Virtuální prohlídky objektů v regionu Ostravsko

O nálezu uhlí v Polské, dnes Slezské Ostravě, místě, kde se nejdříve v ostravsko-karvinské pánvi začalo se soustavnou těžbou uhlí, se vypravují dvě pověsti. Jedna hovoří o jakémsi hejtmanovi rakouského pěšího pluku, který cestou do Haliče dal svým vojákům odpočinout v údolíčku Burňa na Polské Ostravě a na místě oddechu zcela náhodou objevil černý kámen, který hořel. Uvědomil o tom úřady, ty daly podnět místním vrchnostem – a tak se na Ostravsku rozběhla těžba uhlí, černého zlata, na kterém město a okolí téměř dvě stě let zakládalo svou prosperitu. Druhá pověst vypravuje o českém kováři Keltičkovi, polskoostravském usedlíkovi, který při kácení stromu v Burni objevil černé kameny, v nichž rozpoznal uhlí.

Flash

Plug-in FLASH najdete na internetu nebo na stránce s instalátory