Menu

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2021 grafická a tabulková část

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2016–2021

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2016–2021
  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Dotace 14 534,1 14 651,6 16 585,0 19 656,4 22 521,8 24 944,6
Vlastní příjmy 6 116,1 6 723,5 7 499,9 8 223,1 7 678,5 8 799,5
Celkem 20 650,2 21 375,1 24 084,8 27 879,5 30 200,3 33 744,1

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2016–2021

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2016–2021
  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Běžné výdaje 16 889,8 18 636,1 21 071,9 24 267,2 27 856,3 29 914,9
Kapitálové výdaje 1 192,6 1 361,6 3 075,1 3 013,7 2 762,4 2 528,2
Celkem 18 082,3 19 997,7 24 147,0 27 280,8 30 618,7 32 443,1

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021
Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021
Druh příjmuČerpání v tis. Kč
Kapitálové příjmy115 714,36
Daňové příjmy7 979 079,02
Investiční dotace1 218 847,47
Neinvestiční dotace23 725 770,67
Nedaňové příjmy704 689,76
Celkový součet33 744 101,27

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021
Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021
Oblast Skutečné výdaje v tis. Kč %
Cestovní ruch 86 002,40 0,3
Doprava 3 597 149,75 11,1
Chytrý region 36 300,33 0,1
Krizové řízení 218 836,48 0,7
Kultura 558 724,90 1,7
Ostatní 352 604,44 1,1
Regionální rozvoj 215 162,18 0,7
Sociální věci 3 764 099,67 11,6
Školství 20 815 927,31 64,1
Všeobecná veřejná správa a služby 628 327,26 1,9
Zdravotnictví 1 746 465,80 5,4
Životní prostředí 423 504,62 1,3
Celkem 32 443 105,13 100

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2021

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2021
Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2021
Odvětví/dotační program %
Cestovní ruch 0,9
Krizové řízení 0,2
Kultura 0,7
Regionální rozvoj 2,5
Sociální věci 87,0
Školství 1,3
Zdravotnictví 0,2
Životní prostředí 7,2

Tabulka č. 1: Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2021 – příjmy v tis. Kč
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 150 000 1 128 817 1 316 727 116,6
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000 35 901 87 886 244,8
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 170 000 200 000 227 898 113,9
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100 000 1 600 000 1 922 942 120,2
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 57 000 93 716 93 716 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 3 800 000 3 990 000 4 299 656 107,8
- 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3 500 4 500 9 362 208,1
- 1357 Poplatek za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 18 606 124,0
- 1361 Správní poplatky 1 700 2 084 2 285 109,6
    Daňové příjmy 6 307 200 7 070 018 7 979 079 112,9
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2115 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 200 200 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 200 200 100,0
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 53 57 108,2
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 772 10 10 100,0
2143   Cestovní ruch 772 62 67 106,9
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 2 272 2 272 100,0
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 309 4 309 100,0
2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 12 184 12 184 100,0
2212   Silnice 0 18 765 18 765 100,0
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 4 419 5 526 125,0
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 20 23 115,0
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 25 55 220,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 4 464 5 604 125,5
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 8 954 1 554 1 570 101,0
2251   Letiště 8 954 1 554 1 570 101,0
2292 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 400 4 418 129,9
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 0 3 400 4 418 129,9
2294 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 153 1 153 100,0
2294 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 183 1 183 100,0
2294   Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní 0 2 336 2 336 100,0
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 22 22 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 22 22 100,0
3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 216 216 100,0
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 13 833,3
3122 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5 5 100,0
3122   Střední odborné školy 0 222 233 105,0
3127 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 100 100 100,0
3127   Střední školy 0 100 100 100,0
3233 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 126 ×
3233   Střediska volného času 0 0 126 ×
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 34 870 34 870 34 654 99,4
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 34 870 34 870 34 654 99,4
3311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 2 163,9
3311   Divadelní činnost 0 1 2 163,9
3312 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 4 141,2
3312   Hudební činnost 0 3 4 141,2
3313 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 15 15 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 15 15 100,0
3315 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 94 205 218,4
3315 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 189 189 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 0 283 393 139,3
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 242 363 363 100,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 13 13 100,0
3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 242 376 376 100,0
3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 ×
3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 99,9
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 2 2 121,7
3329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 23 ×
3329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 ×
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0 0 24 ×
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 787 787 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 142 225 157,7
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,2
3419   Ostatní sportovní činnost 0 930 1 012 108,8
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 22 1214,2
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 17 18 109,2
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 18 40 219,4
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 5 000 5 000 100,0
3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 17 876 17 876 17 875 100,0
3522 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 27 ×
3522   Ostatní nemocnice 17 876 22 876 22 902 100,1
3541 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 3 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 0 3 3 100,0
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 289 294 101,7
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5 4 77,8
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 294 298 101,4
3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 6 100,1
3635 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 519 519 313 60,3
3635   Územní plánování 519 525 319 60,8
3636 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 ×
3636   Územní rozvoj 0 0 0 ×
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 769 2 140 1 528 71,4
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 500 2 965 3 158 106,5
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55 93 93 99,7
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 452 492 108,9
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 21 21 100,0
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 62 62 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 324 5 733 5 354 93,4
3713 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 118 118 100,0
3713   Změny technologií vytápění 0 118 118 100,0
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 838 294 294 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 838 294 294 100,0
3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 10 ×
3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 ×
3729   Ostatní nakládání s odpady 0 0 11 ×
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 180 216 120,0
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 650 170 26,1
3769 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 42 42 100,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650 872 427 49,0
4329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 12 ×
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 0 12 ×
4350 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 121 121 100,0
4350   Domovy pro seniory 0 121 121 100,0
4357 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 100,5
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 0 0 100,5
4377 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 440 480 109,1
4377   Sociálně terapeutické dílny 0 440 480 109,1
4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 30 30 100,0
4379 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 40 40 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 70 70 100,0
4399 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 20 ×
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 169 239 141,4
4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 2 657 2 657 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 5 124,9
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 2 830 2 921 103,2
5213 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 109 109 100,0
5213 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 79 79 100,0
5213   Krizová opatření 0 188 188 100,0
5511 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 564 564 100,0
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 400 400 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 4 400 964 964 100,0
5521 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 16 17 102,8
5521 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 104 104 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 121 121 100,4
6113 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 14 14 100,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 238 257 107,9
6113   Zastupitelstva krajů 0 252 271 107,5
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 122 15 11,9
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 779 742 743 100,1
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 8 2 24,2
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 ×
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 28 23 82,1
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 144 159 110,8
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 4 663 6 231 133,6
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 380 381 100,2
6172   Činnost regionální správy 888 6 087 7 553 124,1
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000 4 100 25 028 610,4
6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 31 31 100,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000 4 131 25 059 606,5
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 12 352 12 509 101,3
6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 2 870 ×
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 12 352 15 379 124,5
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů 0 18 18 100,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 0 19 971 21 266 106,5
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 226 226 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 69 944 70 357 100,6
6402   Finanční vypořádání 0 90 159 91 867 101,9
6409 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 41 353 385 385 100,0
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 1 966 2 153 109,5
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 41 353 2 351 2 538 108,0
- 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob 10 855 8 855 9 305 105,1
- 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 146 539 146 139 146 139 100,0
- 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 8 178 26 310 26 118 99,3
- 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 292 239 275 894 275 894 100,0
    Přijaté splátky půjčených prostředků 457 811 457 198 457 455 100,1
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2143 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 127 127 100,0
2143   Cestovní ruch 0 127 127 100,0
2212 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 15 108 15 108 100,0
2212 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 22 250 22 250 100,0
2212   Silnice 0 37 359 37 359 100,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 49 208 51 348 52 362 102,0
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 3 405 5 417 159,1
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 49 208 54 753 57 778 105,5
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 16 450 20 450 20 450 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 16 450 20 450 20 450 100,0
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 126 522 126 522 100,0
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 171 417 171 417 171 417 100,0
- 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 152 735 152 735 100,0
- 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 408 757 23 097 958 23 097 950 100,0
- 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 570 6 073 6 050 99,6
- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 84 418 85 866 85 866 100,0
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 474 25 318 25 318 100,0
- 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 831 734 734 100,0
- 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 9 813 9 313 9 313 100,0
- 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 0 49 865 49 865 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 702 280 23 725 802 23 725 771 100,0
- 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 3 853 3 853 100,0
- 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 90 728 90 728 100,0
- 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 903 176 1 109 991 1 109 991 100,0
- 4218 Investiční převody z Národního fondu 0 715 715 100,0
- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 10 000 14 190 13 274 93,6
- 4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 287 287 100,0
    Investiční přijaté transfery 913 176 1 219 763 1 218 847 99,9
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 18 035 317 ×
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 781 ×
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 18 036 098 ×
    Daňové příjmy celkem 6 307 200 7 070 018 7 979 079 112,9
    Nedaňové příjmy celkem 581 497 675 603 704 690 104,3
    Kapitálové příjmy celkem 65 658 112 689 115 714 102,7
    Přijaté transfery celkem 1 615 456 24 945 565 24 944 618 100,0
    Konsolidace příjmů 0 0 18 036 098 ×
    Příjmy celkem 8 569 811 32 803 875 51 780 199 157,8
    Příjmy po konsolidaci 8 569 811 32 803 875 33 744 101 102,9

