Menu
Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/635/2016/Las
Registrační číslo:R 1/16
Název:Bruntálsko
Sídlo:nám. Míru 60/11, 792 01 Bruntál
Datum registrace:5. 1. 2016
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:4690290
Předmět činnosti:

Předmět činnosti svazku je:
a) vzájemná spolupráce členských obcí, mikroregionů a MAS na koncepčním a efektivním rozvoji zájmového území ve všech jeho oblastech a ve všech souvislostech;
b) ochrana a prosazování společných zájmů a konkrétních záměrů členských obcí na místní, krajské i celostátní úrovni,
c) propagace svazku a jeho zájmového území,
d) pořádání workshopů a konferencí seminářů, přednášek směřujících především k dalšímu vzdělávaní starostů v oblasti řízení a rozvoje obcí.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s předmětem činnosti svazku, tím zůstává nedotčena.

Svazek může také vyvíjet výdělečnou činnost za podmínky, že jejím účelem je podpora činnosti hlavní nebo hospodárné využívání majetku svazku. Tuto činnost musí schválit členská schůze.

Svazek může zastřešovat provozování společných služeb.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.