01.jpg

PŮVODNĚ GOTICKÝ HRAD

13/nahled02.jpg

KAPLE SV. BARBORY

13/nahled03.jpg

RYTÍŘSKÝ SÁL

13/nahled05.jpg

MUZEUM BESKYD