Tabulka č. 2: Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2021 – Výdaje v tis. Kč
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 274 149 54,3
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000 910 749 82,3
1019 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 2 108 933 44,3
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000 3 293 1 832 55,6
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 167 84 50,2
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 1 634 1 284 78,6
1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 100 100 100,0
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 017 1 365 67,7
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 524 294 56,1
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 4 441 3 127 70,4
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 80 74 92,3
1070   Rybářství 0 80 74 92,3
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství – celkem 2 000 7 813 5 033 64,4
2115 5169 Nákup ostatních služeb 800 1 903 375 19,7
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 229 23 134 23 134 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 22 029 25 037 23 509 93,9
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 749 548 411 75,0
2141 5134 Prádlo, oděv a obuv 600 30 30 100,0
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 100 7 385 5 366 72,7
2141 5164 Nájemné 2 300 250 0 0,0
2141 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 36 36 100,0
2141 5169 Nákup ostatních služeb 3 600 1 089 246 22,5
2141 5175 Pohoštění 700 47 47 100,0
2141 5194 Věcné dary 300 5 5 100,0
2141 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 40 40 100,0
2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 50 50 100,0
2141   Vnitřní obchod 11 349 9 480 6 230 65,7
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000 1 375 643 46,8
2143 5134 Prádlo, oděv a obuv 0 171 119 69,9
2143 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 453 239 52,8
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 1 853 656 35,4
2143 5163 Služby peněžních ústavů 3 3 0 0,0
2143 5164 Nájemné 7 530 14 776 8 574 58,0
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 668 533 79,8
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 10 10 0 0,0
2143 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 136 88 64,2
2143 5169 Nákup ostatních služeb 17 759 21 569 18 533 85,9
2143 5171 Opravy a udržování 100 288 195 67,7
2143 5173 Cestovné 200 200 2 1,1
2143 5175 Pohoštění 700 774 123 15,9
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 140 140 131 93,7
2143 5194 Věcné dary 20 20 0 0,0
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 327 689 488 70,8
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 6 410 6 345 3 767 59,4
2143 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 2 828 2 909 2 800 96,2
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 22 966 18 083 16 017 88,6
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 667 4 487 4 312 96,1
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200 2 425 2 147 88,5
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 220 220 100,0
2143 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 500 500 500 100,0
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 132 66 66 99,1
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 8 8 93,8
2143   Cestovní ruch 64 700 78 168 60 163 77,0
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 400 400 100,0
2199 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 50 50 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 400 450 450 100,0
2212 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 77 81 34 42,2
2212 5154 Elektrická energie 60 60 40 66,0
2212 5169 Nákup ostatních služeb 840 332 163 49,0
2212 5171 Opravy a udržování 40 34 0 0,0
2212 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 154 1 154 100,0
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 680 541 786 647 786 647 100,0
2212 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 149 199 149 199 100,0
2212   Silnice 681 558 937 507 937 236 100,0
2219 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 220 216 98,2
2219 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 120 105 87,1
2219 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 200 0 0,0
2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 500 0 0,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 1 040 321 30,8
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 600 600 600 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 600 600 600 100,0
2241 5169 Nákup ostatních služeb 8 200 621 620 99,9
2241   Železniční dráhy 8 200 621 620 99,9
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 7 998 897 11,2
2251 5169 Nákup ostatních služeb 0 1 624 0 0,0
2251 5171 Opravy a udržování 8 954 1 554 256 16,5
2251 5192 Poskytnuté náhrady 0 165 165 100,0
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 54 000 54 000 54 000 100,0
2251   Letiště 62 954 65 341 55 317 84,7
2292 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 753 855 308 36,0
2292 5169 Nákup ostatních služeb 252 252 0 0,0
2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 893 961 1 041 511 964 696 92,6
2292 5321 Neinvestiční transfery obcím 42 929 42 929 42 928 100,0
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 11 905 11 905 10 932 91,8
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 949 800 1 097 452 1 018 864 92,8
2293 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 641 0 0,0
2293 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 0 0,0
2293 5192 Poskytnuté náhrady 21 200 11 200 2 625 23,4
2293   Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 21 600 12 041 2 625 21,8
2294 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 1 032 613 59,4
2294 5169 Nákup ostatních služeb 248 488 0 0,0
2294 5192 Poskytnuté náhrady 8 500 6 610 6 410 97,0
2294 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 064 168 1 147 083 1 124 097 98,0
2294   Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní 1 073 166 1 155 212 1 131 119 97,9
2299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 50 31 62,7
2299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 12 8 62,7
2299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 5 3 62,7
2299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 62,7
2299 5042 Odměny za užití počítačových programů 1 1 1 100,0
2299 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 47 3 5,7
2299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 180 20 8 38,2
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 700 4 692 2 952 62,9
2299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 658 658 657 99,9
2299 5169 Nákup ostatních služeb 3 236 2 221 451 20,3
2299 5172 Programové vybavení 0 49 0 0,0
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 257 2 102 93,2
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 200 0 0,0
2299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 100 100 14 14,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 7 875 10 312 6 229 60,4
2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 1 122 753 67,1
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 000 1 122 753 67,1
2369 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 61 61 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 61 61 0 0,0
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 200 200 2,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 10 200 200 2,0
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – celkem 2 906 292 3 404 645 3 244 237 95,3
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 3 820 3 820 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 60 569 60 569 100,0
3111 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 586 586 100,0
3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 685 1 685 100,0
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 300 300 300 100,0
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 674 780 2 674 780 100,0
3111   Mateřské školy 300 2 741 740 2 741 740 100,0
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 5 474 5 474 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 010 7 490 7 490 100,0
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 102 865 102 865 100,0
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 7 010 115 829 115 829 100,0
3113 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 5 014 5 014 100,0
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 77 563 77 563 100,0
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 814 5 356 5 356 100,0
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 56 832 56 832 100,0
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 6 883 005 6 883 005 100,0
3113   Základní školy 4 814 7 027 769 7 027 769 100,0
3114 5042 Odměny za užití počítačových programů 0 60 0 0,0
3114 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 86 735 86 735 100,0
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 44 820 49 334 49 267 99,9
3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 529 577 529 577 100,0
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 30 183 30 183 100,0
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 44 820 695 889 695 762 100,0
3117 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 5 754 5 754 100,0
3117 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 12 798 12 798 100,0
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 633 634 633 634 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 652 186 652 186 100,0
3121 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 1 120 233 20,8
3121 5167 Služby školení a vzdělávání 0 2 0 0,0
3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 69 905 69 905 100,0
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 103 295 112 138 112 121 100,0
3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 924 576 924 576 100,0
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 12 351 12 351 100,0
3121   Gymnázia 103 295 1 120 092 1 119 186 99,9
3122 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 62 1 1,8
3122 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 580 4 593 3 557 77,4
3122 5162 Služby elektronických komunikací 0 1 1 99,9
3122 5169 Nákup ostatních služeb 400 400 169 42,4
3122 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 259 894 259 894 100,0
3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 93 050 102 661 102 625 100,0
3122 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 761 607 761 607 100,0
3122 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 10 233 10 233 100,0
3122 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 066 1 066 100,0
3122   Střední odborné školy 96 030 1 140 516 1 139 152 99,9
3123 5169 Nákup ostatních služeb 200 0 0 ×
3123 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 49 276 49 276 100,0
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 200 49 276 49 276 100,0
3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 907 15 117 15 117 100,0
3124 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 144 945 144 945 100,0
3124 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 470 470 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 13 907 160 532 160 532 100,0
3125 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 140 129 129 100,0
3125 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 26 26 100,0
3125 5167 Služby školení a vzdělávání 0 2 2 100,0
3125 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 1 177 1 177 100,0
3125 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 3 202 3 202 100,0
3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 875 10 355 10 355 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 10 045 14 892 14 892 100,0
3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 466 7 463 7 463 100,0
3126 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 101 533 101 533 100,0
3126   Konzervatoře 7 466 108 996 108 996 100,0
3127 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 3 3 96,1
3127 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 20 0 0,0
3127 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 300 12 634 2 493 19,7
3127 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 20 0 0,0
3127 5167 Služby školení a vzdělávání 0 22 3 11,9
3127 5169 Nákup ostatních služeb 0 104 0 0,0
3127 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 230 273 230 273 100,0
3127 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 39 918 39 918 100,0
3127 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 291 237 338 901 334 556 98,7
3127 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 800 036 1 800 036 100,0
3127 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 400 1 400 100,0
3127   Střední školy 299 537 2 423 332 2 408 682 99,4
3133 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 69 259 84 698 84 468 99,7
3133 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 288 082 288 082 100,0
3133   Dětské domovy 69 259 372 780 372 550 99,9
3141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 164 164 100,0
3141 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 41 41 100,0
3141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 15 15 100,0
3141 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 100,0
3141 5169 Nákup ostatních služeb 0 5 400 0 0,0
3141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 245 245 100,0
3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 16 468 16 468 100,0
3141 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 715 715 100,0
3141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 84 84 100,0
3141 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 123 105 85,0
3141 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 6 806 6 729 98,9
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 30 674 30 770 30 770 100,0
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 149 975 149 968 100,0
3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 891 475 891 475 100,0
3141   Školní stravování 30 674 1 102 281 1 096 778 99,5
3143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 1 680 1 680 100,0
3143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 21 600 21 600 100,0
3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 712 1 712 1 712 100,0
3143 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 53 932 53 932 100,0
3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 712 967 712 967 100,0
3143   Školní družiny a kluby 1 712 791 891 791 891 100,0
3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 486 486 486 100,0
3145 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 354 12 354 100,0
3145   Internáty 486 12 840 12 840 100,0
3146 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 3 236 3 236 100,0
3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 797 8 665 8 665 100,0
3146 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 168 858 168 858 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství 8 797 180 759 180 759 100,0
3147 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 1 244 1 244 100,0
3147 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 032 1 032 100,0
3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 15 429 15 546 15 546 100,0
3147 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 73 129 73 129 100,0
3147   Domovy mládeže 15 429 90 951 90 951 100,0
3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 919 4 897 4 897 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 4 919 4 897 4 897 100,0
3150 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 13 168 13 168 100,0
3150 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 73 251 73 251 100,0
3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 576 4 576 4 576 100,0
3150 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 53 257 53 257 100,0
3150   Vyšší odborné školy 4 576 144 253 144 253 100,0
3231 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 41 534 41 534 100,0
3231 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 18 223 18 223 100,0
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 782 9 659 9 618 99,6
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 656 679 656 679 100,0
3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 99 011 99 011 100,0
3231   Základní umělecké školy 10 782 825 105 825 064 100,0
3233 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 1 166 1 166 100,0
3233 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 205 225 205 225 100,0
3233   Střediska volného času 0 206 391 206 391 100,0
3291 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 60 60 100,0
3291   Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0 60 60 100,0
3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 3 850 3 408 88,5
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 741 666 89,8
3299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 986 891 90,4
3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 356 323 90,8
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 17 15 87,5
3299 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 726 1 021 1 021 100,0
3299 5042 Odměny za užití počítačových programů 7 866 7 166 7 155 99,8
3299 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 3 0 0,0
3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 45 25 54,8
3299 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 759 12 1,6
3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 28 793 678 85,4
3299 5162 Služby elektronických komunikací 0 16 15 98,8
3299 5164 Nájemné 0 292 129 44,2
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0 504 376 74,6
3299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 339 1 439 1 430 99,4
3299 5169 Nákup ostatních služeb 13 185 13 715 2 948 21,5
3299 5173 Cestovné 0 579 251 43,3
3299 5175 Pohoštění 43 391 209 53,4
3299 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 120 60 50,0
3299 5194 Věcné dary 24 16 16 100,0
3299 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 274 274 100,0
3299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 10 462 3 562 34,0
3299 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 7 642 7 642 100,0
3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 18 527 18 527 100,0
3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 430 5 171 5 171 100,0
3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 820 6 520 5 848 89,7
3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 59 499 8 963 8 963 100,0
3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 4 687 4 686 100,0
3299 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 63 290 63 289 100,0
3299 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 1 220 1 220 100,0
3299 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 150 100 66,7
3299 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 250 350 350 100,0
3299 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 477 477 100,0
3299 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 2 1 59,6
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 86 710 160 544 139 738 87,0
3311 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 3 659 3 659 100,0
3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 278 2 277 100,0
3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000 6 004 6 004 100,0
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 60 289 60 309 60 309 100,0
3311 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 14 180 14 180 100,0
3311   Divadelní činnost 70 289 86 430 86 429 100,0
3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 650 650 100,0
3312 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 5 990 5 990 100,0
3312 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 3 500 3 500 100,0
3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5 298 5 298 100,0
3312 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 85 85 100,0
3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3 441 3 441 100,0
3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 250 250 100,0
3312   Hudební činnost 0 19 214 19 214 100,0
3313 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 80 80 100,0
3313 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 2 500 2 700 200 7,4
3313 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 760 760 100,0
3313 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 125 125 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 2 500 3 665 1 165 31,8
3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 550 20 570 20 570 100,0
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 45 755 46 215 46 215 100,0
3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 704 704 100,0
3314   Činnosti knihovnické 66 305 67 489 67 489 100,0
3315 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 900 3 744 3 643 97,3
3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 196 1 530 1 526 99,7
3315 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 318 73 22,9
3315 5167 Služby školení a vzdělávání 27 102 26 25,6
3315 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 1 530 637 41,6
3315 5169 Nákup ostatních služeb 348 1 019 960 94,2
3315 5171 Opravy a udržování 128 0 0 ×
3315 5172 Programové vybavení 27 73 73 99,8
3315 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 60 59 99,7
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 160 564 154 517 154 516 100,0
3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 5 566 5 566 100,0
3315 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 34 34 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 163 190 168 492 167 114 99,2
3316 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 40 40 100,0
3316 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 491 491 100,0
3316 5492 Dary obyvatelstvu 0 10 10 100,0
3316 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 516 516 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 1 057 1 057 100,0
3317 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 12 12 100,0
3317 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 130 130 100,0
3317 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 101 101 100,0
3317 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 80 80 100,0
3317 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 530 530 100,0
3317   Výstavní činnosti v kultuře 0 853 853 100,0
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000 409 409 100,0
3319 5042 Odměny za užití počítačových programů 3 3 2 68,6
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 465 347 346 99,7
3319 5164 Nájemné 0 171 171 99,8
3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 610 639 625 97,9
3319 5167 Služby školení a vzdělávání 200 186 185 99,6
3319 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 100 100 96 96,4
3319 5169 Nákup ostatních služeb 565 870 819 94,2
3319 5175 Pohoštění 60 142 80 56,4
3319 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 229 229 100,0
3319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 800 4 354 4 354 100,0
3319 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 896 896 100,0
3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 4 777 4 773 99,9
3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 500 1 482 98,8
3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 40 576 0 0 ×
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 177 2 085 95,8
3319 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 82 82 100,0
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 200 200 100,0
3319 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 110 100 87 86,5
3319   Ostatní záležitosti kultury 45 489 17 183 16 922 98,5
3322 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 20 17 86,3
3322 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 5 4 85,6
3322 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 2 2 86,3
3322 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 72,5
3322 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 895 2 863 2 863 100,0
3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 46 45 99,6
3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 200 0 0,0
3322 5167 Služby školení a vzdělávání 0 4 4 99,4
3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 236 2 351 2 032 86,4
3322 5171 Opravy a udržování 1 500 9 251 9 251 100,0
3322 5173 Cestovné 0 37 37 100,0
3322 5175 Pohoštění 0 30 30 100,0
3322 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 326 326 100,0
3322 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 503 503 100,0
3322 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 5 197 4 847 93,3
3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 630 630 100,0
3322 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 16 188 16 187 100,0
3322 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 135 135 100,0
3322 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 12 000 0 0 ×
3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 21 358 10 838 50,7
3322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 49 700 20 873 9 314 44,6
3322 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 898 898 100,0
3322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 500 646 43,1
3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 2 629 2 626 99,9
3322   Zachování a obnova kulturních památek 69 331 85 044 61 234 72,0
3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 241 1 091 87,9
3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 218 0 0,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 0 1 459 1 091 74,8
3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 0 0 ×
3329 5169 Nákup ostatních služeb 0 20 20 98,0
3329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 147 147 100,0
3329 5492 Dary obyvatelstvu 0 342 342 100,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 130 509 509 99,9
3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 880 16 529 14 039 84,9
3341 5169 Nákup ostatních služeb 0 605 292 48,3
3341   Rozhlas a televize 5 880 17 134 14 331 83,6
3349 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 100 100 100,0
3349 5164 Nájemné 0 100 0 0,0
3349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 498 371 0 0,0
3349 5169 Nákup ostatních služeb 4 573 4 926 3 747 76,1
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 071 5 497 3 847 70,0
3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 000 4 000 4 000 100,0
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 4 000 4 000 4 000 100,0
3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 350 1 395 1 395 100,0
3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 880 0 0 ×
3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 0 0 ×
3419 5164 Nájemné 150 144 144 100,0
3419 5169 Nákup ostatních služeb 350 283 283 100,0
3419 5173 Cestovné 940 0 0 ×
3419 5175 Pohoštění 210 99 99 100,0
3419 5194 Věcné dary 30 0 0 ×
3419 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 30 30 100,0
3419 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 6 000 33 540 33 510 99,9
3419 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 3 500 3 340 3 340 100,0
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 84 410 76 798 76 686 99,9
3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 0 0 ×
3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 800 1 361 1 361 100,0
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 500 287 287 100,0
3419 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 150 0 0 ×
3419   Ostatní sportovní činnost 99 500 117 278 117 137 99,9
3421 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 700 700 100,0
3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 700 2 148 2 148 100,0
3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 55 55 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 700 2 903 2 903 100,0
3522 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 56 56 99,9
3522 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 196 196 100,0
3522 5169 Nákup ostatních služeb 0 571 71 12,4
3522 5171 Opravy a udržování 3 000 8 079 3 789 46,9
3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 84 950 86 576 42 098 48,6
3522 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 562 852 558 438 99,2
3522 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 8 170 8 170 100,0
3522 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 185 185 100,0
3522 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 1 365 1 365 100,0
3522   Ostatní nemocnice 87 950 668 050 614 367 92,0
3525 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 200 200 100,0
3525   Hospice 0 200 200 100,0
3526 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 003 14 394 14 394 100,0
3526 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 871 3 871 100,0
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 9 003 18 265 18 265 100,0
3533 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 60 0 0,0
3533 5169 Nákup ostatních služeb 0 250 0 0,0
3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 520 844 594 549 575 940 96,9
3533 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 9 428 9 428 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 520 844 604 287 585 368 96,9
3541 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6 6 100,0
3541 5164 Nájemné 0 4 4 100,0
3541 5167 Služby školení a vzdělávání 20 16 16 100,0
3541 5173 Cestovné 10 15 15 100,0
3541 5175 Pohoštění 20 22 22 100,0
3541 5194 Věcné dary 30 30 30 100,0
3541 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 225 225 100,0
3541 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 183 183 100,0
3541 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 100 100 100,0
3541 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 938 938 100,0
3541 5323 Neinvestiční transfery krajům 50 35 35 100,0
3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 553 553 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 130 2 128 2 128 100,0
3549 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 500 50 50 100,0
3549 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 500 166 166 100,0
3549 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 578 1 578 100,0
3549 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 415 1 415 100,0
3549 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 491 1 491 100,0
3549 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 000 0 0 ×
3549 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 300 300 100,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 5 000 5 000 5 000 100,0
3599 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 3 100 1 713 55,2
3599 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 802 554 554 100,0
3599 5042 Odměny za užití počítačových programů 3 3 3 100,0
3599 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 44 43 97,9
3599 5162 Služby elektronických komunikací 50 150 122 81,1
3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 050 50 0 0,0
3599 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 640 7 239 5 397 74,5
3599 5169 Nákup ostatních služeb 36 652 22 456 20 851 92,9
3599 5175 Pohoštění 230 221 221 100,0
3599 5192 Poskytnuté náhrady 50 50 0 0,0
3599 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 200 200 100,0
3599 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 1 449 1 449 100,0
3599 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 649 649 100,0
3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 240 240 100,0
3599 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 981 981 100,0
3599 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 500 514 0 0,0
3599 5321 Neinvestiční transfery obcím 750 11 475 11 474 100,0
3599 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 350 386 386 100,0
3599 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 200 150 75,0
3599 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 140 134 134 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 59 261 50 095 44 565 89,0
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 950 1 000 194 19,4
3635 5169 Nákup ostatních služeb 8 685 10 219 886 8,7
3635   Územní plánování 9 635 11 219 1 080 9,6
3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 420 392 93,4
3636 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 105 97 92,6
3636 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 38 35 93,3
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 2 70,8
3636 5042 Odměny za užití počítačových programů 1 1 0 0,0
3636 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 100 0 0,0
3636 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 300 42 13,9
3636 5164 Nájemné 200 200 23 11,3
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 710 4 439 3 412 76,9
3636 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 924 19 19 98,4
3636 5169 Nákup ostatních služeb 6 783 13 034 10 547 80,9
3636 5173 Cestovné 0 20 0 0,0
3636 5175 Pohoštění 150 170 48 28,5
3636 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000 5 000 5 000 100,0
3636 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 503 1 075 996 92,6
3636 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 14 302 12 688 10 444 82,3
3636 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 603 101 101 100,0
3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 048 2 913 2 538 87,1
3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 700 1 158 983 84,9
3636 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 413 2 044 2 044 100,0
3636 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 555 12 262 9 718 79,3
3636 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 12 060 11 770 1 672 14,2
3636 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 226 226 100,0
3636 5541 Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím 864 840 840 100,0
3636   Územní rozvoj 57 936 68 926 49 179 71,4
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 4 232 4 191 99,0
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0 255 246 96,4
3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1 071 1 054 98,4
3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 388 382 98,5
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 18 18 98,6
3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 313 290 92,5
3639 5042 Odměny za užití počítačových programů 0 115 115 100,0
3639 5122 Podlimitní věcná břemena 50 50 7 13,4
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 0 0 ×
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 540 512 511 99,9
3639 5141 Úroky vlastní 1 882 1 882 1 881 99,9
3639 5151 Studená voda 196 191 83 43,5
3639 5152 Teplo 700 725 490 67,6
3639 5154 Elektrická energie 700 630 346 55,0
3639 5162 Služby elektronických komunikací 4 4 0 0,7
3639 5164 Nájemné 2 296 2 340 2 283 97,5
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 9 200 10 231 6 626 64,8
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 150 160 126 78,6
3639 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 2 082 2 225 1 540 69,2
3639 5169 Nákup ostatních služeb 68 837 35 597 17 872 50,2
3639 5171 Opravy a udržování 0 412 411 100,0
3639 5173 Cestovné 315 50 16 31,7
3639 5175 Pohoštění 1 125 429 347 80,9
3639 5176 Účastnické poplatky na konference 150 0 0 ×
3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 999 4 999 4 099 82,0
3639 5194 Věcné dary 120 155 155 100,0
3639 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 1 813 0 0,0
3639 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 10 300 14 185 10 000 70,5
3639 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 40 40 100,0
3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 661 2 727 418 15,3
3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000 754 564 74,8
3639 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 3 500 3 100 3 000 96,8
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 900 693 691 99,8
3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 222 222 100,0
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 257 4 499 0 0,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 112 314 95 017 58 023 61,1
3713 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 9 000 6 727 74,7
3713 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 2 250 1 668 74,1
3713 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 850 605 71,2
3713 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 40 28 70,6
3713 5169 Nákup ostatních služeb 7 415 3 909 0 0,0
3713 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 132 50 37,6
3713 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 5 5 100,0
3713   Změny technologií vytápění 7 415 16 186 9 083 56,1
3716 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 700 700 100,0
3716 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 500 2 100 2 100 100,0
3716   Monitoring ochrany ovzduší 2 500 2 800 2 800 100,0
3719 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 321 204 63,6
3719 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 67 51 75,7
3719 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 25 18 72,3
3719 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 51,3
3719 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 15 15 100,0
3719 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 2 1 64,5
3719 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 41 12 28,6
3719 5164 Nájemné 50 65 11 16,8
3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 150 0 0,0
3719 5169 Nákup ostatních služeb 30 1 184 5 0,4
3719 5173 Cestovné 5 38 0 0,0
3719 5175 Pohoštění 55 79 8 9,7
3719 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 810 810 100,0
3719 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 215 215 76 35,3
3719 5222 Neinvestiční transfery spolkům 228 228 191 84,0
3719 5321 Neinvestiční transfery obcím 290 225 60 26,6
3719 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 197 4 389 1 703 38,8
3719 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 591 591 100,0
3719 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 741 741 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 250 9 189 4 499 49,0
3727 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 300 1 300 1 300 100,0
3727   Prevence vzniku odpadů 1 300 1 300 1 300 100,0
3729 5169 Nákup ostatních služeb 50 0 0 ×
3729 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 90 0 0,0
3729 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 384 1 112 80,4
3729 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 190 190 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 1 664 1 302 78,3
3741 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 31 7 23,1
3741 5169 Nákup ostatních služeb 12 284 13 720 4 574 33,3
3741 5192 Poskytnuté náhrady 0 32 31 97,2
3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000 1 300 1 300 100,0
3741 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 2 2 96,0
3741 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 0 6 671 6 671 100,0
3741   Ochrana druhů a stanovišť 13 284 21 755 12 585 57,8
3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 319 304 95,3
3742 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 3 636 3 118 85,7
3742 5192 Poskytnuté náhrady 1 000 1 004 807 80,4
3742   Chráněné části přírody 4 000 4 959 4 229 85,3
3744 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 0 0,0
3744 5172 Programové vybavení 0 2 1 60,5
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 100 102 1 1,2
3749 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 153 152 100,0
3749 5169 Nákup ostatních služeb 750 900 0 0,0
3749 5171 Opravy a udržování 500 398 35 8,8
3749   Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny 1 250 1 450 187 12,9
3769 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90 90 67 74,0
3769 5164 Nájemné 50 50 0 0,0
3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 800 473 199 42,0
3769 5169 Nákup ostatních služeb 1 110 1 982 406 20,5
3769 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 4 647 4 147 89,2
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 050 7 242 4 818 66,5
3792 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 266 266 100,0
3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 10 10 100,0
3792 5169 Nákup ostatních služeb 0 96 81 84,1
3792 5173 Cestovné 0 30 30 100,0
3792 5175 Pohoštění 0 38 38 100,0
3792 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 130 130 100,0
3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 486 1 432 96,4
3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 241 102 42,2
3792   Ekologická výchova a osvěta 2 000 2 299 2 090 90,9
3799 5161 Poštovní služby 0 30 0 0,0
3799 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 199 199 100,0
3799 5169 Nákup ostatních služeb 15 500 50 497 184 0,4
3799 5175 Pohoštění 0 40 7 17,0
3799 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 401 401 100,0
3799 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 200 200 100,0
3799 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 435 435 100,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 15 500 51 802 1 425 2,8
3900 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 200 200 100,0
3900 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 2 073 2 268 505 22,3
3900 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 920 1 265 1 265 100,0
3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 569 1 552 98,9
3900 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100 314 314 100,0
3900 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 000 0 0 ×
3900 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 821 7 935 2 207 27,8
3900   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 12 914 13 552 6 043 44,6
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo – celkem 2 278 839 22 399 490 22 094 004 98,6
4312 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 200 74 37,2
4312 5021 Ostatní osobní výdaje 0 800 707 88,3
4312 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 250 189 75,7
4312 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 90 69 76,3
4312 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 4 3 75,7
4312 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 210 164 78,1
4312 5162 Služby elektronických komunikací 0 9 6 69,7
4312 5164 Nájemné 0 100 0 0,0
4312 5167 Služby školení a vzdělávání 0 320 17 5,3
4312 5169 Nákup ostatních služeb 420 8 406 1 659 19,7
4312 5173 Cestovné 0 120 0 0,0
4312 5175 Pohoštění 0 40 0 0,0
4312 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 19 817 19 615 99,0
4312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 13 072 13 072 100,0
4312 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 18 385 18 385 100,0
4312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3 680 3 680 100,0
4312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 400 6 500 6 100 93,8
4312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 9 349 9 349 100,0
4312 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 207 1 207 1 207 100,0
4312 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 369 2 369 2 369 100,0
4312 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 1 859 1 859 1 859 100,0
4312   Odborné sociální poradenství 10 255 86 788 78 525 90,5
4319 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 895 133 14,8
4319 5021 Ostatní osobní výdaje 0 2 800 2 069 73,9
4319 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 442 194 43,8
4319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 170 70 41,4
4319 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 12 3 26,0
4319 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 600 209 34,8
4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 140 8 6,0
4319 5162 Služby elektronických komunikací 0 15 11 72,2
4319 5164 Nájemné 0 450 89 19,7
4319 5167 Služby školení a vzdělávání 0 3 300 980 29,7
4319 5169 Nákup ostatních služeb 1 184 12 388 4 457 36,0
4319 5172 Programové vybavení 0 25 20 80,0
4319 5173 Cestovné 0 5 500 3 064 55,7
4319 5175 Pohoštění 0 400 15 3,8
4319 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 135 0 0,0
4319 5194 Věcné dary 0 800 165 20,6
4319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 900 7 900 7 500 94,9
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 9 084 35 972 18 987 52,8
4324 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5 400 2 950 54,6
4324 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 4 300 3 020 70,2
4324 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 60 600 86 564 65 647 75,8
4324 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 10 965 8 602 78,4
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 60 600 107 229 80 219 74,8
4329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 979 809 82,7
4329 5021 Ostatní osobní výdaje 0 5 550 4 997 90,0
4329 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1 594 1 370 86,0
4329 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 606 497 82,1
4329 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 33 23 71,0
4329 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 150 150 100,0
4329 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 20 10 49,5
4329 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 30 19 62,6
4329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 90 25 27,2
4329 5162 Služby elektronických komunikací 0 52 47 89,7
4329 5164 Nájemné 0 670 276 41,2
4329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 1 150 0 0,0
4329 5167 Služby školení a vzdělávání 0 3 100 659 21,3
4329 5169 Nákup ostatních služeb 783 13 575 1 183 8,7
4329 5173 Cestovné 0 1 604 468 29,2
4329 5175 Pohoštění 0 370 26 6,9
4329 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 667 667 100,0
4329 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 200 200 100,0
4329 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 77 77 100,0
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 783 30 516 11 502 37,7
4339 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 64 64 99,9
4339 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 326 309 94,6
4339 5164 Nájemné 44 92 23 24,9
4339 5169 Nákup ostatních služeb 254 1 217 113 9,3
4339 5175 Pohoštění 0 41 41 100,0
4339 5194 Věcné dary 0 205 201 98,2
4339 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 412 412 412 100,0
4339 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 026 1 023 99,7
4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 909 909 100,0
4339 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30 30 30 100,0
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 940 4 321 3 124 72,3
4342 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 297 297 100,0
4342 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 74 74 100,0
4342 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 27 27 100,0
4342 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 100,0
4342 5173 Cestovné 0 1 1 100,0
4342 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 0 0 ×
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 500 400 400 100,0
4344 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 23 886 23 886 100,0
4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 12 991 12 991 100,0
4344 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 42 012 42 012 100,0
4344 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 117 117 100,0
4344 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 319 2 319 100,0
4344 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 3 583 3 583 100,0
4344 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 524 1 524 1 524 100,0
4344 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 100 100 100 100,0
4344 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 3 818 3 818 3 818 100,0
4344   Sociální rehabilitace 5 442 90 349 90 349 100,0
4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 62 42 68,3
4349 5021 Ostatní osobní výdaje 0 240 184 76,5
4349 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 57 30 52,5
4349 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 20 11 54,3
4349 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 0 30,7
4349 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 5 0 0,0
4349 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 25 12 47,9
4349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 20 0 0,0
4349 5162 Služby elektronických komunikací 0 15 11 74,1
4349 5164 Nájemné 0 200 0 0,0
4349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 230 0 0,0
4349 5167 Služby školení a vzdělávání 0 400 208 52,0
4349 5169 Nákup ostatních služeb 220 1 241 0 0,0
4349 5173 Cestovné 0 500 0 0,0
4349 5175 Pohoštění 0 40 25 62,7
4349 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 738 738 100,0
4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 769 769 100,0
4349 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 470 470 100,0
4349 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 700 0 0 ×
4349 5492 Dary obyvatelstvu 0 400 400 100,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 2 120 5 433 2 900 53,4
4350 5169 Nákup ostatních služeb 0 150 0 0,0
4350 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 12 706 12 706 100,0
4350 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 51 629 51 629 100,0
4350 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 4 456 4 456 100,0
4350 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 124 578 124 504 99,9
4350 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 390 745 390 745 100,0
4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 29 300 33 150 31 570 95,2
4350 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 167 567 167 567 100,0
4350 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 8 727 8 727 8 727 100,0
4350 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 13 095 13 095 13 095 100,0
4350 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 900 21 900 21 900 100,0
4350   Domovy pro seniory 73 022 828 704 826 899 99,8
4351 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 50 281 50 281 100,0
4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 49 804 49 804 100,0
4351 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 99 993 99 993 100,0
4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 80 455 80 455 100,0
4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 135 135 100,0
4351 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 760 2 760 100,0
4351 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 2 138 2 138 2 138 100,0
4351 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 11 806 11 806 11 806 100,0
4351 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 10 076 10 076 10 076 100,0
4351 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 1 200 1 200 1 200 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 25 220 308 647 308 647 100,0
4352 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 401 401 100,0
4352   Tísňová péče 0 401 401 100,0
4354 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 996 1 581 64 4,0
4354 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 4 643 4 643 100,0
4354 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 522 2 522 100,0
4354 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 23 388 23 388 100,0
4354 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 14 314 14 314 100,0
4354 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 300 6 800 6 800 100,0
4354 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 95 154 95 154 100,0
4354 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 000 5 000 5 000 100,0
4354   Chráněné bydlení 11 296 153 403 151 885 99,0
4355 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 4 010 4 010 100,0
4355 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 653 653 653 100,0
4355   Týdenní stacionáře 653 4 663 4 663 100,0
4356 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 11 377 11 377 100,0
4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 894 10 894 100,0
4356 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 47 715 47 715 100,0
4356 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 34 368 34 368 100,0
4356 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 855 855 855 100,0
4356 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 200 2 200 2 200 100,0
4356 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 6 819 6 819 6 819 100,0
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 9 874 114 228 114 228 100,0
4357 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 803 5 076 3 818 75,2
4357 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 28 10 37,8
4357 5167 Služby školení a vzdělávání 0 4 4 100,0
4357 5169 Nákup ostatních služeb 0 119 0 0,0
4357 5172 Programové vybavení 0 29 29 100,0
4357 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 4 748 4 748 100,0
4357 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 34 831 34 831 100,0
4357 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 36 730 36 724 100,0
4357 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 77 080 77 080 100,0
4357 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 223 949 223 949 100,0
4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 135 000 158 541 124 791 78,7
4357 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 504 831 504 831 100,0
4357 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 424 1 424 1 424 100,0
4357 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 8 202 8 202 8 202 100,0
4357 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 5 034 5 034 5 034 100,0
4357 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 94 800 94 800 94 800 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 245 263 1 155 426 1 120 276 97,0
4358 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 5 924 5 924 100,0
4358 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 9 905 9 905 100,0
4358 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 20 479 20 479 100,0
4358 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 666 2 666 100,0
4358   Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 0 38 973 38 973 100,0
4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 30 26 87,1
4359 5021 Ostatní osobní výdaje 0 50 18 35,7
4359 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 8 6 86,2
4359 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 3 2 86,9
4359 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 78,5
4359 5042 Odměny za užití počítačových programů 8 8 7 90,0
4359 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 200 139 69,6
4359 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 10 9 89,9
4359 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 5 4 74,1
4359 5162 Služby elektronických komunikací 0 3 3 97,1
4359 5164 Nájemné 0 30 6 21,2
4359 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 2 364 2 336 98,8
4359 5167 Služby školení a vzdělávání 0 3 750 3 645 97,2
4359 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 226 226 225 99,7
4359 5169 Nákup ostatních služeb 370 5 217 4 547 87,1
4359 5173 Cestovné 0 20 0 0,0
4359 5175 Pohoštění 0 120 65 54,0
4359 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 564 564 100,0
4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 372 1 372 100,0
4359 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 17 901 17 901 100,0
4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 18 865 18 865 100,0
4359 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 114 114 114 100,0
4359 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 313 313 313 100,0
4359 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 2 516 2 516 2 516 100,0
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 3 547 53 689 52 684 98,1
4371 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 16 627 16 627 100,0
4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 20 361 20 361 100,0
4371 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 39 682 39 682 100,0
4371 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 447 2 447 100,0
4371 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 467 1 467 1 467 100,0
4371 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 330 2 330 2 330 100,0
4371 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 6 724 6 724 6 724 100,0
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10 521 89 638 89 638 100,0
4372 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 2 151 2 151 100,0
4372 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 6 942 6 942 100,0
4372 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 988 2 988 100,0
4372 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 382 382 382 100,0
4372   Krizová pomoc 382 12 463 12 463 100,0
4373 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 4 727 4 727 100,0
4373 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 3 009 3 009 100,0
4373 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 689 1 689 100,0
4373   Domy na půl cesty 0 9 425 9 425 100,0
4374 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 7 699 7 699 100,0
4374 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 81 003 81 003 100,0
4374 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 116 102 116 102 100,0
4374 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 19 768 19 768 100,0
4374 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 6 982 6 982 6 982 100,0
4374 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 11 231 11 231 11 231 100,0
4374   Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 18 213 242 784 242 784 100,0
4375 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 24 621 24 621 100,0
4375 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 14 546 14 246 97,9
4375 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 20 261 20 261 100,0
4375 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 4 192 4 192 100,0
4375 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 4 912 4 912 4 912 100,0
4375 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 847 2 847 2 847 100,0
4375 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 2 726 2 726 2 726 100,0
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 485 74 105 73 805 99,6
4376 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 7 235 7 235 100,0
4376 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 14 887 14 887 100,0
4376 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 809 2 809 100,0
4376 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 456 1 456 100,0
4376 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 502 502 502 100,0
4376 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 3 425 3 425 3 425 100,0
4376   Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 3 927 30 314 30 314 100,0
4377 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 167 1 702 59 3,5
4377 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 10 838 10 838 100,0
4377 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 6 848 6 848 100,0
4377 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 34 907 34 907 100,0
4377 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 9 753 9 753 100,0
4377 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 041 1 041 100,0
4377 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 20 943 20 943 100,0
4377 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 2 099 2 099 2 099 100,0
4377   Sociálně terapeutické dílny 3 266 88 131 86 488 98,1
4378 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 16 897 16 897 100,0
4378 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 30 434 30 434 100,0
4378 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 14 354 14 354 100,0
4378 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 192 2 192 100,0
4378 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 3 287 2 887 2 887 100,0
4378 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 6 715 6 715 6 715 100,0
4378 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 808 808 808 100,0
4378   Terénní programy 10 810 74 287 74 287 100,0
4379 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 5 089 4 621 90,8
4379 5021 Ostatní osobní výdaje 0 2 100 1 868 88,9
4379 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1 786 1 601 89,7
4379 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 647 581 89,8
4379 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 30 27 88,8
4379 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 122 81 66,5
4379 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 5 3 59,4
4379 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 125 77 61,7
4379 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 427 16 3,7
4379 5162 Služby elektronických komunikací 0 38 23 60,4
4379 5164 Nájemné 0 582 418 71,9
4379 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 797 760 95,4
4379 5167 Služby školení a vzdělávání 0 1 200 1 017 84,7
4379 5169 Nákup ostatních služeb 249 382 141 778 1 651 1,2
4379 5173 Cestovné 0 100 0 0,0
4379 5175 Pohoštění 0 70 37 52,5
4379 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 400 279 69,7
4379 5194 Věcné dary 0 37 0 0,0
4379 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 4 471 4 471 100,0
4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 12 156 12 150 100,0
4379 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 16 875 16 875 100,0
4379 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 000 0 0 ×
4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 101 2 101 100,0
4379 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 288 2 288 100,0
4379 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 900 900 900 100,0
4379 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 281 2 281 2 281 100,0
4379 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 2 072 2 072 2 072 100,0
4379 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 18 18 99,8
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 258 635 198 495 56 216 28,3
4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 2 769 2 718 98,1
4399 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3 300 3 059 92,7
4399 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1 514 1 375 90,8
4399 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 546 499 91,3
4399 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 25 22 86,3
4399 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 6 5 83,3
4399 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 12 11 99,1
4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 250 248 99,1
4399 5164 Nájemné 0 60 5 7,9
4399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 144 144 0 0,0
4399 5167 Služby školení a vzdělávání 30 224 173 77,4
4399 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 56 105 49 46,7
4399 5169 Nákup ostatních služeb 625 2 703 2 0,1
4399 5173 Cestovné 0 130 33 25,7
4399 5175 Pohoštění 2 42 16 37,6
4399 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 1 122 1 122 100,0
4399 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 599 1 599 100,0
4399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 300 1 413 1 413 100,0
4399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 050 1 050 100,0
4399 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 124 500 790 0 0,0
4399 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 4 656 4 651 99,9
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 128 657 22 460 18 048 80,4
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti – celkem 903 495 3 861 243 3 598 130 93,2
5212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 888 888 100,0
5212 5169 Nákup ostatních služeb 500 240 240 100,0
5212   Ochrana obyvatelstva 1 500 1 129 1 129 100,0
5213 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 40 0 0,0
5213 5132 Ochranné pomůcky 0 84 84 100,0
5213 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 2 372 2 262 95,4
5213 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 151 151 100,0
5213 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 145 194 45 23,3
5213 5162 Služby elektronických komunikací 0 600 430 71,7
5213 5164 Nájemné 1 698 1 831 1 355 74,0
5213 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 70 70 69 98,5
5213 5169 Nákup ostatních služeb 100 12 265 5 983 48,8
5213 5175 Pohoštění 360 360 43 11,9
5213 5192 Poskytnuté náhrady 0 907 906 100,0
5213 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 100 100 100,0
5213 5216 Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem 0 21 297 21 297 100,0
5213 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 50 50 100,0
5213 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 9 386 9 386 100,0
5213 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 442 1 442 100,0
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 500 0 0 ×
5213 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 24 24 100,0
5213   Krizová opatření 2 913 51 173 43 627 85,3
5219 5194 Věcné dary 0 100 41 40,9
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 0 100 41 40,9
5273 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 30 0 0 ×
5273 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 573 2 573 2 573 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 603 2 573 2 573 100,0
5279 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 300 300 300 100,0
5279 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 850 6 684 6 366 95,3
5279 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 0 14 14 100,0
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 4 150 6 998 6 681 95,5
5299 5323 Neinvestiční transfery krajům 0 5 000 5 000 100,0
5299   Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 0 5 000 5 000 100,0
5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 7 13,4
5311 5164 Nájemné 60 60 0 0,0
5311 5169 Nákup ostatních služeb 20 20 0 0,0
5311 5175 Pohoštění 370 370 0 0,0
5311 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 900 1 900 1 900 100,0
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 2 400 2 400 1 907 79,4
5399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 215 215 100,0
5399 5167 Služby školení a vzdělávání 0 24 24 100,0
5399 5169 Nákup ostatních služeb 0 23 23 100,0
5399   Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 0 262 262 100,0
5511 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 2 020 0 0,0
5511 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4 400 1 720 1 720 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 4 400 3 740 1 720 46,0
5512 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 2 848 2 848 100,0
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000 3 290 3 290 100,0
5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 250 2 250 2 250 100,0
5512 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 1 405 1 405 100,0
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 5 250 9 793 9 793 100,0
5519 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 2 000 1 228 61,4
5519 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 20 000 20 000 20 000 100,0
5519 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 200 0 0,0
5519 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 200 200 100,0
5519   Ostatní záležitosti požární ochrany 22 200 22 400 21 428 95,7
5521 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 536 0 0,0
5521 5171 Opravy a udržování 0 505 505 100,0
5521 5192 Poskytnuté náhrady 0 11 6 58,1
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 1 000 1 052 511 48,6
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana – celkem 46 416 106 620 94 671 88,8
6113 5019 Ostatní platy 630 530 201 37,8
6113 5021 Ostatní osobní výdaje 1 250 1 100 777 70,7
6113 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 32 380 29 070 28 625 98,5
6113 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 624 350 254 72,6
6113 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 077 3 977 3 868 97,3
6113 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 190 2 805 2 735 97,5
6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 215 200 70 35,0
6113 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 200 241 241 100,0
6113 5042 Odměny za užití počítačových programů 600 540 540 100,0
6113 5123 Podlimitní technické zhodnocení 40 40 0 0,0
6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 166 165 75 45,2
6113 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 545 530 195 36,8
6113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 752 1 010 527 52,2
6113 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 0 0,0
6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 100 1 000 649 64,9
6113 5162 Služby elektronických komunikací 470 450 357 79,4
6113 5163 Služby peněžních ústavů 10 1 1 100,0
6113 5164 Nájemné 4 200 3 205 2 227 69,5
6113 5167 Služby školení a vzdělávání 1 003 1 003 131 13,0
6113 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 320 575 568 98,9
6113 5169 Nákup ostatních služeb 860 848 301 35,4
6113 5171 Opravy a udržování 700 556 267 47,9
6113 5173 Cestovné 1 655 1 255 653 52,1
6113 5175 Pohoštění 2 750 2 470 1 505 60,9
6113 5176 Účastnické poplatky na konference 130 130 31 23,6
6113 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 950 950 905 95,2
6113 5192 Poskytnuté náhrady 350 345 6 1,8
6113 5194 Věcné dary 200 300 271 90,4
6113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15 8 50,0
6113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 16 16 99,9
6113 5492 Dary obyvatelstvu 5 5 5 100,0
6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 355 478 349 73,0
6113 5901 Nespecifikované rezervy 15 000 3 939 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 74 808 58 147 46 357 79,7
6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 450 270 59,9
6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0 250 0 0,0
6114 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 182 67 36,7
6114 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 63 24 38,5
6114 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 90 63 69,6
6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 10 0 0,0
6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 55 3 6,3
6114 5162 Služby elektronických komunikací 0 50 0 0,0
6114 5164 Nájemné 0 30 0 0,0
6114 5169 Nákup ostatních služeb 0 6 6 99,4
6114 5173 Cestovné 0 60 1 1,1
6114 5175 Pohoštění 0 54 0 0,0
6114   Volby do Parlamentu ČR 0 1 300 433 33,3
6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 9 0 0,0
6115 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 2 0 0,0
6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 1 0 0,0
6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 2 0 0,0
6115 5173 Cestovné 0 1 0 0,0
6115 5175 Pohoštění 0 1 0 0,0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 15 0 0,0
6172 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 342 227 341 324 332 080 97,3
6172 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 5 066 3 891 76,8
6172 5024 Odstupné 0 918 904 98,4
6172 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 86 112 86 057 83 534 97,1
6172 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 31 250 31 251 30 341 97,1
6172 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 458 1 478 1 401 94,8
6172 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 1 0 0,0
6172 5042 Odměny za užití počítačových programů 7 991 7 183 6 467 90,0
6172 5123 Podlimitní technické zhodnocení 250 161 43 26,7
6172 5131 Potraviny 8 8 0 6,0
6172 5132 Ochranné pomůcky 150 115 40 35,0
6172 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 50 6 11,8
6172 5134 Prádlo, oděv a obuv 150 325 261 80,4
6172 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 665 665 285 42,9
6172 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 520 14 336 7 717 53,8
6172 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 953 4 226 3 035 71,8
6172 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 0 0,0
6172 5151 Studená voda 520 520 330 63,5
6172 5152 Teplo 3 000 3 000 2 508 83,6
6172 5154 Elektrická energie 3 900 3 900 3 118 79,9
6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500 1 111 703 63,3
6172 5161 Poštovní služby 2 003 2 003 1 902 94,9
6172 5162 Služby elektronických komunikací 1 292 1 530 1 231 80,5
6172 5163 Služby peněžních ústavů 35 35 2 5,7
6172 5164 Nájemné 620 116 76 65,4
6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 350 4 397 1 394 31,7
6172 5167 Služby školení a vzdělávání 5 800 5 857 4 524 77,2
6172 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 25 385 31 090 24 632 79,2
6172 5169 Nákup ostatních služeb 27 434 25 376 20 686 81,5
6172 5171 Opravy a udržování 8 125 5 973 4 118 68,9
6172 5172 Programové vybavení 257 257 209 81,5
6172 5173 Cestovné 5 315 4 304 1 758 40,8
6172 5175 Pohoštění 950 504 458 90,9
6172 5176 Účastnické poplatky na konference 500 250 206 82,4
6172 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 299 309 92 29,7
6172 5192 Poskytnuté náhrady 500 1 341 1 192 88,9
6172 5194 Věcné dary 100 0 0 ×
6172 5361 Nákup kolků 100 100 21 21,0
6172 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 085 1 247 58 4,6
6172 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 2 038 2 031 99,6
6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 758 23 113 22 272 96,4
6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 3 3 100,0
6172   Činnost regionální správy 591 663 611 589 563 527 92,1
6174 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 49 519 593 364 61,5
6174   Činnost regionálních rad 49 519 593 364 61,5
6223 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 55 44 79,2
6223 5164 Nájemné 45 45 19 42,7
6223 5169 Nákup ostatních služeb 50 60 48 80,4
6223 5173 Cestovné 250 200 99 49,4
6223 5175 Pohoštění 150 140 64 45,5
6223   Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 500 500 273 54,7
6310 5141 Úroky vlastní 16 000 16 200 11 046 68,2
6310 5163 Služby peněžních ústavů 500 500 199 39,8
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 500 16 700 11 245 67,3
6320 5163 Služby peněžních ústavů 55 000 60 376 60 157 99,6
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 55 000 60 376 60 157 99,6
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000 26 042 15 436 59,3
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 57 000 93 716 93 716 100,0
6399   Ostatní finanční operace 77 000 119 758 109 152 91,1
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 0 113 321 73 763 65,1
6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 0 12 896 12 896 100,0
6402   Finanční vypořádání 0 126 217 86 659 68,7
6409 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 0 584 584 100,0
6409 5901 Nespecifikované rezervy 0 6 970 0 0,0
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 88 88 100,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 7 643 672 8,8
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby – celkem 864 990 1 002 837 878 841 87,6
6330 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 12 805 ×
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 17 424 738 ×
6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0 0 3 477 ×
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0 0 595 077 ×
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 18 036 098 ×
Kapitálové výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 6322 Investiční transfery spolkům 0 200 200 100,0
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 0 200 200 100,0
1070 6322 Investiční transfery spolkům 500 500 0 0,0
1070   Rybářství 500 500 0 0,0
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství – celkem 500 700 200 28,6
2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 1 450 0 0,0
2143 6123 Dopravní prostředky 0 1 889 1 889 100,0
2143 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 0 1 216 1 201 98,8
2143 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 510 510 100,0
2143 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 1 077 1 067 99,1
2143 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0 250 247 98,9
2143 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 160 145 90,4
2143 6322 Investiční transfery spolkům 0 2 515 2 315 92,0
2143 6341 Investiční transfery obcím 10 719 23 422 17 230 73,6
2143 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 1 680 1 236 73,6
2143   Cestovní ruch 10 719 34 168 25 840 75,6
2212 6121 Budovy, haly a stavby 508 767 267 573 197 751 73,9
2212 6130 Pozemky 5 000 5 000 1 233 24,7
2212 6341 Investiční transfery obcím 0 846 0 0,0
2212 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 23 311 65 573 51 873 79,1
2212 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 90 528 90 528 100,0
2212   Silnice 537 078 429 521 341 386 79,5
2219 6111 Programové vybavení 0 30 802 30 741 99,8
2219 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 70 777 32 696 30 663 93,8
2219 6125 Výpočetní technika 17 480 11 906 66 0,6
2219 6341 Investiční transfery obcím 14 500 39 500 39 500 100,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 102 757 114 905 100 971 87,9
2251 6121 Budovy, haly a stavby 51 800 19 589 0 0,0
2251 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 3 288 3 211 97,7
2251   Letiště 51 800 22 877 3 211 14,0
2299 6111 Programové vybavení 0 243 0 0,0
2299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 880 0 0,0
2299 6202 Nákup majetkových podílů 0 1 380 0 0,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 2 503 0 0,0
2321 6341 Investiční transfery obcím 0 2 011 1 255 62,4
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 2 011 1 255 62,4
2369 6111 Programové vybavení 2 000 4 694 694 14,8
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 000 4 694 694 14,8
2399 6341 Investiční transfery obcím 15 000 28 057 9 726 34,7
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 28 057 9 726 34,7
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – celkem 719 354 638 735 483 082 75,6
3112 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 300 5 729 5 713 99,7
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 6 300 5 729 5 713 99,7
3114 6121 Budovy, haly a stavby 79 571 14 870 1 186 8,0
3114 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 9 200 18 656 15 617 83,7
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 88 771 33 526 16 802 50,1
3121 6121 Budovy, haly a stavby 66 178 68 768 56 489 82,1
3121 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 2 874 839 29,2
3121 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 61 639 144 281 93 322 64,7
3121 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 093 6 093 100,0
3121   Gymnázia 127 817 222 016 156 743 70,6
3122 6121 Budovy, haly a stavby 36 451 3 874 1 218 31,4
3122 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6 600 8 063 7 688 95,4
3122 6125 Výpočetní technika 230 0 0 ×
3122 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 63 000 73 061 64 506 88,3
3122 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 480 1 480 100,0
3122 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 684 684 100,0
3122   Střední odborné školy 106 281 87 161 75 576 86,7
3125 6121 Budovy, haly a stavby 29 330 29 908 29 867 99,9
3125 6122 Stroje, přístroje a zařízení 700 654 654 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 30 030 30 561 30 520 99,9
3127 6111 Programové vybavení 0 310 213 68,8
3127 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 395 274 69,2
3127 6121 Budovy, haly a stavby 139 300 116 554 94 790 81,3
3127 6122 Stroje, přístroje a zařízení 16 270 19 521 9 065 46,4
3127 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 173 000 197 156 88 778 45,0
3127 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 339 6 339 100,0
3127 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 600 1 600 100,0
3127   Střední školy 328 570 341 876 201 058 58,8
3133 6121 Budovy, haly a stavby 0 57 0 0,0
3133 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 310 6 140 5 735 93,4
3133   Dětské domovy 6 310 6 197 5 735 92,5
3141 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 564 564 100,0
3141   Školní stravování 0 564 564 100,0
3146 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 500 661 125 18,9
3146   Zařízení výchovného poradenství 500 661 125 18,9
3147 6121 Budovy, haly a stavby 52 090 367 149 40,6
3147 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 850 14 486 14 486 100,0
3147   Domovy mládeže 62 940 14 853 14 635 98,5
3231 6121 Budovy, haly a stavby 1 319 2 776 211 7,6
3231 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 700 8 448 2 834 33,5
3231   Základní umělecké školy 8 019 11 224 3 044 27,1
3299 6121 Budovy, haly a stavby 1 708 1 999 95 4,7
3299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 306 351 146 41,5
3299 6125 Výpočetní technika 100 0 0 ×
3299 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 1 800 1 800 100,0
3299 6322 Investiční transfery spolkům 0 530 530 100,0
3299 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 142 2 278 55,0
3299 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 228 228 100,0
3299 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 68 427 33 025 48,3
3299 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 27 613 27 613 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 2 114 105 089 65 714 62,5
3311 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 750 0 0,0
3311   Divadelní činnost 0 2 750 0 0,0
3312 6322 Investiční transfery spolkům 0 80 80 100,0
3312   Hudební činnost 0 80 80 100,0
3314 6121 Budovy, haly a stavby 17 174 37 590 9 498 25,3
3314 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 54 54 100,0
3314   Činnosti knihovnické 17 174 37 644 9 553 25,4
3315 6111 Programové vybavení 0 5 338 4 290 80,4
3315 6121 Budovy, haly a stavby 45 013 58 510 51 989 88,9
3315 6122 Stroje, přístroje a zařízení 16 602 10 614 9 960 93,8
3315 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 100 18 348 17 648 96,2
3315 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 731 7 731 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 65 715 100 539 91 617 91,1
3319 6322 Investiční transfery spolkům 0 545 545 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 545 545 100,0
3322 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 59 59 100,0
3322 6121 Budovy, haly a stavby 35 315 3 521 2 906 82,5
3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 895 3 483 3 483 100,0
3322 6127 Kulturní předměty 0 259 259 100,0
3322 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 460 460 100,0
3322 6341 Investiční transfery obcím 0 53 937 24 163 44,8
3322 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 000 20 603 2 863 13,9
3322   Zachování a obnova kulturních památek 42 210 82 322 34 192 41,5
3326 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 350 0 0,0
3326 6341 Investiční transfery obcím 0 700 0 0,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 0 1 050 0 0,0
3419 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 100 100 100,0
3419 6322 Investiční transfery spolkům 30 000 48 602 18 602 38,3
3419   Ostatní sportovní činnost 30 000 48 702 18 702 38,4
3421 6322 Investiční transfery spolkům 0 395 395 100,0
3421 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 200 200 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 595 595 100,0
3522 6121 Budovy, haly a stavby 135 982 29 637 2 388 8,1
3522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 27 27 100,0
3522 6316 Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem 0 6 200 6 200 100,0
3522 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 104 255 246 488 206 598 83,8
3522 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 96 109 96 109 100,0
3522 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 29 294 96 771 94 680 97,8
3522   Ostatní nemocnice 269 531 475 233 406 003 85,4
3526 6201 Nákup akcií 0 25 500 25 500 100,0
3526 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 21 065 17 261 81,9
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 0 46 565 42 761 91,8
3533 6111 Programové vybavení 0 65 0 0,0
3533 6121 Budovy, haly a stavby 0 1 735 1 334 76,9
3533 6123 Dopravní prostředky 0 200 0 0,0
3533 6125 Výpočetní technika 0 125 0 0,0
3533 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 25 000 26 694 26 235 98,3
3533 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 142 2 142 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 25 000 30 961 29 711 96,0
3599 6111 Programové vybavení 0 4 872 0 0,0
3599 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 200 200 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 5 072 200 3,9
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 700 0 0,0
3635   Územní plánování 0 700 0 0,0
3636 6121 Budovy, haly a stavby 7 079 0 0 ×
3636 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 68 67 67 100,0
3636 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 70 437 346 79,1
3636 6341 Investiční transfery obcím 41 441 85 653 62 135 72,5
3636 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100 1 336 1 179 88,2
3636 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 611 144 5,5
3636 6352 Investiční transfery vysokým školám 25 000 25 290 25 290 100,0
3636   Územní rozvoj 73 758 115 394 89 161 77,3
3639 6111 Programové vybavení 0 371 371 100,0
3639 6121 Budovy, haly a stavby 14 473 33 749 32 406 96,0
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 218 1 496 1 496 100,0
3639 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 0 54 0 0,0
3639 6130 Pozemky 2 000 65 016 4 612 7,1
3639 6322 Investiční transfery spolkům 0 120 80 66,7
3639 6341 Investiční transfery obcím 2 800 44 530 1 798 4,0
3639 6421 Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 23 198 23 198 100,0
3639 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 0 18 000 18 000 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 491 186 535 81 961 43,9
3713 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 191 674 777 563 357 141 45,9
3713   Změny technologií vytápění 191 674 777 563 357 141 45,9
3719 6341 Investiční transfery obcím 0 65 1 0,9
3719 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 1 390 1 372 98,7
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 1 455 1 373 94,3
3729 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 150 135 90,2
3729   Ostatní nakládání s odpady 0 150 135 90,2
3741 6121 Budovy, haly a stavby 10 500 8 711 625 7,2
3741   Ochrana druhů a stanovišť 10 500 8 711 625 7,2
3792 6322 Investiční transfery spolkům 0 75 0 0,0
3792 6341 Investiční transfery obcím 0 1 067 1 067 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 1 142 1 067 93,4
3799 6322 Investiční transfery spolkům 0 200 200 100,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 200 200 100,0
3900 6341 Investiční transfery obcím 0 514 502 97,7
3900   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 514 502 97,7
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo – celkem 1 513 705 2 783 879 1 742 351 62,6
4312 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 77 77 100,0
4312   Odborné sociální poradenství 0 77 77 100,0
4324 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 900 1 900 100,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 1 900 1 900 100,0
4344 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 448 448 100,0
4344 6322 Investiční transfery spolkům 0 300 300 100,0
4344 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 830 830 100,0
4344   Sociální rehabilitace 0 1 578 1 578 100,0
4350 6121 Budovy, haly a stavby 30 452 3 000 1 861 62,0
4350 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 414 414 100,0
4350 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 071 961 89,7
4350 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 930 2 930 100,0
4350 6341 Investiční transfery obcím 0 7 706 6 106 79,2
4350 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 943 1 943 100,0
4350   Domovy pro seniory 30 452 17 064 14 215 83,3
4351 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 150 1 150 100,0
4351 6322 Investiční transfery spolkům 0 500 500 100,0
4351 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 913 1 913 100,0
4351 6341 Investiční transfery obcím 0 129 129 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 3 692 3 692 100,0
4354 6121 Budovy, haly a stavby 14 942 19 279 16 856 87,4
4354 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 450 308 68,3
4354 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 205 205 100,0
4354 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 769 769 100,0
4354 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 000 2 655 1 519 57,2
4354   Chráněné bydlení 24 942 23 358 19 657 84,2
4356 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 905 905 100,0
4356 6341 Investiční transfery obcím 0 378 126 33,4
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 0 1 282 1 031 80,4
4357 6121 Budovy, haly a stavby 402 432 162 891 67 132 41,2
4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 4 592 2 215 48,2
4357 6130 Pozemky 0 8 556 8 556 100,0
4357 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 116 116 100,0
4357 6322 Investiční transfery spolkům 0 1 600 1 600 100,0
4357 6341 Investiční transfery obcím 0 1 054 1 054 100,0
4357 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 100 2 750 2 000 72,7
4357 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 577 2 577 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 402 532 184 136 85 250 46,3
4359 6341 Investiční transfery obcím 0 979 979 100,0
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 979 979 100,0
4371 6322 Investiční transfery spolkům 0 250 250 100,0
4371 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 206 206 100,0
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 456 456 100,0
4374 6322 Investiční transfery spolkům 0 2 150 2 150 100,0
4374 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 3 644 3 644 100,0
4374   Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0 5 794 5 794 100,0
4375 6322 Investiční transfery spolkům 0 1 250 1 250 100,0
4375 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 509 509 100,0
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 1 759 1 759 100,0
4376 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 457 457 100,0
4376   Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 0 457 457 100,0
4377 6121 Budovy, haly a stavby 20 533 26 925 20 097 74,6
4377 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 1 256 158 12,6
4377 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 35 35 100,0
4377   Sociálně terapeutické dílny 20 533 28 216 20 290 71,9
4378 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 878 878 100,0
4378   Terénní programy 0 878 878 100,0
4379 6341 Investiční transfery obcím 0 1 000 0 0,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 1 000 0 0,0
4399 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 150 150 100,0
4399 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 1 183 1 183 100,0
4399 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 300 300 100,0
4399 6322 Investiční transfery spolkům 0 587 587 100,0
4399 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 150 150 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 2 369 2 369 100,0
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti – celkem 478 459 274 996 160 382 58,3
5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 400 8 480 8 401 99,1
5212 6339 Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3 600 3 600 3 600 100,0
5212 6341 Investiční transfery obcím 0 3 000 0 0,0
5212   Ochrana obyvatelstva 4 000 15 080 12 001 79,6
5213 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 906 906 100,0
5213 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 15 322 15 301 99,9
5213 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0 4 791 2 396 50,0
5213   Krizová opatření 0 21 020 18 603 88,5
5279 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 000 1 000 100,0
5279 6322 Investiční transfery spolkům 1 000 1 997 1 997 100,0
5279 6341 Investiční transfery obcím 500 500 474 94,8
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 1 500 3 497 3 471 99,3
5311 6339 Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně 8 100 8 100 8 100 100,0
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 8 100 8 100 8 100 100,0
5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 6 564 1 476 22,5
5511 6123 Dopravní prostředky 0 5 275 5 275 100,0
5511 6339 Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně 35 450 54 247 54 246 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 35 450 66 085 60 997 92,3
5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 6 192 4 882 78,8
5512 6341 Investiční transfery obcím 13 750 32 415 15 764 48,6
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 13 750 38 607 20 647 53,5
5521 6121 Budovy, haly a stavby 0 483 348 72,1
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 483 348 72,1
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana – celkem 62 800 152 872 124 166 81,2
6113 6111 Programové vybavení 0 168 168 100,0
6113 6123 Dopravní prostředky 3 500 3 500 0 0,0
6113 6125 Výpočetní technika 50 408 399 97,9
6113   Zastupitelstva krajů 3 550 4 076 567 13,9
6172 6111 Programové vybavení 6 500 8 706 4 733 54,4
6172 6121 Budovy, haly a stavby 3 984 5 828 2 386 40,9
6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 200 2 451 473 19,3
6172 6123 Dopravní prostředky 0 2 320 2 162 93,2
6172 6125 Výpočetní technika 20 000 25 299 7 689 30,4
6172   Činnost regionální správy 32 684 44 605 17 443 39,1
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 50 000 977 186 0 0,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 50 000 977 186 0 0,0
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby – celkem 86 234 1 025 866 18 010 1,8
    Běžné výdaje celkem 7 002 032 30 782 647 29 914 915 97,2
    Kapitálové výdaje celkem 2 861 052 4 877 049 2 528 190 51,8
    Konsolidace výdajů 0 0 18 036 098 ×
    Výdaje celkem 9 863 084 35 659 696 50 479 203 141,6
    Výdaje po konsolidaci 9 863 084 35 659 696 32 443 105 91,0

