Menu

Úřední deska krajského úřadu

Elektronická úřední deska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje úřední desku a elektronickou úřední desku.

Elektronická úřední deska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen "elektronická úřední deska") zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.

Na úřední desce a elektronické úřední desce se zveřejňují písemnosti:

  1. v případech stanovených právními předpisy,
  2. v případech, kdy právní předpis stanoví, že se písemnost zveřejňuje způsobem v místě obvyklým, rozhodne‑li tak vedoucí příslušného odboru,
  3. rozhodne‑li tak ředitel krajského úřadu, a to po dobu jím stanovenou,
  4. na základě žádosti jiných orgánů veřejné moci, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Elektronická úřední deska je rozdělena do sekcí podle druhů písemností:

Úřední desku a elektronickou úřední desku spravuje odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.