Menu

Obce v Moravskoslezském kraji

Reforma veřejné správy

Zánikem okresních úřadů k 1. lednu 2003 a převedením dosud vykonávaných činností na obce s rozšířenou působností (tzv. obce III nebo ORP) a krajské úřady došlo k zásadní změně ve způsobu výkonu a organizace veřejné správy v České republice.

Cílem je především přiblížení výkonu jednotlivých agend blíže k občanům – tedy na obce s rozšířenou působností a posun rozhodovacích procesů od ústředních orgánů směrem dolů, což znamená, že vše bude řešeno co nejblíže bydliště občanů.

Od 1. ledna 2011 počet obcí v Moravskoslezském kraji činí 300.

Obce s rozšířenou působností (obce III nebo ORP)

Obce s rozšířenou působností vykonávají státní správu v přenesené působnosti ve svém správním obvodu. Jedná se v prvé řadě o následující potřebné agendy, které občané nejčastěji využívají:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.