Tabulka č. 3: Přehled čerpání akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2021 v tis. Kč
  Název akce Výdaje na akci celkem Vlastní zdroje PO Výdaje v předchozích letech Výdaje v roce 2021 Plánované výdaje 2022 Plánované výdaje v letech Poznámka
2023 2024 2025 po r. 2025
před r. 2020 2020 Celkem kraj stát ostatní Celkem kraj stát ostatní Celkem Celkem Celkem Celkem
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje:
Krajský úřad Rekonstrukce budovy krajského úřadu 250 027 0 214 036 327 1 628 1 628 0 0 18 837 18 837 0 0 15 200 0 0 0 Rekonstrukce zasedací místnosti ve 3. NP a 4. NP budovy G včetně vybavení prostor, rekonstrukce vestibulu.
Kapitálové výdaje – ICT – činnost krajského úřadu 76 222 0 26 495 14 000 12 586 12 586 0 0 23 140 23 140 0 0 0 0 0 0 Pořízení HW (dodávka, položení a protažení optických kabelů, rozšíření diskové kapacity zálohovací deduplikační jednotky a pořízení deduplikační jednotky pro zajištění ochrany záloh proti škodlivému kódu, pásková knihovna). Pořízení SW (poskytnutí licencí – produktu Dell EMC Data Protection Suite, licence SQL a WinServer)
Ostatní kapitálové výdaje – činnost krajského úřadu 42 695 0 26 370 2 604 2 705 2 705 0 0 11 016 11 016 0 0 0 0 0 0 Nákup 4 ks osobních automobilů s pohonem na CNG, modernizaci AV techniky, projektová dokumentace na výměnu stávajícího systému EZS.
Zastupitelstvo kraje Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje 8 728 0 5 223 268 567 567 0 0 2 670 2 670 0 0 0 0 0 0 Nákup 5 ks Ultrabooků, doplnění konferenčního a hlasovacího systému.
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje celkem 377 672 0 272 124 17 199 17 487 17 487 0 0 55 662 55 662 0 0 15 200 0 0 0  
Odvětví financí a správy majetku:
  Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje 202 047 0 137 192 20 091 19 888 19 888 0 0 24 016 24 016 0 0 861 0 0 0 Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
Výdaje související se sdílenými službami – investiční 5 570 0 2 539 1 161 371 371 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 -
Odvětví financí a správy majetku celkem 207 618 0 139 731 21 251 20 258 20 258 0 0 25 516 25 516 0 0 861 0 0 0  
Odvětví dopravy:
  Oprava dilatačních závěrů mostu ev. č. 48016-1 přes trať ČD v Mošnově (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Odstavná plocha – výhybna u MK mezi Albrechtičkami a Petřvaldíkem s vjezdem na letištní stojánky v Mošnově (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 800 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Okružní křižovatka silnice II/482 s ul. Francouzská v Kopřivnici (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 5 800 0 0 0 1 100 1 100 0 0 4 700 4 700 0 0 0 0 0 0 -
Silnice III/01125 opěrná zeď Nové Sedlice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 17 700 0 0 0 17 700 17 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 11 000 0 0 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována městem Vítkov.
Osazení a správa pachových ohradníků na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 3 487 0 0 0 1 067 1 067 0 0 900 900 0 0 750 440 330 0 -
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 2 258 065 0 1 532 459 345 379 330 227 90 500 239 727 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 -
Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 76 577 0 60 673 9 671 1 233 1 233 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 -
Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy 8 042 0 1 012 0 3 477 3 477 0 0 3 554 3 554 0 0 0 0 0 0 -
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje 2 586 0 329 447 256 256 0 0 1 554 1 554 0 0 0 0 0 0 Akce budou realizovány společností Letiště Ostrava, a. s. a fnancování akcí bude řešeno formou zápočtu nájemného.
Most 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 42 000 0 0 41 450 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Odvětví dopravy celkem 2 429 058 0 1 594 473 396 948 370 410 130 683 239 727 0 65 708 65 708 0 0 750 440 330 0  
Odvětví chytrého regionu:
  Pořízení zálohovacího serveru (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 70 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace 53 981 0 0 0 120 120 0 0 17 264 17 264 0 0 29 579 3 509 3 509 0 -
Odvětví chytrého regionu celkem 54 051 0 0 0 189 189 0 0 17 264 17 264 0 0 29 579 3 509 3 509 0  
Odvětví krizového řízení:
  Pořízení zdravotnických a ostatních přístrojů – COVID‑19 26 365 0 0 8 157 15 301 15 301 0 0 2 908 2 908 0 0 0 0 0 0 -
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení 48 758 0 46 669 1 549 83 83 0 0 457 457 0 0 0 0 0 0 -
Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví krizového řízení 1 990 0 1 475 4 511 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Trafostanice IVC Český Těšín 1 278 0 231 891 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně – dovybavení provozu 2 392 0 1 614 669 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Odvětví krizového řízení celkem 80 783 0 49 989 11 269 16 160 16 160 0 0 3 364 3 364 0 0 0 0 0 0  
Odvětví kultury:
  Oprava fasády Langova domu (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 1 897 774 0 0 1 123 500 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Zámek Nová Horka – revitalizace části objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 12 000 0 0 0 608 608 0 0 11 392 11 392 0 0 0 0 0 0 Celkové výdaje činí 72.000 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 32 200 0 0 0 2 200 2 200 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0 -
Revitalizace zámeckého parku (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 6 000 0 0 500 500 500 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 -
Přístavba Domu umění – Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 41 543 0 6 452 59 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 -
Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury 59 108 0 0 25 239 23 697 18 864 4 833 0 10 172 10 172 0 0 0 0 0 0 -
Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK 6 996 0 0 59 2 190 2 190 0 0 2 262 2 262 0 0 1 309 588 588 0 -
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 26 087 0 3 204 13 385 9 498 9 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce je od r. 2022 realizována v rámci evropských projektů pod názvem "Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací". Plánované výdaje akce 2.000.000 tis. Kč.
Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 52 560 0 242 0 1 303 1 303 0 0 41 015 41 015 0 0 10 000 0 0 0 -
Hrad Sovinec – oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 8 067 492 2 000 3 528 2 046 2 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Hrad Hukvaldy – dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 31 000 0 1 640 7 582 2 880 2 880 0 0 18 899 18 899 0 0 0 0 0 0 -
Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 100 000 0 57 1 761 264 264 0 0 2 918 2 918 0 0 30 000 65 000 0 0 -
Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích) (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 5 685 0 187 29 5 470 5 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Zámek Bruntál – revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 147 269 894 0 1 730 2 475 2 475 0 0 50 169 50 169 0 0 55 000 37 000 0 0 -
Zámek Nová Horka – expozice přízemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 3 493 40 0 3 161 291 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Odvětví kultury celkem 533 905 2 200 13 782 57 034 54 577 49 121 5 456 0 151 827 151 827 0 0 106 309 112 588 35 588 0  
Odvětví cestovního ruchu:
  Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu 16 682 0 9 779 3 682 3 220 3 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Odvětví cestovního ruchu celkem 16 682 0 9 779 3 682 3 220 3 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Odvětví sociálních věcí:
  Přístavba chráněného bydlení Sedlnice (Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka) 2 774 674 0 641 1 459 1 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nákup budovy a pozemků ve Skotnici (Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka) 11 814 0 0 0 11 814 11 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Modernizace kotelny Domov Hortenzie (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 4 932 3 332 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Demolice rodinného domu Karviná – Mizerov (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Opava) 1 547 0 0 0 47 47 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 -
Nákup budov a pozemků v Opavě (Sírius, příspěvková organizace, Opava) 13 500 0 0 0 10 650 10 650 0 0 2 850 2 850 0 0 0 0 0 0 -
Chráněné bydlení Hynaisova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 722 458 0 154 61 61 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 -
Pořizování movitého majetku – příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 8 885 0 5 385 1 500 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 18 527 0 12 377 1 600 1 900 1 900 0 0 2 650 2 650 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) 72 077 0 9 706 57 409 4 962 4 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice 366 740 0 324 6 377 1 446 1 446 0 0 246 554 181 554 65 000 0 112 039 0 0 0 -
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 210 980 0 302 1 492 1 861 1 861 0 0 136 664 98 870 37 794 0 66 661 4 000 0 0 -
Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 3 850 0 0 3 560 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) 20 675 695 0 13 650 6 330 6 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 14 262 492 0 157 12 144 12 144 0 0 1 469 1 469 0 0 0 0 0 0 -
Kogenerační jednotka s akumulací (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) 5 298 798 0 4 447 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Odvětví sociálních věcí celkem 756 585 6 450 28 094 90 987 56 616 56 616 0 0 391 737 288 943 102 794 0 178 700 4 000 0 0  
Odvětví školství:
  Úprava venkovního areálu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 7 213 60 18 3 508 3 626 3 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 39 388 14 274 0 564 564 0 0 15 536 15 536 0 0 23 000 0 0 0 -
Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, přípspěvková organizace) 21 500 0 0 0 127 127 0 0 7 373 7 373 0 0 14 000 0 0 0 -
Rekonstrukce střechy budov dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace) 26 342 342 0 0 17 971 17 971 0 0 8 029 8 029 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce hromosvodů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 3 429 0 0 0 3 429 3 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Úpravy prostor pro PPP a školní jídelnu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 16 348 328 0 288 15 732 15 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce elektroinstalace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 46 400 0 0 0 1 485 1 485 0 0 44 915 44 915 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce obálky budovy a podhledu sálu (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace) 5 974 0 0 59 577 577 0 0 5 338 5 338 0 0 0 0 0 0 -
Výměna střešní krytiny (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) – ul. Jiráskova 7 814 214 0 4 417 3 183 3 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 11 400 0 0 0 73 73 0 0 11 327 11 327 0 0 0 0 0 0 -
Výměna osobního výtahu a oprava střechy strojovny (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) 2 076 5 0 1 196 875 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava kanalizačního systému a odpadních jímek (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) 904 104 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce sociálního zařízení v domově mládeže (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) 11 244 2 000 0 0 9 244 9 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce střešního pláště haly č. 3 (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 5 285 22 0 1 067 4 196 4 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Havarijní stav střech – spojovací krček SK 1, 2 a střecha nad tělocvičnou T1a (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 21 042 0 0 133 6 208 6 208 0 0 14 700 14 700 0 0 0 0 0 0 -
Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 9 533 73 0 0 258 258 0 0 9 202 9 202 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce cvičné kuchyně v prostorách Tyršova 34, Opava (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 7 619 919 0 0 6 700 6 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Celková rekonstrukce elektroinstalace, sociálních zařízení a zdravotechniky (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) 5 534 50 0 0 5 484 5 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výměna kotlů v plynové kotelně (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 3 028 0 0 0 3 028 3 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava opěrné zdi (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 3 045 0 0 0 3 045 3 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Stavební úpravy tělocvičny (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) 19 198 2 078 0 0 7 025 7 025 0 0 10 095 10 095 0 0 0 0 0 0 -
Rekultivace sportovního areálu Gymnázia a SOŠ (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 600 0 0 0 375 375 0 0 225 225 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 2 005 238 0 0 1 767 1 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) 31 300 0 0 0 847 847 0 0 16 753 16 753 0 0 13 700 0 0 0 -
Modernizace hydraulického výtahu budovy B (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 187 0 0 0 4 187 4 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vodovodní potrubí v areálu školy – řešení havarijního stavu (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 551 351 0 0 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a sociálních zařízení (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 004 4 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava fasády (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) 2 885 0 85 0 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Celková oprava střechy (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 15 000 0 0 0 415 415 0 0 14 585 14 585 0 0 0 0 0 0 -
Výměna ventilů ústředního topení (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 1 664 0 0 0 1 664 1 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce sociálního zařízení Čáslavská (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) 1 988 0 488 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava stoupaček, sekce B (Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 906 306 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 6 657 157 0 0 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce střechy na objektu A (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) 3 859 0 0 0 3 859 3 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výměna dlažby chodby školy (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 672 0 0 0 672 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce kotelny (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 185 0 0 0 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vestavba osobního výtahu (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 300 0 0 0 4 073 4 073 0 0 227 227 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce kotelny včetně výměny zdrojů tepla (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce sportovního hřiště (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 13 300 0 0 0 83 83 0 0 13 217 13 217 0 0 0 0 0 0 -
Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 2 500 0 0 0 403 403 0 0 2 097 2 097 0 0 0 0 0 0 -
Úpravy venkovních ploch (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 283 39 0 0 228 228 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 -
Úprava zpevněných ploch (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 8 551 337 0 0 8 214 8 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Odstranění závad strojovny bazénu (Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 3 238 138 0 0 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 816 216 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce kotelny domova mládeže (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 1 055 0 0 0 1 055 1 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava střechy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace) 2 777 0 0 0 2 777 2 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obnova movitého majetku škol a školských zařízení 28 247 0 0 0 18 247 14 825 3 422 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 -
Sanace zdiva (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 2 788 20 0 0 2 768 2 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vybavení rekonstruovaných objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 12 100 0 0 0 651 651 0 0 11 449 11 449 0 0 0 0 0 0 -
Revitalizace vstupní haly a chodby budovy A na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 450 0 0 0 130 130 0 0 2 320 2 320 0 0 0 0 0 0 -
Zpevněné plochy O. Jeremiáše (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 150 0 0 0 109 109 0 0 41 41 0 0 0 0 0 0 -
Oprava havarijního stavu střechy na spojovací chodbě "J" – krčku u ŠJ (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 1 219 30 0 0 1 189 1 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Stavební úpravy – Komunitní centrum a vybudování a modernizace učeben a zázemí pro výuku (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 489 133 0 0 356 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nová dešťová a splašková kanalizace – havarijní stav (Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 3 756 6 0 0 100 100 0 0 3 650 3 650 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce střechy ZUŠ Poruba – budova V. Makovského (Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace) 1 836 36 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava střechy – havarijní stav (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace) 2 757 1 727 0 0 1 030 1 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava sociálního zázemí pro personál (Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace) 2 398 179 0 0 2 219 2 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce plynové kotelny (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) 1 866 48 0 0 1 329 1 329 0 0 489 489 0 0 0 0 0 0 -
Sanace štítové zdi, stropu pod půdou a střechy objektu školy (Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí) 4 000 0 0 0 346 346 0 0 3 654 3 654 0 0 0 0 0 0 -
Reprodukce majetku kraje v odvětví školství 40 783 0 28 091 10 711 1 981 1 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství 15 268 0 9 468 4 800 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 57 448 0 467 915 149 149 0 0 2 308 2 308 0 0 26 000 27 610 0 0 -
Rekonstrukce přívodů vody a odpadů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 11 298 417 5 877 0 5 004 5 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) 13 477 0 977 1 335 29 29 0 0 11 136 11 136 0 0 0 0 0 0 Celkové výdaje činí 282.500 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství 10 682 0 7 317 0 3 365 3 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 180 323 5 1 915 488 1 021 1 021 0 0 124 894 124 894 0 0 52 000 0 0 0 -
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 76 220 0 1 395 27 725 19 802 19 802 0 0 27 298 27 298 0 0 0 0 0 0 -
Modernizace Školního statku v Opavě (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 80 542 0 35 131 14 733 30 678 30 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, Melč) 14 578 128 352 3 301 10 797 10 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Přístavba tělocvičny – projektová příprava (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 73 387 87 1 741 0 909 909 0 0 40 150 40 150 0 0 30 500 0 0 0 -
Přístavba tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 4 209 208 522 114 300 300 0 0 3 064 3 064 0 0 0 0 0 0 -
Sanace suterénního zdiva (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) 7 471 481 0 0 6 990 6 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 16 181 1 452 2 326 6 574 5 829 5 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 42 906 354 922 0 41 630 41 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 76 861 0 0 0 1 361 1 361 0 0 10 500 10 500 0 0 65 000 0 0 0 -
Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 63 550 0 0 573 1 169 1 169 0 0 17 259 17 259 0 0 44 549 0 0 0 -
Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji 8 777 900 3 597 280 1 400 1 400 0 0 2 600 2 600 0 0 0 0 0 0 -
Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 297 202 232 5 292 93 344 90 446 90 446 0 0 107 888 107 888 0 0 0 0 0 0 -
Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) 60 066 0 620 133 50 386 50 386 0 0 8 926 8 926 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce prostor dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 11 419 0 0 3 469 7 950 7 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) 2 719 0 0 319 211 211 0 0 2 189 2 189 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce osvětlení tělocvičny (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) 929 229 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce střech tělocvičny (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 7 166 266 0 0 5 584 5 584 0 0 1 316 1 316 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 5 949 39 0 175 5 735 5 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 28 900 0 0 4 630 5 662 5 662 0 0 18 608 18 608 0 0 0 0 0 0 -
Oprava zdravotechniky objektu školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 5 983 0 0 3 925 2 058 2 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce atletického oválu (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 7 637 363 0 6 173 1 101 1 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 9 512 12 0 2 500 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce nádvoří (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 300 0 0 0 226 226 0 0 74 74 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí a trafostanice (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 993 0 0 1 544 449 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 25 887 115 0 339 330 330 0 0 25 104 25 104 0 0 0 0 0 0 -
Vybudování trafostanic (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) 2 211 0 0 266 1 945 1 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výstavba trafostanice (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) 1 195 0 0 0 1 195 1 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 130 000 0 230 217 2 019 2 019 0 0 13 164 13 164 0 0 67 370 47 000 0 0 -
Odvětví školství celkem 1 848 685 15 463 107 104 199 253 494 418 490 996 3 422 0 621 717 621 717 0 0 336 119 74 610 0 0  
Odvětví zdravotnictví:
  Rekonstrukce interiéru nemocniční kaple v areálu nemocnice v Novém Jičíně 268 0 0 137 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví 2 216 0 54 1 720 442 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vybavení ambulancí primární péče (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 6 868 68 0 3 475 3 325 3 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce počítačové sítě v budově A (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 2 218 229 0 1 035 954 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vyvolávací systém ambulance dle GDPR (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 1 850 0 0 227 1 623 1 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Energetické úspory (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 1 613 113 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 23 831 0 0 0 1 204 1 204 0 0 22 627 22 627 0 0 0 0 0 0 Celkové výdaje činí 597.798 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Očkovací a odběrová centra – příspěvkové organizace kraje 5 150 0 0 0 5 150 5 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kartový systém (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 2 000 0 0 574 1 426 1 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rozšíření gastro ambulance Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 12 670 7 0 0 10 765 10 765 0 0 1 899 1 899 0 0 0 0 0 0 -
Venkovní posezení pro pacienty GDO (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 1 014 514 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce prostor pro dokumentační pracovnice (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 725 40 0 330 356 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Havarijní zdroj vytápění (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 11 332 0 0 0 465 465 0 0 10 868 10 868 0 0 0 0 0 0 -
Vybudování urgentního příjmu (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 2 000 0 0 0 333 333 0 0 1 667 1 667 0 0 0 0 0 0 -
Stavební úpravy Centrální sterilizace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 470 70 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výstavba urgentního příjmu (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 508 0 0 0 508 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Stavební úpravy a přístrojové vybavení zubní ambulance (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 5 656 1 356 0 1 607 2 693 2 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce v budově R pro stanici lůžek následné péče (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 17 251 7 463 0 217 9 571 9 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Operační lůžkový fond – 5. NP (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 1 607 167 0 0 1 440 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Skladovací prostory nemocnice (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 3 098 598 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 14 662 662 0 0 197 197 0 0 13 803 13 803 0 0 0 0 0 0 Celkové výdaje činí 364.662 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Rekonstrukce vodárny Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 145 56 0 0 1 089 1 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pavilon F – stavební úpravy 1. NP pro rehabilitaci (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 22 552 852 0 0 14 723 14 723 0 0 6 977 6 977 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce střechy monobloku Orlová – havarijní stav (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 337 0 0 0 1 337 1 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 107 522 0 369 1 303 878 878 0 0 94 971 94 971 0 0 10 000 0 0 0 -
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy 347 564 0 73 891 42 204 4 632 4 632 0 0 48 400 48 400 0 0 17 371 17 531 17 693 125 842
Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví 19 008 0 12 925 4 021 1 471 1 471 0 0 591 591 0 0 0 0 0 0 -
Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 2 918 424 1 294 0 115 115 0 0 1 085 1 085 0 0 0 0 0 0 -
Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou, rehabilitační a specializovanou péči – příspěvkové organizace MSK 12 606 19 11 887 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pavilon H – stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 93 227 377 6 350 65 602 20 898 20 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pavilon L – stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 188 400 0 3 787 0 231 231 0 0 134 382 134 382 0 0 50 000 0 0 0 -
Pořízení zdravotnických přístrojů 205 088 0 75 328 49 001 33 137 33 137 0 0 47 621 47 621 0 0 0 0 0 0 -
Nemocnice Havířov – ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 25 151 0 130 313 1 134 1 134 0 0 23 575 23 575 0 0 0 0 0 0 -
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 79 408 3 464 29 444 34 932 11 568 11 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkové výdaje činí 82.288 tis. Kč, zbývající prostředky zajištěny ze SFŽP.
Obnova vozového parku 117 790 0 38 781 48 973 29 577 27 435 2 142 0 459 459 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce podkroví (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 13 325 1 125 0 762 11 438 11 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Odstranění příčin hrozící havárie vnitřního bazénu (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 7 377 1 377 0 373 5 627 5 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce hemodialýzy v budově S (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 34 762 1 200 0 2 455 31 107 31 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 122 742 0 0 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výstavba operačních sálů a dospávacích pokojů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 46 334 4 734 0 8 358 33 242 33 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Odvětví zdravotnictví celkem 1 443 643 25 656 254 241 267 617 248 768 246 626 2 142 0 408 925 408 925 0 0 77 371 17 531 17 693 125 842  
Odvětví životního prostředí:
  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje – webová aplikace 5 094 0 0 0 694 694 0 0 4 100 4 100 0 0 100 100 100 0 -
Odvětví životního prostředí celkem 5 094 0 0 0 694 694 0 0 4 100 4 100 0 0 100 100 100 0  
Celkem 7 753 775 49 769 2 469 317 1 065 241 1 282 798 1 032 051 250 747 0 1 745 820 1 643 026 102 794 0 744 989 212 778 57 220 125 842  

