Menu

Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje – ročník 2017

Částka 3

Celý obsah Částky 3 ve formátu PDF (velikost 1816 kB)

Rozesláno dne 9. listopadu 2017

3. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
4. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje

Částka 2

Celý obsah Částky 2 ve formátu PDF (velikost 454 kB)

Rozesláno dne 26. června 2017

2. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanovuje maximální cena jízdného v městské hromadné dopravě uskutečňované pro potřeby měst a jejich příměstských oblastí na území Moravskoslezského kraje

9/VS/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Jičín a obcí Mořkov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Informace o uzavření veřejnoprávních smluv o plnění úkolů obecní policie

Informace o veřejnoprávních smlouvách, jejichž platnost byla ukončena výpovědí

Částka 1

Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 2,14 MB)

Rozesláno dne 2. května 2017

1. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

1/VS/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Frýdek‑Místek a městem Paskov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
2/VS/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Pržno
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
3/VS/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Krnov a obcí Brantice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
4/VS/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Jičín a obcí Hladké Životice
– výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny
5/VS/2017 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Klimkovice a obcí Olbramice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2017 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Klimkovice a obcí Zbyslavice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2017 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlova Studánka
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2017 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Ludvíkov
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Informace o uzavření veřejnoprávních smluv o plnění úkolů obecní policie

Informace o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.