Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Školství v Moravskoslezském kraji
dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Krajská stipendia

Kromě trvalé finanční podpory zaměřené na zlepšování kvality výuky technických oborů a řemesel cestou modernizace nebo budování nových odborných učeben, laboratoří a dílen a prohlubování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytuje Moravskoslezský kraj rovněž přímou finanční podporu žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu chybí nejvíce.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Seznam škol poskytujících jazykovou přípravu pro cizince

Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci se zřizovateli škol určil školy, ve kterých je na území kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků pro žáky-cizince, kteří na území MSK plní povinnou školní docházku.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Den učitelů

Moravskoslezský kraj každoročně pořádá u příležitosti narození Jana Amose Komenského slavnostní ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, obcemi Moravskoslezského kraje, soukromými i církevními subjekty. Tato akce je širokou veřejností vnímána jako forma poděkování a morálního uznání náročné a společensky vysoce prospěšné práce.Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.