Tabulka č. 4: Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v roce 2021 v tis. Kč
Odvětví/dotační program Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Program na podporu dobrovolných hasičů 4 000 7 180 7 063 98,4
Odvětví krizového řízení celkem 4 000 7 180 7 063 98,4
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 1 650 877 873 99,5
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 12 000 14 021 13 668 97,5
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji 5 000 4 939 4 829 97,8
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji 0 3 802 3 802 100,0
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2 500 0 0 ×
Odvětví kultury celkem 21 150 23 639 23 171 98,0
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 21 023 21 551 20 988 97,4
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 13 106 20 006 19 299 96,5
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 4 000 0 0 ×
Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 651 639 639 100,0
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 10 475 8 875 8 305 93,6
Program na podporu financování akcí s podporou EU 8 000 17 197 4 417 25,7
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 4 468 4 092 3 548 86,7
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 0 31 437 21 637 68,8
Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021 0 4 088 0 0,0
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 700 654 564 86,2
Odvětví regionálního rozvoje celkem 62 423 108 541 79 397 73,1
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2 665 1 604 1 604 100,0
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 1 000 1 000 894 89,4
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 4 000 4 000 3 754 93,9
Program na podporu technických atraktivit 2 500 2 500 2 346 93,8
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 5 284 5 118 5 110 99,8
Podpora cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 10 719 21 560 15 074 69,9
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 0 2 800 550 19,6
Odvětví cestovního ruchu celkem 26 168 38 583 29 332 76,0
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 3 000 3 005 2 967 98,7
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 700 700 700 100,0
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 4 000 4 000 3 994 99,8
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 40 000 38 400 36 880 96,0
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 4 500 4 500 4 500 100,0
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 80 000 80 000 79 988 100,0
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji 500 500 500 100,0
Program na podporu poskytování sociálních služeb 0 2 504 903 2 504 701 100,0
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 146 539 146 139 146 139 100,0
Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 3 000 3 000 3 000 100,0
Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019–2020 0 77 77 100,0
Odvětví sociálních věcí celkem 282 239 2 785 223 2 783 445 99,9
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 0 2 000 2 000 100,0
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 0 1 662 1 662 100,0
Podpora volnočasových aktivit pro mládež 0 1 555 1 555 100,0
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 36 000 35 133 35 133 100,0
Odvětví školství celkem 36 000 40 349 40 349 100,0
Program na podporu projektů ve zdravotnictví 1 000 1 186 1 186 100,0
Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 1 000 216 216 100,0
Podpora hospicové péče 3 000 3 598 3 598 100,0
Odvětví zdravotnictví celkem 5 000 5 000 5 000 100,0
Drobné vodohospodářské akce 15 000 28 057 9 726 34,7
Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 0 4 341 3 027 69,7
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2 000 3 006 1 545 51,4
Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady 0 1 442 1 438 99,7
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 2 000 3 133 2 008 64,1
Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 3 504 3 504 203 5,8
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 4 345 4 345 398 9,2
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 2 000 2 000 1 732 86,6
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO) 181 000 408 361 211 291 51,7
Odvětví životního prostředí celkem 209 849 458 188 231 367 50,5
Celkem 646 829 3 466 704 3 199 125 92,3

Zdůvodnění případného nečerpání poskytnutých dotací je uvedeno v přehledech výdajů za jednotlivá odvětví (tabulky č. 8–21 této přílohy).

Tabulka č. 5: Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2021 v tis. Kč
Odvětví/účel použití Příjemce Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Odvětví dopravy
Bezpečnost silničního provozu Centrum služeb pro silniční dopravu 600 600 100,0
Podpora aktivit obcí Město Krnov 12 000 12 000 100,0
Město Vítkov 13 000 13 000 100,0
Statutární město Opava 15 000 14 500 96,7
Podpora řešení kůrovcové kalamity Město Odry 430 430 100,0
Obec Bystřice 723 723 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy Klub plynárenské historie, zapsaný spolek, Hlučín 60 60 100,0
SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, Těrlicko 2 197 2 042 93,0
Odvětví dopravy celkem 44 010 43 356 98,5
Odvětví chytrého regionu
Ostatní individuální dotace v odvětví chytrého regionu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 2 000 2 000 100,0
Odvětví chytrého regionu celkem 2 000 2 000 100,0
Odvětví krizového řízení
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje SH ČMS – krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh 3 000 3 000 100,0
Finanční podpora postiženým živelními pohromami Jihomoravský kraj 5 000 5 000 100,0
Obec Horní Lomná 500 474 94,8
Městečko bezpečí Statutární město Ostrava 3 000 0 0,0
Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19 Fakultní nemocnice Ostrava 4 791 2 396 50,0
Město Odry 50 50 100,0
THERÁPON 98, a. s., Kopřivnice 50 50 100,0
Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 10 000 10 000 100,0
Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) Horská služba ČR, o. p. s., Špindlerův Mlýn 1 300 1 300 100,0
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., Ostrava 50 50 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočný spolek, Bruntál 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Frýdek‑Místek, pobočný spolek, Frýdek‑Místek 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Nový Jičín – R, pobočný spolek, Nový Jičín 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Ostrava, pobočný spolek, Ostrava 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, Leskovec nad Moravicí 600 600 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko, pobočný spolek, Těrlicko 100 100 100,0
Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 15 500 15 500 100,0
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 14 617 14 616 100,0
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Město Albrechtice 50 50 100,0
Město Bílovec 500 50 10,0
Město Bruntál 50 50 100,0
Město Břidličná 2 300 50 2,2
Město Budišov nad Budišovkou 2 017 50 2,5
Město Frenštát pod Radhoštěm 50 50 100,0
Město Frýdlant nad Ostravicí 2 300 2 300 100,0
Město Fulnek 50 50 100,0
Město Hlučín 50 50 100,0
Město Horní Benešov 50 50 100,0
Město Hradec nad Moravicí 275 50 18,2
Město Jablunkov 50 50 100,0
Město Kopřivnice 50 50 100,0
Město Kravaře 50 50 100,0
Město Krnov 50 50 100,0
Město Odry 50 50 100,0
Město Paskov 50 50 100,0
Město Příbor 50 50 100,0
Město Rýmařov 50 50 100,0
Město Studénka 100 100 100,0
Město Štramberk 50 50 100,0
Město Vítkov 1 300 50 3,8
Město Vratimov 50 50 100,0
Město Vrbno pod Pradědem 100 100 100,0
Městys Litultovice 50 50 100,0
Obec Bělá 2 250 2 250 100,0
Obec Bolatice 50 50 100,0
Obec Brumovice 225 225 100,0
Obec Bukovec 2 250 2 250 100,0
Obec Dobratice 1 250 0 0,0
Obec Dolní Lutyně 1 250 1 250 100,0
Obec Dolní Moravice 50 50 100,0
Obec Dolní Životice 225 225 100,0
Obec Doubrava 225 225 100,0
Obec Dvorce 50 50 100,0
Obec Heřmánky 225 225 100,0
Obec Horní Město 50 50 100,0
Obec Hrabyně 50 50 100,0
Obec Chlebičov 225 0 0,0
Obec Jakubčovice nad Odrou 225 225 100,0
Obec Jindřichov 50 50 100,0
Obec Karlova Studánka 50 50 100,0
Obec Kunčice pod Ondřejníkem 263 0 0,0
Obec Lomnice 50 50 100,0
Obec Malá Morávka 50 50 100,0
Obec Melč 50 50 100,0
Obec Morávka 225 0 0,0
Obec Mosty u Jablunkova 50 50 100,0
Obec Nošovice 225 225 100,0
Obec Oldřišov 225 0 0,0
Obec Palkovice 225 225 100,0
Obec Písek 225 0 0,0
Obec Pražmo 225 0 0,0
Obec Řepiště 1 812 0 0,0
Obec Sedlnice 1 444 0 0,0
Obec Slezské Rudoltice 2 039 2 039 100,0
Obec Služovice 225 0 0,0
Obec Staré Hamry 1 250 0 0,0
Obec Starý Jičín 1 300 1 300 100,0
Obec Strahovice 2 250 0 0,0
Obec Světlá Hora 50 50 100,0
Obec Šilheřovice 666 0 0,0
Obec Těškovice 225 0 0,0
Obec Václavov u Bruntálu 225 225 100,0
Obec Vršovice 225 225 100,0
Obec Vřesina – okres Ostrava 225 225 100,0
Statutární město Frýdek‑Místek 50 50 100,0
Statutární město Opava 275 275 100,0
Statutární město Ostrava 100 100 100,0
Statutární město Třinec 50 50 100,0
Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje – příprava na mimořádné situace Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 3 600 3 600 100,0
Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 5 000 5 000 100,0
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst Statutární město Ostrava 700 0 0,0
Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení Obec Háj ve Slezsku 2 000 2 000 100,0
Obec Mořkov 200 200 100,0
Sdružení obcí Jablunkovska 1 405 1 405 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, Bohumín 200 200 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec, Hradec nad Moravicí 90 90 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Palkovice, Palkovice 150 150 100,0
Odvětví krizového řízení celkem 104 967 82 195 78,3
Odvětví kultury
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 1 300 1 300 100,0
Cirkus trochu jinak, Vřesina 900 900 100,0
Colour Production, spol. s r. o., Dolní Lhota 2 700 2 700 100,0
Dream Factory Ostrava, Frýdek‑Místek 900 900 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 366 366 100,0
Janáčkův máj, o. p. s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 3 500 3 500 100,0
Kamera Oko s. r. o., Praha 200 200 100,0
Love production s. r. o., Metylovice 1 500 1 500 100,0
Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné, Dolní Lomná 300 300 100,0
Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA, z. s., Lhotka 120 120 100,0
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, z. s., Jablunkov 250 250 100,0
New Wind Production, s. r. o., Hlučín 1 000 1 000 100,0
Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy, z. s., Karviná 50 50 100,0
Ostravské centrum nové hudby, Ostrava 1 000 1 000 100,0
PaS de Theatre, s. r. o., Ostrava-Přívoz 800 800 100,0
ProJantar, s. r. o., Hlučín 800 800 100,0
Statutární město Ostrava 850 850 100,0
Svatováclavský hudební festival, z. s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 2 800 2 800 100,0
YEN design, s. r. o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 534 534 100,0
Zdeněk Tofel, Ostrava 650 650 100,0
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu Konvent minoritů v Opavě, Opava 150 150 100,0
Leemon Concept, s. r. o., Frýdek‑Místek 4 497 4 497 100,0
Město Klimkovice 500 0 0,0
Město Krnov 374 198 52,9
Město Nový Jičín 3 437 3 437 100,0
Město Odry 503 503 100,0
Město Příbor 100 100 100,0
Národní památkový ústav 1 500 646 43,1
Obec Heřmanovice 397 0 0,0
Obec Hukvaldy 700 0 0,0
Obec Lhotka u Litultovic 400 400 100,0
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 750 750 100,0
Obec Vražné 218 0 0,0
Římskokatolická farnost Bartošovice, Albrechtičky 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Čeladná, Čeladná 150 0 0,0
Římskokatolická farnost Český Těšín, Český Těšín 1 494 1 494 100,0
Římskokatolická farnost Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm 1 000 1 000 100,0
Římskokatolická farnost Hodslavice 60 60 100,0
Římskokatolická farnost Jindřichov u Krnova, Slezské Rudoltice 150 150 100,0
Římskokatolická farnost Kopřivnice, Kopřivnice 150 150 100,0
Římskokatolická farnost Křišťanovice, Dvorce 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 150 150 100,0
Římskokatolická farnost Kunín, Kunín 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Místek, Frýdek‑Místek 1 000 1 000 100,0
Římskokatolická farnost Mořkov, Mořkov 195 195 100,0
Římskokatolická farnost Nové Lublice 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Nový Jičín 1 000 1 000 100,0
Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov, Ostrava 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Ostrava – Poruba, Ostrava-Poruba 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Ostrava – Zábřeh, Ostrava Zábřeh 200 0 0,0
Římskokatolická farnost Příbor 100 100 100,0
Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce, Slatina 120 120 100,0
Římskokatolická farnost Stará Ves nad Ondřejnicí 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Strahovice, Strahovice 150 0 0,0
Římskokatolická farnost Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 100 100 100,0
Společenství vlastníků jednotek Zámecká 45, Raduň, Raduň 135 135 100,0
Statutární město Frýdek‑Místek 1 000 1 000 100,0
Statutární město Karviná 25 000 20 726 82,9
Statutární město Opava 5 000 5 000 100,0
Židovská obec v Ostravě, Ostrava – Mariánské Hory 196 196 100,0
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Divadelní společnost Petra Bezruče, s. r. o., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 959 959 100,0
elieva, s. r. o., Pražmo 1 900 1 900 100,0
Statutární město Opava 2 322 2 322 100,0
Statutární město Ostrava 4 893 4 893 100,0
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce Kulturní spolek Jeden svět Ostrava, Ostrava 110 110 100,0
Občanské sdružení PERSEUS, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 300 300 100,0
Ostravská univerzita 125 125 100,0
Statutární město Karviná 20 20 100,0
Statutární město Ostrava 1 200 1 200 100,0
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury Art Klapka, z. s., Karviná 150 150 100,0
Bc. Petra Špornová, Ostrava 40 40 100,0
Beskydský slavík, z. s., Frýdek‑Místek 70 70 100,0
Bílá holubice, z. s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 20 20 100,0
Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava 150 150 100,0
Cestami proměn, z. s., Praha 2 61 61 100,0
Cokultura spolek, Bolatice 200 200 100,0
Czech Architecture Week, s. r. o., Praha 2 130 130 100,0
Člověk na hranici, z. s., Český Těšín 350 350 100,0
Evolution Brothers, s. r. o., Frýdek‑Místek, Chlebovice 400 400 100,0
FCB Events, s. r. o., Ostrava 3 000 3 000 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 600 600 100,0
Charita Ostrava 85 85 100,0
iDance Studio, z. s., Zlín 150 150 100,0
Ing. Jiří Zerzoň, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 12 12 100,0
Katolická beseda v Kopřivnici, z. s., Kopřivnice 128 127 99,6
Klub žen Lhotka 190 190 100,0
Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., Háj ve Slezsku 200 200 100,0
Město Orlová 200 200 100,0
Město Rýmařov 150 150 100,0
Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA, z. s., Lhotka 48 48 100,0
Mgr. Lenka Večerková, Klimkovice 80 80 100,0
Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Bukovci, Bukovec 150 150 100,0
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Fryštátě, Karviná 150 150 100,0
MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, Orlová 214 214 100,0
Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty, z. s., Ostrava 90 90 100,0
Obec Mosty u Jablunkova 200 200 100,0
ORIENTAL.cz, s. r. o., Ostrava-Jih 190 190 100,0
POST BELLUM, o. p. s., Praha 197 197 100,0
Římskokatolická farnost Ostrava – Kunčičky, Ostrava – Kunčičky 80 80 100,0
Slovanská unie, z. s., Praha 5 40 40 100,0
Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz, Bolatice 200 200 100,0
Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel, Ostrava – Jih 195 195 100,0
Statutární město Havířov 500 500 100,0
Statutární město Opava 230 230 100,0
Statutární město Ostrava 521 521 100,0
Taneční klub HAPPY dance, z. s., Střítež 200 200 100,0
Technické muzeum Olomouc 1. ČSTOB, z. s., Nová Pláň 190 190 100,0
Tělovýchovná jednota Dolní Lomná 80 80 100,0
THeatr ludem, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 55 55 100,0
TRDLA – divadelní společnost absolutních neherců, Havířov 150 150 100,0
Valašský folklorní spolek, Frenštát pod Radhoštěm 150 150 100,0
VIKING AGENCY, s. r. o., Havířov 150 150 100,0
Železniční muzeum moravskoslezské, o. p. s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 200 200 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví kultury FEMININE, s. r. o., Bruntál 20 20 100,0
Fond pro opuštěné a handicapované děti, Mořkov 100 100 100,0
Mirage crew, s. r. o., Nový Jičín 50 50 100,0
Moravskoslezská kreativní akademie, z. s., Ostrava 200 200 100,0
Odvětví kultury celkem 95 539 87 919 92,0
Odvětví prezentace kraje a edičního plánu
Mediální publicita MSK Moravskoslezská kreativní akademie, z. s., Ostrava 1 997 1 997 100,0
Podpora akcí celokrajského významu JAGELLO 2000, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 4 000 4 000 100,0
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice, Praha 1 400 400 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a edičního plánu Česko-polská obchodní komora Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 50 50 100,0
Klub vojenské historie Otaslavice, z. s., Otaslavice 50 50 100,0
"Sdružení válečných veteránů ČR", Praha 200 200 100,0
Odvětví prezentace kraje a edičního plánu celkem 6 697 6 697 100,0
Odvětví regionálního rozvoje
Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 3 000 3 000 100,0
Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji Ostravská univerzita 26 932 26 932 100,0
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z. s., Frýdlant nad Ostravicí 100 100 100,0
IdeaHUB, z. s., Ostrava, Pustkovec 110 110 100,0
MAS Jablunkovsko, z. s., Bystřice 80 80 100,0
Město Budišov nad Budišovkou 318 318 100,0
Národní strojírenský klastr, z. s., Ostrava 300 0 0,0
Obec Razová 1 480 1 480 100,0
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., Praha 10 – Strašnice 40 40 100,0
Sdružení místních samospráv České republiky 168 168 100,0
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., Ostrava 50 50 100,0
TEEN enterprise, z. s., Ostrava 49 0 0,0
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 100 0 0,0
Odvětví regionálního rozvoje celkem 32 727 32 278 98,6
Odvětví cestovního ruchu
Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice Dolní oblast VÍTKOVICE, Ostrava-Vítkovice 11 000 11 000 100,0
Podpora významných akcí cestovního ruchu BESKYDHOST, Ostravice 80 80 100,0
Boris Keka, Malá Morávka 30 30 100,0
BP Action, s. r. o., Praha 200 200 100,0
Bruntálsko 200 200 100,0
Cyklocestovatelé, Staré Město, okr. Frýdek‑Místek 30 0 0,0
Dalibor Tesař, Krnov 150 0 0,0
Dračí lodě Brno, z. s., Brno 200 200 100,0
ENDUROM, z. s., Jistebník 199 0 0,0
FEMININE, s. r. o., Bruntál 180 180 100,0
Gastrovice, z. s., Ostravice 200 200 100,0
Happy Forest, z. s., Frýdek‑Místek 199 199 100,0
Ing. Lubomír Carbol, Morávka 101 50 50,0
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Šumperk 150 150 100,0
KČT, odbor Beskydy, Vyšní Lhoty 200 200 100,0
Klub biatlonu Olomouc, p. s., Olomouc 27 27 100,0
Krajina břidlice, z. s., Budišov nad Budišovkou 200 200 100,0
MANEMI, o. p. s., Město Albrechtice 150 150 100,0
Město Fulnek 300 300 100,0
Město Krnov 180 180 100,0
MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ostrava Jih 120 120 100,0
Mikroregion Hvozdnice 300 300 100,0
Mikroregion Slezská Harta 400 400 100,0
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Mostech u Jablunkova, z. s. 200 200 100,0
Obec Prostřední Bečva 500 500 100,0
Obec Vražné 300 0 0,0
Polská společnost turisticko-sportovní "Beskid Śląski" v České republice, z. s., Český Těšín 150 150 100,0
Prajzská Ambasáda, z. s., Bělá 30 30 100,0
PUSTEVNY, s. r. o., Trojanovice 300 150 50,0
Rotary klub Frýdek‑Místek a Kopřivnice, z. s., Kopřivnice 30 30 100,0
SK Annaberg, Andělská Hora 150 150 100,0
SKI Bílá – Služby, s. r. o., Bílá 150 150 100,0
Slezské zemské dráhy, o. p. s., Bohušov 700 700 100,0
Služby Leskovec n. M., s. r. o., Leskovec nad Moravicí 100 100 100,0
Spolek Přátelé Vrbenska, Vrbno pod Pradědem 200 200 100,0
Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z. s. 124 124 100,0
SPS – STAS, s. r. o., Malá Morávka 200 200 100,0
Statutární město Karviná 5 000 5 000 100,0
Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek, Malá Morávka 200 200 100,0
Veteran Car Club Ostrava, Ostrava, Svinov 180 180 100,0
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 66 66 100,0
WEST CENTRAL SERVICES, s. r. o., Frýdek‑Místek 40 40 100,0
"Žijeme naplno", Ostrava 200 200 100,0
Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 500 500 100,0
Turistické značení KČT oblast Moravskoslezská, Ostrava 500 500 100,0
Odvětví cestovního ruchu celkem 24 615 23 736 96,4
Odvětví sociálních věcí
Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z. s., Ostrava 300 300 100,0
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje AKORD & POKLAD, s. r. o., Ostrava-Jih, Zábřeh 195 0 0,0
Charita Frýdek‑Místek 70 70 100,0
Ivan Sekanina, Ostrava 200 200 100,0
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p. s., Ostrava 200 200 100,0
Město Orlová 112 112 100,0
Město Vítkov 72 72 100,0
Ostrava, Jih 120 120 100,0
SENIORS, Janovice 73 73 100,0
Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace Moravskoslezského kraje, Frýdek‑Místek 25 25 100,0
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Frýdek‑Místek 30 30 100,0
Společně, o. p. s., Brno-střed 894 894 100,0
Spolek Počteníčko, Ostrava-Jih 171 171 100,0
Statutární město Opava 70 70 100,0
Statutární město Třinec 78 78 100,0
Sun Drive Communications, s. r. o., Brno-Tuřany 505 505 100,0
Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky Sun Drive Communications, s. r. o., Brno-Tuřany 412 412 100,0
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji Armáda spásy v České republice, z. s., Praha 150 150 100,0
Colliery SRDCEM, z. s., Ostrava 75 75 100,0
Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava 200 200 100,0
Charita Jeseník, Jeseník 120 120 100,0
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Ostrava – Poruba 100 100 100,0
Nadační fond Pavla Novotného, Chlebičov 100 100 100,0
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., Praha 7 200 200 100,0
Obec Bolatice 1 600 0 0,0
Obec Dětmarovice 1 500 1 500 100,0
Obec Dívčí Hrad 1 000 0 0,0
Slezská diakonie, Český Těšín 550 550 100,0
TRIANON, z. s. Český Těšín 150 150 100,0
Vstaň a choď, z. s., Sedliště 49 49 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí ADRA, o. p. s., Praha 5 200 200 100,0
Na vlně změny, z. ú., Klimkovice 150 150 100,0
Rekordy handicapovaných hrdinů, z. s., Ostrava Vítkovice 150 150 100,0
Sociální akademie BN, z. ú., Ostrava-Moravská Ostrava 50 47 94,5
Terapeutická linka Sluchátko, z. ú., Praha 3 Žižkov 100 100 100,0
TONI – MOSTY, s. r. o., Jablunkov 80 80 100,0
Odvětví sociálních věcí celkem 10 052 7 254 72,2
Odvětví školství
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti Etická výchova, o. p. s., Malenovice 40 40 100,0
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 1 343 1 343 100,0
Podpora soutěží a přehlídek Město Krnov 27 27 100,0
Město Nový Jičín 100 100 100,0
Statutární město Frýdek‑Místek 95 95 100,0
Statutární město Karviná 116 116 100,0
Statutární město Opava 107 107 100,0
Statutární město Ostrava 869 294 33,8
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 2K-BIKE CLUB ODRY, Odry 70 70 100,0
Akademie FC Baník Ostrava z. s., Ostrava-Slezská Ostrava 1 000 1 000 100,0
Automoto klub v AČR, Ludvíkov 100 100 100,0
B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB, z. s., Klimkovice 190 190 100,0
Basketbalový klub Opava, a. s., Opava 400 400 100,0
Basketpoint Frýdek‑Místek, z. s., Frýdek‑Místek 17 000 17 000 100,0
BESKI, z. s., Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 87 87 100,0
Beskydský golfový klub, z. s., Ropice 80 80 100,0
BH Ski team, z. s., Frýdlant nad Ostravicí 50 50 100,0
BK OPAVA, z. s., Opava 200 200 100,0
Blue Volley Ostrava, z. s., Ostrava, Poruba 20 20 100,0
CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 3 500 3 500 100,0
Český atletický svaz, Praha 800 800 100,0
Český svaz házené, Praha 7 1 400 1 400 100,0
Český tenisový svaz vozíčkářů, Brno-Královo Pole 100 100 100,0
ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ, PRAHA 7 560 560 100,0
Český volejbalový svaz, Praha 6 200 200 100,0
DAISY mažoretky, z. s., Hať 50 50 100,0
Dělnická tělovýchovná jednota Vřesina, z. s., Vřesina 200 200 100,0
FC Baník Ostrava, a. s., Ostrava-Slezská Ostrava 95 95 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 287 287 100,0
HANDBALL CLUB BANÍK KARVINÁ 550 550 100,0
HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z. s., Třinec 480 480 100,0
HC VÍTKOVICE RIDERA, a. s., Ostrava-Jih 78 78 100,0
HEAD BIKE Opava, z. s., Opava 195 195 100,0
HigBic, s. r. o., Veselí nad Moravou 80 80 100,0
HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a. s., Třinec 608 608 100,0
JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM, z. s., Frýdek‑Místek 100 100 100,0
Klub házené Kopřivnice, Kopřivnice 100 100 100,0
KOLEČKO, z. s., Ostrava 50 50 100,0
KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z. s., Ostrava 1 500 1 500 100,0
Krajský svaz ČSPS – Moravskoslezský kraj, Kopřivnice 90 90 100,0
Krajský svaz lyžařů Moravskoslezského kraje, p. s., Ostrava 300 300 100,0
Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Ostrava 103 103 100,0
Moravskoslezský krajsky svaz vzpíraní, z. s., Havířov 50 50 100,0
Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, Ostrava 380 380 100,0
Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, Frenštát pod Radhoštěm 300 300 100,0
Nadační fond MY, Ostrava Radvanice a Bartovice 40 40 100,0
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, Ostrava 3 000 3 000 100,0
PARA HOCKEY OSTRAVA, z. s., Ostrava 7 300 7 300 100,0
Parahokej Havířov, z. s. 150 150 100,0
PARAKLUB LYSÁ HORA, z. s., Frýdek‑Místek 197 197 100,0
Perinvest, a. s., Praha 3 200 3 200 100,0
PIERRO FORTE, z. s., Ostrava Muglinov 50 50 100,0
RAUL, s. r. o., Praha 1 Josefov 3 200 3 200 100,0
regioRUN, Havířov 50 50 100,0
RIMGO, s. r. o., Brušperk 200 200 100,0
RWR, s. r. o., Vřesina 480 480 100,0
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, Ostrava 6 000 6 000 100,0
Seven Days Agency, s. r. o., Praha 3 30 0 0,0
SK BESKYD Frenštát p. R., z. s., Frenštát pod Radhoštěm 150 150 100,0
SK EQUI FORUM, z. s., Ostrava-Poruba 200 200 100,0
SK JC Sport Opava, Opava 100 100 100,0
SKI & BIKE MANIC, spolek, Bílá 200 200 100,0
SKI Team Ostrava, z. s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 100 100 100,0
SKSB Ostrava z. s., Ostrava-Poruba 600 600 100,0
Slezský FC Opava, z. s., Opava 200 200 100,0
SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Břidličná 100 100 100,0
spolek GO ON, Frenštát pod Radhoštěm 30 30 100,0
Spolek H10, Albrechtice 50 50 100,0
Sportfest, z. s., Krnov 70 70 100,0
Sportovní basketbalová škola Ostrava z. s., Ostrava-Jih 240 240 100,0
Sportovní klub JANTAR Opava, z. s., Opava 150 150 100,0
Sportovní klub policie Ostrava, zapsaný spolek, Ostrava 40 40 100,0
Sportovní klub SIPA SPORT Opava, z. s., Opava 50 50 100,0
Sportovní události v Ostravě, Fryčovice 50 50 100,0
T. J. Dukla Frenštát, z. s., Frenštát p. Radhoštěm 480 480 100,0
T. J. Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm 560 560 100,0
Tělocvičná jednota Sokol Karviná, Karviná 200 200 100,0
Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, Klimkovice 200 200 100,0
Tělocvičná jednota Sokol Opava 78 78 100,0
Tělocvičná jednota Sokol Radvanice-Bartovice, Ostrava Radvanice a Bartovice 170 170 100,0
Tělovýchovná jednota Dolní Lomná 91 91 100,0
Tělovýchovná jednota Háj ve Slezsku, z. s., Háj ve Slezsku 200 200 100,0
Tělovýchovná jednota Ostrava, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 200 200 100,0
Tělovýchovná jednota Sokol Chomýž z. s., Krnov 140 140 100,0
TJ Baník Karviná, z. s., Karviná, Fryštát 50 50 100,0
TJ Slezan Jindřichov, z. s. 199 199 100,0
TK PLUS, s. r. o., Prostějov 3 000 3 000 100,0
TK SC OSTRAVA, z. s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 80 80 100,0
Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z. s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 200 200 100,0
Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z. s., Těrlicko 150 150 100,0
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Ostrava 29 897 29 785 99,6
Podpora talentů Česká astronomická společnost, Ondřejov 25 25 100,0
Česká hlava PROJEKT, z. ú., Sojovice 50 50 100,0
ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, Praha 1 60 60 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 150 100 66,7
Mensa České republiky, Praha 5 30 30 100,0
Nadační fond GAUDEAMUS, Cheb 10 10 100,0
Sdružení Permoník, Karviná 45 45 100,0
Prevence rizikových projevů chování – krajská konference Kraj Vysočina 35 35 100,0
Studium a vzdělávání v zahraničí Fyzické osoby nepodnikající 60 60 100,0
Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce Emilova sportovní, z. s., Brno 53 53 100,0
Junák – český skaut, okres Opava, z. s., Opava 200 200 100,0
Junák – český skaut, středisko Stará Bělá, z. s., Ostrava, Stará Bělá 195 195 100,0
Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá 400 400 100,0
Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 45 45 100,0
MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, Orlová 30 30 100,0
Nadační fond Sborového studia Karviná, Karviná 660 660 100,0
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., Ostrava-Jih 60 60 100,0
Římskokatolická farnost Trnávka, Trnávka 200 200 100,0
Sportovní klub Fénix Opava, z. s., Opava 50 50 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví školství Hana Dolasová, Ostrava Michálkovice 30 30 100,0
SK Studénka, z. s., Studénka 200 200 100,0
Sportovní klub Kletné, z. s., Suchdol nad Odrou 200 200 100,0
Odvětví školství celkem 98 960 98 193 99,2
Odvětví zdravotnictví
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví BOS.org, s. r. o., Ústí nad Labem-město, Klíše 150 150 100,0
Dětské polytrauma, z. s., Pustá Polom 50 50 100,0
Fakultní nemocnice Ostrava 200 150 75,0
HEALTHCARE INSTITUTE, o. p. s., Ostrava-Jih 50 50 100,0
Kongresy CZ, s. r. o., Ostrava 249 249 100,0
Naděje pro každého z. s., Ostrava 40 40 100,0
Ostravská univerzita 36 36 100,0
SOGGIORNO, s. r. o., Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky 50 50 100,0
Podpora reformy psychiatrie Dům duševního zdraví s. r. o., Ostrava Poruba 200 200 100,0
MAYFAIR, s. r. o., Horní Bludovice 800 800 100,0
Slezská diakonie, Český Těšín 981 981 100,0
Spirála Ostrava, z. ú., Ostrava-Jih 249 249 100,0
Protialkoholní záchytná stanice Statutární město Ostrava 11 000 11 000 100,0
Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání Ostravská univerzita 350 350 100,0
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči Statutární město Ostrava 474 474 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví Diakonie Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí 200 200 100,0
Golf Club Lipiny, spolek, Karviná 150 150 100,0
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Ostrava – Poruba 150 150 100,0
MUDr. Lenka Podracká, Hukvaldy 200 200 100,0
Nadační fond Pavla Novotného, Chlebičov 200 200 100,0
NOVADENT s. r. o., Havířov 200 200 100,0
Odvětví zdravotnictví celkem 15 977 15 927 99,7
Odvětví životního prostředí
Informační systém o znečištění ovzduší Český hydrometeorologický ústav 1 000 1 000 100,0
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 700 700 100,0
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 100 1 100 100,0
Kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení ARCADIA PRAHA s. r. o., Praha 4 200 200 100,0
ASEKOL s. r. o., Praha 200 200 100,0
Péče o chráněné druhy živočichů ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, Nový Jičín 1 100 1 100 100,0
ZO ČSOP Sovinecko, Břidličná 200 200 100,0
Podpora třídění odpadů Eufour PR, s. r. o., Olomouc 900 900 100,0
Podpora výukového centra EVVO Statutární město Ostrava 1 000 1 000 100,0
Propagace v oblasti životního prostředí BUVI Promotion s. r. o., Opava 200 200 100,0
Česká ZOO, Ostrava-Poruba 30 30 100,0
Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Bruntál, Bruntál 25 25 100,0
Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Frýdek‑Místek 25 25 100,0
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava, Ostrava 30 24 79,5
E-expert, spol. s r. o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 50 50 100,0
Moravský lesnický klastr, z. s., Ostrava-Jih, Zábřeh 100 100 100,0
Nadace na pomoc zvířatům, Ostrava-Poruba 200 200 100,0
NAFIGATE Corporation, a. s. Praha 151 151 100,0
Radibudky.cz, z. s., Karviná 50 50 100,0
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 155 155 100,0
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Štěpánkovice, Štěpánkovice 200 200 100,0
ZO ČSOP Ochránce, Otice 200 200 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava-Mariánské Hory 500 0 0,0
Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Frýdek‑Místek 50 50 100,0
MAS Regionu Poodří, z. s., Bartošovice 67 67 100,0
Obec Jakubčovice nad Odrou 200 200 100,0
Spolek Koliba, Košařiska 50 50 100,0
Technické služby Opava s. r. o., Opava 90 0 0,0
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná 120 120 100,0
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava – Výškovice, Ostrava 200 200 100,0
Odvětví životního prostředí celkem 9 093 8 497 93,4
Odvětví financí a správy majetku
Dotace na financování nekrytých závazků Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 193 193 100,0
Dotace na spolufinancování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 400 172 42,9
Výdaje spojené s projektem Finanční zdraví obcí Slezská univerzita v Opavě 60 30 50,0
Odvětví financí a správy majetku celkem 653 394 60,4
Celkem 445 292 408 446 91,7

