Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Jak funguje rada kraje

Rada kraje - výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti; rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva kraje.
Radě je vyhrazeno - zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd.
Radu tvoří hejtman, náměstek hejtmana (náměstci hejtmana) a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva
Rada Moravskoslezského kraje - má 11 členů, její schůze jsou ze zákona neveřejné. Schůzí rady se s hlasem poradním účastní ředitel krajského úřadu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.