koronaweb
Menu

Organizační struktura

 1. Odbor kancelář hejtmana kraje
  • oddělení vnějších a mezinárodních vztahů
  • oddělení komunikace a strategického marketingu
  • oddělení pro krizové řízení
  • oddělení činností sekretariátů
 2. Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  • oddělení personální
  • oddělení veřejných zakázek
  • oddělení služeb a údržby
  • oddělení autodopravy
 3. Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
  • oddělení podpory korporátního řízení
  • oddělení přezkoumání hospodaření územních celků
  • oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory
 4. Odbor právní a organizační
  • oddělení právní
  • oddělení legislativní a organizační
 5. Odbor informatiky
  • oddělení technické a aplikační podpory uživatelů
  • oddělení systémové podpory a vývoje
 6. Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
  • oddělení všeobecné správy
  • oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad
 7. Odbor investiční a majetkový
  • oddělení investičních dotací a technické podpory
  • oddělení majetkové
  • oddělení realizace investičních akcí
 8. Odbor financí
  • oddělení rozpočtu
  • oddělení financování a státní pokladny
  • oddělení účetnictví a metodiky
 9. Odbor zdravotnictví
  • oddělení zdravotní správy
  • oddělení řízení organizací a zdravotní péče
 10. Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • oddělení územního plánování
  • oddělení stavebního řádu
 11. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  • oddělení regionálního rozvoje
  • oddělení strategického plánování
  • oddělení strukturálních fondů
  • oddělení cestovního ruchu
 12. Odbor životního prostředí a zemědělství
  • oddělení vodního hospodářství
  • oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence
  • oddělení ochrany přírody a zemědělství
  • oddělení odpadového hospodářství
  • oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
 13. Odbor školství, mládeže a sportu
  • oddělení správy škol
  • oddělení rozvoje vzdělávání
  • oddělení mládeže a sportu
  • oddělení přímých nákladů
  • oddělení financování škol
 14. Odbor evropských projektů
  • oddělení projektové kanceláře
  • oddělení neinvestičních projektů
  • oddělení stavebních projektů
 15. Odbor sociálních věcí
  • oddělení rozvoje sociálních služeb
  • oddělení sociální ochrany
  • oddělení ekonomické
  • oddělení správy sítě sociálních služeb
 16. Odbor dopravy
  • oddělení dopravy
  • oddělení dopravně správních agend
  • oddělení silničního hospodářství
 17. Odbor kultury a památkové péče
  • oddělení památkové péče
  • oddělení kultury a projektů
 18. Odbor energetiky, průmyslu a chytrého regionu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.