Tabulka č. 6: Přehled akcí Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů s čerpáním výdajů v roce 2021 v tis. Kč
Název akce Celkové výdaje Skutečné výdaje v roce Očekávané výdaje v dalších letech (1) Očekávaná výše dotace v %
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje: 14 820 0 0 0 605 624 667 2 233 10 691 ×
Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK 2 793 0 0 0 605 624 667 897 0 95 %
Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G 1 740 0 0 0 0 0 0 1 336 404 60 %
Vstřícný a kompetentní KÚ MSK 10 288 0 0 0 0 0 0 0 10 288 95 %
Odvětví finance a správa majetku: 85 0 0 59 0 0 0 0 25 ×
Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje 85 0 0 59 0 0 0 0 25 90 %
Odvětví dopravy 1 395 680 184 40 1 322 147 904 222 576 109 628 259 733 654 293 ×
Energetické úspory SSMSK – CM Odry 12 347 0 0 0 0 0 0 6 380 5 967 40 %
Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov 15 798 0 0 0 0 0 0 54 15 744 40 %
Energetické úspory SSMSK – středisko Frýdek‑Místek 54 0 0 0 0 0 0 54 0 40 %
Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura 87 135 0 0 67 32 50 3 61 791 25 192 90 %
Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek‑Místek 166 001 0 0 0 0 0 47 20 165 934 90 %
Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská – III. etapa 130 129 0 0 0 0 0 0 67 130 063 90 %
Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek 71 677 0 0 0 67 0 399 50 616 20 595 90 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá 87 667 0 0 0 47 77 0 40 159 47 385 90 %
Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II 49 356 0 0 0 0 0 47 49 309 0 90 %
Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa 67 234 0 0 0 0 285 41 843 25 106 0 90 %
Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice 71 567 0 0 0 0 47 20 19 725 51 775 90 %
Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské 40 000 0 0 0 0 0 67 0 39 934 90 %
Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra 89 067 0 0 0 0 0 67 6 296 82 704 90 %
Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa 133 277 0 0 1 031 69 975 62 220 0 50 0 90 %
Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 305 372 184 40 224 77 783 159 898 67 137 106 0 90 %
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 69 000 0 0 0 0 0 0 0 69 000 90 %
Odvětví chytrého regionu: 273 049 0 183 752 760 563 149 52 270 590 ×
Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje 269 000 0 0 0 0 0 0 0 269 000 85 %
RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) 4 049 0 183 752 760 563 149 52 1 590 85 %
Odvětví krizového řízení: 195 240 0 0 264 0 0 0 240 194 736 ×
Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS 95 000 0 0 132 0 0 0 0 94 868 85 %
Vybudování komunikační platformy krizového řízení 100 000 0 0 132 0 0 0 0 99 868 85 %
Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK 240 0 0 0 0 0 0 240 0 80 %
Odvětví kultury: 2 472 519 0 259 369 12 831 45 501 163 651 90 369 2 159 538 ×
Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací (4) 1 977 116 0 0 0 0 0 0 55 1 977 062 85 %
Muzeum automobilů TATRA 171 136 0 52 20 557 20 363 108 185 41 959 0 90 %
Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku (2) 5 479 0 0 0 0 128 467 4 070 814 90 %
Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum 40 950 0 199 170 217 11 039 22 510 6 815 0 90 %
Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) (2) 5 598 0 0 69 262 1 428 3 356 484 0 90 %
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzea Trojmezí" 55 696 0 0 0 8 696 0 2 119 22 974 21 906 90 %
Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost 25 574 0 8 74 2 839 12 461 10 146 46 0 90 %
Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II 19 349 0 0 36 260 28 0 302 18 723 90 %
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane 30 121 0 0 0 0 54 16 869 13 198 0 90 %
Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání 141 500 0 0 0 0 0 0 467 141 033 85 %
Odvětví regionálního rozvoje: 18 028 0 0 0 1 038 1 381 6 394 6 928 2 286 ×
Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III 10 891 0 0 0 0 0 5 013 5 878 0 100 %
Regionální poradenské centrum SK-CZ 4 074 0 0 0 503 740 965 752 1 114 90 %
Technická pomoc – Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PR II 1 622 0 0 0 535 641 416 30 0 90 %
Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL III 1 440 0 0 0 0 0 0 268 1 172 90 %
Odvětví sociálních věcí: 1 649 835 0 1 838 104 429 121 425 191 999 236 299 402 616 591 229 ×
Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 38 999 0 0 201 547 155 341 54 37 701 90 %
Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále 58 000 0 196 1 046 49 214 19 713 24 358 12 424 90 %
Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK 11 157 0 1 058 1 361 3 410 679 0 4 651 0 95 %
Chráněné bydlení organizace Sagapo II. 3 113 0 0 0 2 906 30 13 0 165 90 %
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále 27 470 0 196 337 552 230 6 884 17 227 2 045 90 %
Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji 28 402 0 0 0 0 790 5 719 6 514 15 379 95 %
Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 6 941 0 0 0 0 0 71 523 6 347 95 %
Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji 22 004 0 0 0 0 394 1 975 2 889 16 747 95 %
Podpora komunitní práce na území MSK II 14 583 0 0 0 0 772 1 405 2 109 10 296 95 %
Podporujeme hrdinství, které není vidět II 22 197 0 0 0 0 1 971 5 520 7 389 7 316 95 %
Podporujeme hrdinství, které není vidět III 32 257 0 0 0 0 0 827 4 097 27 333 95 %
Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji 12 287 0 0 0 0 0 188 675 11 423 95 %
Podpora služeb sociální prevence 2 338 680 0 0 100 173 103 381 132 290 2 836 0 0 95 %
Podpora služeb sociální prevence 3 499 038 0 0 0 0 0 117 914 277 808 103 316 95 %
Podpora služeb sociální prevence 4 108 679 0 0 0 8 873 48 723 50 697 386 0 95 %
Podpora duše II 23 768 0 0 0 0 13 938 10 806 12 011 95 %
Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK 16 681 0 0 0 0 890 3 250 5 565 6 976 95 %
Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny 210 000 0 215 157 1 130 832 1 073 6 353 200 239 32 %
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 50 000 0 0 249 59 977 37 55 48 623 90 %
Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 44 709 0 173 904 40 176 13 533 20 314 9 569 90 %
Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny 55 000 0 0 0 480 0 0 3 598 50 922 35 %
Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji 13 597 0 0 0 0 2 863 3 281 3 369 4 083 95 %
Žít normálně 12 271 0 0 0 0 0 83 3 875 8 313 95 %
Odvětví školství: 2 438 908 3 2 799 3 564 90 960 41 772 74 291 230 953 1 994 566 ×
Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 1 612 0 321 357 719 0 121 0 94 90 %
Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična) (3) 14 737 0 0 0 0 419 0 21 14 297 35%,70%
Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava – tělocvična (3) 12 340 0 0 0 0 434 91 0 11 815 40%,70%
Energetické úspory v SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov (3) 16 288 0 0 0 0 359 0 52 15 877 35%,70%
Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava (3) 31 057 0 0 0 0 0 516 0 30 541 35%,70%
Energetické úspory v ZŠ Čkalovova (3) 45 265 0 0 0 0 1 356 150 292 43 467 35%,70%
Energetické úspory v Dětském domově Úsměv 7 767 0 0 0 0 355 0 0 7 413 35 %
Energetické úspory v ZUŠ L. Janáčka Havířov (3) 30 756 0 0 0 0 429 45 0 30 282 35%,70%
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava 63 063 0 0 0 0 617 102 56 62 288 50 %
Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice (3) 17 976 0 0 0 0 514 40 1 17 421 35%,70%
Energetické úspory – Gymnázium Havířov-Podlesí 12 347 0 0 0 0 0 0 296 12 051 70 %
Energetické úspory – Gymnázium Ostrava-Hrabůvka 545 0 0 0 0 0 0 490 54 70 %
Energetické úspory – Gymnázium Ostrava-Zábřeh (Volgogradská 6a) 14 741 0 0 0 0 0 0 380 14 361 70 %
Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava 17 699 0 0 0 0 0 0 413 17 286 70 %
Energetické úspory – Sportovní Gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava 22 304 0 0 0 0 0 0 414 21 890 70 %
Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě 13 192 0 160 342 1 3 313 419 8 956 0 35 %
Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě 43 590 0 0 0 0 0 6 931 36 658 0 40 %
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 26 347 3 2 318 2 864 2 965 4 107 2 985 4 447 6 658 95 %
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III 12 300 0 0 0 0 0 0 0 12 300 95 %
Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86 3 000 0 0 0 0 30 0 225 2 746 90 %
Moderní metody pěstování rostlin 8 000 0 0 0 0 85 2 040 302 5 574 90 %
Modernizace výuky informačních technologií II 20 320 0 0 0 0 0 0 85 20 235 90 %
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 199 670 0 0 0 87 275 28 547 42 786 9 190 31 872 95 %
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II 454 086 0 0 0 0 0 0 138 278 315 808 95 %
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV 28 924 0 0 0 0 0 6 985 220 21 719 100 %
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V 14 500 0 0 0 0 0 0 7 048 7 452 100 %
Podpora technických a řemeslných oborů v MSK 34 000 0 0 0 0 85 3 198 10 373 20 345 90 %
Přírodní vědy v technických oborech 8 628 0 0 0 0 85 4 893 3 650 0 90 %
Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkové organizace 19 0 0 0 0 0 0 19 0 90 %
Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace 800 0 0 0 0 644 23 47 86 90 %
Rozšíření a modernizace prostor speciálně pedagogického centra při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Karviná, příspěvkové organizaci 526 0 0 0 0 0 475 15 36 90 %
Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace 1 000 0 0 0 0 310 286 0 404 90 %
Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě 9 074 0 0 0 0 85 1 394 7 596 0 90 %
Supporting attractivness of health and social care professions in regions 11 434 0 0 0 0 0 813 621 10 000 100 %
Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab) 1 220 000 0 0 0 0 0 0 722 1 219 278 85 %
Výuka pro Průmysl 4.0 II 21 000 0 0 0 0 0 0 85 20 915 90 %
Odvětví územníplánování a stavební řád: 236 095 0 0 0 0 0 0 0 236 095 ×
Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje 236 095 0 0 0 0 0 0 0 236 095 85 %
Odvětví zdravotnictví: 552 639 0 776 3 280 160 342 95 347 111 513 341 222 ×
Beskydské centrum duševního zdraví (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) (2) 15 353 0 0 0 0 0 1 509 13 844 0 90 %
Kybernetická bezpečnost – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví (2) 25 342 0 0 0 0 0 1 544 23 798 0 90 %
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. (2) 58 578 0 0 1 029 0 0 0 5 523 52 026 90 %
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o. (2) 51 410 0 0 0 0 0 4 518 623 46 269 90 %
Modernizace vybavení pro obory návazné péče – 2. část (2) 67 635 0 0 0 0 0 8 026 59 609 0 90 %
Vozidla a technika proti covidu 49 563 0 0 0 0 0 0 0 49 563 90 %
Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín 140 000 0 0 436 160 160 109 1 334 137 802 85 %
Vzdělávání a nácvik proti covidu 19 587 0 0 0 0 0 0 0 19 587 90 %
Záchranný komunikační systém 25 851 0 0 0 0 0 0 0 25 851 90 %
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty 82 812 0 776 1 815 0 182 79 640 399 0 50 %
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví (2) 16 508 0 0 0 0 0 0 6 384 10 124 85 %
Odvětví životního prostředí: 3 225 198 0 349 23 442 579 009 390 119 303 642 165 875 1 762 761 ×
Climate adaptation and clean air in Ostrava 7 264 0 0 0 248 70 89 3 514 3 344 0 %
EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého 1 301 0 69 0 0 36 12 740 444 100 %
EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého 8 739 0 280 0 0 82 0 614 7 763 100 %
IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation 437 325 0 0 0 0 195 830 389 435 911 60 %
Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší 17 731 0 0 0 0 0 0 2 353 15 378 100 %
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. grantové schéma 942 834 0 0 23 302 578 533 271 967 69 027 5 0 ×
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma 752 829 0 0 0 0 116 892 233 472 154 558 247 908 ×
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma 1 000 920 0 0 0 0 0 0 0 1 000 920 ×
Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán 40 711 0 0 140 218 711 212 637 38 793 100 %
Revitalizace přírodní památky Stará řeka 3 244 0 0 0 11 165 2 3 065 0 100 %
River Continuum 12 300 0 0 0 0 0 0 0 12 300 60 %
Celkový součet 12 472 096 187 6 244 137 480 954 691 894 878 990 069 1 270 514 8 218 032 ×

Poznámka:

  1. Odhad předpokládaných výdajů pro léta 2022–2027.
  2. Projekty příspěvkových organizací, u kterých se MSK zavázal hradit jejich vlastní podíl příp. předfinancovává podíl EU prostřednictvím návratné finanční výpomoci.
  3. Rozdílná očekávaná výše dotace ve dvou částech projektu – xx % zateplení/xx % vzduchotechnika.
  4. Celkové výdaje na akci "Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací" jsou předpokládány ve výši 2 mld. Kč. V letech 2020 až 2021 byly čerpány výdaje ve výši 22.883 tis. Kč v rámci akce Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny – viz kapitola Reprodukce majetku kraje.

Tabulka č. 7: Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2021 v tis. Kč
Poskytovatel dotace UZ Popis Poskytnuto v roce 2021 (a předešlých letech) Použito v roce 2021 (a předešlých letech) Nedočerpáno v roce 2021 Vráceno do SR v průběhu roku 2021 Vráceno při FV v roce 2021 Vráceno z příjmu 2022 Vráceno z přebytku 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 33063*) OP VVV – PO3 neinvestice 89 881 792,16 86 233 850,24 3 647 941,92 3 647 941,92 0,00 0,00 0,00
33082 Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR 388 800,00 388 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33083 Výdaje spojené s epidemií COVID‑19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 6 666 400,00 6 361 345,00 305 055,00 255 185,00 49 870,00 49 870,00 0,00
33084 Spolu po COVIDu 1 000 000,00 990 042,56 9 957,44 9 862,40 95,04 95,04 0,00
33085 Výdaje spojené s epidemií COVID‑19 – Fond solidarity EU (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 2 100 980,00 2 095 530,00 5 450,00 0,00 5 450,00 5 450,00 0,00
33155 Dotace pro soukromé školy 1 106 924 356,00 1 106 924 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33160 Projekty romské komunity 238 840,00 79 924,10 158 915,90 84 745,90 74 170,00 74 170,00 0,00
33192 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 104 784,00 104 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání 18 011 779 710,00 17 986 576 454,26 25 203 255,74 16 897 243,00 8 306 012,74 8 306 009,74 3,00
33354 Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia 3 433 000,00 3 433 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 19 222 518 662,16 19 193 188 086,16 29 330 576,00 20 894 978,22 8 435 597,78 8 435 594,78 3,00
Ministerstvo dopravy 27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 336 492 874,00 336 070 229,95 422 644,05 0,00 422 644,05 0,00 422 644,05
Celkem Ministerstvo dopravy 336 492 874,00 336 070 229,95 422 644,05 0,00 422 644,05 0,00 422 644,05
Ministerstvo práce a sociálních věcí 13013*) Operační program Zaměstnanost 439 524 069,21 434 194 088,60 5 329 980,61 5 329 980,61 0,00 0,00 0,00
13014 Podpora administrace krajských projektů Operačního programu potravinové a materiální pomoci (název dle Rozhodnutí…) 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 1 947 030,00 1 898 873,00 48 157,00 0,00 48 157,00 0,00 48 157,00
13019 Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech 426 488,00 426 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13020 Ostatní dotace související s COVID‑19, které nespadají pod jiný účelový znak kapitoly MPSV 96 000,00 91 948,00 4 052,00 0,00 4 052,00 4 052,00 0,00
13305 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 2 504 902 535,00 2 502 677 396,41 2 225 138,59 0,00 2 225 138,59 2 023 138,59 202 000,00
13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 18 513 116,00 12 419 876,00 6 093 240,00 0,00 6 093 240,00 0,00 6 093 240,00
13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 124 557 549,00 124 513 918,22 43 630,78 0,00 43 630,78 43 630,78 0,00
Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 090 186 787,21 3 076 442 588,23 13 744 198,98 5 329 980,61 8 414 218,37 2 070 821,37 6 343 397,00
Všeobecná pokladní správa 98032 Krizové situace 2021 (mimo povodní) 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 1 300 000,00 433 424,53 866 575,47 0,00 866 575,47 0,00 866 575,47
98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00
98278 Náhrady škody způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 6 652 603,40 6 652 603,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Všeobecná pokladní správa 17 967 603,40 17 086 027,93 881 575,47 0,00 881 575,47 0,00 881 575,47
Ministerstvo vnitra 14032 Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice 66 600,00 66 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14034 Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019 1 250 000,00 262 328,00 987 672,00 987 672,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo vnitra 1 316 600,00 328 928,00 987 672,00 987 672,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo životního prostředí 15011*) Operační program životní prostředí 2014 – 2020 – program č. 115 310 – prostředky EU – neinvestice 26 289 382,57 24 736 291,00 1 553 091,57 1 553 091,57 0,00 0,00 0,00
15974*) Operační program životní prostředí 2014 – 2020 – program č. 115 310 – prostředky EU – investice 864 058 252,43 827 160 528,00 36 897 724,43 36 897 724,43 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo životního prostředí 890 347 635,00 851 896 819,00 38 450 816,00 38 450 816,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo zdravotnictví 35015 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – neinvestice 11 989 677,00 10 966 344,00 1 023 333,00 1 023 333,00 0,00 0,00 0,00
35018 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 9 428 340,00 9 428 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35019**) Specializační vzdělávání nelékařů 2 246 958,00 1 719 470,00 527 488,00 323 674,00 203 814,00 203 814,00 0,00
35024 COVID‑19 – peněžní náhrady 1 795 227,00 1 795 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35025 COVID‑19-ohodnocení 501 813 727,00 477 380 612,86 24 433 114,14 0,00 24 433 114,14 24 433 114,14 0,00
35026 Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID‑19 43 624 000,00 15 076 887,00 28 547 113,00 0,00 28 547 113,00 24 133 309,00 4 413 804,00
35442 Ostatní zdravotnické programy – neinvestice 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35500 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 135 08 – investice 2 141 979,00 2 141 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo zdravotnictví 573 099 908,00 518 568 859,86 54 531 048,14 1 347 007,00 53 184 041,14 48 770 237,14 4 413 804,00
Ministerstvo kultury 34021 Podpora expozičních a výstavních projektů 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34026 Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – podprogram č. 134D811 600 000,00 215 259,00 384 741,00 384 741,00 0,00 0,00 0,00
34031 ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34053 Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 733 000,00 733 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34054 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – neinvestice 623 000,00 623 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34070 Kulturní aktivity 3 924 684,00 3 904 684,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
34341 Záchrana architektonického dědictví – neinvestice – program č. 434 312 900 000,00 275 051,00 624 949,00 624 949,00 0,00 0,00 0,00
34352 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 14 180 000,00 12 780 000,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00
34502 Akviziční fond – IV 4 035 620,00 4 035 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34544 Veřejné informační služby knihoven – investice 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo kultury 25 559 304,00 23 129 614,00 2 429 690,00 1 029 690,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00
Úřad vlády ČR 4001 Podpora koordinátorů romských poradců 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Úřad vlády České republiky 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Státní fond dopravní infrastruktury 91252 Financování dopravní infrastruktury – neinvestice 149 199 000,00 149 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91628 Financování dopravní infrastruktury – investice 90 528 000,00 90 528 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Státní fond dopravní infrastruktury 239 727 000,00 239 727 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkový součet 24 397 616 373,77 24 256 838 153,13 140 778 220,64 68 040 143,83 72 738 076,81 60 676 653,29 12 061 423,52

*) Údaje za celou dobu trvání projektů
**) Příspěvková organizace kraje vrátila nevyčerpané prostředky v roce 2022 ve výši 63.139 Kč přímo na vypořádací účet Ministerstva zdravotnictví.


