koronaweb
Menu

Symboly kraje

Hlavními symboly Moravskoslezského kraje jsou logoznak. Základním grafickým prvkem je kruh.

Při jejich použití je nutné se řídit Manuál jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje (formát pdf, velikost 4 MB), který určuje pravidla a pokyny užití.

Logo kraje

logo ilustracni obrazek

tvoří uzavřený elipsoidní tvar symbolizující kraj jako samostatnou entitu, symbol hory s TV vysílačem, který je společný pro Lysou horu i Praděd, nejvyšší vrcholy v kraji, a zvlněný pruh uprostřed, který má více významů – řeka, dálnice, cesta k prosperitě.

Žádost o udělení souhlasu pro použití loga Moravskoslezského kraje se u nás podává elektronicky přes systém ePodatelny, do kterého se musíte přihlásit. V žádosti vyplníte vaše kontaktní údaje a upřesníte z jakého důvodu o logo Moravskoslezského kraje žádáte.

Do ePodatelny se můžete přihlásit třemi způsoby:

Ochrana před zneužitím: Logo kraje je podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, ochrannou známkou, která se zapisuje do rejstříku úřadu průmyslového vlastnictví. Zápisem ochranné známky se výlučným majitelem stává Moravskoslezský kraj. Použití loga a dalších prvků jednotného vizuálního stylu kraje bez písemného souhlasu odboru kanceláře hejtmana kraje, a tedy bez písemně vyjádřeného souhlasu majitele, bude kraj považovat za zneužití a poškození svých práv, která vyplývají ze zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a bude postupovat v souladu s ním.

Textová část je zpracována v několika jazykových variantách: anglicky (Moravian-Silesian Region); německy (Mährisch-Schlesische Region); francouzsky (Région Moravie-Silésie); polsky (Kraj Morawsko-Śląski); rusky (Моравско-Силезский край); italsky (Regione Moravia-Slesia).

Znak kraje

znak ilustracni obrazek

byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 28. března 2002 a oficiálně předán předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 9. ledna 2003. Znak Moravskoslezského kraje je sestaven výhradně z historických znaků se staletým trváním.

Popis znaku: V prvním poli je slezská orlice. Druhé pole zaujímá orlice moravská (připomíná severovýchodní část historické země Moravy – k regionu náleží Nový Jičín, Místek, Moravský Beroun a Rýmařov). Ve třetím poli je znak Ostravy jako sídelního města kraje. Čtvrté pole zdůrazňuje historickou návaznost s Těšínským a Opavským knížectvím. Čtvrté pole je polcené a obsahuje znak Opavského knížectví a orlici jako znak Těšínského knížectví.

Žádost o udělení souhlasu pro použití znaku Moravskoslezského kraje se u nás podává elektronicky přes systém ePodatelny, do kterého se musíte přihlásit. V žádosti vyplníte vaše kontaktní údaje a upřesníte z jakého důvodu o znak Moravskoslezského kraje žádáte.

Do ePodatelny se můžete přihlásit třemi způsoby:

Kontaktní osoba pro logo i znak:
Vladimíra Bárová, tel. 595 622 547
e‑mail: vladimira.barova@msk.cz
Odbor kancelář hejtmana kraje

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.