Menu

Mezinárodní rating kraje udělený agenturou Moody's na úrovni A1 s výhledem stabilním.

Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit své budoucí závazky, což je důležité zejména pro hodnocení bonity klienta při získávání cizích zdrojů.

Udělený rating současně naplňuje povinnosti stanovené úvěrovou smlouvou, kterou má kraj uzavřenou s Evropskou investiční bankou.

Na základě pravidelného každoročního přehodnocení mezinárodního ratingu kraje, které proběhlo v dubnu letošního roku, byla agenturou dne 9. 5. 2023 vydána aktualizovaná analýza, na základě níž byl Moravskoslezskému kraji ponechán rating na úrovni A1 s negativním výhledem. Dne 1. 12. 2023 změnila agentura ratingový výhled kraje na stabilní.

Ponechání hodnocení A1 ovlivňuje pokračující konzervativní styl řízení krajských financí, spočívající zejména v udržení nízké zadluženosti kraje, pokračujících dobrých provozních výsledcích a udržení vysokých hotovostních rezerv.

Změna výhledu na stabilní odráží stejnou změnu na výhled ratingu České republiky ze dne 24. 11. 2023 a úzkou vazbu finanční výkonnosti kraje na výkon národní ekonomiky.

Mezinárodní ratingové hodnocení agenturou Moody's Investors Service je Moravskoslezskému kraji udělováno od roku 2005. Za tu dobu se postupně zlepšovalo od původního stupně A3 až po současný A1.

Moravskoslezský kraj tak má nejvyšší možné ratingové hodnocení při současně nastaveném modelu financování krajů v České republice.

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.