Tabulka č. 8: Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2021 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 2 126 427,00 2 293 142,60 2 257 515,09 98,45    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 623 541,00 678 741,00 678 741,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 117 065,00 399 764,61 370 410,31 92,66    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 626 941,00 374 674,86 290 483,35 77,53    
Celkem 3 493 974,00 3 746 323,07 3 597 149,75 96,02    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dopravní obslužnost – drážní doprava 1 072 668,00 1 133 692,62 1 130 506,74 99,72 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem představuje zapojení účelového převodu do rozpočtu roku 2021. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3,2 mil. Kč jsou úsporou jednak z důvodu nižších požadavků ze strany dopravců na úhradu tzv. protarifovací ztráty a jednak z důvodu nižšího odhadu prokazatelné ztráty dopravců.
2 Dopravní obslužnost – linková doprava 948 795,00 1 036 345,01 1 018 556,25 98,28 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem představuje zapojení účelového a neúčelového převodu do rozpočtu roku 2021, dále z důvodu zachování aktuálního rozsahu dopravní obslužnosti a posílení rozpočtu z titulu předpokládaného výpadku tržeb v 1. pololetí roku 2021 z titulu pokračující pandemie COVID‑19. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši cca 17,8 mil. Kč představují úsporu zejména z titulu růstu tržeb.
3 Bezpečnost silničního provozu 600,00 600,00 600,00 100,00 opakovaná -
4 Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 54 000,00 57 288,00 57 211,01 99,87 opakovaná -
5 Podpora aktivit obcí 14 500,00 40 000,00 39 500,00 98,75 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvě o poskytnutí dotace statutárnímu městu Opava s účelovým určením na realizaci projektu "Dopravní model – mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě". S ohledem na stanovené platební podmínky s vyplacením dotace po závěrečném vyúčtování byly finanční prostředky ve výši 0,5 mil. Kč součástí účelových převodů do rozpočtu roku 2022.
6 Ostatní výdaje v odvětví dopravy 5 500,00 6 210,00 4 083,27 65,75 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 951,6 tis. Kč představují závazek vyplývající z uzavřených smluv a objednávek na poskytování konzultačních služeb, které byly součástí účelových převodů do rozpočtu roku 2022. Jedná se zejména o ekonomické poradenství ve veřejných službách, které je zajišťováno společností Mott Macdonald CZ, CCS, s. r. o., advokátní kancelář a MT Legal. Administraci veřejných zakázek včetně poradenských služeb v rámci dopravní obslužnosti – linková doprava a drážní doprava je komplexně zajišťována dle Rámcové smlouvy (č. 03711/2017/KŘ) společností MT Legal. Finanční prostředky jsou smluvně vázány v rámci dílčích objednávek. Zbývající prostředky ve výši 1.174,4 tis. Kč představují úsporu z nerealizovaných aktivit v rámci právního či ekonomického poradenství v souvislosti s linkovou a drážní dopravou.
7 Provozování železniční dráhy 8 200,00 621,00 620,29 99,89 opakovaná Dodatkem č. 4 smlouvy 00530/2014/KŘ došlo ke změně financování regionální dráhy Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport. Tímto dodatkem kraj od roku 2017 nehradí provozovateli zálohy. Dojde‑li ke snížení roční částky finančních prostředků přiznávaných z prostředků SFDI provozovateli na zajištění a provozování výše uvedené dráhy, bude výše záloh opět sjednána dalším dodatkem ke smlouvě.
8 Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 500,00 235,95 235,95 100,00 ukončená -
9 Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava 21 600,00 12 449,44 2 882,41 23,15 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 441,1 tis. Kč byly vázány ve smlouvě na poskytování právních služeb v letecké dopravě. S ohledem na stanovené platební podmínky s průběžným vyplácením byly tyto prostředky součástí účelových převodů do rozpočtu roku 2022. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.723,7 tis. Kč byly vázány v rámci smluv a objednávek uzavřených v souvislosti s rozšířeným zájmovým územím Mošnov (tzv. Velký Mošnov) a byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Zbylé finanční prostředky představují úsporu z titulu nevyužití ekonomického poradenství či právních služeb ve vztahu k této akci.
10 Zvýšení majetkového podílu v obchodní společností Koordinátor ODIS, s. r. o. 0,00 1 380,00 0,00 0,00 pokračující Rada kraje usnesením č. 10/542 ze dne 22. 2. 2021 rozhodla vyčlenit finanční prostředky ve výši 1.380 tis. Kč na zvýšení majetkového podílu v obchodní společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o. S ohledem na skutečnost, že tento proces není dosud ukončen, a to i s ohledem na složitost jednání s druhým společníkem statutárním městem Ostrava, byly nevyčerpané finanční prostředky součástí účelových převodů do rozpočtu roku 2022.
11 Podpora řešení kůrovcové kalamity 0,00 2 000,00 1 153,58 57,68 opakovaná Nevyčerpané prostředky ve výši 846,42 tis. Kč představují úsporu v rámci akce. V rámci akce bylo podáno méně žádostí o poskytnutí dotace, než bylo předpokládáno.
12 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví dopravy 64,00 64,00 63,48 99,19 opakovaná -
13 ID – Poznávací vlaky po OKR a výletní vlaky do ZOO Ostrava, sezóna 2021 (SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, Těrlicko) 0,00 2 196,58 2 042,11 92,97 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu z titulu nižší vyplacené dotace po závěrečném vyúčtování poskytnuté subjektu Slezský železniční spolek na projekt Poznávací vlaky po OKR a výletní vlaky do ZOO Ostrava, sezóna 2021.
14 ID – vydání Sborníku o užití vodíku v dopravě a energetice (Klub plynárenské historie, zapsaný spolek, Hlučín) 0,00 60,00 60,00 100,00 ukončená  
Celkem 2 126 427,00 2 293 142,60 2 257 515,09 98,45    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
15 Příspěvek na provoz v odvětví dopravy – příspěvkové organizace kraje 411 541,00 465 741,00 465 741,00 100,00 opakovaná -
16 Příspěvek na provoz v odvětví dopravy – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů 190 000,00 196 000,00 196 000,00 100,00 opakovaná -
17 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví dopravy – příspěvkové organizace kraje 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 opakovaná -
18 Čištění komunikací (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 12 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 opakovaná -
Celkem 623 541,00 678 741,00 678 741,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
19 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 1 800,00 1 228,86 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 84/7426 dne 23. 3. 2020. V průběhu zpracování projektové dokumentace a jejího projednávání v rámci územního řízení s Řízením letového provozu ČR, s. p. (dále jen ŘLP) došlo z důvodů nestandardních požadavků ŘLP k velkému zdržení celého procesu. Územní řízení tak bylo dokončeno a územní rozhodnutí vydáno až 13. 12. 2021, přičemž toto rozhodnutí nabylo právní moci 30. 12. 2021, což se promítá i do postupu zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Z tohoto důvodu byly zapojeny nečerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2022.
20 Oprava dilatačních závěrů mostu ev. č. 48016-1 přes trať ČD v Mošnově (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 ukončená -
21 Odstavná plocha – výhybna u MK mezi Albrechtičkami a Petřvaldíkem s vjezdem na letištní stojánky v Mošnově (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 800,00 800,00 100,00 ukončená -
22 Okružní křižovatka silnice II/482 s ul. Francouzská v Kopřivnici (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 5 800,00 1 100,00 18,97 pokračující Finanční prostředky na této akci byly organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., stanoveny závazným ukazatelem. Cílem akce je přestavba průsečné křižovatky silnice II/480 a m ul. Francouzská v Kopřivnici. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí. Stavba byla zahájena přeložkami SmVaK, CETIN a ČEZ. Realizace přeložek měla časovou prodlevu a bylo rozhodnuto, že na zimní období 2021–2022 není vhodné pokračovat ve stavbě křižovatky s tím vědomím, že do konce roku 2021 nebude křižovatka provedena. Z daného důvodu byly finanční prostředky ve výši 4,7 mil. Kč součástí účelových převodů do rozpočtu roku 2022.
23 Silnice III/01125 opěrná zeď Nové Sedlice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 17 700,00 17 700,00 100,00 ukončená -
24 Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 ukončená -
25 Osazení a správa pachových ohradníků na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 1 067,37 1 067,37 100,00 opakovaná -
26 Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 40 000,00 330 227,00 330 227,00 100,00 ukončená -
27 Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 5 000,00 5 000,00 1 233,09 24,66 opakovaná Finanční prostředky byly určeny na výkup pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pod stavbami silnic II. a III. třídy. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu na akci.
28 Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy 311,00 3 476,87 3 476,87 100,00 ukončená -
29 Okružní křižovatka silnic III/46611 x III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 8 000,00 0,00 0,00 × pokračující Finanční prostředky byly převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2022 na danou akci rozpočtu.
30 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje 8 954,00 1 554,00 255,97 16,47 opakovaná Finanční prostředky byly určeny na nezbytné opravy majetku a na řešení havarijních stavů v areálu letiště souvisejících se zajištěním jeho provozu a rozvoje. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu na akci.
31 Most 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 550,00 550,00 100,00 ukončená -
32 Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava – projektová dokumentace 50 000,00 18 360,51 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 dne 12. 12. 2019. V průběhu procesu veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace došlo k zásadnímu zdržení z důvodu námitek neúspěšného uchazeče, které byly ukončeny až rozhodnutím ÚOHS ze dne 1. 10. 2021. Smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace byla uzavřena v listopadu 2021. V lednu 2022 proběhla fakturace za její administraci. Z těchto důvodu byly zapojeny nečerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2022.
Celkem 117 065,00 399 764,61 370 410,31 92,66    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
33 Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 0,00 106,38 106,37 99,99 ukončená -
34 Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa 0,00 199,55 50,11 25,11 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2021.
35 Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura 88 257,00 75 944,62 61 791,37 81,36 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 14. 9. 2017 usnesením č. 5/455. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy a průběhu veřejné zakázky na datová uložiště došlo k posunu harmonogramu plnění; nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2022.
36 Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek 68 790,00 62 276,36 50 615,90 81,28 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/710. Projekt se nachází ve stavu realizace před dokončením. Přerušení stavebních prací z klimatických důvodů v průběhu stavby způsobilo, že část výdajů za stavební práce budou hrazeny až v roce 2022. Z uvedeného důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
37 Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá 82 300,00 55 744,00 40 158,93 72,04 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/710 ve výši 110 000 tis. Kč. Probíhá realizace stavebních prací, dílo má být dokončeno v polovině roku 2022. Pozdější zahájení stavebních prací z důvodu čekání na dokončení stavby vodovodů a kanalizací v místních obcích vedlo k nižší prostavěnosti za rok 2021, než se původně předpokládalo. Z uvedených důvodů byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
38 Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 68 800,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1450. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
39 Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice 73 000,00 31 000,00 19 724,98 63,63 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1093 a o navýšení profinancování a kofinancování dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1422. Z důvodů komplikací s přeložkou inženýrských sítí (CETIN) zhotovitel upravil harmonogram realizace stavby. Oproti původnímu předpokladu celkově nižší prostavěnost způsobila, že část finančních prostředků určená na financování stavebních prací zůstala nevyčerpaná. Z uvedeného důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
40 Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II 49 937,00 49 309,11 49 309,03 100,00 ukončená -
41 Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa 25 815,00 25 106,01 25 105,88 100,00 ukončená -
42 Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov 13 267,00 154,84 54,32 35,08 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 12. 9. 2019 usnesením č. 13/1561. V rámci projektu byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Administraci veřejné zakázky zajišťuje externí firma. Úhrada za služby externí firmě bude provedena po ukončení procesu výběru, tedy v roce 2022. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
43 Energetické úspory SSMSK – CM Odry 12 347,00 12 347,00 6 379,73 51,67 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 12. 9. 2019 usnesením č. 13/1561. Faktury za stavební práce za listopad a prosinec byly splatné dle platebních podmínek smlouvy o dílo až v roce 2022. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
44 Energetické úspory SSMSK – středisko Frýdek‑Místek 15 328,00 54,33 54,32 99,99 zrušená -
45 Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské 0,00 62,55 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1422. Projekt byl předložen do výzvy a schválen řídícím orgánem k financování. Byl vydán právní akt. Probíhá veřejná zakázka na výběr hotovitele stavby. Po ukončení procesu administrace veřejné zakázky, ke kterému dojde v roce 2022, bude uhrazena faktura za související služby. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
46 Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská – III. etapa 0,00 129,11 66,55 51,55 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020. Projekt byl předložen do výzvy a schválen řídícím orgánem k financování. Byl vydán právní akt. Probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Po ukončení procesu administrace veřejné zakázky, které lze předpokládat v roce 2022, bude uhrazena faktura za související služby. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
47 Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra 70 000,00 31 000,00 6 295,88 20,31 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1821 a usnesením č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo o jeho navýšení. Aby nedošlo ke kolizi s právě probíhající stavbou města Ostravy, zahájení realizace stavby v rámci projektu bylo posunuto. Z uvedeného důvodu bylo dosaženo nižší prostavěnosti, než se původně předpokládalo, a proto byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
48 Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek‑Místek 30 100,00 291,00 19,97 6,86 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usn. č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 a o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020. Projekt byl předložen do výzvy a schválen řídícím orgánem k financování. Probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Po ukončení procesu administrace veřejné zakázky, které lze předpokládat v roce 2022, bude uhrazena faktura za související služby. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
49 Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 29 000,00 30 750,00 30 750,00 100,00 opakovaná -
Celkem 626 941,00 374 674,86 290 483,35 77,53    

Tabulka č. 9: Přehled výdajů v odvětví chytrého regionu v roce 2021 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 12 820,00 8 595,35 3 206,50 37,31    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 27 784,00 34 912,00 32 852,00 94,10    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 7 079,00 4 768,38 189,44 3,97    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 000,00 1 667,11 52,38 3,14    
Celkem 48 683,00 49 942,84 36 300,33 72,68    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Smart region 7 000,00 3 338,35 994,20 29,78 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 224,58 tis. Kč byly smluvně vázány v objednávce na zpracování studie rizik EDEN Silesia s termínem plnění v únoru 2022. S ohledem na stanovené smluvní podmínky byly finanční prostředky součástí účelových převodů do rozpočtu roku 2022. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 2.119,57 tis. Kč představují úsporu z důvodu nerealizace veřejné zakázky na zhotovení strategie vodíku MSK; dále nebyl v souvislosti s pandemií COVID‑19 realizován mezinárodní strojírenský veletrh a v této souvislosti nebyly pořízeny propagační předměty.
2 MSKfreeWiFi 5 000,00 1 516,00 0,00 0,00 ukončená V roce 2021 bylo ukončeno pokračování dílčího plnění instalace bezdrátových technologií a přístupových bodů WiFi v krajské veřejné dopravě. Finanční prostředky určené na zajištění elektronické komunikace a informačních technologií byly ve výši 3.484 tis. Kč převedeny formou stanovených závazných ukazatelů organizaci Moravskoslezské datové centrum, p. o., na pořízení zálohovacího serveru, na realizaci projektu "Analýza proveditelnosti projektu Digitální technická mapa MSK" a dále na provozní a mzdové náklady v souvislosti s analýzou proveditelnosti kybernetické bezpečnosti v nemocnicích. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 1.516 tis. Kč představují úsporu.
3 Certifikace ISO 50001 (certifikovaný systém hospodaření s energií), včetně dozorových auditů 800,00 1 721,00 193,60 11,25 pokračující Finanční prostředky na této akci byly určeny na realizaci veřejné zakázky "Zajištění a realizace certifikačního auditu dle ČSN EN ISO 50001:2019 Systému managementu hospodaření s energií pro korporací Moravskoslezského kraje včetně dvou dozorových auditů", s max. předpokládanou hodnotou 1.721 tis. Kč na období tří let. Na základě vysoutěžené veřejné zakázky byla uzavřena smlouva o dílo na období let 2021–2023 ve výši 309,76 tis. Kč s průběžným plněním v jednotlivých letech. V roce 2021 byl dle smlouvy proveden certifikační audit ve výši 193,6 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.527,40 tis. Kč představují úsporu.
4 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví chytrého regionu 20,00 20,00 18,70 93,50 opakovaná -
5 ID – TASK FORCE OKD – Dopady útlumu těžby 2021 (Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., Ostrava) 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená -
Celkem 12 820,00 8 595,35 3 206,50 37,31    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
6 Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje 26 694,00 31 622,00 31 622,00 100,00 opakovaná -
7 Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů 340,00 331,00 331,00 100,00 opakovaná -
8 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje 0,00 2 544,00 484,00 19,03 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci projektu "Analýza proveditelnosti projektu Digitální technická mapa MSK" ve výši 400 tis. Kč a dále na realizaci projektu "Realizace centrální softwarové vrstvy provozovaných systémů nemocnic v prostředí privátního Hospital cloudu MSK" ve výši 1.660 tis. Kč. S ohledem na termín realizace zakázky byly finanční prostředky součástí účelových převodů do rozpočtu roku 2022.
9 Internet věcí (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 750,00 415,00 415,00 100,00 opakovaná -
Celkem 27 784,00 34 912,00 32 852,00 94,10    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
10 Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budov KÚ MSK 0,00 1 609,00 0,00 0,00 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvě o dílo a servisní smlouvě "Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budov KÚ MSK". S ohledem na smluvně stanovené platební podmínky s vyúčtováním až po předání předmětu plnění byly prostředky součástí účelových převodů do rozpočtu roku 2022.
11 Pořízení zálohovacího serveru (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 70,00 69,70 99,57 ukončená -
12 Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 7 079,00 3 089,38 119,74 3,88 pokračující Finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci projektu "Postupné budování VDS MSK". S ohledem na stanovené smluvní podmínky byly finanční prostředky součástí účelových převodů do rozpočtu roku 2022. Zbývající prostředky ve výši 19,32 tis. Kč představují úsporu. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem byl převeden do rozpočtové rezervy.
Celkem 7 079,00 4 768,38 189,44 3,97    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
13 RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) 0,00 567,11 52,38 9,24 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu, rozhodlo o profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu dne 25. 9. 2015 usnesením č. 16/1620. Zastupitelstvo kraje schválilo prodloužení realizace projektu, rozhodlo o profinancování a kofinancování a realizaci dodatečných aktivit projektu dne 17. 6. 2021 usnesením č. 4/302. Vzhledem k období počátku realizace dodatečných aktivit (říjen) byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
14 Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje 1 000,00 1 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení přípravy projektu dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/752. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
Celkem 1 000,00 1 667,11 52,38 3,14    

Tabulka č. 10: Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2021 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 107 716,00 233 708,31 193 050,59 82,60    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 0,00 9 385,59 9 385,59 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 0,00 16 320,49 16 159,88 99,02    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 500,00 776,65 240,43 30,96    
Celkem 109 216,00 260 191,04 218 836,48 84,11    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program – Program na podporu dobrovolných hasičů 4 000,00 7 180,30 7 062,84 98,36 opakovaná -
2 Městečko bezpečí 0,00 3 000,00 0,00 0,00 pokračující Nevyčerpané prostředky ve výši 3.000 tis. Kč určené k poskytnutí investiční účelové dotace statutárnímu městu Ostrava na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Městečko bezpečí byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Prostředky budou poskytnuty na základě předložené výzvy.
3 Výdaje související s provozem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje 0,00 2 020,38 0,00 0,00 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.020,38 tis. Kč určené na nákup dispečerských křesel pro Integrované bezpečnostní centrum MSK byly s ohledem na platební podmínky stanovené smlouvu převedeny do rozpočtu roku 2022.
4 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 2 500,00 14 616,50 14 616,50 100,00 opakovaná -
5 Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19 1 598,00 46 769,54 37 453,54 80,08 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.502,82 tis. Kč určené na poskytnutí dotace Fakultní nemocnici Ostrava na pořízení přístroje cardiohelp a na úhradu nájemného mobilních kontejnerů, toalet a umýváren za prosinec 2021 byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Ostatní nevyčerpané prostředky ve výši 6.813,18 tis. Kč představují úsporu na akci.
6 Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje – příprava na mimořádné situace 5 000,00 12 967,89 12 888,75 99,39 opakovaná -
7 Zajištění činnosti krizového štábu a odborná příprava orgánů krizového řízení 295,00 295,00 130,41 44,21 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 164,59 tis. Kč představují úsporu vzniklou uskutečněním plánovaných seminářů pro pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností pouze v omezeném počtu a neuskutečněním plánované odborné přípravy členů stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou.
8 Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 1 150,00 2 650,00 2 450,00 92,45 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč, plánované na poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, představují úsporu na akci z důvodu, že spolek o dotaci v roce 2021 nepožádal.
9 Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje 10 500,00 10 500,00 10 006,68 95,30 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 493,32 tis. Kč představují úsporu vzniklou neuskutečněním některých plánovaných akcí pořádaných Krajským vojenským velitelstvím v Ostravě z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou.
10 Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 11 500,00 27 338,90 22 250,51 81,39 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.472,7 tis. Kč určené na pořízení kontejneru pro elektrocentrálu a 1.570 tis. Kč na pořízení kontejneru pro mobilní kabelovou stanici k elektrocentrále pro Hasičský záchranný sbor MSK byly převedeny do rozpočtu roku 2022, zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 45,69 tis. Kč představují úsporu na akci.
11 Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 20 850,00 20 850,00 20 850,00 100,00 opakovaná -
12 Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 16 000,00 41 705,58 23 744,81 56,93 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí dotací obcím na výstavbu a rekonstrukce požárních zbrojnic ve výši 10.650,87 tis. Kč, na pořízení cisternových stříkaček ve výši 3.750 tis. Kč a na pořízení dopravních automobilů ve výši 2.250 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Zbývající nevyčerpané prostředky představují úsporu při výběru dodavatele na dodání osvětlovacích LED souprav k osvětlení rozsáhlých ploch při mimořádných událostech pro jednotlivé obce.
13 Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 opakovaná -
14 Ověřování připravenosti Integrovaného záchranného systému 520,00 520,00 0,00 0,00 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu neuskutečnění plánovaných cvičení složek Integrovaného záchranného systému v roce 2021 vzhledem k vytíženosti těchto složek v souvislosti s koronavirovou nákazou.
15 Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,00 2 573,00 2 573,00 100,00 opakovaná -
16 Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení 2 000,00 2 276,72 1 504,87 66,10 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 771,85 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou při výběru dodavatele hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého, s cílem ochrany a zvýšení bezpečnosti seniorů.
17 Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 0,00 700,00 0,00 0,00 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč určené na poskytnutí investiční dotace statutárnímu městu Ostrava na realizaci projektu Památník válečným veteránům byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Prostředky budou poskytnuty na základě předložené výzvy.
18 Finanční podpora postiženým živelními pohromami 500,00 5 500,00 5 474,19 99,53 opakovaná -
19 Příspěvek na zabezpečení úkolů jednotek požární ochrany v rámci veřejné služby 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 pokračující -
20 Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 5 030,00 5 000,00 5 000,00 100,00 opakovaná -
21 Rezerva na řešení krizových situací 500,00 0,00 0,00 × opakovaná Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků zřízená dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) byla v roce 2021 použita na opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19.
22 ID – podpora mladých hasičů a renovace historické hasičské techniky (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Palkovice) 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
23 ID – rekonstrukce povodňového speciálu Praga V3S a dopravního vozidla VW Transporter (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
24 ID – pořízení gastronomického zázemí a vybavení pro děti (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec) 0,00 89,50 89,50 100,00 ukončená -
25 ID – úhrada uznatelných nákladů projektu Vybavení hasičů SOJ při protipovodňových zásazích (Sdružení obcí Jablunkovska) 0,00 1 405,00 1 405,00 100,00 ukončená -
26 ID – úhrada uznatelných nákladů projektu Rekonstrukce Hasičské zbrojnice č. p. 156, Háj ve Slezsku, Smolkov (Obec Háj ve Slezsku) 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená -
27 ID – úhrada uznatelných nákladů projektu Zásahové ochranné prostředky pro členy Jednotky SDH Mořkov (Obec Mořkov) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
28 ID – úhrada uznatelných nákladů na podporu realizace sportovních soutěží určených pro profesionální a dobrovolné hasiče organizovaných Sportovním klubem HZS MSK v roce 2021 (Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z. s.) 200,00 200,00 0,00 0,00 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč představují úsporu na akci. Z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou se nemohly konat žádné sportovní soutěže v hasičském sportu.
Celkem 107 716,00 233 708,31 193 050,59 82,60    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
29 Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19 – příspěvkové organizace kraje 0,00 9 385,59 9 385,59 100,00 ukončená -
Celkem 0,00 9 385,59 9 385,59 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
30 Pořízení zdravotnických a ostatních přístrojů – COVID‑19 0,00 15 322,21 15 300,66 99,86 opakovaná -
31 Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení 0,00 214,01 82,89 38,73 pokračující Akce byla přeschválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 dne 14. 12. 2017. Projektová dokumentace na rekonstrukci osvětlení v press centru byla dokončena v dubnu 2021, zbývající smluvně vázané finanční prostředky na autorský dozor při realizaci budou použity po ukončení realizace rekonstrukce v roce 2022. V návaznosti na výše uvedené byly zapojeny finanční prostředky ve výši 32,67 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2022. Zbývající nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2021.
32 Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví krizového řízení 0,00 515,62 511,15 99,13 ukončená -
33 Trafostanice IVC Český Těšín 0,00 156,29 156,28 100,00 ukončená -
34 Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně – dovybavení provozu 0,00 112,36 108,90 96,92 ukončená -
Celkem 0,00 16 320,49 16 159,88 99,02    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
35 Vybudování komunikační platformy krizového řízení 750,00 268,11 0,00 0,00 pozastavená Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/309. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
36 Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS 250,00 268,11 0,00 0,00 pozastavená Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/309. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
37 Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK 500,00 240,43 240,43 100,00 zrušená -
Celkem 1 500,00 776,65 240,43 30,96    

