koronaweb
Menu

Kraj jako vlastník

Většina movitého a nemovitého majetku kraje je předána k hospodaření jeho příspěvkovým organizacím.

Pojištění

Krajský majetek a jeho pojištění


Nabídka nemovitého majetku

V souvislosti s dynamickým rozvojem regionu a v důsledku změny potřeb využití majetku dochází k uvolnění objektů, které…

Nabídka movitého majetku

Nepotřebný movitý majetek je zpravidla nabízen příspěvkovými organizacemi zřízenými Moravskoslezským krajem. V případě zájmu o odkoupení se…


Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.