Menu

Jak funguje rada kraje

Rada kraje:

Radě je vyhrazeno:

Radu kraje tvoří hejtman, náměstek hejtmana (náměstci hejtmana) a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva. Rada Moravskoslezského kraje má 11 členů, její schůze jsou ze zákona neveřejné, schůzí rady se s hlasem poradním účastní ředitel krajského úřadu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.