Tabulka č. 11: Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2021 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 90 269,00 142 877,24 134 642,59 94,24    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 261 458,00 279 101,96 279 101,94 100,00    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 0,00 34,14 34,13 99,97    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 116 162,00 119 267,43 54 576,91 45,76    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 74 044,00 97 259,21 90 369,32 92,92    
Celkem 541 933,00 638 539,98 558 724,90 87,50    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program – Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 1 650,00 877,00 872,74 99,51 opakovaná -
2 Dotační program – Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 12 000,00 14 020,70 13 667,76 97,48 opakovaná -
3 Dotační program – Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji 5 000,00 4 939,20 4 828,60 97,76 opakovaná -
4 Dotační program – Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji 0,00 3 802,00 3 801,82 100,00 ukončená -
5 Dotační program – Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2 500,00 0,00 0,00 × pokračující Finanční prostředky byly převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2022 a o tuto částku byl dotační program pro rok 2022 navýšen.
6 Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 22 266,00 20 520,00 20 520,00 100,00 opakovaná -
7 Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 7 600,00 10 545,30 10 544,76 99,99 opakovaná -
8 Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji 3 500,00 2 427,17 2 299,09 94,72 pokračující Objem rozpočtu byl ovlivněn zejména převodem finančních prostředků na "Mediální publicitu MSK" na základě usnesení č. 9/444 ze dne 8. 2. 2021. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 45,62 tis. Kč byly vázány na úhradu závazků vyplývající z objednávek, uzavřených se společnostmi LOCAL TV PLUS, spol. s r. o. a Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz. Tyto finanční prostředky byly účelově zapojeny do rozpočtu roku 2022, zbývající prostředky představují úsporu.
9 Regionální funkce knihoven 20 500,00 20 500,00 20 500,00 100,00 opakovaná -
10 Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 10 000,00 10 073,90 10 073,90 100,00 opakovaná -
11 Ocenění udělovaná v odvětví kultury 160,00 160,00 146,50 91,56 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu na akci.
12 Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy) 100,00 488,96 488,95 100,00 opakovaná -
13 Konzultační, poradenské a právní služby památkové péče 30,00 20,00 19,60 98,01 opakovaná -
14 Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 0,00 52 275,51 44 655,92 85,42 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvách o poskytnutí dotace 10 subjektům s účelovým určením na realizaci projektů (Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné, Zadláždění nádvoří zámku v Klimkovicích, Sanace zdiva proti vlhkosti kostela sv. Augustina ve Strahovicích, Pořízení nových varhan do kostela sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu – I. etapa, Obnova dřevěnky č. e. 113 na Hukvaldech – Podoboří – 3. etapa a restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého, Podpora záchrany dřevouhelné pece Drakov – kulturní památky č. 30991/8-2454, Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky, SZ Hradec nad Moravicí a SZ Janovice – restaurování a opravy dílčích částí zámků, Restaurování rámu obrazu a zámeckého brokátu v nice za sochou sv. Jana Nepomuckého u hlavního oltáře a Křtitelnice J. G. Mendela). S ohledem na stanovené platební podmínky s průběžným vyplácením či vyplácením po závěrečném vyúčtování byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2022.
15 Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce 4 860,00 1 755,00 1 755,00 100,00 opakovaná Snížení schváleného rozpočtu představuje úsporu na akci, která byla převedena na financování akcí Zámek Nová Horka – revitalizace části objektu a Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji.
16 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví kultury 103,00 103,00 98,45 95,58 opakovaná -
17 ID – projekt Febiofest Ostrava 2021 (Moravskoslezská kreativní akademie, z. s.) 0,00 199,50 199,50 100,00 ukončená -
18 ID – projekt MIRAI – koncert DOV (Mirage crew s. r. o.) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
19 ID – projekt RADOST NA ZÁMKU (FEMININE s. r. o.) 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená -
20 ID – projekt 13. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského kraje (Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
Celkem 90 269,00 142 877,24 134 642,59 94,24    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
21 Příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje 220 167,00 204 743,42 204 743,43 100,00 opakovaná -
22 Příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů 0,00 15 283,35 15 283,34 100,00 opakovaná -
23 Podpora akcí v oblasti kultury pro občany se zdravotním postižením 450,00 450,00 450,00 100,00 opakovaná -
24 Nákup a ochrana knihovního fondu, nákup licencí k databázím a zajištění výpůjčních služeb k e-knihám (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 opakovaná -
25 Podpora rozvoje muzejnictví a památkové péče v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK 400,00 140,00 140,00 100,00 opakovaná -
26 Regionální funkce knihoven – příspěvkové organizace MSK 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 opakovaná -
27 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje 34 241,00 33 211,24 33 211,24 100,00 ukončená -
28 SR – Podpora expozičních a výstavních projektů 0,00 70,00 70,00 100,00 ukončená -
29 SR – Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – podprogram č. 134D811 0,00 215,26 215,26 100,00 ukončená -
30 SR – Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 0,00 704,00 704,00 100,00 ukončená -
31 SR – Kulturní aktivity 0,00 3 904,69 3 904,68 100,00 ukončená -
32 SR – Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 0,00 14 180,00 14 180,00 100,00 ukončená -
Celkem 261 458,00 279 101,96 279 101,94 100,00    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím
33 Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v odvětví kultury 0,00 34,14 34,13 99,97 ukončená
Celkem 0,00 34,14 34,13 99,97    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
34 Odvodnění budovy Těšínského divadla (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 2 750,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 97/8570 dne 12.10 2020. Pro odvodnění je nutno zřídit věcné břemeno na pozemku města Český Těšín. Projektová dokumentace byla dokončena v prosinci 2021. S ohledem na předpokládaný začátek realizace na jaře 2022 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 2.750 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
35 Žerotínský zámek – revitalizace objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 0,00 5 000,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 15/951 dne 26. 4. 2021. Příprava zadávacích podmínek pro vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace vyžadovala zhotovení odborných podkladů zohledňujících současný technický stav kulturní památky, což způsobilo posun termínu zahájení veřejné zakázky a následně projektových prací. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2022.
36 Oprava fasády Langova domu (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 0,00 1 123,00 1 123,00 100,00 ukončená -
37 Zámek Nová Horka – revitalizace části objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 0,00 4 500,00 608,04 13,51 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 19/1097 dne 31. 5. 2021. Projektová dokumentace sítí se zpracovává po částech v areálu zámku a je nutná koordinace stavebních prací s ostatními etapami probíhajících oprav zámku. Nevyčerpané finanční prostředky určené na projektovou dokumentaci, administraci veřejné zakázky a autorský dozor projektanta při realizaci stavby byly zapojeny do rozpočtu roku 2022.
38 Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 0,00 2 200,00 2 200,00 100,00 ukončená -
39 Revitalizace zámeckého parku (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 0,00 500,00 500,00 100,00 ukončená -
40 Vybudování ČOV Sovinec (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,00 700,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 29/1964 dne 15. 11. 2021 s časovou použitelností finančních prostředků do 31. 12. 2022. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2022.
41 Stavební úpravy Muzea Frenštát pod Radhoštěm (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 0,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Usnesením rady kraje č. 29/1932 ze dne 15. 11. 2021 byly schváleny finanční prostředky na zpracování studie na řešení stavebních úprav budovy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, pobočky příspěvkové organizace kraje Muzeum Novojičínska. V prosinec 2021 byla uzavřena smlouva na studii stavby za účelem částečné změny užívání objektu č. 04843/2021/KPP. Vzhledem k termínu zhotovení studie vyplývajícího ze smlouvy byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
42 Přístavba Domu umění – Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) 2 760,00 31,26 31,25 99,97 pokračující
43 Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK 0,00 3 142,63 2 189,73 69,68 pokračující Realizace projektu "Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK" byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. Finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu 2021 usnesením rady kraje č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021. V průběhu roku 2021 byla realizována opakovaná veřejná zakázka a byl vybrán dodavatel realizace projektu společnost Axiell, s. r. o., se kterou byla uzavřena smlouva č. 04077/2021/KPP. Realizace projektu je plánována na období 2021–2025. V návaznosti na to byl usnesením zastupitelstva kraje č. 4/331 ze dne 17. 6. 2021 schválen závazek na léta 2022–2025 v celkové výši 3.794 tis. Kč. Nevyčerpané finančních prostředky ve výši 952,7 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2022.
44 Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 17 174,00 37 589,87 9 498,10 25,27 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 dne 14. 12. 2017. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. S ohledem na termíny plnění a navazující platby vyplývající z ustanovení uzavřené smlouvy byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2022 na akci "Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací" v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 4/314 ze dne 17. 6. 2021 o zahájení přípravy projektu financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace.
45 Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 35 215,00 1 918,17 1 303,17 67,94 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 dne 14. 12. 2017. Projektová dokumentace byla zpracována v září 2021, připravuje se vyhlášení výběrové řízení na zhotovitele stavby a TDS, zahájení realizace je předpokládáno v roce 2022. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky určené na administraci veřejné zakázky a autorský dozor projektanta při realizaci stavby ve výši 615 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2022.
46 Hrad Sovinec – oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 700,00 2 671,70 2 046,35 76,59 ukončená Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 dne 13. 12. 2018. Akce byla ukončena v roce 2021. Na základě veřejné zakázky na zhotovitele stavby a na technický dozor došlo oproti předpokládané hodnotě k úspoře ve výši 625,35 tis. Kč.
47 Hrad Hukvaldy – dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 6 000,00 21 778,60 2 879,69 13,22 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. Vydání stavebního povolení předcházela zdlouhavá jednání s některými orgány, především Hasičským záchranným sborem (složitá jednání o umístění požární nádrže před hradem), Krajskou hygienickou stanicí apod. Z výše uvedeného došlo k posunu termínu předání staveniště a zahájení realizace na říjen 2021. S ohledem následné platební a fakturační podmínky a rovněž nepříznivé klimatické podmínky byly finanční prostředky nevyčerpány a následně zapojeny do rozpočtu roku 2022.
48 Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 63,00 1 745,30 263,98 15,13 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 dne 13. 12. 2018. V průběhu projektování stupně pro územní rozhodnutí vyvstala nutnost kompletně přepracovat studii stavby. Harmonogram projektování se tak celkově posunul a oproti předpokladům byla v roce 2021 předána pouze dílčí část projektové dokumentace pro územní řízení. V současné době pokračují práce na dalším stupni projektové dokumentace (pro stavební řízení). Na základě této skutečnosti byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.481,32 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2022 na pokračování projekčních prací.
49 Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích) (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,00 6 538,49 5 469,65 83,65 ukončená Usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 byla schválena realizace akce. V roce 2021 došlo k realizaci díla na základě uzavřené smlouvy č. 01114/2021/KPP se společnosti YORD, s. r. o. Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu na akci.
50 Zámek Bruntál – revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 45 000,00 2 644,80 2 475,40 93,59 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 dne 12. 12. 2019. Akce je složena ze tří dílčích projektových dokumentací. V současné době probíhá dokončení třetí dílčí části projektové dokumentace (okna) s předpokladem dokončení duben 2022. Po tomto datu bude možné zahájit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Na základě této skutečnosti byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 169,4 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
51 Zámek Nová Horka – expozice přízemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 0,00 291,40 291,34 99,98 ukončená -
52 Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury 9 250,00 19 109,54 18 864,54 98,72 pokračující -
53 SR – ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční 0,00 370,00 370,00 100,00 ukončená -
54 SR – Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 0,00 29,00 29,00 100,00 ukončená -
55 SR – Záchrana architektonického dědictví – neinvestice – program č. 434 312 0,00 275,05 275,05 100,00 ukončená -
56 SR – Akviziční fond – IV 0,00 4 035,62 4 035,62 100,00 ukončená -
57 SR – Veřejné informační služby knihoven – investice 0,00 123,00 123,00 100,00 ukončená -
Celkem 116 162,00 119 267,43 54 576,91 45,76    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
58 Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost 0,00 45,99 45,98 99,98 ukončená
59 Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzea Trojmezí" 26 000,00 28 480,59 22 974,13 80,67 pokračující Profinancování a kofinancování projektu a náklady na udržitelnost byly schváleny zastupitelstvem kraje dne 14. 12. 2017 usnesením č. 6/567. Při bouracích pracích byly odhaleny nové skutečnosti vyžadující vícepráce (nález hist. artefaktů, a tím došlo ke změně dispozic; další vícepráce nastaly při repasování schodiště a nutných statických pracích na objektu). Realizace víceprací měla vliv na prodloužení termínu provádění stavby. Z těchto důvodů byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
60 Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II 418,00 647,00 301,62 46,62 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 14. 12. 2017 usnesením č. 6/567. Zhotovitel restaurátorských záměrů nedodal hotové dílo ve stanoveném termínu, což vedlo ke zpoždění při fakturaci. Za účelem koordinace s ostatními stavbami prováděnými v areálu bylo nutné zajistit aktualizaci projektové dokumentace. Z těchto důvodů byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
61 Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane 2 836,00 13 201,69 13 197,89 99,97 ukončená -
62 Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum 9 790,00 6 816,10 6 815,32 99,99 ukončená -
63 Muzeum automobilů TATRA 35 000,00 41 959,84 41 959,45 100,00 ukončená -
64 Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací 0,00 54,45 54,45 100,00 pokračující -
65 Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání 0,00 1 500,00 467,08 31,14 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo zahájit přípravu projektu usnesením č. 5/411 ze dne 16. 9. 2021. Usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020 byly Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci schváleny finanční prostředky ve výš 1.500 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace. S ohledem na postup prací na daném projektu nebyly finanční prostředky v roce 2021 zcela vyčerpány a byly zapojeny do rozpočtu roku 2022.
66 Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 0,00 483,68 483,55 99,97 ukončená -
67 Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku 0,00 4 069,87 4 069,85 100,00 ukončená -
Celkem 74 044,00 97 259,21 90 369,32 92,92    

Tabulka č. 12: Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2021 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 24 500,00 39 855,16 32 928,68 82,62    
Celkem 24 500,00 39 855,16 32 928,68 82,62    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Ediční plán 400,00 336,33 336,33 100,00 opakovaná -
2 Propagace kraje a prezentační předměty 8 000,00 9 245,40 7 135,89 77,18 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.854,21 tis. Kč určené na dodání prezentačních předmětů formou Dynamického nákupního systému a 36,3 tis. Kč na zajištění online banerové inzerce na podporu benefiční akce Spolu ruku v ruce byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 219 tis. Kč představují úsporu u nákupu prezentačních předmětů v návaznosti na vládní opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou.
3 Realizace komunikační strategie 11 200,00 6 949,35 5 161,88 74,28 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 497,44 tis. Kč určené na zajištění prezentace kraje na zpravodajských webových stránkách byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.290 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu menšího počtu zadávaných inzercí v tištěných a elektronických médiích v návaznosti na vládní opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou.
4 Mediální publicita MSK 0,00 18 014,08 15 211,11 84,44 opakovaná Finanční prostředky ve výši 1.740 tis. Kč určené na prezentaci kraje prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání byly z důvodu úhrady faktur za prosinec 2021 převedeny do rozpočtu roku 2022, zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 1.062,97 tis. Kč představují úsporu na akci.
5 Podpora akcí celokrajského významu 4 400,00 4 400,00 4 400,00 100,00 opakovaná -
6 Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje 500,00 500,00 273,47 54,69 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 226,53 tis. Kč představují úsporu na akci. Z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou se nemohly konat žádné sportovní, kulturní ani jiné akce.
7 ID – úhrada uznatelných nákladů projektu XXVII. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky (Česko-polská obchodní komora) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
8 ID – úhrada uznatelných nákladů na realizaci projektu Pocta českému čtyřlístku (Klub vojenské historie Otaslavice, z. s.) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
9 ID – zajištění provozu a technické vybavenosti pro účely krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR Moravskoslezského kraje ("Sdružení válečných veteránů ČR") 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
10 ID – pořízení zdravotnických pomůcek, léků a vitamínů pro politické vězně nacistických koncentračních táborů z Moravskoslezského kraje (Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z. s.) 0,00 110,00 110,00 100,00 ukončená -
Celkem 24 500,00 39 855,16 32 928,68 82,62    

Tabulka č. 13: Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2021 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 167 465,00 245 402,58 208 233,78 84,85    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 40 035,00 21 309,66 6 928,40 32,51    
Celkem 207 500,00 266 712,24 215 162,18 80,67    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program – Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 21 023,00 21 551,29 20 988,28 97,39 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 563,01 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací programu vyhlášeného na rok 2020 a nerozdělené alokace v rámci programu vyhlášeného na rok 2021.
2 Dotační program – Program na podporu přípravy projektové dokumentace 13 106,00 20 006,28 19 298,80 96,46 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 342,24 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022 na výplatu druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování v návaznosti na uzavřené dodatky smluv příjemcům v rámci programů vyhlášených na roky 2016, 2018 a 2019. Zbylé nevyčerpané prostředky ve výši 365,25 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací.
3 Dotační program – Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 4 000,00 0,00 0,00 × opakovaná Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/523 ze dne 16. 12. 2021 o poskytnutí dotací v rámci programu vyhlášeného pro rok 2021. Finanční prostředky na výplatu prvních splátek dotací po nabytí účinnosti smluv ve výši 4.000 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.
4 Dotační program – Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 651,00 639,42 639,40 100,00 ukončená -
5 Dotační program – Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 10 475,00 8 875,25 8 304,77 93,57 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 570,52 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování dotací v rámci programů vyhlášených na předchozí období.
6 Dotační program – Program na podporu financování akcí s podporou EU 8 000,00 17 197,18 4 417,17 25,69 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12.036,43 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022 na výplatu druhých splátek dotací tohoto kontinuálního programu. Zbylé nevyčerpané prostředky představují úsporu z plného nevyplacení druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování.
7 Dotační program – Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 4 468,00 4 092,22 3 547,89 86,70 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 544,33 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nevyplacením druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování v rámci programu vyhlášeného pro rok 2020.
8 Dotační program – Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 0,00 31 436,52 21 636,52 68,83 opakovaná Finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022 na realizaci dotačního programu vyhlášeného na rok 2022 usnesením rady kraje č. 31/2103 ze dne 29. 11. 2021. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.800 tis. Kč byly převedeny na výplatu druhých splátek dotací programu vyhlášeného pro rok 2020, o kterém rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021.
9 Dotační program – Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021 0,00 4 088,40 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci programu usnesením č. 6/528 ze dne 16. 12. 2021. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.088,4 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022 na výplatu dotací po předpoložení závěrečných vyúčtování.
10 Dotační program – Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 700,00 653,90 563,94 86,24 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 89,96 tis. Kč představují úsporu na akci, která vznikla v souvislosti s vyúčtováním poskytnutých dotací a vrácením nečerpaných prostředků do rozpočtu kraje v roce 2021.
11 Finanční nástroj Jessica 0,00 41 198,38 41 198,38 100,00 pokračující -
12 Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 19 661,00 10 583,30 8 037,65 75,95 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.895,49 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022, a to jak na výplatu individuálních dotací, tak také na úhradu služeb. Zbylé finanční prostředky představují úsporu vzniklou nerealizací řady dílčích aktivit v rámci akce.
13 Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy 21 592,00 14 765,41 12 928,92 87,56 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 481,48 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022 na realizaci aktivit v souladu s objednávkou č. 1028/2021/RRC/O. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.355,01 tis. Kč představují úsporu z ukončených nebo nerealizovaných aktivit v rámci akce.
14 Vesnice roku 525,00 0,00 0,00 × opakovaná Akce nebyla v roce 2021 realizována, finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy.
15 Členský poplatek za účast v zájmovém sdružení právnických osob Trojhalí Karolina 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 opakovaná -
16 Služby Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z. s. 6 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 opakovaná -
17 Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a. s. 10 000,00 12 000,00 10 000,00 83,33 opakovaná V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 6/535 ze dne 16. 12. 2021 byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022 nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč.
18 Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 opakovaná -
19 Pohornická krajina 5 000,00 13 309,73 12 968,86 97,44 opakovaná -
20 Členský příspěvek Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA 864,00 839,84 839,84 100,00 opakovaná -
21 Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji 33 000,00 26 932,00 26 932,00 100,00 opakovaná -
22 Finanční nástroj Moravskoslezského kraje 0,00 1 210,00 0,00 0,00 pokračující V rozpočtu kraje na rok 2021 byly v souladu s usnesením rady kraje č. 31/2113 ze dne 29. 11. 2021 vyčleněny finanční prostředky ve výši 1.210 tis. Kč na vyhlášení veřejné zakázky v rámci akce. Nečerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.
23 Implementace MA 21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji 400,00 200,00 161,90 80,95 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 38,1 tis. Kč představují úsporu na akci, která vznikla nerealizací některých aktivit z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou.
24 Rozšířené zájmové území Mošnov 0,00 3 769,46 3 769,45 100,00 pokračující
25 Průmyslová zóna Nad Barborou 0,00 54,00 0,00 0,00 ukončená Financování akce bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 9/727 ze dne 24. 4. 2014. V průběhu roku 2021 nebyly čerpány plánované výdaje na úhradu rezervovaného elektrického příkonu.
Celkem 167 465,00 245 402,58 208 233,78 84,85    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
26 Regionální poradenské centrum SK-CZ 1 472,00 1 136,48 752,43 66,21 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016. Z důvodu posunu harmonogramu realizace projektu budou nevyčerpané finanční prostředky využity k financování aktivit i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
27 Technická pomoc – Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PR II 0,00 29,87 29,84 99,91 ukončená
28 Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III 8 083,00 5 928,05 5 878,07 99,16 ukončená
29 Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL III 480,00 291,00 268,05 92,11 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 2/65 ze dne 17. 12. 2020 profinancovat a kofinancovat projekt. Z důvodu úhrady mezd za prosinec roku 2021, byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
30 Prostředky na přípravu projektů 30 000,00 13 924,26 0,00 0,00 opakovaná Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky určené na přípravu projektů. Tyto prostředky představují rezervu, aby bylo možné v průběhu roku v případě získání finančního zdroje adekvátně reagovat na následnou přípravu. V okamžiku, kdy orgány kraje schválí zahájení přípravy projektu, stávají se výdajem daného projektu (nikoli této akce). V průběhu roku 2021 byly rozpočtované finanční prostředky sníženy na základě aktuálního plánu přípravy nových projektů. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2021.
Celkem 40 035,00 21 309,66 6 928,40 32,51    

Tabulka č. 14: Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2021 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 75 419,00 98 840,57 82 562,05 83,53    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 0,00 220,00 220,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 0,00 4 685,15 3 220,34 68,74    
Celkem 75 419,00 103 745,72 86 002,40 82,90    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program – Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2 665,00 1 604,44 1 604,37 100,00 pokračující -
2 Dotační program – Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 1 000,00 1 000,00 893,50 89,35 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 106,5 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nevyplacením druhých splátek dotací po předložení závěrečných vypořádání v rámci programu vyhlášeného na rok 2021.
3 Dotační program – Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 4 000,00 4 000,00 3 754,29 93,86 opakovaná Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/527 ze dne 16. 12. 2021 rozhodlo zmírnit podmínky programu pro rok 2021 a o uzavření dohody o narovnání ke smlouvě č. 01298/2021/RRC s městem Frenštát pod Radhoštěm. Nevyčerpané finanční prostředky pro výplatu druhé splátky dotace ve výši 175 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky ve výši 70,71 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nevyplacením druhých splátek dotací po předložení závěrečných vypořádání v rámci programu vyhlášeného na rok 2021.
4 Dotační program – Program na podporu technických atraktivit 2 500,00 2 280,00 2 126,11 93,25 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 153,89 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nevyplacením druhých splátek dotací po předložení závěrečných vypořádání v rámci programu vyhlášeného na rok 2021.
5 Dotační program – Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 5 284,00 5 118,24 5 109,64 99,83 opakovaná -
6 Dotační program – Podpora cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 10 719,00 21 560,25 15 074,10 69,92 opakovaná Rada kraje rozhodla usnesením č. 57/5124 ze dne 26. 2. 2019 o vyhlášení kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+". Nevyčerpané finanční prostředky pro výplatu druhých splátek dotací ve výši 959,30 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2022. Dále rada kraje rozhodla usnesením č. 96/8476 ze dne 21. 9. 2020 o vyhlášení kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+". Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.993,86 tis. Kč určené pro výplatu prvních a druhých splátek dotací byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2022. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.532,99 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nevyplacením druhých splátek dotací po předložení závěrečných vypořádání v rámci programu.
7 Dotační program – Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 0,00 2 800,00 550,00 19,64 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019 o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021". V roce 2021 byly uzavřeny dodatky ke smlouvám s příjemci, a byly tak prodlouženy termíny realizace některých projektů. Nevyčerpané finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací ve výši 2.075 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nevyplacením druhých splátek dotací po předložení závěrečných vypořádání v rámci programu.
8 Podpora významných akcí cestovního ruchu 5 581,00 12 755,80 11 735,89 92,00 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 849,42 tis. Kč určené na poskytnutí individuálních dotací schválených orgány kraje v roce 2021 byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 170,49 tis. Kč představují úsporu vzniklou v rámci této akce.
9 Činnosti společnosti Moravian Silesian Tourism, s. r. o. 9 000,00 15 448,00 15 448,00 100,00 opakovaná -
10 Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 15 000,00 11 362,92 5 367,99 47,24 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.125,8 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022 na úhradu závazků z uzavřených smluv. Zbylé nevyčerpané prostředky ve výši 2.869,13 tis. Kč představují úsporu v rámci této akce z důvodu nerealizace veletrhů cestovního ruchu a gastrofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko.
11 Turistické značení 500,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná -
12 Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice 13 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 opakovaná -
13 Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou 860,00 1 278,40 1 274,75 99,71 opakovaná -
14 Propagace Moravskoslezského kraje na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 5 170,00 7 992,52 7 992,19 100,00 opakovaná -
15 Aktivity spojené s Cyrilometodějskou tématikou 140,00 140,00 131,23 93,73 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8,78 tis. Kč představují úsporu související s nižší úhradou členského příspěvku placeného v zahraniční měně v důsledku výhodného kurzu měny.
Celkem 75 419,00 98 840,57 82 562,05 83,53    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
16 Dotační program – Program na podporu technických atraktivit – příspěvkové organizace MSK 0,00 220,00 220,00 100,00 opakovaná -
Celkem 0,00 220,00 220,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
17 Obnova techniky na Jesenické magistrále 0,00 1 450,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo zahájit přípravu, profinancovat a kofinancovat projekt a zahájit realizaci projektu usnesením č. 6/512 ze dne 16. 12. 2021. Do konce roku 2021 projekt nebyl schválen k financování poskytovatelem dotace, proto nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2021.
18 Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu 0,00 3 235,15 3 220,34 99,54 ukončená -
Celkem 0,00 4 685,15 3 220,34 68,74    

