Menu

Kraj vede účetnictví v plném rozsahu a při jeho zpracování se řídí platnými právními předpisy pro vybrané účetní jednotky a vnitřními předpisy kraje. Účetní období v případě kraje je kalendářní rok.

Účetní závěrka je tvořena výkazy:

Kraj sestavuje mezitímní účetní závěrky (k 31. 3., 30. 6. a 30. 9. daného roku) a roční účetní závěrku k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. daného roku. Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni schvaluje od roku 2013 zastupitelstvo kraje.

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.