Tabulka č. 15: Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2021 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 288 710,00 2 138 403,95 2 128 513,13 99,54    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 242 500,00 1 109 228,42 1 050 035,36 94,66    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 121 700,00 121 700,00 121 700,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 234 552,00 77 974,54 56 616,13 72,61    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 499 557,00 694 793,48 407 235,04 58,61    
Celkem 1 387 019,00 4 142 100,39 3 764 099,67 90,87    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program – Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 3 000,00 3 004,85 2 967,01 98,74 opakovaná -
2 Dotační program – Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 700,00 700,00 700,00 100,00 opakovaná -
3 Dotační program – Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 4 000,00 4 000,00 3 993,97 99,85 opakovaná -
4 Dotační program – Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 40 000,00 38 400,00 36 879,93 96,04 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.520,07 tis. Kč představují úsporu v rámci dotačního programu z nevyplacených dotací a vratek vyúčtovaných dotací.
5 Dotační program – Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00 opakovaná -
6 Dotační program – Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 80 000,00 80 000,00 79 988,00 99,99 opakovaná -
7 Dotační program – Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji 500,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná -
8 Dotační program – Program na podporu poskytování sociálních služeb 0,00 1 831 161,54 1 830 959,54 99,99 opakovaná -
9 Dotační program – Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 146 539,00 146 139,00 146 139,00 100,00 opakována -
10 Dotační program – Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 opakována -
11 Individuální návratné finanční výpomoci v odvětví sociálních věcí 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 opakována -
12 Konzultační a poradenská činnost v odvětví sociálních věcí 200,00 249,01 49,01 19,68 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200,01 tis. Kč představují úsporu související zejména s nečerpáním prostředků na kontroly poskytovaných sociálních služeb v příspěvkových organizacích kraje v důsledku nepříznivé epidemiologické situace.
13 Zpracování odborných posudků – psychologická vyšetření, včetně dalších aktivit v odvětví sociálních věcí 40,00 40,00 0,46 1,16 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 39,54 tis. Kč představují úsporu vzniklou nerealizací dílčích činností v sociální oblasti.
14 Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 1 500,00 5 936,60 3 268,00 55,05 opakovaná Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/545 ze dne 16. 12. 2021 rozhodlo o poskytnutí dotací obci Dívčí Hrad na projekt Výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb "Centrum HRAD" ve výši 1.000 tis. Kč s časovou použitelností do 30. 6. 2023 a obci Bolatice na projekt Domov sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích 1.600 tis. Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2022. V souladu s časovou použitelností dotací byly finanční prostředky v souhrnném objemu 2.600 tis. Kč převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022. Finanční prostředky ve výši 68,6 tis. Kč představují úsporu v rámci akce.
15 Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 2 065,00 3 056,40 2 821,03 92,30 opakovaná Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/545 ze dne 16. 12. 2021 rozhodlo o poskytnutí dotace organizaci AKORD & POKLAD, s. r. o., na projekt Miss Babča a Štramák roku ve výši 195,4 tis. Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2022. V souladu s podmínkami uzavřené smlouvy byly nečerpané finanční prostředky ve výši 195,4 tis. Kč převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022. Zbylé nečerpané finanční prostředky ve výši 39,97 tis. Kč představují úsporu v rámci akce.
16 Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky 932,00 2 379,13 1 192,34 50,12 opakovaná Rada kraje usnesením č. 13/820 dne 29. 3. 2021 schválila posunutí konání 3. ročníku benefiční akce Spolu ruku v ruce do roku 2022. Finanční prostředky ve výši 1.039,6 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022 na zajištění této akce.
17 Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 300,00 300,00 300,00 100,00 opakována -
18 Mimořádné dary v důsledku nepříznivých životních a jiných situací 0,00 400,00 400,00 100,00 ukončená -
19 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví sociálních věcí 234,00 234,00 232,54 99,37 opakovaná -
20 SR – Podpora koordinátorů romských poradců 0,00 400,00 400,00 100,00 ukončená -
21 SR – Příspěvek na výkon sociální práce 0,00 1 947,03 1 898,87 97,53 ukončená -
22 SR – Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech 0,00 426,49 426,49 100,00 ukončená -
23 SR – Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 9 700,00 5 969,80 61,54 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.730,20 tis. Kč představují vratku dotace v rámci jejího finančního vypořádání, která byla počátkem roku 2022 zaslána na vypořádací účet Ministerstva práce a sociálních věcí.
24 ID – projekt Regionální dobrovolnické centrum MSK (ADRA, o. p. s.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
25 ID – projekt Dobroduše – podpora lidí s duševním onemocněním (Na vlně změny, z. ú.) 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
26 ID – projekt Psychoterapeutická podpora osob ohrožených Covid karanténou (Terapeutická linka Sluchátko, z. ú.) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
27 ID – projekt Chráněné pracovní místo – Dělička popruhů automatická (TONI – MOSTY, s. r. o.) 0,00 79,90 79,90 100,00 ukončená -
28 ID – konference Za zavřenými dveřmi aneb otevřeně o domácím násilí (Sociální akademie BN, z. ú.) 0,00 50,00 47,25 94,49 ukončená -
29 ID – projekt Rekordy handicapovaných hrdinů (Rekordy handicapovaných hrdinů, z. s.) 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
Celkem 288 710,00 2 138 403,95 2 128 513,13 99,54    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
30 Příspěvek na provoz odvětví sociálních věcí – příspěvkové organizace kraje 147 080,00 195 360,00 195 360,00 100,00 opakovaná -
31 Příspěvek na provoz odvětví sociálních věcí – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů 28 620,00 27 410,00 27 410,00 100,00 opakovaná -
32 Příprava a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) 7 900,00 7 900,00 7 500,00 94,94 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč představují úsporu související s nižšími provozními potřebami příspěvkové organizace.
33 Transformace a humanizace pobytových zařízení v sociální oblasti 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 opakovaná -
34 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu 46 900,00 56 430,00 0,00 0,00 opakovaná Nevyčerpané prostředky ve výši 56.430 tis. Kč představují úsporu vzniklou odpovědným přístupem k řízení příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí, a rovněž také díky podpoře příspěvkových organizací v rámci dotačních programů Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 a Podpora služeb sociální prevence.
35 Dotační program – Program na podporu poskytování sociálních služeb – PO kraje 0,00 673 741,00 673 741,00 100,00 opakovaná -
36 Dotační program – Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019–2020 0,00 76,90 76,90 100,00 ukončená -
37 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví sociálních věcí – příspěvkové organizace kraje 0,00 91,00 91,00 100,00 ukončená -
38 SR – Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 8 813,12 6 450,08 73,19 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.363,04 tis. Kč představují vratku dotace v rámci jejího finančního vypořádání, která byla počátkem roku 2022 zaslána na vypořádací účet Ministerstva práce a sociálních věcí.
39 SR – Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 0,00 125 254,35 125 254,34 100,00 ukončená -
40 SR – COVID‑19-ohodnocení 0,00 2 152,05 2 152,05 100,00 ukončená -
Celkem 242 500,00 1 109 228,42 1 050 035,36 94,66    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím
41 Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí 121 700,00 121 700,00 121 700,00 100,00 opakovaná -
Celkem 121 700,00 121 700,00 121 700,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
42 Přístavba chráněného bydlení Sedlnice (Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka) 0,00 1 458,59 1 458,59 100,00 ukončená -
43 Nákup budovy a pozemků ve Skotnici (Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka) 0,00 11 814,02 11 814,00 100,00 ukončená -
44 Modernizace kotelny Domov Hortenzie (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 0,00 1 600,00 1 600,00 100,00 ukončená -
45 Demolice rodinného domu Karviná – Mizerov (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Opava) 0,00 264,00 47,19 17,88 ukončená Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 22/1444 ze dne 19. 7. 2021. Finanční prostředky byly určené na projektovou dokumentaci k demolici objektu. Nevyčerpané prostředky ve výši 216,81 tis. Kč představují úsporou na akci.
46 Oplocení části areálu na ul. Uhlířská (Sagapo, příspěvková organizace, Bruntál) 0,00 350,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 28/1881 ze dne 25. 10. 2021 s časovou použitelností do 30. 6. 2022. Z tohoto důvodu byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2022.
47 Nákup budov a pozemků v Opavě (Sírius, příspěvková organizace, Opava) 0,00 10 650,00 10 650,00 100,00 ukončená -
48 Chráněné bydlení Hynaisova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 10 000,00 846,31 60,50 7,15 ukončená Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/440 ze dne 16. 9. 2021 rozhodlo zrušit akci "Chráněné bydlení Hynaisova". Snížení rozpočtu na akci v průběhu roku 2021 došlo z důvodu ukončení realizace akce. Důvodem bylo nevydání rozhodnutí ke změně stavby před dokončením. Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč určené k úhradě nákladů souvisejících s vyrovnáním závazků plynoucích z uzavřených smluv při jejich ukončení byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022. V rámci ukončené akce byla vykázána úspora ve výši 735,81 tis. Kč.
49 Pořizování movitého majetku – příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená -
50 Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 0,00 2 550,00 1 900,00 74,51 pokračující Usnesením rady kraje č. 28/1891 ze dne 25. 10. 2021 byl příspěvkovým organizacím Domov NaNovo a Domov Vítkov schválen závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic s účelovým určením na pořízení vozidel s časovou použitelností do 31. 8. 2022. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.
51 Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) 0,00 5 056,00 4 962,39 98,15 ukončená -
52 Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice 194 000,00 18 000,00 1 446,18 8,03 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017. V roce 2021 došlo ke snížení upraveného rozpočtu z důvodu prodloužení průběhu realizace stavby. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.
53 Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 30 452,00 3 000,40 1 861,31 62,04 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017. V roce 2021 došlo ke snížení upraveného rozpočtu z důvodu posunutí termínu realizace veřejné zakázky a posunutí financování stavby do dalších let. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2022.
54 Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 0,00 289,78 289,77 100,00 ukončená -
55 Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) 0,00 6 330,00 6 329,88 100,00 ukončená -
56 Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 0,00 13 612,70 12 143,58 89,21 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019. Realizace stavby měla být ukončena v listopadu 2021, dokončení stavby se ale z důvodu prodlení zhotovitele posunulo. Finanční prostředky ve výši 1.469 tis. Kč byly z důvodu zajištění smluvních závazků převedeny do rozpočtu roku 2022.
57 Výstavba administrativní budovy (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 100,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. S ohledem na termíny plnění a navazující platby vyplývající z ustanovení uzavřené smlouvy byly převedeny finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
58 Kogenerační jednotka s akumulací (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) 0,00 52,74 52,74 99,99 ukončená -
Celkem 234 552,00 77 974,54 56 616,13 72,61    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
59 Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě 0,00 150,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 10/599 ze dne 22. 2. 2021. Jedná se o práce souvisejí s dohledem nad odstraňováním reklamovaných vad díla na objektu Domova Bílá Opava, příspěvková organizace, na ulici Rooseveltova 878/3 Opava. Tyto práce budou probíhat průběžně až do května roku 2022. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč převedeny do rozpočtu roku 2022.
60 Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 21 700,00 29 883,21 20 313,89 67,98 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018. Stavební práce byly ukončeny. Dodávka a úhrada vnitřního vybavení má proběhnout v 1. čtvrtletí 2022. V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
61 Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále 28 200,00 36 781,60 24 357,57 66,22 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018. Dodávka a úhrada vnitřního vybavení má proběhnout v 1. čtvrtletí 2022. V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
62 Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále 14 300,00 19 271,93 17 227,27 89,39 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018. Dodávka a úhrada vnitřního vybavení má proběhnout v 1. čtvrtletí 2022. V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
63 Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK 0,00 4 655,71 4 650,65 99,89 ukončená -
64 Podpora služeb sociální prevence 2 0,00 0,02 0,00 8,75 ukončená Projekt ukončen. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2021.
65 Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji 420,00 10 549,22 2 888,50 27,38 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016. Nevyčerpané finanční prostředky jsou určeny k financování aktivit projektu i v roce 2022, proto byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.
66 Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 20 243,00 15 500,00 55,42 0,36 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zvýšení profinancování a kofinancování. Z důvodu dodatečného schválení žádosti o dotaci poskytovatelem došlo ke zpoždění v harmonogramu realizace projektu a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a smlouvy na posouzení reálných odbytových cen budou hrazeny v roce 2022. Z těchto důvodů byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
67 Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 20 258,00 12 200,00 54,32 0,45 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Usnesením č. 2/84 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zvýšení profinancování a kofinancování. V říjnu 2021 byla podepsána smlouva o dílo na stavební práce a bylo předáno staveniště, závazky vyplývající z uzavřené smlouvy budou hrazeny v roce 2022. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
68 Podpora služeb sociální prevence 4 0,00 772,10 385,78 49,96 ukončená Projekt byl ukončen. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2021.
69 Podporujeme hrdinství, které není vidět II 225,00 12 910,96 7 389,47 57,23 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 6/585 ze dne 14. 12. 2017. Nevyčerpané prostředky ze zálohových plateb obdržených v roce 2021 jsou určeny k financování projektu i v roce 2022. Na základě této skutečnosti byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
70 Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny 100 784,00 40 850,03 6 353,21 15,55 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018. Usnesením č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zvýšení profinancování a kofinancování. V roce 2021 došlo ke snížení upraveného rozpočtu z důvodu komplikací zjištěných v průběhu realizace stavby a posunu harmonogramu stavebních prací do dalších let. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2022.
71 Chráněné bydlení organizace Sagapo II. 1 638,00 2 038,29 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 a o změně výše profinancování a kofinancování rozhodlo zastupitelstvo kraje usneseními č. 10/1127 ze dne 13. 12. 2018 a č. 4/303 ze dne 17. 6. 2021. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu a následně zjištěné finanční nerentabilnosti a nehospodárnosti projektu (chybně zpracovaná projektová dokumentace, vysoké náklady na rekonstrukci i následný provoz chráněného bydlení) zastupitelstvo kraje rozhodlo o ukončení realizace projektu usnesením č. 5/431 ze dne 16. 9. 2021. Z důvodu finančního vypořádání s dodavateli za dosud poskytnuté služby byly finanční prostředky ve výši 165 tis. Kč převedeny do rozpočtu roku 2022, zbývající část představuje neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2021.
72 Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 220,00 3 056,29 523,41 17,13 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 13/1596 ze dne 12. 9. 2019. Dotační prostředky ze zálohových plateb v rámci roku 2021 jsou určeny k financování projektu i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
73 Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji 83,00 7 392,61 3 369,31 45,58 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 a o změně výše profinancování a kofinancování rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1121 ze dne 13. 12. 2018. Dotační prostředky ze zálohových plateb v rámci roku 2021 jsou určeny k financování projektu i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
74 Podpora komunitní práce na území MSK II 469,00 7 660,75 2 108,53 27,52 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018. Dotační prostředky ze zálohových plateb v rámci roku 2021 jsou určeny k financování projektu i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
75 Podpora duše II 370,00 11 809,87 10 806,21 91,50 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 9/989 dne 13. 9. 2018. Dotační prostředky ze zálohových plateb v rámci roku 2021 jsou určeny k financování projektu i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
76 Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK 325,00 8 833,50 5 565,21 63,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 9/989 ze dne 13. 9. 2018. Dotační prostředky ze zálohových plateb v rámci roku 2021 jsou určeny k financování projektu i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
77 Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny 39 750,00 10 500,00 3 597,53 34,26 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018. Usnesením č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zvýšení profinancování a kofinancování. Projekt navazuje na projekt Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny, u kterého v roce 2021 vznikly komplikace v průběhu realizace stavby. V roce 2021 došlo z tohoto důvodu ke snížení upraveného rozpočtu a posunu harmonogramu stavebních prací do dalších let. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2022.
78 Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji 490,00 16 819,00 6 514,34 38,73 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 12/1434 ze dne 13. 6. 2019. Dotační prostředky ze zálohových plateb v rámci roku 2021 byly určeny k financování projektu i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
79 Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji 210,00 5 360,76 674,82 12,59 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 13/1596 ze dne 12. 9. 2019. Dotační prostředky ze zálohových plateb v rámci roku 2021 jsou určeny k financování projektu i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2022.
80 Podpora služeb sociální prevence 3 248 638,00 412 597,70 277 807,77 67,33 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 11/1337 ze dne 13. 3. 2019. Dotační prostředky ze zálohových plateb v rámci roku 2021 byly určeny k financování projektu i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
81 Podporujeme hrdinství, které není vidět III 959,00 15 160,60 4 097,38 27,03 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 13/1596 ze dne 12. 9. 2019. Dotační prostředky ze zálohových plateb v rámci roku 2021 byly určeny k financování projektu i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
82 Žít normálně 275,00 5 419,85 3 874,97 71,50 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 14/1704 ze dne 12. 12. 2019. Dotační prostředky ze zálohových plateb v rámci roku 2021 byly určeny k financování projektu i v roce 2022, proto byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.
83 NaNovo do bytu (Domov NaNovo, příspěvková organizace Studénka) 0,00 111,64 111,64 100,00 ukončená -
84 Rozvoj procesů kvality v Síriu (Sírius, příspěvková organizace, Opava) 0,00 356,71 356,71 100,00 pokračující -
85 Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p. o. (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 0,00 932,58 932,57 100,00 pokračující -
86 Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o. (Harmonie, příspěvková organizace, Krnov) 0,00 549,69 549,69 100,00 pokračující -
87 Pořízení vybavení ke zkvalitnění mobility klientů v zařízení domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově (Sagapo, příspěvková organizace, Bruntál) 0,00 2 668,86 2 668,86 100,00 ukončená -
Celkem 499 557,00 694 793,48 407 235,04 58,61    

Tabulka č. 16: Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2021 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 179 644,00 13 419 389,11 13 411 690,80 99,94    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 753 307,00 6 609 404,82 6 609 292,15 100,00    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 0,00 32 832,64 32 832,64 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 705 005,00 729 970,56 494 418,45 67,73    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 80 794,00 351 255,41 267 693,27 76,21    
Celkem 1 718 750,00 21 142 852,54 20 815 927,31 98,45    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečné čerpání 2021 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program – Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 0,00 1 446,80 1 446,80 100,00 opakovaná -
2 Dotační program – Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 0,00 1 662,00 1 662,00 100,00 opakovaná -
3 Dotační program – Podpora volnočasových aktivit pro mládež 0,00 1 554,96 1 554,95 100,00 opakovaná -
4 Dotační program – Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 36 000,00 35 132,50 35 132,50 100,00 opakovaná -
5 Ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji 160,00 160,00 150,00 93,75 opakovaná Z důvodu opatření COVID‑19 došlo ke zrušení akce slavnostního ocenění, tím došlo k nedočerpání finančních prostředků vyčleněných na pohoštění.
6 Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje 200,00 493,61 492,43 99,76 opakovaná -
7 Podpora soutěží a přehlídek 1 320,00 1 314,00 739,00 56,24 opakovaná Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/556 ze dne 16. 12. 2021 rozhodlo poskytnout dotaci příjemci Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 575 tis. Kč na realizaci projektu "Okresní a krajská kola soutěží ZŠ a SŠ v roce 2022 – ETAPA I.". Nečerpané finanční prostředky ve výši 575 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2022.
8 Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce 700,00 1 892,53 1 892,53 100,00 opakovaná -
9 Podpora talentů 430,00 370,10 320,10 86,49 opakovaná Rada kraje usnesením č. 32/2274 ze dne 13. 12. 2021 rozhodla poskytnout dotaci fyzické osobě ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu "Podpora duální kariéry". Nečerpané finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2022.
10 Hry "Olympiády dětí a mládeže" 2 700,00 0,00 0,00 × opakovaná Celorepubliková akce byla z důvodu opatření COVID‑19 posunuta na rok 2022. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy.
11 Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti 2 299,00 3 976,77 3 976,65 100,00 opakovaná -
12 Prevence rizikových projevů chování – krajská konference 130,00 128,00 128,00 100,00 opakovaná -
13 Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 30 000,00 65 500,61 65 470,58 99,95 opakovaná -
14 Výdaje za zrušené příspěvkové organizace v odvětví školství 0,00 0,70 0,70 100,04 ukončená -
15 Technická a podnikatelská akademie (TPA) 0,00 6 900,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/535 ze dne 16. 12. 2021 rozhodlo pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., IČO 25379631 v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. Na základě výše uvedeného byly nečerpané finanční prostředky ve výši 6.900 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2022.
16 Multifunkční sportovní hala v Ostravě 30 000,00 0,00 0,00 × pokračující Z důvodu prodloužení doby přípravy projektu stavby multifunkční sportovní haly nedošlo k proplacení finančních prostředků, které byly na základě memoranda vyčleněny ve schváleném rozpočtu. Finanční prostředky byly převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2022.
17 Částečná kompenzace nákladů spojených s převodem činnosti Střední odborné školy waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 pokračující -
18 Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 30 000,00 29 896,90 29 785,00 99,63 opakovaná -
19 Studium a vzdělávání v zahraničí 0,00 60,00 60,00 100,00 opakovaná -
20 Stavební úpravy prostor VŠB pro technické lyceum 35 000,00 48,88 48,88 100,00 ukončená -
21 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví školství 9 205,00 8 605,00 8 584,93 99,77 opakovaná -
22 SR – Výdaje spojené s epidemií COVID‑19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 0,00 5 877,22 5 877,22 100,00 opakovaná -
23 SR – Dotace pro soukromé školy 0,00 1 106 924,36 1 106 924,36 100,00 opakovaná -
24 SR – Přímé náklady na vzdělávání 0,00 12 145 514,17 12 145 514,16 100,00 opakovaná -
25 ID – projekt Cyklokros Ostrava (Sportovní klub Kletné, z. s.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
26 ID – projekt 100 let výročí SK Studénka (SK Studénka, z. s.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
27 ID – projekt MICHALRUN (Hana Dolasová) 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
Celkem 179 644,00 13 419 389,11 13 411 690,80 99,94    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
28 Příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje 592 808,00 588 058,00 588 058,00 100,00 opakovaná -
29 Příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů 106 989,00 111 299,00 111 299,00 100,00 opakovaná -
30 Řešení dopadů optimalizačních změn a změny financování regionálního školství v oblasti pedagogické i nepedagogické práce 16 000,00 9 785,00 9 785,00 100,00 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem je z důvodu přesunu finančních prostředků v celkové výši 6.215 tis. Kč na jiné akce realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství – z toho částka ve výši 1.780 tis. Kč byla převedena na příslušné akce reprodukce majetku kraje, částka 274 tis. Kč na různé účelové příspěvky na provoz a na posílení krytí odpisů byly přesunuty finanční prostředky ve výši 4.161 tis. Kč.
31 Školní psychologové, školní speciální pedagogové 12 100,00 11 742,62 11 742,58 100,00 opakovaná -
32 Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje – příspěvkové organizace MSK 0,00 10,00 10,00 100,00 opakovaná -
33 Podpora soutěží a přehlídek – příspěvkové organizace MSK 280,00 280,00 280,00 100,00 opakovaná -
34 Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce – příspěvkové organizace MSK 0,00 55,00 55,00 100,00 opakovaná -
35 Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK 500,00 358,60 358,60 100,00 opakovaná -
36 Dotační program – Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže – příspěvkové organizace MSK 0,00 553,20 553,20 100,00 opakovaná -
37 Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK 24 630,00 24 454,53 24 454,53 100,00 opakovaná -
38 Studium a vzdělávání v zahraničí – příspěvkové organizace MSK 0,00 45,00 45,00 100,00 opakovaná -
39 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje 0,00 6 777,90 6 665,28 98,34 opakovaná -
40 SR – COVID‑Ubytování – obce – Dotační titul 3170000055 – NIV 0,00 960,00 960,00 100,00 ukončená -
41 SR – Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR 0,00 388,80 388,80 100,00 ukončená -
42 SR – Výdaje spojené s epidemií COVID‑19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 0,00 534,00 534,00 100,00 opakovaná -
43 SR – Spolu po COVIDu 0,00 990,14 990,14 100,00 ukončená -
44 SR – Projekty romské komunity 0,00 154,10 154,09 100,00 opakovaná -
45 SR – Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 0,00 104,78 104,78 100,00 opakovaná -
46 SR – Přímé náklady na vzdělávání 0,00 5 849 421,15 5 849 421,15 100,00 opakovaná -
47 SR – Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 0,00 3 433,00 3 433,00 100,00 opakovaná -
Celkem 753 307,00 6 609 404,82 6 609 292,15 100,00    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím
48 Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v odvětví školství 0,00 32 832,64 32 832,64 100,00 pokračující -
Celkem 0,00 32 832,64 32 832,64 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
49 Úprava venkovního areálu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 3 626,35 3 626,34 100,00 ukončená -
50 Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 38 000,00 1 100,00 563,94 51,27 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 76/6930 dne 9. 12. 2019. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace akce, předpoklad dokončení je v květnu 2022. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky ve výši 536,06 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2022.
51 Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, přípspěvková organizace) 0,00 127,05 127,05 100,00 ukončená -
52 Rekonstrukce střechy budov dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace) 0,00 23 000,00 17 970,75 78,13 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva č. 4/338 ze dne 17. 6. 2021. Ke zpoždění prací došlo zejména z důvodu nedostatku stavebního materiálu v letních měsících roku 2021 a tím zpoždění předání staveniště. Stavba byla zahájena v září 2021. S ohledem na klimatické podmínky a také splatnost faktur došlo k dalšímu zpoždění. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5.029,25 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2022.
53 Rekonstrukce hromosvodů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 0,00 3 428,75 3 428,74 100,00 ukončená -
54 Úpravy prostor pro PPP a školní jídelnu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 6 000,00 15 732,02 15 732,02 100,00 ukončená -
55 Rekonstrukce školního dvora (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 14 000,00 350,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 91/7916 dne 22. 6. 2020. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace akce, předpoklad dokončení je v dubnu 2022. Z tohoto důvodu byly zapojeny nečerpané finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
56 Rekonstrukce elektroinstalace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 15 000,00 46 400,00 1 484,67 3,20 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 91/7916 ze dne 22. 6. 2020. Podlimitní veřejná zakázka je ukončena, smlouva o dílo se zhotovitelem byla uzavřena v srpnu 2021. S ohledem na provoz školy je možné realizovat stavební práce především přes letní prázdniny, což v roce 2021 s ohledeme na složitost a délku probíhající veřejné zakázky nebylo možné stihnout. Realizace bude zahájena v červnu 2022 s termínem plnění 120 dní. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 44.915,33 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
57 Rekonstrukce obálky budovy a podhledu sálu (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace) 5 200,00 5 914,71 577,17 9,76 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 91/7916 dne 22. 6. 2020. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace akce, předpoklad dokončení je v dubnu 2022. Poté bude vysoutěžen zhotovitel díla, dílo bude provedeno s předpokládaným ukončením v srpnu 2022. Z tohoto důvodu byly zapojeny nečerpané finanční prostředky ve výši 5.337,54 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
58 Výměna střešní krytiny (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) – ul. Jiráskova 0,00 3 183,40 3 183,39 100,00 ukončená -
59 Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 0,00 400,00 72,60 18,15 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 96/8447 dne 21. 9. 2020. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace. Její dokončení se původně předpokládalo v lednu 2022, ale došlo ke zproždění. S ohledem na délku splatnosti faktur byly zapojeny finanční prostředky ve výši 327,4 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
60 Výměna osobního výtahu a oprava střechy strojovny (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) 0,00 874,56 874,55 100,00 ukončená -
61 Oprava kanalizačního systému a odpadních jímek (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) 0,00 800,00 800,00 100,00 ukončená -
62 Rekonstrukce sociálního zařízení v domově mládeže (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) 6 000,00 9 244,50 9 244,49 100,00 ukončená -
63 Rekonstrukce střešního pláště haly č. 3 (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 0,00 4 195,79 4 195,78 100,00 ukončená -
64 Havarijní stav střech – spojovací krček SK 1, 2 a střecha nad tělocvičnou T1a (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,00 6 208,42 6 208,42 100,00 pokračující -
65 Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 5 500,00 360,00 257,73 71,59 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. V roce 2021 bylo zajištěno zpravování projektové dokumentace stavby, přičemž úhrada za výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru proběhla na začátku roku 2022. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 102,27 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
66 Rekonstrukce cvičné kuchyně v prostorách Tyršova 34, Opava (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 6 200,00 6 700,00 6 700,00 100,00 ukončená -
67 Celková rekonstrukce elektroinstalace, sociálních zařízení a zdravotechniky (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) 3 000,00 5 484,28 5 484,27 100,00 ukončená -
68 Celková rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotechniky (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) 2 500,00 0,00 0,00 × ukončená Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. Usnesením rady kraje č. 10/599 ze dne 22. 2. 2022 byla akce sloučena s akcí "Celková rekonstrukce elektroinstalace, sociálních zařízení a zdravotechniky".
69 Vybudování čističky odpadních vod (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 350,00 350,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. V současnosti probíhá projektová příprava akce, která bude dokončena v květnu 2022. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
70 Instalace sálavého vytápění a obložení stěn tělocvičny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 400,00 400,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. V roce 2021 probíhalo zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení v lednu 2022. Proto byly zapojeny finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
71 Výměna kotlů v plynové kotelně (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 2 300,00 3 031,00 3 027,90 99,90 ukončená -
72 Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) 2 500,00 0,00 0,00 × pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020. Z důvodu složitosti akce nebyla příspěvková organizace schopna v roce 2021 zahájit přípravnou fázi. Finanční prostředky byly použity na realizaci akce havarijního charakteru.
73 Oprava opěrné zdi (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 3 200,00 3 045,25 3 045,24 100,00 ukončená -
74 Stavební úpravy tělocvičny (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) 8 000,00 17 120,00 7 025,05 41,03 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. V současnosti probíhá realizace stavby. S ohledem na zpoždění dodávky materiálů, nepředvídaných technologických změn v projektu a klimatické podmínky došlo k posunutí dokončení termínu realizace akce na první pololetí roku 2022. Z tohoto byly zapojeny finanční prostředky ve výši 10.094,95 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
75 Rekultivace sportovního areálu Gymnázia a SOŠ (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 600,00 600,00 375,10 62,52 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. V současnosti probíhá projektová příprava, která bude dokončena v dubnu 2022. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 224,9 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
76 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 1 200,00 1 767,00 1 767,00 100,00 ukončená -
77 Parkoviště za budovou PPP FM (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 500,00 500,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace. Zpoždění zahájení realizace akce je způsobeno nutností dořešit majetkoprávní vztahy se společností Roubenky.cz a statutárním městem Frýdek‑Místek s ohledem na přístupovou komunikaci k pozemku, kde bude vybudováno parkoviště pro klienty a zaměstntance PPP. S ohledem na výše byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
78 Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) 1 300,00 1 300,00 847,00 65,15 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. Projektová příprava akce je již dokončena. Zbývající finanční prostředky z projektové přípravy bylo nutné převést na realizaci akce. Soutěž na zhotovitele byla vyhlášena v lednu 2022. Z tohoto důvodu byl zůstatek finančních prostředků ve výši 453 tis. Kč zapojen do rozpočtu roku 2022.
79 Modernizace hydraulického výtahu budovy B (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 000,00 4 187,04 4 187,03 100,00 ukončená -
80 Vodovodní potrubí v areálu školy – řešení havarijního stavu (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 ukončená -
81 Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a sociálních zařízení (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 400,00 4 000,00 4 000,00 100,00 ukončená -
82 Oprava fasády (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) 0,00 2 800,00 2 800,00 100,00 ukončená -
83 Celková oprava střechy (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 600,00 600,00 414,79 69,13 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Následně bude zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele, předpoklad dokončení projektové dokumentace je v květnu 2022. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 185,22 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
84 Výměna ventilů ústředního topení (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 1 150,00 1 700,00 1 663,82 97,87 ukončená -
85 Novostavba školních dílen a tělocvičny (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. V současné době dochází k odsouhlasení změn v dispozičním řešení ze strany odvětvového odboru. Po schválení bude objednána aktualizace studie a následně zahájena projekční příprava. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
86 Novostavba školní družiny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 1 200,00 600,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020. Při zahájení projektové přípravy byly zpracovány varianty možného řešení, ze kterých vyplynulo, že vhodnější než rekonstrukce bude novostavba školní družiny. Rovněž byla radou kraje schválena změna názvu akce a v současné době je připravováno zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Z tohoto důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
87 Rekonstrukce sociálního zařízení Čáslavská (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená -
88 Oprava stoupaček, sekce B (Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 600,00 600,00 600,00 100,00 ukončená -
89 Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 5 000,00 6 500,00 6 500,00 100,00 ukončená -
90 Rekonstrukce střechy na objektu A (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) 6 200,00 3 858,56 3 858,56 100,00 ukončená -
91 Výměna dlažby chodby školy (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 300,00 672,00 672,00 100,00 ukončená -
92 Rekonstrukce kotelny (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 1 500,00 185,43 185,42 99,99 ukončená -
93 Vestavba osobního výtahu (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 900,00 4 300,00 4 073,04 94,72 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. V současné době probíhá realizace akce, předpoklad dokončení je v dubnu 2022. Proto byly zapojeny nevyčerpané prostředky ve výši 226,97 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
94 Zateplení budovy a výměna výplní otvorů (Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17.12.201. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace akce, předpoklad dokončení je v dubnu 2022. Z tohoto důvodu byly zapojeny nečerpané finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
95 Rekonstrukce kotelny včetně výměny zdrojů tepla (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 ukončená -
96 Rekonstrukce sportovního hřiště (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 300,00 300,00 83,13 27,71 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. Na základě zaměření a průzkumů bylo zjištěno, že na pozemku je nezakreslené slepé rameno kanalizace. Tento požadavek navodil potřebu zpracování projektové dokumentace pro povolení tohoto nového úseku pro územní a vodoprávní řízení na Magistrátu města Ostravy. Nyní je prováděno kompletní projednávání změn s příslušnými úřady (podání k územnímu a vodoprávnímu řízení a zabezpečení těchto povolení). Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 216,88 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
97 Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 2 500,00 2 500,00 402,93 16,12 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. Z uzavřené smlouvy na zpracování projektové dokumentace vyplývají závazky, a to i z titulu probíhající projektové přípravy a inženýrské činnosti, které budou hrazeny v roce 2022. Z tohoto důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.097,07 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
98 Úpravy venkovních ploch (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 800,00 244,45 228,45 93,45 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 dne 17. 12. 2020. V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace, zbývající finanční prostředky jsou určené na úhradu výkonu autorského dozoru. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 16,01 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
99 Úprava zpevněných ploch (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 6 500,00 8 214,00 8 214,00 100,00 ukončená -
100 Odstranění závad strojovny bazénu (Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 1 600,00 3 100,00 3 100,00 100,00 ukončená -
101 Výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 600,00 600,00 600,00 100,00 ukončená -
102 Rekonstrukce kotelny domova mládeže (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 850,00 1 054,89 1 054,88 100,00 ukončená -
103 Oprava střechy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace) 5 000,00 2 777,12 2 777,11 100,00 ukončená -
104 Sanace zdiva (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 0,00 2 768,00 2 768,00 100,00 ukončená -
105 Vybavení rekonstruovaných objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 680,00 650,69 95,69 pokračující -
106 Revitalizace vstupní haly a chodby budovy A na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,00 150,00 130,00 86,67 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 13/815 dne 29. 3. 2021. V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace, ze smlouvy zbývá k plnění autorský dozor při realizaci akce. Proto byly zapojeny finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
107 Zpevněné plochy O. Jeremiáše (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,00 150,00 108,90 72,60 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 13/815 dne 29. 3. 2021. V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace, ze smlouvy zbývá k plnění autorský dozor při realizaci akce. Proto byly zapojeny finanční prostředky ve výši 41,1 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
108 Oprava havarijního stavu střechy na spojovací chodbě "J" – krčku u ŠJ (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 0,00 1 189,18 1 189,17 100,00 ukončená -
109 Stavební úpravy – Komunitní centrum a vybudování a modernizace učeben a zázemí pro výuku (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace). 0,00 2 400,00 356,10 14,84 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 20/1285 dne 14. 6. 2021. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace akce, předpoklad dokončení je v dubnu 2022. Z tohoto důvodu byly zapojeny nečerpané finanční prostředky ve výši 2.043,9 tis. Kč do rozpočtu roku 2022. Příprava akce pokračuje jako projekt spolufinancovaný z evropských finančních zdrojů.
110 Nová dešťová a splašková kanalizace – havarijní stav (Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 0,00 150,00 100,00 66,67 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 21/1363 dne 28. 6. 2021. V roce 2022 byla zpracována a uhrazena projektová dokumentace. Zbývající protředky představují úsporu.
111 Rekonstrukce střechy ZUŠ Poruba – budova V. Makovského (Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace) 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00 ukončená -
112 Oprava střechy – havarijní stav (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace) 0,00 1 029,74 1 029,73 100,00 ukončená -
113 Oprava sociálního zázemí pro personál (Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace) 0,00 2 263,00 2 218,61 98,04 ukončená -
114 Rekonstrukce plynové kotelny (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 1 818,00 1 328,94 73,10 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 22/1435 dne 19. 7. 2021. Probíhla realizace akce s termínem dokončení v lednu 2022. Z tohoto důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 489,07 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
115 Sanace štítové zdi, stropu pod půdou a střechy objektu školy (Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí) 0,00 350,00 346,46 98,99 pokračující -
116 Reprodukce majetku kraje v odvětví školství 0,00 1 981,00 1 981,00 100,00 opakovaná -
117 Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená -
118 Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 52 090,00 366,51 148,71 40,57 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 51/4544 dne 27. 11. 2018. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace byla uzavřena na základě veřejné zakázky koncem března 2019 se zadáním projekčního řešení uzpůsobení objektu pro dvě různé příspěvkové organizace. V průběhu roku 2021 byla zjištěna skutečnost, že objekt nebudou využívat nakonec dvě různé příspěvkové organizace, ale stávající jedna. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto provést revizi projektové dokumentace za účelem přizpůsobení podmínkám stávající příspěvkové organizaci. Této akce se týká i následné posouzení reálné odbytové ceny (v rámci otevírání obálek na zhotovitele stavby). Na základě této skutečnosti a s odkazem na časovou posloupnost byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky pro krytí smluvních závazků ve výši 217,8 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
119 Rekonstrukce přívodů vody a odpadů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 3 900,00 5 004,42 5 004,42 100,00 ukončená -
120 Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) 177,00 128,60 28,59 22,23 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016. Rada kraje rozhodla v prosinci 2021 o výběru zhotovitele projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru. Podpis předmětné smlouvy proběhl v roce 2022, následně bude možné uhradit náklady na administraci veřejné zakázky. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč do rozpočtu roku 2022.
121 Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství 0,00 3 364,88 3 364,88 100,00 ukončená
122 Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvko